Fängelse för umgängessabotage

by

I Storbritannien har ministrar föreslagit kraftigt skärpta åtgärder mot föräldrar som ägnar sig åt umgängessabotage – alltså hindrar den andra föräldern från att träffa barnet/barnen.

Dels uppmanas landets domstolar att använda sig av sanktioner som redan finns i regelverket, men mycket sällan används. Det rör sig om böter, obetalt arbete och till och med fängelse. Dels övervägs införande av nya sanktioner, såsom indraget pass, indraget körkort och tvång för den ena föräldern (den som saboterar umgänget) att hålla sig på en viss adress mellan vissa klockslag.

Umgängessabotage är ett stort problem även i Sverige, och många föräldrar (främst pappor) lider svårt av att hindras från att träffa sina barn. Jag har träffat, och pratat med i telefon, ett stort antal pappor vars liv är i spillror på grund av detta. Gemensamt för dem är att de säger sig få dåligt eller obefintligt stöd från samhället. De tillhör fel kön.

Läs mer här.

För övrigt: Jag såg nedanstående i SvD. Är det jämställt?

Annonser

30 svar to “Fängelse för umgängessabotage”

 1. Mars Says:

  Vad var det han, Jeff Hearn ( http://www.liu.se/forskning/reportage/manlighet-man-och-motorer?l=sv ) sa?

  ”- Vi tenderar att se mäns våld mot kvinnor som en särskild fråga, och faderskap som en helt annan fråga. Men även våldsamma män kan bli pappor. Och ett inte föraktligt antal pappor är våldsamma män.”

  Välkommen till feminismens Saudi-Arabien. Eller kanske är det bara som en roman av Kafka.

 2. AV Says:

  Om FÖ: Att satsa på att få ner barnadödlighet är definitivt vällovligt. Massor av barn dör och mår dåligt pga brist på saker som borde vara självklara: rent vatten, sanitet, antibiotika, vätskeersättning. Med särskilt stöd till kvinnor kommer det an på vad de menar med ökad hälsa. På många håll i världen är mödradödlighet ett reellt problem. I vissa länder är dödligheten över 1% av kvinnorna. Så en satsning på det sätter jag mig inte emot. Om det däremot handlar om hälsoproblem som drabbar båda kön, t ex malaria, kolera, ebola, är det vidrigt att utesluta ett kön.

  Så innan man helt dömer ut satsningen får man närmare analysera hur de tänkt.

  http://www.nationmaster.com/graph/hea_mat_mor-health-maternal-mortality

 3. Andreas1 Says:

  Direkt stötande att värdera kvinnors hälsa högre än mäns hälsa. Eller finns det underlag från det tidigare hermetiskt slutna Burma (som biståndet avser) som visar att den kvinnliga befolkningen har sämre hälsa än männen? Låt oss kontakta Gunilla Carlsson och fråga. Känns lite som att man bara kopierat in en standardformulering: ”kvinnor och barn”, något som svensk media faktiskt börjar gå ifrån vid ex rapportering av döda i konflikter.

 4. Joakim Steneberg Says:

  Ja det är ett mycket stort problem för många pappor i statsfeministiska Sverige! Och det är en chock också för många pappor, att inse sådana skitstövlar (får jag skriva det?) en del mammor kan förvandlas till!
  Lögnaktiga, manipulerande osv.
  Ingen hänsym inget ansvar inget omdöme, genom skadligt utnyttjandet av barnen.
  Genusvetenskapen har helt ocjh medvetet(?) missat kvinnans mörka sida, och för politkerna är den ett pinsamt bevis på deras opportunistiska feghet.
  Men när det gäller Storbrittanien, är det inte på förslag att kvinnor skall slippa fängelse? Varit uppe här tidigare.
  Och mammor kan man väl inte sätta i fängelse, eller?

 5. David Says:

  Nix inte jämställt, bara ytterligare slentrianmässig misandri.

  Vad kan man göra mer än att posta kommentarer och påtåla för SVT när de tar feministiskt parti? Hur kan man mer bidra för jämställdhet mot feminism och könsrasism? Några tips?

 6. AV Says:

  Andreas1: Mycket möjligt att de bara skrivit in en standardformulering som ”låter bra”. Mödradödligheten i Burma är 0,23%, 46 ggr värre än i Sverige.

 7. Per Plex Says:

  OT:

  Slutet för männen?

  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1300

  En hel timma sändes idag 6/10 på p1:s ”Konflikt”

 8. Andreas1 Says:

  @AV
  Hög dödlighet jämfört med Sverige onekligen.

  Undrar om dödligheten i andra sammanhang/ sjukdomar ligger på det svenka snittet eller om även den är högre. I så fall är det vad man måste utgå ifrån när man prioriterar hur bistånd ska fördelas.

 9. AV Says:

  En pappa med sin dotter. Ganska roliga bilder. Problemet är att vissa tror att det är så här vi pappor gör om vi får delad vårdnad. Kanske därför vissa umgängessaboterar.

  http://7photoshop.com/me-and-my-girl-fathers-adorable-photos-catalogue-daring-exploits-with-his/

 10. utlandssvensken Says:

  Förbättra hälsan för kvinnor och barn, samtidigt är det män som dör tidigast och därmed förlorar flera år av livet jämfört med kvinnor.

 11. joe Says:

  Väldigt viktigt att lyfta fram detta. Bra gjort Pär.

  Såna här problem är osynliga för den feministiska blicken.

 12. AV Says:

  Andreas1: Det är inget fel i att satsa pengar på att motverka saker som i huvudsak drabbar det ena könet. Mödradödlighet eller arbetsplatsolyckor. Dock bör man ha en jämn fördelning mellan det som drabbar ett kön och allmänna problem. Om man bara satsade på kvinnors specifika problem är det fel, men inte att man satsar en del på det. Sen vore det snyggt om man även satsade på t ex arbetsplatsolyckor. Kanske fler än kvinnor som dör i barnsäng. Misstänker att en och annan man stryker med där också i Burma. Kan inte tänka mig att deras arbetsförhållanden är särskilt bra.

  Man får helt enkelt se hur förhållanden är i det specifika landet och satsa på några olika områden som hjälper många människor. Vissa könsspecifika, andra allmänna.

 13. ParStrom Says:

  @AV
  Jag har inte det minsta emot åtgärder för att få ned mödradödligheten. Vad jag funderar över är däremot om hälsoproblem som drabbar kvinnor prioriteras av ideologiska skäl framför hälsoproblem som drabbar män. Regeringen har skrivit in i riktlinjerna till Sida att kvinnor ska prioriteras. Vilka dödsorsaker är vanliga för män i Burma? Är det någon som har intresserat sig för det? Hur ser mäns respektive kvinnors medelllivslängd ut i Burma? Notisen i SvD väcker många frågor. Men, som sagt, jag stöder kamp mot mödradödlighet, liksom jag stöder all kamp mot olika former av mänskligt lidande.

  Här följer ett utdrag ur regeringens regleringsbrev för Sida:

  ””Sida ska redovisa hur regeringens tre tematiska prioriteringar (demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen) har fått genomslag i myndighetens verksamhet.”
  ”I enlighet med policyn för jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll inom utvecklingssamarbetet får medlen användas för stöd till organisationer eller nätverk för jämställdhetsfrämjande insatser inom områdena kvinnors ekonomiska aktörskap och arbetsvillkor, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), kvinnors politiska deltagande och inflytande samt kvinnor och säkerhet, inklusive bekämpning av könsrelaterat våld och arbetet mot människohandel.”

 14. Andreas1 Says:

  @AV
  Håller helt med; man får anpassa insatserna till situationen. Inget problem att mer pengar går till ena könet om det könet har (hälso)problemen.

  I det aktuella fallet handlar det om ensidig satsning på kvinnors hälsa i Burma:

  Förväntad livslängd kvinnor: 67
  Förväntad livslängd män: 61
  Källa: WHO
  Det lär dölja sig en del manlig ohälsa bakom dom siffrorna.
  http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bangkok/Landfakta/Om-BurmaMyanmar/

 15. Johannes Says:

  Det er ingen tvil om at det er nødvendig å satse på kvinners helse mange steder i verden, spesielt da ift problemer som fistula, svangerskapsproblematikk av ulik slag etc. Disse problemene er særegne for kvinner. De bidrar til svekket livskvalitet, død og lidelse. Slikt må man ta på alvor.

  Det er dog meget problematisk dersom man velger (slik Pär skriver) å satse på kvinners helse ut fra ideologi. Sistnevnte våger jeg å påstå at man i mange NGOr og GOr allerede har man gjort i en årrekke, med FN i ryggen (og til tider ledende fra front). Vi har også gjort dette systematisk i vesten forøvrig-, herunder også i Skandinavia. Hvor mange androloger finnes det eksempelvis i Sverige sett ift antallet gynokologer? I mange land (inklusive Norge) er tallet totalt disproposjonalt. I motsetning til hva feminister (de fleste vel og merke) sier, så er det nok ikke slik at kvinners helse prioriteres lavere enn menns helse. Det er nok snarere ofte heller tvert i mot. Det kan også være verdt å merke seg at menn har kortere livslengde i de fleste land verden over, også i land med høy spedbarnsdødlighet uten at det ropes opp om dette. ”Men are the disposable sex” i visse kretsers øyne.

  Oppsummert; å satse på kvinnehelse kan være rett og riktig, men det bør gjøres ut fra humanistiske grunnprinsipper og ut fra tanken om menneskers likeverd-, ikke ut fra radikalfeministisk ideologi og med analytisk utgangspunkt i kjønnsmaktperspektivet.

 16. Oktober Says:

  Nu är jag ingen expert på vilka systemfel som finns, jag vet inte heller hur ofta umgängessabotage förekommer i Sverige. Men alldeles oavsett om det bara skulle förekomma endast en gång per år, så är det helt säkert en gång för ofta. Och den sjukt egoistiska föröverskan måste straffas hårt av samhället. Mycket, mycket hårt.

  De flesta borde nog redan vara överens om att umgängessabotage är helt oacceptabelt. Umgängessabotage är ju trots allt en produkt av i första hand en sinnessjuk egoism med ett eller flera barn som slagträ. Kanske även ett systemfel. Med kraft att blint kunna förstöra små och stora människors hela liv.

  Ett systemfel och en grotesk narcissism framkallat av vår statsfinansierade, institutionaliserade manshatarfeminism?

 17. Andreas1 Says:

  Har nu skickat följande mail till Gunilla Carlsson (via registrator) och till hennes pressekreterare Evin Khaffaf:

  Hej!

  Jag läser följande på svd.se avs. bistånd till Burma:

  ”Sida har fått i uppdrag att ge förslag på hur upp till 900 miljoner kronor under en femårsperiod kan bidra till ökad demokrati och respekt för mänskliga rättigheter samt förbättrad hälsa för framför allt kvinnor och barn.”

  Vad är det för analys av kvinnors resp. mäns hälsa i Burma som ligger bakom beslutet att satsa pengarna på kvinnor och inte på män?

  På sajten swedenabroad (länk nedan) läser jag att medellivslängen för män är 6 år kortare än för kvinnor i Burma. Varför dör männen så mycket tidigare, borde inte det bero på ohälsa av något slag?

  Jag får en obehaglig känsla av att regeringen gör ett ideologiskt ställningstagande att kvinnor helt enkelt är mer värda än män. Men det kan väl inte stämma, för det skulle ju vara helt absurt.

  Vänligen återkom till mig och redogör för den analys av den burmesiska folkhälsan som ligger till grund för att kvinnors hälsa prioriteras över mäns hälsa när nu Sverige ska satsa 900 miljoner i bistånd till landet.

  Hälsningar
  Andreas

  http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bangkok/Landfakta/Om-BurmaMyanmar/

 18. OJ Says:

  Det är begrpligt att en art (människor) kan öka antalsmässigt snabbast genom att den består av fler kvinnor än män. Det kanske då förutsätter att föda är relativt lättillgängligt. Då räcker det att de bästa männen överlever. Utslagningen av mindre använbara män accepteras av naturen (kvinnorna accepterar att befruktas av vinnaren). Det är nog så vi har haft det i årtusenden.

  Men nu är vi 7 miljarder människor… och det börjar bli ont om mat och vatten. Är det då barnafödande vi ska satsa på?

 19. Joakim Steneberg Says:

  Noterar att den ensidiga kampanjen mot bara kvinnors cancer fortsätter. Även Aschberg nämnde ju att fler män dör i prostatacancer, än kvinnor i bröstdito. På badhuset jag var hade de försäljning av t-shirts till förmån för de senare endast. Och så är det över lag. Mustaschkampanjen mot prostata verkar hetl kommit av sig….

 20. Gubbklubben Says:

  Mars

  Efter läst det du just skrev framstår Feminism som ren ondska. Vart kommer allt hat att vilja förstöra för andra människor och tjäna pengar på deras olycka. Är det Störda genusakademiker med totalt maktbegär över reproduktion och genusforskning om mäns våld. Denna sjuka utveckling ger upphov till allvarliga spänningar den dag då barn växer upp till medvetna individer. En tickande bomb av Samhällskritik.

 21. psodh Says:

  Ett inlägg/kommentar från Martin K på Nya Zeeland efter artikeln på Daily Mail (översatt).

  Jag håller helt med om att detta bör genomföras och införas. Jag kommer aldrig att förlåta min dåliga ursäkt till mor som skiljde mig från min far, och fick mig involverad med hennes problem och svartsjuka.

  Det finns mödrar, som inte bevärdigar sig att ta en krona från sin man om de inte träffar sitt barn, och det finns kväljande pengagrabbers som försöker hävda alla sina rättigheter, samtidigt som de motarbetar barnets relation till sin far.

  Ja, jag hade min ”styvpappa” som hjärntvättades in i mitt liv, och jag skulle kalla honom pappa. Men han var inte min pappa, han var mammas make. Det passade henne, inte mig.

  Jag kommer att bära på en bitterhet gentemot för min mamma alltid, som berättade att hon gjorde allt detta för min skull! Det bästa skulle varit att ha en mor och far! Nu växte jag lyckligtvis upp och fann min far till slut.

  Slutsats: Att stänga ute den ena föräldern går ett tag, men det kan kosta relationen med barnen resten av livet.

 22. Joakim Steneberg Says:

  Här har vi en som direkt eller indirekt stödjer kvinno- och mamma chauvinsmen, genom att sätta henne på det felfrias piedestal.
  Detta från högsta ort i landet jämställdast!
  Fredrik Reinfeldt 2006:
  ”Det finns kvinnor som separerat från män med alkoholproblem som på det här sättet kan tvinga till sig halva barnbidraget för att finansiera fortsatt alkoholmissbruk.”

 23. Niko Says:

  Ja, den lag som infördes 2006, efter massivt kampanjande från ROKS och andra manshatare, är en tragedi för alla pappor och barn i Sverige som saknar varandra.

  Det hela går ut på att mammor som vägrar samarbeta belönas i form av enskild vårdnad.

  All statistik nu visar att tvisterna (som resulterar i enskild vårdnad för mamman) har exploderat sedan 2006.

  Men få röster hörs om detta i det statsfeministiska Sverige.

 24. Andreas1 Says:

  @Joakim Steneberg

  Reinfeldt var inte informerad om att det finns män som separerar från kvinnor med alkoholproblem, kvinnor som sedan kan finansiera sitt fortsatta alkoholmissbruk med hela barnbidraget.

  …och tydligen var han inte kapabel att tänka ut det scenariot själv heller.

 25. Mars Says:

  Nej, störda akademiker handlar det inte om. Det handlar om personer som medvetet sprider den sorts rasism, som det demokratiska samhället för länge sedan borde tagit avstånd ifrån. WWII-känsla. För dem är män inte människor utan bara ett hinder för de neomarxistiska idéerna som de önskar genomsyra samhället. De är collateral damage.

 26. Gubbklubben Says:

  Mars

  Intressant frågeställning

  Vad skulle män göra?

 27. Vaken Says:

  Förra valet var det Moderaterna. Nästa val är vi många som lämnar över till ett annat parti, det börjar bli för mycket nu. Vi är ju så många som kämpar och har kämpat för umgänget med våra barn utan att vara alkisar och misshandlare. Jag är ledsen och bedrövad över mina barns situation. Att jag dessutom skall bli förolämpad finner jag i det närmaste oförlåtligt, tyvärr.

 28. castoropollux Says:

  Det är något av en enastående nonchalans som domstolarna visat mot uppenbara sabotage mot umgängesärendena de haft att besluta i. Varför Sverige skall se se ut som rättssystemets bakgård är ingen gåta, det är ett politiskt beslut, i samma nonchalanta anda.

 29. Lendo Says:

  Et barn har brug for både sin far og mor, så det er slet ikke holdbart, at nægte manden adgang til at se sine børn.

 30. hcg 5000 Says:

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post
  was great. I do not know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: