Aktuell mansforskning: ”Män, manlighet och motorer”

by

Det finns redan massor av mansforskning, skrev fyra genusforskare på Brännpunkt med anledning av regeringens nytillsatta utredning om mäns underlägen och jämställdhetsproblem. De tyckte saken redan är väl belyst.

Med anledning av det har jag gått in och tittat på ett exempel på genusforskarnas mansforskning, ”Män, manlighet och motorer”. Ska bli intressant att se hur mycket diskriminering av män forskarna har hittat, tänkte jag.

”Män, manlighet och motorer” är genomförd vid Linköpings universitet. Projektets sida på universitetets webbplats inleds med orden:

I en manligt dominerad värld granskar han män kritiskt. Jeff Hearn är professor vid Tema Genus”.

Två doktorander uttalar sig på webbsidan om forskningen om män och motorer. Den ena är Tanja Joelsson. Hon har studerat raggare på en mindre ort i Sverige. Joelsson säger:

De är övervägande unga män som samlas med sina bilar i gäng vid pizzerian, badet och affärens parkeringsplats. De utmanar varandra genom att exempelvis köra för fort och sladda. Det här är ett socialt fenomen.”

Hon fortsätter:

Det är också ett sätt att manifestera maskulinitet. Att vara orädd i sin körstil men ha kontroll över bilen anses maskulint. Men man kan också tolka dessa praktiker som potentiellt kränkande och våldsamma, eftersom de utsätter inte bara föraren utan också andra för fara.”

Tanja Joelsson talar om en ”kränkande våldsam praktik” som inte bara är ett trafikproblem utan snarare ett ”samhällsproblem”.

Sedan går Joelsson vidare i resonemanget och tar upp vilket slags ”offentligt rum” som skapas av dessa ”kränkande praktiker”. Hon menar att de unga raggarna ”lägger beslag” på ”det offentliga rummet”.

Tanja Joelsson lägger fram sin doktorsavhandling nästa år.

Den andra doktoranden som omnämns på webbsidan för ”Män, manlighet och motorer” är Dag Balkmar. Han nämns för övrigt också av de fyra genusforskare som skrev debattartikeln på SvD Brännpunkt som ett exempel på mansforskare som redan gjort stora insatser. Balkmar har studerat 65 män som ägnar sig åt bilstyling – att styla sina bilar. Balkmars första uttalande på webbplatsen är detta:

Män i trafiken är en erkänd riskfaktor, de kör ofta mer utmanande och tar fler risker än kvinnor. Särskilt unga mäns risktagande i trafiken är ett trafikproblem.”

Sedan kommer han in på att de som ägnar sig åt bilstyling är försiktiga eftersom de inte vill förstöra sina fina bilar.

Efter detta kommer den webbsida jag har studerat in på professorn, alltså Jeff Hearn, som är professor vid ”Tema Genus”. Texten om honom inleds med:

Mer övergripande handlar Jeff Hearns forskning om problem som män skapar och män upplever. Han ger två aktuella exempel: internet och krigsindustrin.

Om män och internet säger Jeff Hearn:

Internet öppnar helt nya möjligheter att ha sex och för män att ytterligare stärka sin makt. Vi har sett en boom i sexhandel på nätet.”

Om män och ”krigsindustrin” säger Hearn:

Man kan inte diskutera krig utan att diskutera män och manlighet. Det är så uppenbart att vi inte ens ser det. Men varje analys av rustningskostnader och vapenproduktion kräver också en analys av maskulinitet.

Avslutningsvis kommer webbsidan in på det som genusforskarna kallar ”mäns våld mot kvinnor”. Jag citerar:

Därför behöver mäns våld mot kvinnor uppmärksammas inom en lång rad sektorer: hälsovården, skolan, transportväsendet, kulturinstitutioner.  –Alla dessa och många fler måste bygga in en antivåldspraktik. Det är inget som går att isolera i en egen sektor för sig, säger professor Hearn.”

Jaha, det var en sammanfattning av mansforskningen under rubriken ”Män, manlighet och motorer” vid Linköpings universitets genuscentrum. Kan man säga att forskarna har fått fram bra resultat om hur män diskrimineras och hur män i övrigt blir drabbade av svårigheter, underlägen och jämställdhetsbrister?

En reflektion: Vi ska inte glömma att ”genusforskning” hette ”kvinnoforskning” tills disciplinen relativt nyligen bytte namn. Är kvinnoforskare/genusforskare väl lämpade att utreda mäns problem och underlägen? Vad tycker du?

Så här skrev en jämställdist som läser Genusnytt nyligen i en kommentar till ett annat blogginlägg:

Annonser

112 svar to “Aktuell mansforskning: ”Män, manlighet och motorer””

 1. toklandet Says:

  De tycker säkert själva att de belyst det hela på ett alldeles förträffligt sätt, för det har säkert alla de frågat tyckt. Att de som de frågat också ingår i den extremt lilla klick som tycker likadant har de nog inte ens tänkt på eller inte velat veta.
  Bashflaks ord är nog så sanna de kan bli

 2. Ulf T Says:

  Att de inte hittat mer, trots sina idoga försök, måste rimligen betyda att det inte finns något att hitta… 😉

  Apropos det där med att alla vet att män är aggressivare i trafiken, hittade jag förut en undersökning av just det:

  Människors beteende vid gång- och cykelöverfarter – en enkätundersökning

  Resultatet var att män och kvinnor var ungefär lika aggressiva som bilister.

  Det stämmer inte riktigt med den uppfattningen som de flesta har angående män och kvinnors körstilar, eftersom man ofta säger att män är mer aggressiva och tar större risker i trafiken.

  – Kvinnorna var mer aggressiva än männen både som cyklister och fotgängare.

 3. Bashflak Says:

  Tack för credit!

  Genusforskarnas slutsats – Mannens problem är mannen

 4. Anders Says:

  Pär, jag satte just in 300:- via Paypal. Det betraktelsesätt som genusvetarna ovan ger uttryck för i sitt sätt att betrakta män påminner om frenologin och skallmätningarna i Uppsala. Du gör ett f-bannat bra jobb!

  I det fall PM Nilsson sätter bocken till örtagårdsmästare kan Alliansen glömma min röst.

 5. John Berg Says:

  ”Är kvinnoforskare/genusforskare väl lämpade att utreda mäns problem och underlägen? Vad tycker du?”

  Självklart inte. Vilken dåre skulle tilldela en genusforskare uppdraget att utreda mäns problem och underlägen?

  ”“Mer övergripande handlar Jeff Hearns forskning om problem som män skapar och män upplever. Han ger två aktuella exempel: internet och krigsindustrin.“”

  Märk väl att genusprofessorn i fråga liknade mänsklighetens kanske mest genialiska kommunikationssystem vid ett ”problem”. Ridå?

  Framlidne författaren, journalisten och bloggaren Kurt Lundgren skrev ett blogginlägg om genusforskning, se nedan.

  Kurt Lundgren:

  ”Bland allt den vetenskapliga mumbojumbo som florerar och som är dyrt för skattebetalarna torde nog det som åstadkoms av Nationella sekretariatet för genusforskning ta priset, vilket larv.”

  Lundgren exemplifierade ovanstående resonemang genom att räkna upp ett antal genusprojekt. Håll till godo.

  Kurt Lundgren:

  ”Änglar – en fråga om kön. Kan maskulinum bli femininum i himmelen? Könsperspektiv på livet efter detta.”

  ”Vad har du under burqan Rut, vad är det där som putar ut? Manlig förklädnad som genustransformation i mansdominerade religioner.”

  ”Vi är bara några kompisar som träffas ibland: Rotary som en manlig arena.”

  Läs även Kurt Lundgrens blogginlägg med titeln ”Tuttar, terrorister och brinnande kön”, se länk nedan.

  Kurt Lundgren, Tuttar, terrorister och brinnande kön:
  http://kurtlundgren.webblogg.se/2005/may/tuttar-terrorister-och-brinnande-kon.html

 6. Ninni Says:

  “Är kvinnoforskare/genusforskare väl lämpade att utreda mäns problem och underlägen? Vad tycker du?”

  Nej, dom är precis lika olämpliga för det uppdraget som de är för att utreda kvinnors problem. Man har bestämt sig att det förhåller sig på ett visst sätt(könsmaktsordningen), sen tolkar man världen efter det och försöker få världen att efterlikna kartan man ritat. Det är bara det att det man bestämt är det rätta, är fel!

  Och med en felaktig utgångspunkt blir forskningen därefter.

  Våra skattepengar har gått till ”forskning” som skapat material vi kan återanvända till toapapper, det duger det nog till. Dyrt dassapapper. Hur länge ska ni låta detta fortgå, ”kära” politiker?!

 7. Nils Jungenäs Says:

  Härligt!

  Män är alltså ett samhällsproblem som drabbar resten av befolkningen.

 8. Ninni Says:

  @ Nisse

  Inte män, ”maskulinitet” är ett problem som drabbar hela befolkningen, alltså inkl. män. Män kan bara välja att låta bli att vara… äh.. män?… så drabbas ingen av maskuliniteter? Eller något.

 9. Joel Johansson Says:

  Det tycks frångå forskarna att civilisationen är helt beroende av maskulinitet och dess förtjänster. Förmodligen mer än av något annat.

 10. Joakim Steneberg Says:

  Ja det här är ju häpnadsväckande, genus-antiintellektualismen som vetenskap i universitetsmiljö. Och observera att detta är vad våra politiker stödjer ekonomiskt osv (inte i Norge mer), och som våra media inte bryr sig om att granska! Vad är det för land?

  Så här definierar jag själv denna statsfeminism, i artikeln ”Svensk statsfeminism – legitim könsrasism!”

  ”Endast kvinnan har problem av politiskt intresse, och problemet är mannen. Därför negligerar vi mannens problem, utom skulden, samt fokuserar på att endast kvinnan har problem…”

 11. Lorem Ipsum Says:

  Över hela denna jord – oh yeah oh yeah
  Sker katastrofer, terror, mord – å ack o ve
  Men vi som går med feminismen har ändå ryggen fri
  För roten till all världens ondska är inte vi
  Nej, det är männens fel – männens fel
  männens fel – männens fel
  I avhandlingarna står det skrivet det är männens fel
  Jag vet ej vilken rad och vers, kapitel eller del
  Men nånstans här i står det, det är männens fel

  Kriget i Afghanistan – männens fel
  Diktaturen i Iran – männens fel
  Och jordskalv, översvämningar och allt annat hemskt
  Att Vin & Sprit och Saab och Volvo inte ens är svenskt
  Ja, det är männens fel – männens fel
  männens fel – männens fel
  Världen står i brand och det är männens fel
  Min son med jaktgeväret fyra människor sköt ihjäl
  På nåt sätt kan jag känna det var männens fel

  Skilsmässor och alkoholism – männens fel
  Lapplisor och jämställdism – männens fel
  Att ungar nu för tiden aldrig lär sig veta hut
  Att Schlagerfestivalen numer aldrig vill ta slut
  Ja, det är männens fel – männens fel
  männens fel – männens fel
  Allt är upp och ner och det är männens fel
  Min uppväxt gjort att jag nog aldrig kan bli psykiskt hel
  Men min familj är enig det är männens fel

 12. Cuben Says:

  Bashflak har helt rätt.

  Endast Trofim Lysenko skulle vara stolt över dessa så kallade ”forskare” som ägnar sig åt politiskt styrd pseudovetenskap. En doktorsavhandling om raggare och styling jo jag säger då det. I vissa länder brukar väldigt många kalla sig Doktor, dessa länder kan min i vissa fall bara dra på smilbanden åt. Bevare oss väl om vi urholkar begreppet i Sverige också.

  Jag börjar så smått förstå varför vissa ”forskare” inte skulle vilja ha en statlig utredning. Den kanske skulle skära av den gren de sitter på. Sedan verkar det som om Nyamko Sabuni börjar förstå hur en slipsten ska dras. Heder åt henne.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Trofim_Lysenko

 13. Men@Work Says:

  Den här så kallade ”forskningen” idisslar samma ideologiskt drivna marxist-feministiska floskler om män, och har naturligtvis ingenting att göra med en objektiv granskning av mäns problem och behov. Genusvetarna är bara rädda om sitt tolkningsföreträde.

 14. Cuben Says:

  Vi skulle kunna försöka utöka priskategorierna i Ig Nobelpriset genom att få dem att utöka kategorierna med en ytterligare; ”Pseudovetenskapliga Politisk Styrda Studier”. Det verkar som om vi i Sverige skulle ligga bra till här, men alla adepter på detta område som vi verkar ha. Då vanärat ditt namn flög över jorden, eller hur är det den där sången går nu igen…?

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Ig_Nobelpriset

 15. Stig Göran Gustafsson Says:

  Herregud! Är detta kvalificerad forskning som ska göra dessa figurer till filosofie doktorer!? Nu citeras ju bara utdrag och exempel men tonträffningen antyder barnvisor, inte symfonier.

 16. gubben Says:

  Det var ett skevt urval av den mansforskning som gjorts. I artikeln nämns annan, mycket vettigare forskning. Varför valde du att vinkla det så Ström?

  Jag tycker det verkar som att genusvetare är de enda som är intresserade av att utreda (båda) könens problem och underlägen.
  Inom vilken annan disciplin har man lagt motsvarande intresse på det?

 17. gumman Says:

  Märkligt sätt att resonera av gubben. Skattefinansierade anslagsmedel skall inte delas ut hur som helst. Ström påvisar vad maskulinitetsforskarna anser vara relevanta forskningsfrågeställningar.

 18. Ninni Says:

  @ Gubben

  Det var ett skevt urval av den mansforskning som gjorts. I artikeln nämns annan, mycket vettigare forskning. Varför valde du att vinkla det så Ström?

  Jag har läst en del forskning från genusvetenskapen, dock inte maskulinitetsstudier. Men detta stämmer väl med den bild jag fått av det jag läst. Har du något som du anser håller någotsånär kvalitet, så är jag intresserad.

 19. Nils Jungenäs Says:

  >> Men@Work (och alla andra)

  Det går en brittisk serie på söndagarna som heter ”Men At Work”. Den handlar om män från västvärlden som åker till ett u-land och gör motsvarande arbete som hemma men i ulandsmiljö. Senast var det en sopåkare fron London som åkte till Jakarta i 10 dagar och jobbade. Nästa söndag är det en fiskare som ska åka till Sierra Leone.

  Knappast någon idyllisk miljö som skildras av hur män hade det förr.

 20. barfota Says:

  @Lorem Ipsum 04 oktober 2012 kl. 19:45
  Coolt, vad är det för melodi som du har i huvudet för den texten?

 21. Men@Work Says:

  @Nils Jungenäs:

  Ja, det kan vara bra att ha perspektiv på tillvaron. Vi (män och kvinnor) i västvärlden är lyckligt lottade på många sätt. Det som oroar är att de värden som byggt vår civilisations relativa framgång och fortskridande hotas i grunden av relativismens flumideologi, och den förbannade politiska korrektheten.

 22. vinterviken Says:

  Herre min Gud! Betalas de här idioterna med skattepengar? Vem är det som ansvarar för att de får pengar? De borde banne mig ställas till svars.

 23. Lorem Ipsum Says:

  @barfota, snodde vilt från Grotescos Bögarnas fel. Lite skrämmande dock att Grotescos parodi så enkelt kan göras om till något som används som grund för policies och lagstiftning i Sverige 2012.

 24. Plinkington Says:


  Fast tycker det är bättre om man sjunger karlarnas eller pojkarnas fel, stämmer bättre med melodin.

 25. Lorem Ipsum Says:

  @Plinkington, det har du helt rätt i 🙂

 26. Kjell Says:

  Det pågår allvarlig indoktrinering i Sverige. Yttrandefriheten är i praktiken noll och det stinker samma anda över nästan hela EU. Vad beror det på och var kommer lukten ifrån ?

 27. Nils Jungenäs Says:

  Ninni

  Precis.

  Problemet är bara att jag är den är. Alla kvinnor jag varit tillsammans med uppskattade dock min maskulinitet väldigt mycket.
  Hela vår moderna civilisation har byggts upp av män som på ett typiskt maskulint vis tagit tag i saker och startat projekt.

 28. JD Says:

  Man orkar inte längre bli upprörd.
  Dessa två genusvetare har ingen som helst förståelse för hur pass seriöst, invecklat och mödosamt bilbyggande är. Eller rättare sagt, de bryr sig inte och vill inte veta.
  DÄRFÖR ATT:
  Dessa forskare har redan på förhand skrivit Klart slutsatsen för sina studier och därför har de valt ett ämne som förstärker deras egna fördomar om manlighet.
  Det är så sjukt att sådan här Pajasforskning tillåts och till och med uppmuntras i vissa kretsar. Det är kriminellt och ett skamligt utnyttjande av skattepengar!!!! FY!

 29. Elina Says:

  “De är övervägande unga män som samlas med sina bilar i gäng vid pizzerian, badet och affärens parkeringsplats. De utmanar varandra genom att exempelvis köra för fort och sladda. Det här är ett socialt fenomen.”

  Men det här är ju bra. Synd bara att det inte är satir…

  Om Tanja Joelsson bara övergav genusmaoismen så skulle hon kunna bli en intressant författare.

 30. carpe diem Says:

  Om genusforskning är forskning, i såfall är kreationismen en vetenskap.

 31. carpe diem Says:

  Att skattepengar används till genusforskning är skrämmande,jag tycker att det är rent kriminellt,att ge en massa skattepengar till folk som sätter sina vanföreställningar på pränt, med målet att påverka samhället efter deras vanföreställningar.
  Staten skulle kunna använda alla dessa skattepengar till mycket viktigare saker.

 32. Silver Levinsky Says:

  Att en knäpp kvinna skriver ner sina tankar och ide’er kring exv raggare är INTE forskning. I sådanafall var strindberg forskare som skrev om kvinnor.

 33. Leif Says:

  För många herrans år sedan väckte en artikel i DN om en avhandling som behandlade städning av toaletter en våldsam debatt. Författaren berättar om det på
  http://linnlinn.com/gudrun/avh.asp
  Var det sådant här man skulle ägna forskning åt? tyckte många.
  I dag framstår väl Linns forskning som höjden av seriositet i jämförelse med de avhandlingar om män och manlighet som produceras runt om i landet vid s k genusvetenskapliga institutioner.

 34. Liberalen Says:

  Jag är ganska så säker på att det här landets befolkning inte är speciellt intresserad av att fortsätta försörja klustret smygkommunister, vänstertanter, våra intellektuella dvärgar, som trångsynt gnäller och könshatar på universitet. År ut, och år in.

  Med andra ord, våra samhällsiglande, samhällsdestruktiva, vithatande, könshatande forskare i genusvetenskaplig klädsel saknar sannolikt demokratisk legitimitet.

 35. Thomas Says:

  @Liberalen

  På vilket sätt inskränker genusforskningen på våra demokratiska rättigheter?

 36. carpe diem Says:

  Det är rätt tragiskt att det finns folk som tror att genusforskning verkligen är forskning,det som i dag går under benämningen genusforskning är inget annat än feministiskt trams, svammel och fabulerande. Genusforskare kan vem som helst kalla sig,det är bara att fabulera ihop något och lägga in lite mansförakt och manshat,och krydda med hur synd det är om kvinnor i det hemska patriakatet.Sen är det bara att kalla det forskning.(Genusforskning)

 37. Thomas Says:

  @carpe diem

  Ska jag tolka det som att dina moralfilosofiska utgångspunkter är följande?

  Om det som kallas för forskning inte överensstämmer med mina åsikter så kan det inte kallas forskning.

  Jag ska ha rätt att tala illa om feminister, men de har inte rätt att tala illa om mig.

 38. Tobias Says:

  Är det här sant eller? Det låter ju som ett dåligt skämt. Deras löjliga forskning är ju bara en massa fördomar om män. De kunde lika gärna jobba på nån mack och vägra hyra ut bilar till romer.

 39. carpe diem Says:

  @Thomas

  Du tolkar det fel,först kan du läsa på hur riktig vetenskaplig forskning går till,sen kan du tala om vad det är i genusforskning som gör det vetenskapligt. ska jag tolka dig som att du är en kränkt feminist?

 40. Björn 2 Says:

  @Thomas
  Jag kan inte tala för Liberalen, men jag tolkar honom som att forskningen, och anslagen till den (förmodligen) inte har folkligt stöd (dvs demokratisk legitimitet).

 41. Joakim Steneberg Says:

  Thomas, att kritisera feminismen (”tala illa om feminister”) för deras misandri. Är något helt annat än just detta.
  Män är ett kön, föds till. Feminism är en ideologi, nåja har ambitioner till, som de valt
  .
  Ändå sitter det väldigt långt inne, vissa vill ha feminismen på nivå, ”får ej kritiseras – kvinnohat”! (Det var så till -95 tills internet kom.)
  Hörde om det där kungaporträttet på radio, där konstnären, bland alla vimsiga ”argument” till slut kom framt till ”det rätta”:
  ”Det är feminism, det är ett feminstiskt konstverk!”
  Härde någon?

 42. Thomas Says:

  @carpe diem

  Jag har läst vetenskapsteori på LiU så jag är bekant med gängse uppfattningar. Du kan med ditt sätt att angripa genusvetenskapen avfärda nästan all kulturvetenskap. Jag ställer mig helt enkelt tveksam till inställningen att allt som ej går att bevisa naturvetenskapligt går att avfärda som trams.

  Vetenskapen kan endast beskriva hur saker och ting ligger till, aldrig hur saker och ting borde vara. Det är en väsentlig skillnad.

  Jag är varken feminist eller jämställdist, men om du verkligen är intresserad av att diskutera moralfilosofi så torde det inte spela någon roll.

 43. Thomas Says:

  @Joakim Stenberg

  Att polarisera grupper i samhället baserat på egenskaper/åsikter som några av individerna i grupperna besitter är enligt min mening kontraproduktivt och motsägesefullt om man strävar efter jämställdhet och rättvisa.

  Alla feminister hatar inte män och alla män hatar inte kvinnor.

 44. Thomas Says:

  @Björn 2

  Är inte det egentliga dilemmat att feminismen faktiskt har folkligt stöd via regeringen/riksdagen = demokratisk legitimitet. Samtliga partier som majoriteten av folket röstat på har väl någon form feministisk deklaration i sitt partiprogram

 45. toklandet Says:

  Thomas:
  ”Vetenskapen kan endast beskriva hur saker och ting ligger till”
  Det är väl här någonstans det failar grovt när det gäller genus”vetenskap”

 46. Ninni Says:

  @ Thomas

  Jag har läst vetenskapsteori på LiU så jag är bekant med gängse uppfattningar. Du kan med ditt sätt att angripa genusvetenskapen avfärda nästan all kulturvetenskap. Jag ställer mig helt enkelt tveksam till inställningen att allt som ej går att bevisa naturvetenskapligt går att avfärda som trams.

  Vetenskapen kan endast beskriva hur saker och ting ligger till, aldrig hur saker och ting borde vara. Det är en väsentlig skillnad.

  Med den kunskapen borde du kunna se varför kritiken mot genusvetenskapen är synnerligen berättigad. Har du tagit del av den?
  Dels utgår man hela tiden från ett ideologiskt perspektiv(feministiskt). Det finns inga konkurrerande perspektiv(tex antifeministiskt)
  Dels hanterar man ideologiska grundteser(tex könsmaktsordningen- kvinnan underställd mannen) som om dessa vore axiom. När man stöter på anomalier så blundar man för dessa istället för att ifrågasätta sin tes bärighet.

  Man har bestämt svaret, man har ritat kartan. Sen cherry-pickar man delar av verkligheten som passar en, blundar för anomali, man belägger inte sina teser osv. osv.

  I detta inlägg har jag skrivit om en sån forskning där man har svaret ”nej, kvinnan är inte underordnad mannens könsmakt” framför näsan, men man är så förblindad av sin ideologiska utgångspunkt att man inte ser det. Jag har än inte hittat något som avviker från detta mönster, som håller vetenskaplig standard, har du någon du anser gör så tar jag gärna del av den.

 47. Joakim Steneberg Says:

  Till Thomas
  Här från genusvetenskapen på Umeå universitet (deras hemsida):
  “Vad betyder det egentligen att vara kvinna eller man idag? Är det till exempel fortfarande “normalt” att kvinnor ska ta mindre plats än män? Varför är mäns våld mot kvinnor så vanligt? Och hur kommer det sig att könens betydelser har varierat så genom historien och i olika slags samhällen, samtidigt som vissa betydelser verkar vara ganska oföränderliga? Som att kvinnors arbete fortfarande betalas sämre än mäns; och att mäns överordning över kvinnor ännu lever kvar i många sammanhang, som bolagsstyrelser, i hemmet och i politiken. Det är sådana frågor som genusvetenskap undersöker. När du läser genusvetenskap i Umeå är det framför allt maktförhållandena mellan könen som står i fokus, och hur de kompliceras av andra maktdimensioner i samhället som sexualitet och etnisk tillhörighet.”
  Sån sexistisk rappakalja! Och dessutom försöka skapa legitimitet genom att blanda in etnicitet!

 48. Thomas Says:

  @toklandet

  Genusvetenskapen beskriver hur saker och ting ligger till utifrån dess grundantaganden. Vad jag har förstått så söker man utifrån ett sociokulturellt perspektiv söka orsaker till varför ojämlikhet uppstår. Är det inte det vi alla här också är intresserade av?

  Det faktum att olika forskare tolkar resultatet av forskningen olika är inget nytt och torde inte kunna motivera att helt förkasta kulturvetenskaplig forskning. Som flera länkar här på sidan påvisar så kan genusvetenskapen även användas till att belysa ojämlikheter som drabbar män.

  Vilken vetenskap är annars att föredra för att belysa ojämlika förhållanden?

 49. Thomas Says:

  @Ninni

  Jag är medveten om att genusvetenskapen härrör från feminismen och att den använts som slagträ för dess hjärtefrågor. Det är dock människor som missbrukat vetenskapen som skall belastas, inte själva vetenskapen.

  Det blir som att säga att naturvetenskapen ska belastas för atombomben.

 50. Oldtimer Says:

  @Thomas
  Skall vi väcka upp rasbiologi och frenologi också? Det är tydligen aldrig fel på vetenskapen, bara på de människor som använder den.

  I mina ögon är dock ”genusvetenskap” byggt på så felaktiga principer att den bör kastas ner i samma avlopp som andra historiska irrläror.

 51. erikwi2000 Says:

  I´ll drink to that!

 52. Lövet Says:

  @Thomas: ”Genusvetenskapen beskriver hur saker och ting ligger till utifrån dess grundantaganden.”

  Ja det är just det som är felet – att man aldrig, säger aldrig, ifrågasätter sina ”grundantaganden”…

  …men varför skall man det Jorden ä r ju platt – det ser ju vem som helst!

 53. Thomas Says:

  @Oldtimer

  Frenolgin får väl ändå anses vara motbevisad vid det här laget, även om människor fortfarande har en förkärlek till att tillskriva individer olika egenskaper baserat på deras yttre.

  Vad gäller rasbiolgin så är den tämligen onödig om man anser att alla människor har lika värde oavsett ras, men den kan trots allt vara strikt naturvetenskaplig och kan således inte avfärdas som pseudovetenskap.

  Vad talar emot att ojämlika förhållanden mellan män och kvinnor uppstår ur vårt sociokulturella arv?

 54. Ninni Says:

  @ Thomas

  @Ninni

  Jag är medveten om att genusvetenskapen härrör från feminismen och att den använts som slagträ för dess hjärtefrågor. Det är dock människor som missbrukat vetenskapen som skall belastas, inte själva vetenskapen.

  Det blir som att säga att naturvetenskapen ska belastas för atombomben.

  Återigen. Visa mig något från genusvetenskapen som du anser håller måttet för kallas vetenskap.
  Jag har läst en del. Jag har än inte sett något. Men jag kan ha missat det.

  Det jag vill se är att man belägger sin grundtes eller förkastar tesen om anomalier visar att den är felaktig(och ja, det är den). Har du någon sådan forskning från genusvetenskapen?
  Du kritiserar vår kritik av genus”vetenskapen”, jag anser mig vara väldigt konkret och saklig i den kritiken. Nu ligger det på dig att konkretisera din kritik av vår kritik. För nog måste man kunna kritisera, eller hur? Tänk om ingen hade kritiserat rasbiologiska institutet.

 55. Thomas Says:

  @Lövet

  Kan du inte ens se någon gnutta rimlighet i att teorin om att en könsmaktsordning existerar kan ha uppstått utifrån de kristna idealen?

  I Bibeln (ja, jag har läst hela) fastställs åtskilliga gånger att Gud är fadern, att mannen skall vara den styrande och att kvinnan skall vara den underordnade. Så har den kristna kyrkan traditionellt sett också förkunnat.

  Feminismen kan i så fall jämföras vid en anti-rörelse som till en början uppfyllde ett syfte, men som i ett sekulärt samhälle kan ha spelat ut sin roll.

 56. carpe diem Says:

  @ Thomas
  Du får gärna förklara hur en ideologi kan vara en vetenskap.Genusforskning är mer ideologi än något annat. Men du får gärna visa vad som gör det till en vetenskap,när man som det verkar bara är ute efter att bekräfta sin grundtes,och inte tillåter kritik,ungefär som kyrkan gjorde förr.
  Jorden är platt och Gud nåde dig om du vågar påstå något annat!
  Men om du kan visa att genusforskningen är en vetenskap,så är jag idel öra.

 57. Thomas Says:

  @Ninni

  ”Det jag vill se är att man belägger sin grundtes eller förkastar tesen om anomalier visar att den är felaktig(och ja, det är den). Har du någon sådan forskning från genusvetenskapen?”

  Vad jag motsätter mig är de försök till paradigmfalsifieringar som grundar sig på vad jag misstänker vara kristna värderingar eller biologism. Genusforskares brist på självkritik är givetvis beklämmande för vetenskapen, men själva vetenskapen anser jag fyller en funktion. Inte minst då stora grupper av individer tycks känna sig könsförtryckta av en eller en annan anledning.

  Vi har konstaterat att grundtesen i genusvetenskapen är förlegad, men den kan i sin historiska kontext inte helt negligeras. Det faktum att det förekommer anomalier i en vetenskap förkastar inte det fakutm att det fortfarande kan vara en vetenskap. Det kan ju faktist vara så att vi står inför ett paradigmskifte och att det är en av anledningarna till att materialet du efterfrågar är knapphändigt. Jag vill dra mig till minnes att jag har skräckexempel från båda håll någonstans på vinden bland ”genusmaterialet” jag erhöll då jag studerade. Ska försöka leta fram något praktiskt exempel om det underlättar denna teoretiska diskussion. 😉

 58. Newton Says:

  Humanities ain’t no science.

 59. Ninni Says:

  @ Thomas

  Det faktum att det förekommer anomalier i en vetenskap förkastar inte det fakutm att det fortfarande kan vara en vetenskap.

  Absolut inte. All vetenskap är provisoriska sanningar. Men när man blundar för anomali och inte gör minsta ansats för att falsifera sina teser(tvärtom försöker man konstgjort skydda dessa), då är det inte vetenskap.

  men själva vetenskapen anser jag fyller en funktion.

  Jag med, men då måste ett paradigmskifte till. Just därför är kritiken mot genusvetenskapen helt nödvändig.

  Jag kallar det som behövs byggas upp kunskap kring ”könsrollsproblematik” det är motsvarigheten till feministernas ”genus” och det är en del av jämställdismen, som jag ser det.
  Jag menar att sådan forskning är synnerligen önskvärd. Jag tror att genusvetenskapen måste läggas ner. De forskare som sitter där är inte forskare, de är feminister och inget annat. Och jag har inget hopp i att det går lära dessa gamla hundar att bedriva seriös forskning.

  Jag vill se en institution som heter något typ könsskillnader, där biologisk och sociologisk(genus/könsrollsproblematik) forskning går hand i hand som två parallella undergrupper, så att säga och hjälps åt för att bygga upp en kunskap som kan förbättra situationer.

 60. Nils Jungenäs Says:

  >> Ninni

  Amen! Mycket bra sammanfattat.

  Någon som inte förstår/håller med?

 61. carpe diem Says:

  Håller med Ninni helt!

 62. Linda B Says:

  Men gud så skrattretande. Ser de inte själva hur fånigt det är när de bara bekräftar sina egna fördomar om män och försöker få det till vetenskap. Det borde heta genusfördomar istället för genusvetenskap.

 63. carpe diem Says:

  Så sant Linda B, så sant,genusfördomar borde det heta.

 64. Thomas Says:

  @Ninni

  ”Könsrollsproblematik” vs genus

  Då är vi inne på semantik. För mig har båda samma innebörd. Jag kan ha förståelse att man vill byta ut ett missbrukat begrepp, men jag menar att det borde räcka med att ”tvätta” rent det.

  ”Jag tror att genusvetenskapen måste läggas ner. De forskare som sitter där är inte forskare, de är feminister och inget annat. Och jag har inget hopp i att det går lära dessa gamla hundar att bedriva seriös forskning.”

  Jag tror å andra sidan att det är forskarna som behöver bytas ut så att genusvetenskapen blir mer objektiv och självkritisk.

  Mitt grundläggande problem med den rådande debatten är emellertid kollektivismen som någon slags grund för rättvisemärkning. Jag betvivlar inte vare sig feminismens eller jämställdismens goda avsikter, det som irriterar mig är alla människor som i kölvattnet av dessa ständigt hänvisar till enskilda orättvisor som signifikant för den ena eller andra gruppen.

 65. Ninni Says:

  @ Thomas

  Då är vi inne på semantik. För mig har båda samma innebörd. Jag kan ha förståelse att man vill byta ut ett missbrukat begrepp, men jag menar att det borde räcka med att “tvätta” rent det.

  Jag tror å andra sidan att det är forskarna som behöver bytas ut så att genusvetenskapen blir mer objektiv och självkritisk.

  Här är vi, som jag ser det, i det stora överens. Det finns en orsak till att jag inte anser ”tvätta rent” räcker och det är risken att man bygger vidare på den forskning vi nu har ”hela bibliotek av”, som är verklighetsfrånvänd. Men jag skulle inte skrika mig hes om man ”bara” tvättar det rent, så länge man gör en ordentlig storstädning.

  Då kan vi enas så långt, tycker jag:)

  Mitt grundläggande problem med den rådande debatten är emellertid kollektivismen som någon slags grund för rättvisemärkning. Jag betvivlar inte vare sig feminismens eller jämställdismens goda avsikter, det som irriterar mig är alla människor som i kölvattnet av dessa ständigt hänvisar till enskilda orättvisor som signifikant för den ena eller andra gruppen.

  Det här förstår jag inte vad du menar, vill du förtydliga/förklara? Ex?

 66. Samuel Says:

  Tycker i allmänhet att det känns väldigt oseriöst att ifrågasätta eller kritisera endast resultatet i forskning. Det är ju alltid metoderna och sättet att tolka datan som ska kritiseras om dom inte är korrekta. Att bara kritisera slutsatsen är att förkasta hela forskningen för att resultatet inte är det man ville att det skulle vara.

  Om man inte är van vid att tänka på ett vetenskapligt sätt blir det lätt att man börjar ifrågasätta resultat för att man är missnöjd. Kolla istället på hur studierna är gjorda om ni vill kritisera.

  Mvh,
  Samuel

 67. Ulf T Says:

  @Samuel,

  Tycker i allmänhet att det känns väldigt oseriöst att ifrågasätta eller kritisera endast resultatet i forskning. Det är ju alltid metoderna och sättet att tolka datan som ska kritiseras om dom inte är korrekta.

  Vet inte om du följer Genusnytt regelbundet, men just kritik av metoderna framförs rätt ofta här. Du kan också titta in på http://aktivarum.wordpress.com där detta görs mer koncentrerat.

 68. Chade Says:

  @Samuel:

  Jag tror det är ytterst sällan folk här eller på andra liknande bloggar kritiserar endast resultaten. Som Ulf T säger ovan så kritiseras ofta metod och dragna slutsatser (mycket av Aktivarum) men även de åtgärder som föreslås av sagda forskning (mycket här på genusnytt).

  Så om du vill kritisera jämställdister så kan det vara bra om du kollar upp vad de säger, så att du kritiserar rätt saker.

 69. Samuel Says:

  @Ulf T
  Jag kan typ inte hitta någon kritik av metoderna ärligt talat. Ser däremot ofta rader i stil med;

  ”Ska bli intressant att se hur mycket diskriminering av män forskarna har hittat”

  ”Kan man säga att forskarna har fått fram bra resultat om hur män diskrimineras och hur män i övrigt blir drabbade av svårigheter, underlägen och jämställdhetsbrister”

  ”Genusforskare studerar inte ‘mannens problem’, de studerar ‘mannen som problem'”

  Allt det är väääldigt vinklade sätt att uttrycka sig vilket såklart är okej om man pratar om sina politiska åsikter, det gör alla. Däremot tycker jag inte att det är passande språk att använda när man ska göra någon form av refereegranskning eller bara ifrågasätta någon rapport, även om det här bara verkar vara lekmän i ämnet.

  Håller du inte med?

 70. Ulf T Says:

  @Samuel,

  Tittar du bara på den här tråden nu?

  Jag har inte ens brytt mig om att studera metoderna i de här fallen. Det blir liksom tröttsamt efter ett tag.

  Jag har för övrigt också berömt metoderna i vissa fall. Inte minst Hensvik 2011 har jag ofta nämnt. Jag tycker den är grundlig. Hon redovisade ett antal hypoteser hon själv hade, men fann sedan att verkligheten inte gav något stöd, vid en noggrann analys. Hon redovisade detta ärligt och utförligt.

  Jag noterar förstås att praktiskt taget inga feminister refererar till den rapporten (jag har inte sett någon hittills, men det är förstås inte bevis för att det inte förekommer).

 71. Ninni Says:

  @ Samuel

  Nu har andra redan sagt åt dig, men även jag ber dig att först ta reda på vad vi gör och inte gör, så du inte dömer vårt agerande utifrån dina fördomar om oss.

 72. carpe diem Says:

  @ Samuel
  Du får titta lite mer grundligt ,än att bara titta på den här tråden.

 73. Samuel Says:

  @Ulf T & carpe diem
  Så ni håller med om att kritiken mot forskningen i den här tråden är obefogad i alla fall men att det sker mer vetenskapligt korrekt kritik i andra trådar?

  @Ulf T
  Som jag sa är det såklart att när man pratar politik (du nämner feminister) väljer man ju ut fördelaktig fakta och använder retoriska grepp så det är ju inte så konstigt att feministerna inte använder sig av en rapport som inte visar det dom hävdar. Det jag pratade om är kritiken mot själva forskningen, det är en helt annan sak.
  Det låter väl inte så konstigt?

  @Ninni
  Förstår inte vad du menar att mina fördomar skulle vara? Jag tycker att jag har kritiserat väldigt konkreta saker här. Citerade t.o.m. flera rader för att visa exakt på vad jag menade.

 74. carpe diem Says:

  @ Samuel
  Obefogad? Hur menar du då?

 75. Nils Jungenäs Says:

  >> Samuel

  ”obefogad”?

  Bara för att ”kritiken i den här tråden” inte bifogats fullständigt underlag för att tillbakavisa den samlade feministiska genusvetenskapen som politisk pseudovetenskap, betyder det inte att kritiken är ”obefogad”.

 76. carpe diem Says:

  @ Samuel
  Kan du förklara på vilket sätt genusforskning av idag skulle vara en seriös vetenskap?

 77. Samuel Says:

  @carpe diem
  Problemet med att i forskningssammanhang endast kritisera slutsatsen är att men då inte alls kontrollerar metoderna som använts för att ha komma fram till slutsatsen. Slutsatsen i det här fallet kan mycket väl vara korrekt om metoderna och data har visat det alltså är då kritiken mot den obefogad.
  Slutsatsen är bara ett resultat av frågeställningen och metoderna.

 78. Samuel Says:

  @carpe diem
  Haha du är snabb på att ställa mer frågor du.
  Här är en bra vetenskapsrådets egen förklaring till genusvetenskap:
  http://www.vr.se/download/18.320a86de108dcd98cbc8000516/1137678461949/Genusforskning+i+korta+drag.pdf

 79. Joakim Steneberg Says:

  Åter, är inte det här talande nog, från Umeå Universitet?:

  “Vad betyder det egentligen att vara kvinna eller man idag? Är det till exempel fortfarande “normalt” att kvinnor ska ta mindre plats än män? Varför är mäns våld mot kvinnor så vanligt? Och hur kommer det sig att könens betydelser har varierat så genom historien och i olika slags samhällen, samtidigt som vissa betydelser verkar vara ganska oföränderliga? Som att kvinnors arbete fortfarande betalas sämre än mäns; och att mäns överordning över kvinnor ännu lever kvar i många sammanhang, som bolagsstyrelser, i hemmet och i politiken. Det är sådana frågor som genusvetenskap undersöker. När du läser genusvetenskap i Umeå är det framför allt maktförhållandena mellan könen som står i fokus, och hur de kompliceras av andra maktdimensioner i samhället som sexualitet och etnisk tillhörighet.”

 80. Thomas Says:

  @Ninni

  För att enklast förklara min ståndpunkt hänvisar jag till ett citat från Peter Dahlgren

  ”Med grupperspektiv på människor kan man samtidigt vara förövare och offer utan att egentligen göra någonting substantiellt. Det är ju nämligen så att det inte handlar om vad man som individ har gjort, utan vad de andra individerna i samma grupp har gjort eller inte gjort. Det är en sorts arvssynd som automatiskt förs över på alla personer som tillhör gruppen. Och ju mer biologiskt knuten man är till gruppen (kön eller hudfärg), desto mer sitter arvssynden fast. Förövaren fortsätter vara förövare och offret fortsätter att vara offer – helt oberoende av vad individerna faktiskt gör, utan på grund av vad de tillhör.”

 81. Joakim Steneberg Says:

  Samuel,
  Går visst ej att kopiera från PDF, men redan inledningen är ju avslöjande nog. Feminismen inledde, och som att bara kvinnan som kön hade problem på -70-talet! Häpnadsväckande, fortfarande och från ett Vetenskapsråd!?
  Ren genusegocentrism, således, som på Umeå universitet (se ovan)
  Hur var det Norska TV.s program om gensuforskning hette?
  ”Hjernevask”?

 82. Ninni Says:

  @ Samuel

  Jag såg dina citat först efter jag skrivit.

  I detta inlägg har jag kritiserat en specifik forskningsrapport som följer det normala mönstret som jag sett i rapporter från den ”vetenskapen”

  Metoden som använts av Fanny Ambjörnsson är deltagande observation och intervjuer. Om det metodvalet har jag ingen kritik alls. Däremot är jag kritisk mot hur hon tolkar sina sociologiska data och blundar för att dessa omkullkastar hennes utgångsperspektiv, som är feministiskt. Det är så det brukar se ut.

  Dessa som tas upp just här har jag inte läst och de behandlar knappast något som jag anser är viktiga mansfågor och därvid är kritiken inlägget handlar om(att dessa forskare påstår att mansfrågor är tillräckligt studerat. Annars borde forskarna rimligen kunna hänvisa till källor som hanterar uteliggarproblematik, diskriminering av män osv. osv.) befogad.

 83. carpe diem Says:

  @ Samuel
  Anser du att genusforskningen som helhet är seriös,eller utgår den från en feministisk grundsyn,är dom flesta av dessa forskare ideologiskt neutrala? Förkastar man sina teser om dom visar sig felaktiga? Har man bevis för det man påstår? Kan du visa forskning gjord av majoriteten av genusforskarna som är otvetydligt seriös?

 84. Joakim Steneberg Says:

  ”Arvssynd”, verkligen avslöjande. Och ett av kristendomens mest konstifika påhitt! Genusvetenskap är religion?

 85. Samuel Says:

  @Joakim
  Ledsen men jag förstår inte riktigt din kritik. Genusvetenskapen härstammar precis som Per skriver från kvinnoforskningen. Du har missuppfattat det om du tror att det finns något mål om att forskningen i genusvetenskap ska ta upp problem för dom båda könen lika mycket. Det är inte något som genusvetenskapen strävar efter. Tycker PDF-filen förklarar rätt bra vad det faktiskt handlar om. Men kom ihåg att det är ingen som sitter och bestämmer i detalj vad det ska forskas om på våra universitet. Om du känner dig manad att ta dig an diskriminering av män i vetenskapens värld så kör hårt.

 86. Samuel Says:

  @carpe diem
  Absolut! Jag tycker att genusvetenskapen är en viktig del av forskningen som sker på våra universitet idag. Man använder såklart samma sorts vetenskapliga metoder som i all annan forskning och man har ju såklart refereegranskning innan publicering sker. Du kan säkert få mer detaljerad information om du kontaktar ett universitet där genusforskning sker.

  Om du är intresserad av genusforskning finns det här en lista på olika databaser där du kan hitta gratis publiceringar.
  http://www.doaj.org/doaj?func=subject&cpid=123&uiLanguage=en

 87. carpe diem Says:

  Skulle vara intressant om Tanja Bergkvist kunde skriva ett gästinlägg
  här om vetenskapligheten i genusforskningen.Ett förslag Pär!

 88. Joakim Steneberg Says:

  Samuel: ”Du har missuppfattat det om du tror att det finns något mål om att forskningen i genusvetenskap ska ta upp problem för dom båda könen lika mycket.”
  Precis, och det har jag fattat i missuppfattningen. Och det är fel.
  Varför får du räkna ut själv.

  Om du tycker du själv är ointressant som kön eller genus, utom som syndabock så stå för det.
  Jag värnar för en humanistisk syn på båda könen, och absolut inom ev vetenskap, för våra söners OCh döttrars skull!
  Vilka inte heller tjänar på denna björntjänst!

 89. Ninni Says:

  @ Thomas

  Jag kopplar fortfarande inte vad du vill ha sagt till mig med det där. Men vi kan droppa det om du vill:)

  @ Ulf T

  Hensvik 2011 är väl inte genusvetenskapens? Det är väl nationalekonomins? Eller är jag ute och cyklar nu?

 90. carpe diem Says:

  @ Thomas

  Arvssynd? En typ av religion?

 91. Ulf T Says:

  @Samuel,

  @Ulf T Som jag sa är det såklart att när man pratar politik (du nämner feminister) väljer man ju ut fördelaktig fakta och använder retoriska grepp så det är ju inte så konstigt att feministerna inte använder sig av en rapport som inte visar det dom hävdar.

  Nehej, det håller jag inte alls med om!

  Politik handlar för all del mycket om att försöka ‘sälja’ sin ideologi till väljarna. Men att medvetet ljuga ingår inte i uppdraget.

  Politiker skall representera sina väljare. Man kan ha olika syn på ‘sanningen’, men det ursäktar inte att man medvetet skiter i robusta forskningsresultat för att fortsätta att kunna sälja ett budskap som inte längre har någon substans.

  Rapporten i fråga är alltså den största undersökningen hittills av löneskillnader på svenska arbetsmarknaden. Den visar att män och kvinnor inte får olika lön för samma arbete, att chefer inte rekryterar män före kvinnor, och att någon lönediskriminering förekommer alls (statistiskt sett) är det kvinnliga chefer som under vissa omständigheter gynnar kvinnor.

 92. Ninni Says:

  @ Samuel

  Jag tycker att genusvetenskapen är en viktig del av forskningen som sker på våra universitet idag.

  Jag anser att vi inte har någon genusvetenskap alls, vi har feministiskt navelskåderi som utan att nå vetenskaplig standard höjts till vetenskap. Dennes föregångare var rasbiologi.

  Feministisk ideologi(hur mycket man än försöker kalla detta vetenskap) saknar bärighet så länge man inte börjar belägga/påvisa sina grundteser. En sån tes är könsmaktsteori – kvinnans könsmakt är underordnad mannens. Av allt jag läst har jag inte hittat någonstans man belägger detta, det används som om det vore ett axiom. Saker blir inte sant för att man påstår det, inte ens om man påstår det många gånger.

  Så om du vet något jag inte vet, så visa gärna mig någon forskning där man belägger att kvinnans makt av kön skulle vara underordnad mannens. Jag har efterlyst detta många gånger… kanske du är den som kan visa mig att jag har fel. Då ska jag ändra mig.

 93. Samuel Says:

  @Joakim
  Jag vet inte riktigt vad du menar men om du syftar på du tycker att det inte är jämställt att det inte forskas lika mycket på mäns ”problem” som kvinnors är det helt enkelt också för att det inte finns något överhuvud som sitter och bestämmer i detalj av som ska forskas om det. Det skulle enligt mig vara direkt vetenskapligt oetiskt. T.ex. i astronomi är det ingen som säger att man måste forska lika mycket om venus som om jupiter.

  Jag vill att vi ska se att samhället ska bli jämställt. Om det inte räcker att som många säger ”ge lika förutsättningar för könen” måste vi ju uppenbarligen göra något mer än så för att uppnå vårt mål med ett jämställt samhälle. För det är väl det ni också vill eller?

 94. Ulf T Says:

  @Ninni,

  Hensvik 2011 är väl inte genusvetenskapens? Det är väl nationalekonomins? Eller är jag ute och cyklar nu?

  Det är riktigt. Hennes utgångspunkt var att försöka kartlägga om chefens kön hade påverkan på ‘könslönegapet’, men det var inte min mening att klassa hennes arbete som genusforskning. 🙂

  Min uppfattning från de kommentarer jag läst från henne (orkar inte gräva nu) var att hon hade förväntat sig att hitta ett mönster, och var rätt överraskad över att det inte fanns där.

  Jag ville bara ge konkreta exempel på att vi visst diskuterar metod här.

 95. carpe diem Says:

  @Samuel
  Jag ska kolla in länkarna och se om jag hittar övervägande delen med substans.
  Men än så länge ser jag genusforskning som feministiskt navelskåderi. Fast du har chansen här att ändra min uppfattning om det visar sig att länkarna du sänt visar att genusforskning är en riktig vetenskap utan feministisk(ideologisk grundsyn)grundsyn.

 96. Ninni Says:

  @ Ulf T

  Ah, då är jag med. Och jag håller med om att det är en bra rapport:)

 97. Samuel Says:

  @Ulf T
  Jag sa aldrig att man skulle ljuga, det hittade du på själv. Det handlar bara om att välja vilken fakta man presenterar.

  I ditt andra stycken nämner du tom ett väldigt bra exempel på detta. Jag känner till rapporten du pratar om och vet att du väljer att presentera just dom delarna som är fördelaktiga just för det du pratar om. Vi skulle kunna prata om att kvinnor i mycket större utsträckning har osäkrare anställningsformer, jobbar mycket mer deltid och är grovt underrepresenterade i bolagsstyrelser etc men du väljer att prata om något annat. Du väljer ut vilken fakta du presenterar.

 98. Ninni Says:

  @ Samuel

  Om det inte räcker att som många säger “ge lika förutsättningar för könen” måste vi ju uppenbarligen göra något mer än så för att uppnå vårt mål med ett jämställt samhälle. För det är väl det ni också vill eller?

  Hur definierar du ”jämställt samhälle”?

 99. carpe diem Says:

  Det är jag också intresserad av Samuel,hur du definierar ett ”jämställt samhälle”?

 100. Joakim Steneberg Says:

  Samuel: ”Jag vet inte riktigt vad du menar men om du syftar på du tycker att det inte är jämställt att det inte forskas lika mycket på mäns “problem” som kvinnors är det helt enkelt också för att det inte finns något överhuvud som sitter och bestämmer i detalj av som ska forskas om det.”
  Det där stämmer ju inte heller, det sitter fullt med överhuvud, som t.ex vetenskapsrådet, feminismen i media, fega politiker som lydigt eller övertygat vill ha en feministisk politisk dominans i genusvetenskapen, (av maktskäl i politiken), varför den också lades ner i Norge.
  Och en annans sak vilket verkar vara svårt att begripa än hos ”överhuvudena”.
  Man löser inte kvinnors problem, utan att lösa mäns problem. Samtidigt, tillsammans i huvudsak.
  Men du har svarat, genusvetenskap är feminism fortfarande, och därmed politisk, ungefär som marxism-leninimsen i Sovjet.

 101. Samuel Says:

  Oj det skulle jag kunna skriva långt om men om jag får använda eran gurus Per Ströms egna ord så är här min omskriva punk 1 i ”vad vill jämställdisterna?”

  De båda könen ska ha samma värde, rättigheter, status och skyldigheter. Detta är definitionen på jämställdhet. Jämställdhet definieras som 50/50-fördelning mellan könen i samhällets alla skrymslen och vrår. En sådan kan kanske aldrig uppnås men för att försöka få ett så jämställt samhälle som möjligt är det något vi ständigt ska sträva efter.

  Nu får jag tacka för en trevlig diskussion för nu ska jag hem och dricka mig en öl och fira in helgen.

  Hare bra!

  Mvh,
  Samuel

 102. Mansfrågor och Genusforskning är inte samma sak – Del 3 Mansfrågeforskning på riktigt « Aktivarum Says:

  […] Pelle Billing besvarar de Fyra Genusvetarnas Svd-artikel med konstaterandet att det behövs en mycket bredare forskning om mansfrågor än den som genusforskare vill ägna sig åt. […]

 103. carpe diem Says:

  @ Samuel

  Pär stavas hans namn!

 104. carpe diem Says:

  @ Samuel
  50/50 fördelning mellan könen är inte definition på jämställdhet.

 105. Nils Jungenäs Says:

  >> Ulf T

  Spot on. Vad får du allt ifrån?

 106. Nils Jungenäs Says:

  Off Topic:

  I flera års tid har jag konsekvent hållt med om allt Ninni (f.d Ninnitokan), Ulf T och Roger har skrivit här och på andra bloggar. Ni är mina idoler. Jag behöver egentligen aldrig skriva något själv… 😦
  Jag kanske skriver lite ändå ibland bara för att vara social och visa att jag fortfarande lever. 😉

 107. Ulf T Says:

  @Samuel,

  Om man konsekvent går ut med påståendet att kvinnor inte får samma lön för samma arbete, och det har blivit motbevisat, då är det lögn om man känner till det – okunnigt om man inte känner till det. Så många andra alternativ finns inte.

  Jag känner till rapporten du pratar om och vet att du väljer att presentera just dom delarna som är fördelaktiga just för det du pratar om. Vi skulle kunna prata om att kvinnor i mycket större utsträckning har osäkrare anställningsformer, jobbar mycket mer deltid och är grovt underrepresenterade i bolagsstyrelser etc men du väljer att prata om något annat. Du väljer ut vilken fakta du presenterar.

  Det är inte att jag försöker undvika de bitarna – alls. Om du hade följt mina inlägg här skulle du veta det. Hensvik konstaterar själv att vidare forskning behövs för att förstå varför kvinnor själva väljer vissa karriärer framför andra. Det är också precis min åsikt, men då talar vi inte nödvändigtvis längre om diskriminering.

  Längs den vägen kanske vi förr eller senare kommer fram till att kvinnor, liksom alltid män, behöver ta ansvar för sina egna livsval.

 108. Joakim Steneberg Says:

  Ja det är vl inte mer att tillägga. Samuel har här sagt, att det inte är något ”överhuvud” som bestämmer vad genusvetenskap skall syssla med. Samtidigt agerar han själv överhuvud och menar att genusvetenskap mycket väl kan syssla huvudsakligen med kvinnofrågor. Är detta jämställd genusvetenskap? Självklart inte!

  Samtidigt kan man ju se hur ovetenskaplig och icke förutsättningslös sådan är, som här från Umeå universitet, som grvot förvränger vetenskaplig forskning, om t.ex partnervåld.

  ”Vad betyder det egentligen att vara kvinna eller man idag? Är det till exempel fortfarande “normalt” att kvinnor ska ta mindre plats än män? Varför är mäns våld mot kvinnor så vanligt?”

 109. skvitt Says:

  /Skvitt

 110. Genusnytt « skvitts Says:

  […] “Män i trafiken är en erkänd riskfaktor, de kör ofta mer utmanande och tar fler risker än kvi… Rate this:Share this:TwitterFacebookMerStumbleUponLinkedInRedditDiggSkriv utE-postPinterestTumblrGillaGillaBe the first to like this. […]

 111. Thomas Says:

  @Joakim Stenberg, carpe diem

  “Arvssynd”, verkligen avslöjande. Och ett av kristendomens mest konstifika påhitt! Genusvetenskap är religion?

  ”Arvssynd? En typ av religion?”

  Ni tycks inte se skogen för alla träd. Citatet beskriver en moralfilosofisk följd av att konsekvent söka rättvisa mellan grupper i samhället, snarare än mellan individer. Begreppet arvssynd är en analogi för att det ska vara enklare att förstå hur tokigt det kan bli att tänka på det viset. (Jag förutsätter att ingen faktiskt tror att arvssynd är något som man bör ta i beaktning)

  Varför jag valde stycket var för att påvisa min negativa inställning till kommentarer och antydningar av det slaget som ofta påträffas i forum som debatterar jämställdhet.

  @Ninni
  Att jag inte är här för att bara dunka ryggar med jublande bifall betyder inte att jag ibland faktiskt delar vissa uppfattningar. 😉

 112. Thomas Says:

  @Ninni

  Jag förlorade mig i meningens dubbla negationer ser jag nu, men jag hoppas du förstod andemeningen…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: