Imorgon är det ”Internationella flickdagen”

by

Imorgon, den 11 oktober, är det Internationella flickdagen. ”Det är en av FN:s internationella dagar, instiftad av FN:s generalförsamling i december 2011, för att uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation”, skriver Wikipedia. Tack för tipset, Joakim!

Vad jag kan se finns ingen internationell pojkdag. Varför inte? Är det jämställt?

En pojkdag skulle nog behövas. Jag klistrar nedan in ett utdrag ur min bok ”Mansförbjudet” som har bäring på frågan. Utdraget kommer från kapitel 1, mans- och pojkdiskriminering i lagstiftningen:

.

Förbud mot könsstympning gäller bara kvinnor

Ett annat exempel på särbehandling av det kvinnliga könet utgörs av förbudet mot könsstympning, som bara gäller för kvinnor och flickor. Det innebär att det är tillåtet att skära bort yttre delar av könsorganet på minderåriga pojkar (så kallad omskärelse). Jag citerar lagtexten:

Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor (1982:316), 1§
”Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte.”

Omskärelse av pojkar är däremot uttryckligen tillåten enligt svensk lag. Hur den ska gå till regleras i Lagen om omskärelse av pojkar (2001:499). Det finns ingen åldersgräns. Det står visserligen i lagen att ingreppet inte får göras mot en pojkes vilja, men utan åldersgräns är den formuleringen meningslös eftersom omskärelse vanligen utförs i mycket låg ålder.

Det finns många rapporter om att omskärelse kan resultera i olika former av problem, exempelvis sämre möjligheter att uppnå sexuell njutning. Våren 2012 avled en liten pojke i Oslo av komplikationer efter att ha blivit omskuren. I Norge gick barnombudsmannen Reidar Hjertmann år 2011 ut med ett krav på införande av en åldersgräns på 15 eller 16 år för omskärelse.

.

 

 

Annonser

54 svar to “Imorgon är det ”Internationella flickdagen””

 1. Joakim Steneberg Says:

  Observera, manlig omskärese förekommer främst i tre kulturområden. Judiskt-israeliskt, muslimskt-arabiskt, och USA-amerikanskt. Tre kulturer med starka dominansbehov, och dessutom ständigt i konflikt med varandra.

  Jag påstår ingengting bestämt om hönan eller ägget, men detta kan vara värt att notera. Och enligt min övertygelse gäller följande, generellt.
  När män förtrycks och förnedras, skapar det en kedjereaktion med fortsatt förtryck. Mot andra män, och ja, mot kvinnor!

  Eller?

 2. Access Says:

  Joakim Steneberg säger:
  ”När män förtrycks och förnedras, skapar det en kedjereaktion med fortsatt förtryck. Mot andra män, och ja, mot kvinnor!”

  Väl formulerat!

 3. Urban Says:

  Hela den här frågan om könsstympning av pojkar är så tragisk för den visar så tydligt hur liten respekt som visas för pojkars kroppsliga integritet. Och den visar dessutom mäns totala oförmåga att sätta gränser kring sin kroppsliga autonomi.

 4. Liberalen Says:

  Det anordnas en internationell Flickdag men ingen internationell Pojkdag. Helt i enlighet med könskommunistisk (genusvetenskaplig) dogm, en kompensatorisk åtgärd för att motverka den kollektivistiska dogmen ‘könsmaktsordningen’.

  Vilket kanske hade varit en mera korrekt, och inte så direkt omänsklig praktik om det vore sant att varje barn i hela världen _inte_ var en unik individ, men var en _kollektivt skyldig_ representant för ett så kallat könskollektiv. Där det ena kollektivet var offer, och det andra kollektivet var förövare.

  Men efter som alla utom genustanten/feministen vet att varje enskilt utsatt barn i hela världen är en absolut unik individ så…

  Kanske vi skulle, istället för att försörja könskommunisterna på universitet, bara ta och bjuda dessa våra könshatande genustanter en enkelbiljett till Norra Korea. För hela världens alla barn.

 5. Scumt Says:

  Om jag uppfattat sabotaget av genusträffen rätt gjorde alltså Sveland inget brottsligt när hon gav Ström en penisteckning med ett sträck över. Förbud mot könsstympning gäller ju bara kvinnor.

  Jag tycker det är vidrigt att stympa o våldföra sig på barn men ännu värre att det tillåts fortsätta. En man som nyligen skar av en kvinna underläppen (den nedanför munnen) dömdes för synnerligen grov misshandel till fyra års fängelse. Detta samtidigt medan samhället inte bryr sig om att hjälpa små pojkar som utsätts för liknande eller tom än värre grymhet. Feministiska sharia-lagar i Sverige är helt absurt och förkastligt !! Små pojkar traumatiseras på löpande band och ärras för alltid. Undrar om Schyman o MS håller med eller de kanske tycker det är bra ingrepp i ett led mot jämställdhet. Det är ju trots allt bara pojkar o blivande män som beskärs. Presumtiva våldtäktsmän..

 6. Nisse Nyfiken Says:

  @Scumt
  Tror inte det var just Sveland som gav Pär den olustiga teckningen utan någon annan i hennes entourage.

 7. Rebecca Says:

  Jag är kluven. Det finns en bra aspekt vad gäller just att ha en internationell Flickdag och det är att markera flickors status och värde för länder/samhällen/kulturer där flickor faktiskt ses som mindre värde och en belastning av olika orsaker, t ex aborteras flickfoster i större utsträckning på vissa ställen (rapporten Försvunna döttrar http://www.actionaid.org/india/stories/india-missing-daughters )

  För övriga länder/samhällen/kulturer, t ex i Sverige, känns det istället märkligt att vi inte också har en Pojkdag. Tudelat, som sagt…

 8. ParStrom Says:

  @Scumt

  Nisse Nyfiken har rätt, det var inte Sveland utan en ung tjej vars namn jag inte känner till som gav mig teckningen. ”Varsågod Pär, här får du en present”, sa hon.

 9. Treve Says:

  Det är intressant att se hur våra riksdagsledamöter ser på det här med könsstympning av pojkar. I SR’s och SVT’s enkät Valpejl ställdes frågan ”Ska svensk sjukvård erbjuda omskärelse av enbart medicinska skäl? ”, (underförstått manlig omskärelse naturligtvis).

  Av 349 ledamöter svarade 271 på denna fråga. Av dessa tyckte en majoritet, 52%, att detta är ett mycket dåligt eller ganska dåligt förslag, dvs att det är bra som det är.

  Något att tänka på inför nästa val?

 10. Misandripatrullen » Internationell Misandridag glömmer pojkar Says:

  […] Från Pär Ström och Genusnytt […]

 11. Jack Says:

  Joakim Steneberg,

  ”När män förtrycks och förnedras, skapar det en kedjereaktion med fortsatt förtryck. Mot andra män, och ja, mot kvinnor!”

  ”Eller?”

  Kedjereaktion? Som att den förtryckta skulle förtrycka vidare? Tror att det som händer först är att förtryckaren förtrycker ännu mer och den förtryckta blir än mer förtryckt, vilket också leder till ökat förtryck, dock inte genom vad som kallas kedjereaktion idealt.

 12. Anna Says:

  Hur kan ni få det till att det är genustanter och feminister som är ansvariga för könsstympning av pojkar. Jag skulle välkomna en lagändring i den här frågan och jag har aldrig hört en feminist förespråka könsstympning. Har ni det?

 13. Chade Says:

  @Anna: Jag håller faktiskt med här, det är folk som är rädda att framstå som kritiska mot framförallt judendomen och islam som inte riktigt vill gå med på att man ska sluta könsstympa pojkar mot deras vilja.

  Samtidigt, om nu feminismen anser sig kämpa för lika rättigheter och skyldigheter för könen så har dess kamp mot könsstympning varit märkligt ensidig, där nästan endast förbud mot flickors/kvinnors könsstympning funnits på agendan.

  Så även om feminister håller med om att ett förbud mot könsstympning av pojkar är bra så är det inte något de direkt kämpar för aktivt. Vilket stärker föreställningen att det mest är en idologi om kvinnors rättigheter och skyldigheter.

 14. AV Says:

  Anna: Jag har hört feminister säga ”Jamen det är ju inte samma sak” när man tagit upp att pojkar inte omfattas av förbud mot könsstympning. Inget av riksdagens ”feministiska” partier driver frågan om att inkludera pojkar i rätten till kroppslig integritet.

 15. Lasse Says:

  @Anna

  Du kan börja med debatten som förs av framträdande feminister. Hela tiden propagerar man mot könsstympning av flickor samtidigt som man totalt osynliggör könsstympningen av pojkar.

  Skall man företräda rättvisa och jämlikhet skall man självklart arbeta aktivt för båda könen.

  När motionen mot omskärelse av pojkar fördes fram var det många framträdande feminister som röstade mot ett förbud.

  Utöver det har det förts många diskussioner här med feminister som inte alls tycker att pojkars omskärelse är av samma vikt som flickors könsstympning.

  Några snabba exempel.

  Förträder man en ideologi (feminismen) har man självklart ett ansvar för vad dess talesmän ställer till med.

 16. MarcusE Says:

  Lördagsintervju med Sjöstedt => fråga om V var emot könsstympning av pojkar => Svar NEJ! (minns ej när det var men minns att frågan kom upp)

 17. Chade Says:

  @AV: just det ja, de feminister jag pratat med om detta kanske inte är för att pojkar ska få könsstympas men fan ta den (man) som på något sätt jämför könsstympning av pojkar med dito av flickor. Det är som ett rött skynke direkt, det går inte att säga, ”men det finns ju flera olika varianter av könsstympning av flickor, både de som är värre än motsvarande för pojkar och de som är mildare” eller att det i vilket fall borde vara en principfråga pga rätt fill frihet från religion och framförallt rätt till kroppslig integritet. Det är bara rakt av ”DU KAN INTE JÄMFÖRA ATT SKÄRA AV EN LITEN OBETYDLIG SKINNBIT MED ATT SY IGEN HELA MUTTAN PÅ EN KVINNA OCH SLÄNGA IN HENNE I KÖKET!” (Lite överdrivet men poängen är densamma).

 18. Kristin Says:

  ”Att nämna manlig spädbarnsomskärelse, till exempel den judiska brit mila, i samma andetag som könsstympning av kvinnor uppfattar vi som vulgärt.”

  Eva Brunne, biskop i Stockholms stift, Svenska kyrkan
  Anne-Louise Eriksson, präst och forskningschef i Svenska kyrkan
  Elisabeth Gerle, präst i Svenska kyrkan och docent i etik, adj professor
  Anna Karin Hammar, präst i Svenska kyrkan, teologie doktor
  Antje Jackelén, biskop i Lunds stift, Svenska kyrkan

  http://www.dn.se/debatt/vi-maste-visa-respekt-for-ratten-att-vara-annorlunda

 19. David8 Says:

  Jag uppfattar det som vulgärt att religionsfrihet är mer viktigt än pojkar men mindre viktigt än flickor. Gick ur svenska kyrkan efter deras inlägg.

 20. ioj Says:

  Finska Hufvudstadsbladet rapporterar från feminsitiskt möte inför kommunalval i Finland:

  ”Kvinnor känner sig otrygga i staden i mycket högre grad än män och därför måste också könsperspektivet beaktas i stadsplaneringen.”

  Så om män känner sig otrygga, då behöver det inte beaktas?

  ”Jo, risken för våld eller sexuellt våld är störst i det egna hemmet, och andelen anmälda fall med okänd gärningsman är liten. ”

  Men du milde, om risken för våld ihemmet är så stor – borde man inte då hjälpa kvinnor att inte gifta sig eller sällskapa med våldsbenägna män? Fast om det då visar sig att våldsbenägenhet och klass eller utbildning (eller någon annan egenskap) korrelerar – hur ska man då hantera situationen? Ajaj då, bäst att beskylla ALLA män för våld.

  http://hbl.fi/lokalt/2012-10-10/kvinnor-ska-kunna-rora-sig-i-hela-staden

 21. Kristin Says:

  Sverigedemokraterna:
  ”Könstympning av flickor är ett fruktansvärt brott som med alla till buds stående medel måste bekämpas. Sverigedemokraterna vill däremot gå längre än dagens lagstiftning och förespråkar även ett förbud mot icke-medicinsk omskärelse av pojkar som idag sker och som i många fall också subventioneras med skattemedel. Det är inte rimligt att unga pojkar i Sverige idag ska bli utsatta för kirurgiska ingrepp helt utan medicinskt behov till följd av religiösa påbud.”

  https://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/var-politik-a-till-o/

 22. Jämställdhetsfeministern Says:

  Klart att det inte kan finnas en internationell pojkdag. Alla vet ju att alla pojkar glider fram på en räkmacka genom livet. Om pojkar ändå har problem så är det deras eget fel. Det har svensk feministisk forskning tydligt visat.

 23. Hurtbullen Says:

  Rebecca säger:
  kl. 10:18

  ” Jag är kluven. Det finns en bra aspekt …..”

  Samma här. Det går inte riktigt att applicera jämlikhetstanken på det sättet som genusnytt ibland vill , på tredje-världens problematik. Både män och kvinnor i ex.vis Indien,pakistan och afganistan lever under samhällen uppdelade i klaner och kaster. I Pakistans fall också en fascistoid social kontroll utövat av prästerskapet.

  Mannen är familjeförsörjare och generellt dessutom ansvarig för att ”hans” kvinna uppför sig som prästerskapet vill. Mannen sitter i en dubbel rävsax. Går det inte som prästerskapet vill,bestraffas mannen. Mannen bestraffar i sin tur kvinnan.

  På så vis finns det betydligt fler utstötta kvinnor (med barn) som lever på gatorna. Hederskulturen betyder allt.

 24. Hurtbullen Says:

  Det är väl alldeles utmärkt med internationella pojkdagar. Men om de ska införas av jämstäldister (?) bara för att protestera mot den internationella flickdagen – Det klingar lite falsk humanismen ?

 25. Treve Says:

  @Anna
  Här är bara ett litet urval feministiska riksdagsledamöter som är för omskärelse av pojkar:
  Åsa Romson MP, Birgitta Ohlsson FP, Barbro Westerholm FP, Monica Green S, Carina Hägg S, Ingela Nylund Watz S, Lena Sommestad S.

  Det finns många, många fler.

 26. Jack Says:

  Meghalaya, India: Where women rule, and men are suffragettes

  ”in..Meghalaya, a matrilineal system operates with property names and wealth passing from mother to daughter

  -If you want to know how much the Khasis favour women just take a trip to the labour ward at the hospital, he says.
  If it’s a girl, there will be great cheers from the family outside. If it’s a boy, you will hear them mutter politely that, -Whatever God gives us is quite all right.


  When something becomes useful, its gender becomes female.The same is true of many of the nouns in our language.


  I talk to Patricia Mukkum, the well-respected editor of Shillong’s daily newspaper. …As a mother of children by three different Khasi fathers however, she is the first to admit that their societ.. has afforded her ample opportunities to be both a mother and a successful career woman.


  After two hours walking through thick jungle I meet 42-year-old Mary.

  She is a ”Ka Khadduh”, the youngest daughter in her family and consequently, the one destined to live with her parents until she inherits the family house. Her husband, 36-year-old Alfred, lives with them.


  When I talk to her inside their home, Mary tells me that women do not trust men to look after their money so they take control of it themselves. I glance at Alfred for a response but he musters only a smile.

  I turn to Alfred once more. He responds with another shy smile.

  Forty minutes later however I have yet to get a comment from Mary’s husband and all too soon it is time to leave.

  I feel that the last word should come from Alfred so I ask my translator to target a simple question directly at him.

  -What does he think of the matrilineal system?”

  There is a long and considered pause. After what seems like an eternity the silence is finally broken.

  -He like, pipes up Mary, and it is time to go

  Påminner mycket om Sverige, kanske en målbild?

  http://www.bbc.co.uk/news/magazine-16592633

 27. Oscar Says:

  Det är verkligheten skamligt att manlig könsstympning inte är förbjudet i Sverige och resten av EU. Än mer skamligt är det att väldigt många svenska politiker öppet stödjer dessa övergrepp på försvarslösa barn av manligt kön. Allt värst är de feministiska politiker och lobbyister som försöker antyda att det inte är så farligt att pojkar könsstympas eftersom det finns vissa typer av kvinnlig könsstympning som är värre. Detta samtidigt som de mindre allvarliga formerna av kvinnliga könsstympning faktiskt är förbjudna i lag. Det är verkligen att hålla sig med dubbla måttstockar.

 28. Hurtbullen Says:

  @Jack

  ” “in..Meghalaya, a matrilineal system operates with property names and wealth passing from mother to daughter
  …”

  ” Påminner mycket om Sverige, kanske en målbild? ”

  Skämtare där. Var hittar du matrilinjära samhällen i Sverige ?

  Vi har lagar för hur arv ska fördelas. Den gör inte skillnad på könet.

 29. Jack Says:

  Hurtbullen,

  Du har citerat mig utan kontext. Jag skrev i slutet av kommentaren att det påminner, inte att det matchar precis alla detaljer och sedär, du har ju lyckats klippa ut en strof från allra högst upp i kommentaren som inte matchar precis utan bara ungefär, nog för att påminna. Grattis. Faktum är att kvinnors juridiska överläge i Meghalaya påminner om juridiska överlägen för kvinnor man återfunnit på andra platser, däribland Sverige. Hänger du med hur det är rimligt och naturligt att Sverige dyker upp i minnet när man läser om omständigheter som medför juridiska överlägen för kvinnor när juridiska överlägen för kvinnor gäller även i Sverige även om detaljerna skiljer sig åt?

 30. Jack Says:

  Påmminandet är förstås individuellt, Hurtbullen kanske står som ett frågetecken, presenterar sig iallfall så, medan vi andra är lite mer liv i! Likheterna är dock absolut inte begränsade till de juridiska omständigheterna.

 31. Hurtbullen Says:

  Jack.

  o.k. Bra med ett förtydligande.

  ” Hänger du med hur det är rimligt och naturligt att Sverige dyker upp i minnet när man läser om omständigheter som medför ”
  juridiska överlägen för kvinnor ”

  Det beror på – Har det matrilinjära samhället Meghalaya du beskriver verkligen mandat och myndigheternas välsignelse att passera arv till enbart flickebarn. Eller är det en seglivat tradition ?

  I Sverige är det olagligt till att börja med,eftersom vi har andra principer (Rättvisa)

  Det är därför svårt att jämföra t.ex. vis våra lagar med andras traditioner,eftersom vi behöver en lagändring som gör det brottsligt att omskära gossebarn (Helt klart,ingen diskussion där) medans en tradition av matrilinjäritet , till att börja med , behöver juridiska ingrepp av myndigheter OM landet har en lagstiftning som förbjuder detta.

 32. Hurtbullen Says:

  Jack säger:
  10 oktober 2012 kl. 13:28

  Påmminandet är förstås individuellt, Hurtbullen kanske står som ett frågetecken, presenterar sig iallfall så, medan vi andra är lite mer liv i! Likheterna är dock absolut inte begränsade till de juridiska omständigheterna.

  Du menar att vilken populistisk åsikt som helst duger på Genusnytt, därför att de flesta håller med dig ,vad du än påstår ? 🙂

 33. Nisse Says:

  Det påverkar ett av de fem sinnena (känsla och sexliv) => därmed = stympning

 34. Joakim Steneberg Says:

  Så här skriver en iransk kvinnlig feminist på newsmill i artikeln ”Schyman sviker oss förortsfeminister!”

  ”Miljoner av flickebarn könstympas årligen, inte bara i Afrika utan även i Mellanöstern. Det är kvinnor som utför övergreppet, det är kvinnor som håller i kniven och det är ofta män som ogillar eller förbjuder sedvänjan.

  Hon skriver en del annat också, om kvinnligt deltagande i hedermord bl.a.. Det är mycket vi inte vet om tredje världen, vi blir itutade om kvinnors vanmakt och förtrycket, men ej om deras makt.

  Om vi tar det från början i landet jämställdast, så minns jag tydligt när frågan om kvinnlig kösnstympning kom upp i Sverige, för 20-30 år sedan. Med skulden och pekfingret riktat mot männen.
  Mot OSS, vita heterosexuella män i Sverige, VI skulle skämmas, (och många gjorde det säkert) för att kvinnor könssympade sina små systrar.

  Läs ovan! Lär vara samma med t.ex. snörade fötter i Kina, kvinnor/mammor uppehöll seden. Var de tvingade, under hot? Eller hur mycket skall man då urskulda ”kvinnlig svaghet”?

 35. Joakim Steneberg Says:

  Här är artikeln. När man sedan läser här ovan att en del kvinnor aktivt försvarar manlig könsstympning blir man beklämd.
  Men de har motat in sig i ett hörn, i en framtida skamvrå!
  Om några år, 3-5 eller 10, så kommer man se på detta som en barbarisk sedvänja. När man har fattat hela detta med manlighet, hur både kvinnor och män upprätthåller en grym förväntan på manligt kön. Som möjlggjort om inte alla, så en hel del helt onödiga krig med mängder av främst manliga lidande.
  http://www.newsmill.se/artikel/2012/10/05/topptv-a-schyman-forts-tter-att-svika-oss-f-rortsfeminister

 36. Joakim Steneberg Says:

  Hurtbullen, förstår inte alls vad du menar här:

  ”Det är väl alldeles utmärkt med internationella pojkdagar. Men om de ska införas av jämstäldister (?) bara för att protestera mot den internationella flickdagen – Det klingar lite falsk humanismen ?”
  Och när det gäller Pakistan, vet du säkert hur läget är där för utslagna, kvinnor?

  Däremot instämmer jag i kritiken mot det vidriga talibanmordförsöket (om hon nu överlever) mot den här tjejen.
  Fast varför låter de en så ung tjej stå upp för motståndet mot talibaner?
  Även i Pakistan har iaf myndigheter reagerat kraftigt mot detta talibandåd.

  Vill minnas att minst två feminister av vardera könet jämfört oss svenska män med dessa talibaner…
  De ville båda också ha skadestånd till prostituerade från deras kunder!

 37. John Nilsson Says:

  Off-topic:
  Tidningen Dagen skriver om äldre mäns (brist på) relationer:

  http://www.dagen.se/vardag/manga-aldre-man-saknar-nara-vanner/

 38. Malte Skogsnäs Says:

  Om man ser globalt har flickor en särskilt utsatt situation.

 39. Oktober Says:

  Malte, jaha, jasså det tycker du. Hur kom du fram till det?

 40. Thomas Says:

  @Joakim Steneberg

  ”När man har fattat hela detta med manlighet, hur både kvinnor och män upprätthåller en grym förväntan på manligt kön.”

  Den här typen av argumentation känner jag igen. Visst är den hämtad från feminismen/genusvetenskapen? Då brukar det emellertid låta på följande vis:

  När man har fattat hela detta med kvinnlighet, hur både män och kvinnor upprätthåller en grym förväntan på kvinnligt kön.

  ”När man sedan läser här ovan att en del kvinnor aktivt försvarar manlig könsstympning blir man beklämd.”

  Könsstympning blir varken mer eller mindre barbarisk beroende på vem som utför den eller vem som värnar om den kulturella tradition som påbjuder den.

 41. Shastra Says:

  @Rebecca

  För övriga länder/samhällen/kulturer, t ex i Sverige, känns det istället märkligt att vi inte också har en Pojkdag. Tudelat, som sagt…

  Jag håller med. En Flickdag och en Pojkdag är rimligt, om det nu alls hjälper med såna jippon. TV-nyheterna idag rapporterade om den 14-åriga flickan Malala Yousafzai i Pakistan. Kontrasten är enorm gentemot situationen i Sverige, där pojkar regelmässigt diskrimineras och flickor får oförtjänta fördelar.

  Det skulle vara intressant att få veta mer detaljer om bakgrunden till Internationella Flickdagen, och även uppföljning om några år som redovisar hur mycket detta jippo faktiskt har hjälpt flickor i Pakistan och Saudi-Arabien.

 42. Hurtbullen Says:

  @ Shastra

  ” Jag håller med. En Flickdag och en Pojkdag är rimligt, om det nu alls hjälper med såna jippon.”

  Tror inte heller att det är något annat än just ett jippo.

  ” Flickdagen, och även uppföljning om några år som redovisar hur mycket detta jippo faktiskt har hjälpt flickor i Pakistan och Saudi-Arabien.”

  Troligtvis så kommer det inte att finnas några uppföljningar. Och för den skull – Hade en ” Internationell Pojkdag” bara varit en lika tom innehållslöst jippo också.

  Den enda organistation som har mitt fulla stöd i all humanitärt arbete kommer alltid att vara Läkare utan gränser , Medicines sans frontiers

  kolla in hemsidan där.. Massor av reportage av läkare på plats som berättar den nakna sanningen.

  Välförtjänt och viktigt att den organisationen lyfts, en av de väldig få hjälporganisationer som inte gör skillnad på ras och kön. Vilket tyvär t.ex. Rädda Barnen gör: http://www.lakareutangranser.se/?gclid=CIup9_Wf97ICFad3cAodaA0AYw

 43. Joakim Says:

  Men barnens dag finns ju redan! Den infaller den 14 maj varje år. Nog för att flickor på många sätt är mer förtryckta än pojkar i framförallt U-länder, men hur mycket hörde vi om flickäktenskap eller flickprostitution i år? Räckte det inte med en allmän barndag eller? Var de tvungna att invänta flickdagen så att de kunde komma ifrån det där riktigt obekväma med att även lyfta pojkars problem?

  @Jämställdhetsfeministern
  Precis min åsikt! Betygsklyftan till exempel beror ju naturligtvis på pojkarnas antipluggkultur. Det är helt och hållet deras mansroll som hindrar dem från att utvecklas – inte att de behöver mer stöd än flickorna.

 44. Tomppeli Says:

  World Values Survey (www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalizeQuestion.jsp)

  Feeling of happiness: Very Happy

  Gender: Male, Female

  Brazil—> 34.3 % 33.8 %
  Sweden—> 40.8 % 45.5 %
  Thailand-> 38.6 % 41.8 %
  Iran—-> 16.9 % 19.9 %
  Zambia—> 19.2 % 20.5 %

 45. Thomas Says:

  Testade att Googla ”internationella pojkdagen” och fick upp ”menade du: internationella tjejdagen”.

 46. Joakim Steneberg Says:

  Thomas, du har fel, du har inte förstått?
  Oavsett vad ”feminismen påstått” eller ej, så gäller mitt argument och i högre grad.
  Som förväntningarna på att män skall offra sig, vilket är något helt annat än förväntningar på att kvinnor skall vara goda (eller klaga), snarare ett privilegium.

  När det gäller könsstympning, ännu mer fel av dig.
  Jag skrev att skulden i detta fall, liksom i andra, ständigt projiseras på manligt kön, som när frågan kom upp i Sverige för 20-30 år sedan. Skulden riktas aldrig mot kvinnligt kön, tabu att öht kritisera som kön.

  Och som vi sett så accepterar feminister manlig könsstympning. I Sverige, idag. Ingen man går ut med samma om kvinnlig könsstympning.
  Läs på Thomas!

  Är frågan om flickdagen f.ö. ett jippo? Kolla SvD idag.
  En pojkdag och en mansdag tror jag vore det rätt svaret, jippo eller ej. Hela världen är ett ”jippo”, men då skall det åtminstone vara jämställda jippon om kön!

 47. dolf Says:

  Enligt HPI (Happy Planet Index) är de tio lyckligaste länderna:
  1. Costa Rica
  2. Vietnam
  3. Colombia
  4. Belize (var farao det nu är någonstans)
  5. El Salvador
  6. Jamaica
  7. Panama
  8. Nicaragua
  9. Venezuela
  10. Nicaragua

  Jag tror lika lite på det som jag tror på att Sverige skulle ranka i topp. Det hela beror givetvis på vad man har för kriterier när man ”mäter” lycka. HPI grundar sig på någon form av uträkning som involverar medellivslängd, ”upplevd välmåga” och ekologiskt fotavtryck per capita.
  Jag har för mig att jag tidigare sett uppgifter om att Brazilien skulle vara det lyckligaste landet, och att Sydamerika generellt ligger högt. Det skulle vara intressant att se en rankning där man kvotar lycka gentemot levnadsstandard. Jag skulle våga en tia på att man i länder där man generellt har en lägre levnadsstandard (men är förskonade från elände konflikter, krig, folkutrensningar och dylik skit) är lyckligare i förhållande till sin standard än man är i högstandardländer. Jag skulle tippa på att ett materiellt välställt land som Sverige skulle hamna ganska lågt.

 48. dolf Says:

  Vad hände för övrigt med menlösa barns dag?

 49. Malte Skogsnäs Says:

  Oktober: Även om din fråga hade en karaktär av spydighet så ska den besvaras kort. Ta t.ex. flickor i en del kulturer som inte får gå i skolan. Ta t.ex. Kina med sin barnbegränsning som medfört att många flickebarn har fått sätta livet till.

 50. Lövet Says:

  @Joakim Steneberg 10 oktober 2012 kl. 14:22

  Citerade ”Miljoner av flickebarn könstympas årligen, inte bara i Afrika utan även i Mellanöstern. Det är kvinnor som utför övergreppet, det är kvinnor som håller i kniven och det är ofta män som ogillar eller förbjuder sedvänjan.”

  Jag har alltid funnit det otroligt kontraintuitivt att skuldbelägga män för könstympning av flickor och även för hedersbrott: Syftet är ju att kväva flickornas sexualdrift, och vem av den här typens av samhällen kvinnor resp män har mest att tjäna på det?

  Visst – det finns sannolikt en ”heder”* som man, i att ha en dotter som ”håller på sig”.
  M e n eftersom vi kan anta att mannen (i allmänhet) inte har något emot sexuellt aktiva kvinnor (i allmänhet) så har väl inte mannen – i allmänhet – något påtagligt att förlora på att kvinnorna tillåts utveckla en sund sexualitet?
  Eller grovt uttryckt: De flesta män gillar sex och borde därför rimligen gilla kvinnor som gillar sex…

  Vem förlorar då nånting påtagligt på att flickor blir mer fria i sin sexualitet? Är det inte så att sexuellt bejakande flickor devalverar det kvinnliga sexuella kapitalet? Om alltför många flickor lever ut sin sexualitet med männen i och utanför byn då kanske deras män lämnar dem för yngre kvinnor. Därmed riskerar ju de gifta kvinnorna sin ekonomiska trygghet i ett samhälle där männen står för försörjningen…

  Om vi för över detta till väst och till Sverige – vilka är mest drivande när den ”hotta” tjejen i den lilla svenska småstaden mobbas ut som ”lösaktig slampa”? Killarna runt henne eller tjejerna?

  *) Är vi säkra på att den förment patriarkala ”hedern” är en norm som upprätthålls av männen (dvs män emellan) – eller är det – precis som allt annat som avgörs inom hemmets lyckta dörrar något som M a t r i a r k e r n a driver?

 51. Hedersförtrycket mot invandrarflickor i Sverige uppmärksammas på Internationella flickdagen « Avpixlat Says:

  […] GenusNytt Newsmill Publicerat 2012-10-11, 19:45 (Uppdaterat 2012-10-11, 19:45) | Kategori(er): Invandring/mångkultur, Jämtälldhet, feminism, genus /* […]

 52. Thomas Says:

  @Joakim Steneberg

  ”Som förväntningarna på att män skall offra sig, vilket är något helt annat än förväntningar på att kvinnor skall vara goda (eller klaga), snarare ett privilegium.”

  Din argumentation för att belysa din poäng följer likväl – oavsett vad du tycker är den mest riktiga slutsatsen – genusvetenskapens traditionella förklaringsmodell.

  ”När det gäller könsstympning, ännu mer fel av dig.
  Jag skrev att skulden i detta fall, liksom i andra, ständigt projiseras på manligt kön, som när frågan kom upp i Sverige för 20-30 år sedan. Skulden riktas aldrig mot kvinnligt kön, tabu att öht kritisera som kön.”

  Jag ifrågasatte inte din upplevelse av vem som oftast skuldbeläggs, jag påpekade endast att det inte har någon betydelse då man bedömer graden av kränkning beträffande könsstympning. Det faktum att man inte bör kritisera människor utifrån kön är väl dock en grundtanke som är eftersträvansvärd?

  Vad gäller sökandet efter vad som ligger till grund för diverse kulturella traditioner så blir det inte särskilt konstruktivt att enbart leta efter syndabockar. Den viktigaste frågan är inte hur det har sett ut, utan hur VILL vi att det ska se ut framöver.

  ”Är frågan om flickdagen f.ö. ett jippo?”

  Risken när man instiftar dagar av det här slaget är att det sällan får någon effekt i de länder där frågorna behöver uppmärksammas/åtgärdas. Resultatet blir istället ofta som du säger – diverse jippon i västvärlden.

  (Den Thomas som hade googlat det hela var för övrigt inte jag.)

 53. Joakim Steneberg Says:

  Thomas, vem det nu är av dem. Helsnurrigt!

 54. Jämställdhetsfeministern « Toklandet Says:

  […] Det kommenterade inlägget […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: