Kvinnors våld mot män uppmärksammas i Aftonbladet

by

Idag tar Aftonbladet/Wendela upp kvinnors våld mot män i en artikel. Utan att håna. Det är ännu ett tecken på att det har rört på sig på genusområdet.

Bakgrunden är att Linda Dackemo från Luleå tekniska universitet har skrivit en uppsats om just kvinnors våld mot män. ”Ofta finns ingenstans för utsatta män att vända sig”, säger hon i Aftonbladet.

Dackemo har intervjuat 12 män som är drabbade av våld från sina kvinnliga partners. Alla säger att hjälpen är obefintlig. ”Flera har mötts av skratt och hån när de försökt göra en polisanmälan. Av socialtjänsten blir de ­ofta misstrodda”, säger Linda Dackemo.

Här tror jag minsann att PM Nisson har något att ta tag i när han genomför regeringsutredningen om jämställdhetsbrister som drabbar män.

Linda Dackemo säger vidare:

Kvinnovåld är fruktansvärt på alla sätt, men det är inte det enda våldet som förekommer i relationer. ­Regering, socialtjänstlagen, Sveriges domstolar – alla reglerar hur kvinnovåldet ska bekämpas. I stället för en kvinnofridslag borde det finnas en könlös fridslag”.

Jag kan inte annat än hålla med. All lagstiftning borde vara könsneutral. Det är det viktigaste kravet som vi jämställdister ställer.

Malin Wollin har skrivit en krönika på precis samma tema. Väldigt vad det klingar nya tongångar helt plötsligt.

Tack för tipset, Gunnar!

Uppdatering: Jag lyfter upp nedanstående kommentar från bloggaren Ann-Mari Maukonen:

Har just bloggat om uppsatsen och Aftonbladets uppmärksamhet på denna och kvinnovåldet. Här hittar ni inlägget och här finns en länk till en info sida om uppsatsen och här hittar du uppsatsen i pdf format.

För övrigt: Med början kl 15.00 intervjuas jag idag av Robert Aschberg i Radio1 om min nya bok ”Mansförbjudet”. Du kan lyssna direkt medan programmet pågår här. Du kan också ringa in och prata med oss i sändning.

Annonser

38 svar to “Kvinnors våld mot män uppmärksammas i Aftonbladet”

 1. maukonen Says:

  Har just bloggat om uppsatsen och Aftonbladets uppmärksamhet på denna och kvinnovåldet.

  Här hittar ni inlägget och här finns en länk till en info sida om uppsatsen och här hittar du uppsatsen i pdf format.

 2. Aktivarum Says:

  Jämförelse: Mediefeministisk fantasivärld vs Real World

  ”I en femtedel av allt ­relationsvåld i Sverige är mannen den utsatta”

  Stämmer inte alls med vad vetenskapen säger.

  ”Kvinnors våld mot män tystas ned!
  ”År 2006 genomfördes vid Högskolan i Gävle en svensk studie av partnervåld som i sin tur utgjorde en del av en stor internationell studie omfattande 30 länder. Cirka 900 svenska studenter svarade på frågor om sin erfarenhet av våld i relationer, vilket resulterade i en databas med 200.000 frågesvar. Resultatet är intressant. Några exempel på vad studien visar:
  – Kvinnor använder våld mot sin partner i samma utsträckning som män.
  – Dubbelt så många kvinnor som män anger att de var först med att ta till våld.
  – Nästan lika många män som kvinnor uppgav sig ha blivit skadade av sin partners våld.
  ”[Det är] naivt och fjäskigt att påstå att kvinnor inte använder våld mot män”, säger de ansvariga för den svenska studien, Peter Gill (professor i pedagogik) och Carita Remahl (fil mag i pedagogik), i en debattartikel i Dagens Nyheter (2005-01-27).”

 3. MarcusE Says:

  Könslös fridslag, luktar kvinnohat lång väg. En kvinnofridslag ska det vara 😉

 4. dfhd Says:

  Som vanligt är det en kvinna som gjort studien i ett sådant område. Kvinnor har fördel av att vara kvinna både när det gäller feministisk forskning men även i forskning som på något sätt kan tänkas gå emot feministiska föreställningar. En kvinna kan ju komma undan här för att liksom hon är kvinna ju.

 5. Hjalmar Says:

  @MarcusE
  Självklart ska lagen endast skydda kvinnor!
  Så det blir jämställt 🙂

 6. Chade Says:

  ”I stället för en kvinnofridslag borde det finnas en könlös fridslag”

  Alltså, när folk säger kvinnofridslag, avser de då grov kvinnofridskränkning i BrB 4 kap. 4a § 2 st.?

  För i så fall är lagstiftningen, om inte formellt könsneutral, så i alla fall faktiskt neutral, eftersom exakt samma skydd ges för andra närstående personer i första stycket samma paragraf:

  ”4 a § Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

  Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, skall i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff.”

  Som synes är det samma rekvisit för både grov fridskränkning och för grov kvinnofridskränkning och dessutom samma straff. Ingen reell skillnad i lagstiftningen alltså.

  Däremot är ju det andra stycket helt onödigt, eftersom samma skydd redan ges i första stycket men det är helt fel att säga att kvinnor har ett formellt starkare skydd än män (hur praxis är vet jag inte men mot bakgrund av hur män som offer för våld i nära relationer hanteras kan man ju tänka sig att kvinnor har ett starkare skydd där).

 7. Ligneto Says:

  http://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2005.079020

  Studie om våld i nära relationer.

 8. Chade Says:

  Regeringens proposition för införandet av BrB 4 kap 4a § stinker dock 90-tal, feminism och mansförakt lång väg:

  Under rubriken könsneutral lagstiftning i prop. 1997/98:55 står:

  ”Lagrådet har ansett att en sådan särskild
  brottsrubricering för dessa fall inte bör införas. Regeringen delar inte Lagrådets uppfattning. Genom införandet av en särskild brottsrubricering för dessa fall markeras, inte minst av pedagogiska skäl, den särskilda form av kränkning som brott av förevarande slag mot en närstående kvinna utgör.
  En sådan urskiljning kan också ge ett värdefullt bidrag till att synliggöra och kartlägga omfattningen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer.”

  Dessutom, men orkar inte citera för stängde ner pdf:en, så verkar Regeringen anse att första stycket främst är till för mäns våld mot andra närstående, men det påpekas i förordet eller summeringen att brottet även kan begås av en kvinna.

 9. Cuben Says:

  Det ser lovande ut, särskilt att det uppmärksammas i Aftonbladet. Det verkar som att det har gått upp en Liljeholmen.

 10. Bashflak Says:

  Aktivarum – Jag tror de utgår från mordstatistiken när de säger att vart femte offer är man. Och det blir ju lite fel, eftersom kvinnligt våld ofta är av sådan art att det bara täcks av fridslagen, där mörkertalet är enormt.

  Statistik från sjukhus och polis säger att var tredje till var fjärde offer är man, om jag inte missminner mig. Medan, som du skriver, de metoder som förmår tränga genom mörkertalet visar att vartannat offer för partnervåld är man.

  Kvinnor och män slår varandra lika ofta, fast män slår hårdare.

 11. Leif Says:

  ”Malin Wollin har skrivit en krönika på precis samma tema.”
  Ja, det gäller väl att vända kappan efter vinden, kan jag tro.

 12. barfota Says:

  @Cuben
  Tja upplagorna sjunker ju konstant och då måste man vända kappan efter vinden. Skitblaskan och PK-sverige börjar väl lukta pengar i en gryende mansrörelsen. Jag tror inte ens för ett kort ögonblick att de blivit ”nyfrälsta” eller kommit till klarhet över en natt, snarare skiträdda.

  All reklam är bra reklam och det är bara att buga och tacka alla som tar sig an frågorna på ett eller annat vis.

 13. Silver Lewinsky Says:

  Malin wollin har inte sagt ett enda vettigt ord under sin karriär förens nu… 😉

 14. Sigvard Says:

  Jag har nämnt problemet här tidigare.

  Gill, P. E. (1979) ”Moral judgments of violence among Irish and Swedish adolescents.” Göteborg Studies in Educational Science. Nr 32 Gill, P. (2005) Peter Gill (2005, personlig kommunikation), Papers presenterade vid forskningskonferensen i Kön och våld: makt, motstånd och utmaningar för framtiden, i Göteborg 10-12 juni 2005; A. ”Gender patterns of victimhood and participation in intimate partner violence among Swedish students”. B. ”Gender differences in actual experience of violence: Results from interviews with 334 Swedes”. C. ”Women as men: The scripting of androgynous violence”.

  Gill, P. E. och Stenlund, M. A. (2005) ”Dealing with a schoolyard bully: A case study.” Journal of School Violence. Vol 4, Nr4, sid 47-62.

  Bergström och Rudqvist, skrev 2006 i en studie finansierad av BRÅ att begreppet kvinnofrid handlar som alla förstår att kvinnor ska fredas mot män.

  Bergström, L. och Rudqvist, A. (2006) ”Mansfrid – En utvärdering av behandling för män som dömts för våld i nära relationer.” Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Avdelningen för sociala studier. Karlstads universitet.

  Begreppet mansfrid betyder också att kvinnor ska fredas mot män.

  I en av mina böcker (från 2010) ägnar jag ett kapitel åt saken och refererar till många vetenskapliga studier. http://psykopat.info

  PS Titta på fördelningen av foton på ledarsidan i dagens DN

 15. Sigvard Says:

  Ang DN: En manlig bov och fem kvinnliga hjältar.

 16. Nils Jungenäs Says:

  Kan det inte vara motiverat med positiv särbehandling av en diskriminerad grupp?

  Jo, kanske det. Men då MÅSTE det först BELÄGGAS att den gruppen ÄR diskriminerad, samt att den positiva särbehandling som föreslås är relevant för den diskrimineringen.

  Kom igen nu Pär. Fokusera!

 17. Rickard Malmgren Says:

  Tänk vad bra det är med fria informationkanaler som Internet! Den ena diktaturen i världen efter den andra rasar. Nu är det Sveriges tur att göra upp med statsfeminismen.

  Det går inte längre att filtrera bort fakta som motbevisar ”Könsmaktsordningen” på det sätt gammelmedia gjort fram till nu! Det går inte att fortsätta smutskasta, ljuga om statistik, undanhålla information, lägg ord i mun på meningsmotståndare, låta bli att utreda, osynliggöra behov av hjälp , förlöjliga eller fortsätta neka vård & stöd åt exempelvis minderåriga pojkar som utsatts för våldtäkt/incest… mm!

  Det enda som är negativt med detta är att de som ställde till med detta elände kommer att vända kappan efter vinden & förneka sina tidigare handlingar. De kommer att vilja vara kvar vid makten genom att kasta några godbitar till oss! De kommer att påstå att de alltid har brytt sig om alla människor!

 18. Stockholm/TT Says:

  Så länge som man inte blir blind eller får hjärnskador eller liknande är fysiskt våld kattskit i jämförelse med sjuka kvinnors riktiga våld mot män. Det stämmer att Brottsbalken i ord skyddar män lika mycket i sådana fall, men det finns en verklighet också – den som driver män till självutplåning eller till en existens som mest handlar om att bara klara dagen. Det finns ingenting som skyddar en man när en kvinna går in för att mörda hans själ.

 19. Thomas Says:

  http://www.jamstalldhetsval.fi/miehiin-kohdistuva-v%C3%A4kivalta

 20. Pyret Says:

  @ Aktivarum

  Inte någon feministisk fantasivärld, bara en slarvig journalist.

  Om du läser Linda Dackemos uppsats så kan du se var de har tagit siffran från alldeles i starten, att det då handlar om mängden rapporterat våld och att siffran kommer från BRÅ:s rapport om våld i nära relationer från 2009.

 21. Aktivarum Says:

  Pyret:

  ”mängden rapporterat våld”

  Menar du forskning eller polisanmälningar?

 22. Cuben Says:

  Länk till artikeln av Gill Remahl i DN från 2005. Re Aktivarum 4 oktober 13:24.

  http://www.yakida.se/dn.html

 23. John Berg Says:

  Malin Wollin tycks ha vänt kappan efter vinden ty hon tillämpade tidigare feministisk härskarteknik mot såväl Rolf Hillegren som mot Ulf Brunnberg på grund av herrarnas ovilja att acceptera feminismens yppandeförbud.

  Ni minns väl kammaråklagare Rolf Hillegren? Han kölhalades av feministerna i samband med att han försvarade demokratisk rättssäkerhet i svensk domstol. Hillegren degraderades som straff.

  Rolf Hillegren:

  ”Våldtäkt utan våld är inte bara en språklig anomali. Det är dessutom en gärning som i stort sett är omöjlig att bevisa. De enda som skulle gagnas av en samtyckesregel i lagstiftningen är populistiska politiker som på känt maner skulle kunna visa handlingskraft, trots ett meningslöst agerande. De offer man säger sig vilja värna skulle dessvärre inte ha någon glädje av regeln.”

  Apropå avsaknad av bevis. Expressens journalist Ingrid Norrman smög in ett genusargument i en artikel om kulturchefen Claes Rydberg.

  Expressen:

  ”Men underliga saker har redan tidigare skett vid chefstillsättningar inom kommuner och regioner. Även Motala kommun och Västra Götaland borde ha tagit ordentliga referenser innan han fick sina senaste jobb. Har man (inte kvinna) jobbat tillräckligt länge som chef får han nya jobb även om han misskött sina gamla.”

  Om en man har jobbat tillräckligt länge som chef får han nya jobb även om han misskött sina gamla. Så det så.

  Artikel 19, Malin Wollin:
  http://artikel19.blogspot.se/search?q=Malin+Wollin

  Expressen, Nu söker han sitt gamla jobb:
  http://www.expressen.se/gt/kultur/nu-soker-han-sitt-gamla-jobb/

 24. Gunnar D.U. Says:

  @Stockholm/TT säger:
  04 oktober 2012 kl. 15:49:

  Om jag uppfattar dig rätt, så håller jag med dig helt.

  Jag har själv länge drivit tesen att mäns mycket högre självmordsfrekvens sannolikt till en singifikant del är ett resultat av grov psykisk misshandel från kvinnor, som leder till självmord.

  Men vad jag förstår så räknas det inte som mord när man psykiskt misshandlar någon så svårt att denne tillslut tar sitt liv – jag tycker det är lika mycket mord som att slå ihjäl någon, om än mer svårbevisat!
  Och borde bedömmas ännu värre, att plåga någon så fruktansvärt psykiskt under lång tid så personen blir så plågad att den enda utvägen den ser är att ta sitt liv, är inte det grymt om något!

  i den här tredje AB-artikeln beskriver en man hur han blev misshandlad av sin flickvän, som bl.a. försökte hetsa honom till självmord:
  ”Hon sa att jag var värdelös, att jag borde ta livet av mig, säger Martin, 35, som ­under flera år utsattes för misshandel av sin sambo.”
  Jag undra hur många män som har erfarenhet av att den kvinna de bor ihop med försöker hetsa dem till självmord?!

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article15550703.ab

 25. Pyret Says:

  Man kan forska på polisanmälningar 😉

  NTU, dvs slumpade intervjuer om jag minns rätt.
  I BRÅ:s rapport 2009:12 (där Dackemo verkar ha tagit siffran) finns det på sidan 8. NTU har jag inte kollat.
  Är tyvärr på springande fot, men du kan ju läsa hur undersökningen är gjord själv, eller så hinner jag kanske utveckla mig litet senare i kväll.

 26. Wildwest Says:

  Jag var med i en annan undersökning, Berättelser som inte finns, Göteborgs universitet, Institutet för socialt arbete, Veronica Hanzén o Tove Öberg 2010. Den nya undersökningen från Luleå behandlar precis samma tema (en ot-kommentar är att man tydligen kan göra om en uppsats som någon annan gjort på exakt samma sätt, men jag kan ju inte beklaga mej att temat äntligen börjar dyka upp i det här landet).

  Det är riktigt läskigt att läsa att alla upplevt ungefär samma sak. Jag kunde ordagrant skrivit flera av utsagorna i Luleå-uppsatsen: självmordshoten, att man är värdelös som människa, man, älskare, förbud mot att ha kontakt med familjen, känslan av att detta kanske är normalt, önskan om en riktig käftsmäll som är enklare att ta än detta eviga psykiska skyttegravskrig. Men efter två år och ständig uppmärksamhet på detta tema så ser jag att jag inte var ensam om det jag utsattes för. Det behöver jag ständigt se, för osäkerheten sitter, paradoxalt nog, ändå djupt.

  Det har sista dagarna varit lite ögonbrynshöjande positiva artiklar om män. Vågar man hoppas på ett trendbrott?

 27. Sigvard Says:

  Ang DN,s ledarsida idag:” En manlig bov och fem kvinnliga hjältar”.

  Det är väl Markandskrafterna som gäller? Det har väl varit så länge nu att kvinnor sålt?

 28. John Berg Says:

  Chade:

  ”Däremot är ju det andra stycket helt onödigt, eftersom samma skydd redan ges i första stycket men det är helt fel att säga att kvinnor har ett formellt starkare skydd än män (hur praxis är vet jag inte men mot bakgrund av hur män som offer för våld i nära relationer hanteras kan man ju tänka sig att kvinnor har ett starkare skydd där).”

  År 2011 dömdes 429 män för grov kvinnofridskränkning och 230 män för grov fridskränkning. Samma år dömdes 60 kvinnor för grov fridskränkning.
  Vi kan nog utan vidare konstatera att grov fridskränkning ingalunda tillämpas i lika stor utsträckning på kvinnliga gärningsmän som grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning tillämpas på manliga gärningsmän. Åtminstone inte om våld i nära relationer utövas lika ofta av kvinnor som av män.

 29. Nils Jungenäs Says:

  BRÅs statistik gäller anmälda bara anmälda brott. Det ger således ingen fullständig bild. En undersökning i Californien som inte baserade sig på brottsstatistik utan på intervjuer med tusentals slumpvis utvalda, gav vid handen att våld i nära relationer hade en hyffsat jämn könsfördelning. Det var vanligare att kvinnan var först med att gå till handgripligheter. Det var även vanligare att kvinnor valde att polisanmäla. Vad gällde grovt våld som resulterade i kroppsskada var männen däremot överrepresenterade som gärningsmän.

  Be mig inte om källa. Jag hittade den genom länkar som girlwriteswhat hade listat under en av sina youtubeclip.

 30. John Berg Says:

  Nils Jungenäs:

  ”BRÅs statistik gäller anmälda bara anmälda brott. Det ger således ingen fullständig bild.”

  Nej. Min statistik avsåg män respektive kvinnor lagförda för brotten.

  Brå, Personer lagförda (dömda m m) för brott (*.xls):
  http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b29800011954/405cLa-2011.xls
  http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b29800012024/405bLa-2011.xls

 31. Staffan Says:

  I BRÅ:s rapport ”Våld mot kvinnor och män i nära relation” konstatera BRÅ att det är en relativt liten könskillnad när det gäller utsatthet för relationsvåld.

 32. islossning Says:

  I Finland har man startat en kampanj som ska hjälpa ungdomar att känna igen våld i parförhållanden och hjälpa dem att tala om det med vuxna.

  ”I en enkät från fyra år tillbaka uppgav en av fyra 15–16-åriga flickor som sällskapade att de blivit utsatta för våld av den dåvarande partnern. En av tre sällskapande pojkar i samma ålder hade utsatts för våld.
  Drygt 1300 av ungdomarna som svarade på Rättspolitiska forskningsinstitutets enkät om sällskapade.”

  http://hbl.fi/nyheter/2012-10-04/stort-morkertal-vid-vald-bland-sallskapande-unga

 33. Chade Says:

  @John Berg:

  ”År 2011 dömdes 429 män för grov kvinnofridskränkning och 230 män för grov fridskränkning. Samma år dömdes 60 kvinnor för grov fridskränkning.
  Vi kan nog utan vidare konstatera att grov fridskränkning ingalunda tillämpas i lika stor utsträckning på kvinnliga gärningsmän som grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning tillämpas på manliga gärningsmän. Åtminstone inte om våld i nära relationer utövas lika ofta av kvinnor som av män.”

  Nej, det låter rimligt. Men för det första, min poäng var att lagstiftningen är jämställd när det gäller detta. Rättsväsendet behöver inte vara det. Troliga förklaringspunkter till varför fler män än kvinnor döms för grov fridskränkning givet att relationsvåldet är ungefär jämt fördelat kan ju vara:

  * Män tolererar mer våld i parförhållande och anser alltså inte lika ofta som kvinnor att det är något att anmäla.
  * Män vill inte anmäla lika ofta eftersom det är så skambelagt.
  * Polis/åklagare tror inte på män som anmäler.
  * Män tror inte att de kommer att bli trodda om de anmäler.
  * Kvinnors våld är generellt inte lika grovt som mäns våld och därmed svårare att bevisa, vilket minskar antalet domar mot kvinnor.
  * Domstolar är partiska till fördel för kvinnor.

 34. castoropollux Says:

  Tacknämligt att ämnet kommer upp till ytan och får välförtjänt uppmärksamhet. Den PostDramatiska Dressen i form av falska beskyllningar lockar kanske någon att disputera någon gång om offerkoftans osynliga sömmar och eviga tråcklande med lösa trådar. Socialtjänstens flathet och undfallenhet för falskspel lämnar då förfärande exempel efter sig..

 35. dolf Says:

  Må så vara att det inte är någon praktisk skillnad på fridsbrott med eller utan kvinna som prefix, men det är obehaligt att man ändå separerar det i två olika kategorier, för det lägger änå grunden för ett blitzkrieg, där man med ett enkelt penndrag förflyttar gränserna genom att sänka straffpåföljden för fridsbrott sans ”kvinna” och höjer straffet för kvinofridsbrott.

 36. Chade Says:

  Jag håller egentligen med. Men dels så har ju båda brotten samma påföljd och det finns ingenting i förarbeten som tyder på att kvinnofridskränkning ska bedömas som värre vid påföljd och dels så hade det ju stått domstolar fritt att döma kvinnor mildare ändå, även om det bara fanns en brottsrubricering.

  Min poäng är dock att om man som Pär menar att ett första steg för jämställdhet är att göra all lagstiftning (köns)neutral så är det inte bra att dra upp kvinnofridskränkning som exempel, eftersom det är så enkelt för en påläst (konstigt att det aldrig har hänt)motdebattör att säga att det brottet redan är jämställt, och då framstår Pär mer som en extrimist/rättsharverist som gnäller bara för att ena brottet heter kvinnofridskränkning och det andra fridskränkning.

  Men ja, att det ens finns en uppdelning är ett klart tecken på hur infiltrerad av feminisim Regeringen var tidigare (mer än nu skulle jag tro).

  Läs proposition 1997/98:55 (tror jag att det var) och på sidan 80-någonting under rubriken känsneutral lagstiftning och det är så man häpnar att detta har undertecknats av någon politiker.

 37. Gubbklubben Says:

  Chade

  Det finns inget statsstöd till mansjourer bortsett från feministiska familjerätten och kriscentrum för män.

 38. Chade Says:

  @Gubbklubben:

  Jaha, jag ser inte relevansen i förhållande vad jag skrivit riktigt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: