”Män har privilegier” säger Män för jämställdhet

by

Nyligen skrev fyra genusforskare en debattartikel där de hävdade att män och maskuliniteter redan är väl belysta av genusforskare, vilket de menar att Nyamko Sabuni inte insett då hon tillsatte utredningen om mäns jämställdhetsbrister. Pelle Billing skrev en replik där han hävdade att en bredare forskning om män behövs.

Nu har ”Män för jämställdhet” skrivit en replik till Pelle Billing, där de kort uttryckt menar att han har fel. Män för jämställdhet skriver bland annat:

Män, som grupp, har fler privilegier i dagens svenska samhälle än gruppen kvinnor”.

Inlägget är undertecknat ”Tomas Wetterberg, Luis Lineo och Lars Jalmert – Riksorganisationen Män för Jämställdhet”.

Jag hajade till, för jag undrar vad det är för privilegier vi män har. Jag trodde att jag själv kämpat mig till alla eventuella framgångar jag haft i livet, utan att erbjudas genvägar på grund av mitt kön. Så jag kastade mig nyfiken på Google. Och se, faktiskt, där dök alla männens privilegier upp! Som på ett radband! Oj oj oj.

Några exempel som jag hittade:

– Det finns en särskild förordning om att män kan få statsbidrag för att organisera sig. Det kan däremot inte kvinnor. Män kan få detta bidrag för alla möjliga typer av verksamhet, så länge syftet är att ”stärka mäns ställning i samhället”.

– Föräldrabalken: 6 kap, 3 §: ”Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av fadern ensam.”

– Rättegångsbalken, 28 kap, 13 §: ”Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en man får inte verkställas eller bevittnas av någon annan än en man, läkare eller legitimerad sjuksköterska.”. Kvinnor får däremot acceptera att bli kroppsvisiterade och kroppsbesiktigade av båda kön.

– I regeringens regleringsbrev till Statens beredning för medicinsk utvärdering står det: ”Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska systematiskt sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. Därvid ska särskilt mäns arbetsmiljöer beaktas”.

– Våren 2012 offentliggjorde regeringen en satsning på manliga fångar. Syftet är att förbättra förutsättningarna för män som sitter i fängelse att få ett arbete efter avtjänat straff. Kriminalvården och Arbetsförmedlingen får i uppdrag att samordna sina insatser. ”De här männen är ofta väldigt utsatta och har en problematisk situation. Vår utgångspunkt är att de ska komma ut bättre än de kom in”, säger justitieminister Beatrice Ask.

– I maj 2011 offentliggjorde Kronofogdemyndigheten en enkönad satsning på män med skuldproblem. Ett pressmeddelande med rubriken ”Kronofogden vill minska mäns skuldsättning” inleds på det här viset:
”Allt fler män har problem med att få ekonomin att gå ihop, till exempel har mäns skuldsättning genom obetalda sms-lån ökat under de senaste åren. Kronofogden vill förändra detta, bland annat genom en ny webbplats.”

– Den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen har beslutat att ge ekonomiskt stöd till Fenix Rehab för att utveckla en ”genusbaserad metod” för att kunna erbjuda män med utmattningssyndrom en möjlighet att komma tillbaka till arbetsliv och egen försörjning.

– År 2009 drog polisen i Storgöteborg igång en könskodad satsning för att klara upp brott begångna mot män. Det hela kallas Golden Gate-projektet. Gruppen började med 15 utredare, vilket senare utökades till 50 och därefter till 117 utredare.

– I nordöstra Skåne finansierar Tillväxtverket under 2012 ett projekt där män i sju kommuner ska få ge sin syn på vad de tycker är viktigt på IT-området. ”Tanken är att projektet ska mynna ut i lokala digitala jämställda agendor utifrån männens önskemål”, skriver tidningen Kristianstadsbladet.

– Umeå Universitet satsar särskilt på manliga forskare. Bland annat har de skapat ett snabbspår för män som vill bli professorer. Denna gräddfil innebär att ett antal utvalda män under en viss tid, som varierar mellan 6 och 18 månader, tillåts minska sina administrativa uppdrag och sin undervisning för att kunna ägna huvuddelen av sin tid åt forskning.

– Det finns en folkhögskola som i sin helhet bara är öppen för män. Den heter Mansfolkhögskolan och ligger i Göteborg. Skolan skriver på sin webbplats att den utgör en enkönad miljö, där all undervisning sker ”av män, för män”. Trots detta får Mansfolkhögskolan statsbidrag. Det är till och med så att de pengar skolan får från staten bara får användas till enkönad verksamhet, eftersom skolan har definierats som en skola bara för män.

– Jag citerar Lars Hammarlund, GMU-samordnare på Försvarsmakten (GMU står för Militär grundutbildning): ”Om vi har en man och en kvinna som båda har godkänt på testerna, så ska vi välja mannen, även om kvinnan har bättre resultat”.

När jag kommit så långt bland Google-träffarna blev jag så deprimerad att jag inte orkade läsa längre. Ojojoj. Nu förstår jag vad Män för jämställdhet menar med att män har privilegier. Vi lever verkligen i ett manssamhälle. Stackars kvinnor.

Nä, jag skojar. Exemplen är hämtade ur min bok ”Mansförbjudet”, men könen är de omvända i verkligheten.

Så här uttalar sig Män för jämställdhet om den utredning om mäns problem som Nyamko Sabuni har tillsatt:

Vi ser fram emot en utredning som problematiserar privilegierade mäns positioner i samhället, samtidigt som vi också kan få mer klarhet i vilka eventuella områden män missgynnas av den rådande genusordningen.

Annons

66 svar to “”Män har privilegier” säger Män för jämställdhet”

 1. Sussie Says:

  Det skulle vara intressant att veta vad feminismen all included kostar samhället.

 2. Matte Says:

  @Sussie

  Ja det skulle vara intressant, men jag hade förmodligen fått hjärtinfarkt av informationen.

 3. Matte Says:

  Jag väntar fortfarande på ett brev som ger mig privilegier i egenskap av man. Har inte fått det ännu!?

 4. Anders H Says:

  Jag hajade också till. Jag mejlade mfj för att höra varför de bara ser problem med män. Fick dock inget bra svar på det.

 5. JD Says:

  Ordförande i MFJ har tidigare i media hävdat att alla män har någongång våldtagit en kvinna!
  Kaptenklänningvibbarna känms skrämmande tydligt.

 6. Patrik W. Says:

  Men det är ju ett fullständigt logiskt resonemang enligt feministisk logik:
  – ”Det existerar priviligierade män i samhället, alltså har män som grupp privilegier.”

  Att de här männen sen råkar vara en liten, begränsad grupp och att de inte är priviligierade pga att de just är män har ingenting med saken att göra.

 7. Peter Says:

  Om manliga privilegier verkligen fanns skulle väl någon kunna nämna ett enda? Eller är det mystiska ”strukturer” det är frågan om?

 8. ParStrom Says:

  Jag upptäckte att länken till Män för jämställdhet var felaktig, men nu är den fixad.

 9. AV Says:

  De framför två påståenden som de nog får förklara närmare:

  1. ”Vi kritiserar maskuliniteter inte män.” Hur trovärdigt låter det? Kan man friställa en egenskap många i gruppen har från individerna själva. Ungefär som: Vi kritiserar negativa invandrarkulturer, men inte invandrarna själva. Tror någon att de skulle slippa kritik om misogyni om de skrivit ”Vi kritiserar feminiteter, som att skvallra och ta makten över barnen, men givetvis inte kvinnor”? Knappast.

  2. ”Män som grupp har fler privilegier i samhället än kvinnor som grupp”. För att det ska räknas som ett privilegium för en grupp måste det vara något som en majoritet, eller åtminstone nästan, av den gruppen åtnjuter. Att det t ex sitter en massa män i toppen på storföretag är en maktposition som en ytterst liten del av männen har. Den kan inte utan vidare tillskrivas gruppen män. Ingen skulle säga att svarta i USA är privilegierade för att presidenten (högst på toppen) är mörkhyad. Att ogifta mödrar har en möjlighet att utesluta fadern från vårdnad är ett reellt privilegium eftersom den makten rör alla ogifta kvinnor, vilka är en majoritet. Idag föds en majoritet barn utanför formellt äktenskap!
  Så ”Män för Jämställdhet” vilka privilegier är det vi män som grupp har i samhället? Påstår man något bör man nog backa upp det med reella exempel. Shoot!

 10. Kim Says:

  Jag började läsa länken om MfJ:s replik och tänkte först ”vänta nu, det här låter ju väldigt sansat, vad pratar Pär om?” men insåg att det var Pelle Billings inlägg. Här är den rätta länken: http://mfj.se/content/replik-på-en-replik-debatten-om-utredningen-om-män-och-jämställdhet-fortsätter 🙂

  Jag trodde i min naivitet att det redan fanns tillräckligt många utredningar som problematiserar privilegierade män, men nej, tydligen måste all forskning som har med män och göra först och främst påtala att könsmaktsordningen är Sanning, och endast utifrån detta få dra andra slutsatser. Undersöker man mansproblem får man bara hitta hur män får problem pga andra män, typ.

  Samtidigt som i princip alla feminister envist hävdar att mansforskning inte alls är ”kritisk” i betydelsen ”problematiserande” (och anklagar t.ex. Pelle Billing för att bara vara dum som missförstått), så även dessa feminister, säger de ju också svart på vitt att ”[de] ser framemot en utredning som problematiserar privilegierade mäns positioner i samhället”. Så, forskningen är inte ”kritisk”, den måste bara problematisera privilegierade män, och man är inte kritisk mot män i sig, bara mot allt män någonsin gör eller uppnår i linje med sin könsroll (en manlig chef = kvinnoförtryck, en manlig bilmekare = kvinnoförtryck, en manlig soldat = kvinnoförtryck, och så vidare). Okej, då vet jag, tack gode gud att det inte på ett eller annat sätt täcker in i princip alla män då. Goddag, yxskaft.

  Med samma subjektiva och ovetenskapliga logik som gett oss ”män, som grupp, har fler privilegier än gruppen kvinnor”, kan vi konstatera att ”svenskar, som grupp, är rikare än gruppen polacker” och därmed sluta med all a-kassa, socialbidrag och fri sjukvård till svenska medborgare. Istället ska vi ge riktade bidrag till Polen så att polacker lättare kan köpa en BMW.

  De skriver ”vår erfarenhet är att jämställdhetsarbete tyvärr länge har varit synonymt med att kvinnor ska ändras för att passa in i ett manligt samhälle”, och här sätter de fingret på något jag helt håller med om; modern feminism har handlat mycket om hur kvinnor ska göra allt som män gör, då manliga domäner setts som ”bättre” (åtminstone vissa domäner, och just av feminister), samt kritiserat den traditionella kvinnliga könsrollen och kvinnor som följer den. Den kvinnliga ”frigörelsen” har lika mycket handlat om en massa pekpinnar om vad kvinnor borde och inte borde göra; de har bara skaffat en ny pekpinne.

  Men sen fortsätter de med ”det vill vi ändra på genom att arbeta med män och jämställdhet”, och det blir uppenbart att de vill göra det ”jämställt” genom att se till att det minsann blir en massa pekpinnar för män också. Ursäkta, va? Hur i hela friden är det en bra lösning? Kan vi inte bara släppa pekpinnarna och fokusera på att se till att alla har så mycket valfrihet som möjligt, utan att bli tvingade in i (eller ut ur) en eller annan könsroll?

  Överlag borde den här mansutredningen visst handla om hur män ska fås att förstå att de tjänar på nuvarande genusideologi, inte hur nuvarande genusforskningen/-politiken kan anpassas för att också hjälpa män…

 11. vinterviken Says:

  Har de inte någon form av kopplingar till ROKS de där männen för jämställdhet? De driver i varje fall indokrineringkampanjen Machofabriken tillsammans med ROKS för att få skolpojkar att känna sig som mindre värda och börja hata sig själva.

  De enda män som har privilegier är väl sådana som männen för jämställdhet. De får säker en massa bidrag av staten och kan därför glida runt på en räkmacka, precis som andra feminister. Klart de tror att alla andra män också gör det då.

  För övrigt ha Ström skrivit om de tidigare:

  https://genusnytt.wordpress.com/2009/05/06/gruppen-man-for-jamstalldhet-en-pinsam-historia/

 12. vinterviken Says:

  Billing har också skrivit om de tidigare. Rekommenderar alla att läsa det. Bra beskrivning av vad män för jämställdhet verkligen är, en manlig stödorganisation för radikalfeminismen. De borde egentligen kalla sig män för feminism säger Billing.

  http://www.pellebilling.se/2009/12/mfj-man-for-jamstalldhet/

 13. Chr Ewrk Says:

  @JD, har du nånting som kan styrka det påståendet? 😛

 14. Joel Bergqvist Says:

  Ska bli intressant att se MFJ lista upp alla privilegier män har, för efter ett sånt där stort påstående måste det väl komma fakta? Nej vist ja, MFJ debatterar som feminister, fakta är ju bara en patriarkal struktur för att förtrycka kvinnor.

 15. JD Says:

  @Chr Ewrk

  http://orebro.etc.se/nyhet/%E2%80%9Dkanske-har-vi-alla-v%C3%A5ldtagit%E2%80%9D

 16. JD Says:

  Chr Ewrk

  2007 satt alltså dessa män som själva anser att kanske våldtar kvinnor, på en pub i Örebro.
  Idag har driver de en riksomfattande mansfientlig organisation som har makt ända upp på regeringsnivå.

 17. Joakim Steneberg Says:

  Dags att någon problematiserar Lars Jalmert o& co. De är alltså priviligierade. Genom sitt fjäskande?
  Däremot: ”…samtidigt som vi också kan få mer klarhet i vilka eventuella områden män missgynnas av den rådande genusordningen…“
  De kallar sig ”män för jämställhet” och forskar i ämnet. Men saknar alltså klarhet i detta. Verkligen avslöjande om deras tydliga okunskap om män!

 18. Oscar Says:

  Män för jämställdhet är bara ännu en i raden av organisationer som är en del av det skattefinansierade genusindustriella komplexet. Individerna bakom alla dessa organisationer är naturligtvis livrädda att förlora sitt inflytande och sin inkomst nu när de ifrågasätts. Hela deras livsverk är uppbyggt på myten om könsmaktsordningen och att män skulle ha privilegier. Sanningen är dock att det bara är de själva som har en massa privilegier. De får både makt, inflytande och lön på vanliga män och kvinnors bekostnad. Den dagen som genusväldet faller så får de ställa sig i kön på arbetsförmedlingen som alla andra. Då kanske de lär sig att män inte är mer privilegierade än kvinnor.

 19. Nils Jungenäs Says:

  Det här absurda ”män för jämställdhet” är verkligen patetiskt. Jag har läst om dom förut. Häpnadsväckande!

  Kul inlägg förresten Pär. Bra grepp.

 20. Shastra Says:

  Har Marianne Ny har blivit informerad om alla dessa våldtäktsmän i MFJ?

 21. toklandet Says:

  Ja det enda man kan göra egentligen är att fortsätta försöka tala om vad de egentligen är för något och vad de vill. Det sorgliga är att de är nästlat sig in på skolor. Kapten Klänningvibbarna är väldigt tydliga, samma unkna manssyn.

 22. Ninni Says:

  @ Peter
  Om manliga privilegier verkligen fanns skulle väl någon kunna nämna ett enda? Eller är det mystiska “strukturer” det är frågan om?

  Du kan inte begära att man ska visa upp spöken?

  Saken är att om en grupp har privilegier så går dessa förklara även om det bara är ”mystiska ‘strukturer'” som ligger bakom. Att bara påstå något, gör det inte sant, inte ens för man upprepar sig.
  Om en ”struktur” är verklig så går den att förklara så andra håller med.

  Låt mig visa ett privilegium som det privilegiade könet har:

  Strukturell:
  Våld: Vilket kön har minst risk att råka ut för oprovocerad misshandel?
  Vad beror det på? Finns det en struktur som ligger bakom?

  Struktur: ”Man slår inte på en tjej” (underförstått: Det är mer okej att slå på en kille)

  Så jag väntar med spänning på att man ska börja förklara dessa strukturer som ger män privilegier pga deras kön.

 23. Liberalen Says:

  De där könskommunisterna ”män för jämställdhet” är ju helt tydligt, tyvärr, varken män eller kvinnor för jämställdhet.

  Det kan ju kanske ha att göra med att just de där genusiglarna, på befolkningens bekostnad: Förnekar verkligheten. Bokstavstroget utgår från den könskollektivistiska och svart-vita kommunist-dogmen ”könsmaktsordningen”.

 24. Hjalmar Says:

  JD säger 7:44:
  ”Ordförande i MFJ har tidigare i media hävdat att alla män har någongång våldtagit en kvinna!”

  Har jag? Det har jag inte märkt…
  Men jag är ju bara en okunnig man, en taliban och ett djur…
  Det där vet nog feministerna i MFJ bättre! (Ironi.)

 25. toklandet Says:

  Ninni, håll inte andan medan du väntar, du kan faktiskt behöva mer syre under resten av ditt liv

 26. Bashflak Says:

  JD, Shastra – Ja den självklara följdfrågan på ett sånt uttalande är ju att fråga sagesmannen vilka kvinnor han själv våldtagit och om han polisanmält det. Preskriptionstiden är ju åtminstone tio år, så det är förmodligen inte försent att stå för vad han gjort, om han menar allvar med det han säger. Eftersom våldtäkt faller under allmänt åtal kan vem som helst anmäla honom och polisen är skyldiga att ta upp fallet om det bedöms finnas någon substans i det. Hur som helst bör han ju förhöras.

 27. Noterat Says:

  Det är få saker som är så motbjudande som män som nedvärderar sitt eget kön. Kanske hoppas dom därmed få framgång bland det motsatta könet?

 28. Bashflak Says:

  ‘Män för feminism’ hade visst Billing döpt om dem till.

  Ett annat passande namn vore ‘Män som slutat slå sin fru’.

  (Vi andra har inte börjat ännu)

 29. Hjalmar Says:

  Ninni 9:34
  ”Så jag väntar med spänning på att man ska börja förklara dessa strukturer som ger män privilegier pga deras kön.”

  Don’t hold your breath… Struktuuurer är genusfolkets livsluft. Försöker man förklara strukturerna så kanske de försvinner i tomma intet, och det skulle ge genusfolket andnöd 🙂

 30. Ninni Says:

  @ Toklandet

  Tack för omtanken. ;D

  Jag har ju efterfrågat denna/dessa förklaring/ar ett bra tag nu, så jag börjar väl inse att jag kommer vänta förgäves.
  Tyvärr, för det skulle vara en synnerligen intressant debatt.

 31. FV Says:

  Män för jämställdhet är en organisation med män som har privilegiet att få mer uppmärksamhet. Dubbelmoralen är alltså total. Ser man på deras hemsida så verkar MFJ vara ganska overksam…

 32. Hjalmar Says:

  @toklandet
  Du är vaken, har du kanske fått lite frisk luft på morgonen:)

  @Bashflak
  ”Självhatande Hens” eller
  ”Vi som skäms för att vi föddes med snopp” förkortat ”ViSkäms”

  Kan de inte bara gå till Farbror Doktorn och få lyckopiller?
  Det skulle gynna hela samhället…

 33. Ninni Says:

  @ JD

  Läste artikeln du länkade in och pulsen steg av det kvinnoförakt den (också) stinker av, som ni kanske inte ser(?).

  Vi har kommit fram till att vi kanske alla har våldtagit, eller åtminstone någon gång inte varit helt säkra på att kvinnan velat, säger Tomas Wetterberg, en av nätverkets mest aktiva.(min markering)

  Så om min sängpartner inte är ”helt säker på” om jag vill juxa sänghalm så ligger problemet hos honom?!
  Men för fan!(Förlåt, för svordomen) Sluta betrakta oss kvinnor som barn! Jag är vuxen jag lovar.

  Om jag inte vill, så är det mitt ansvar att se till att det framgår. Och jag lovar att ingen kommer kunna missa det.

 34. Men@Work Says:

  Den här utredningen är en ren skenmanöver. Det blir det vanliga tugget om mäns påstådda privilegier, män som förövare och hur män ö.h.t. är problematiska och måste anpassa sig.

  En skandal av ett land att trycka ner halva sin befolkning! Den mest produktiva delen dessutom…

 35. Jämställdhetsfeministern Says:

  Män har så många tusentals privilegier i det svenska samhället att det skulle ta för mycket plats att räkna upp de alla. Det är därför vi feminister inte ger några exempel på männens privilegier. Alla vet ju dessutom i alla fall att svenska män har otaliga privilegier.

 36. psilorder Says:

  @Peter
  (icke-svenskt tangentbord just nu, skriver engelska)
  well, they say it is a priviligium that men are thought of first, in such things as the expression ”man” when you are talking about both yourself and your own group. not sure i agree but there it is. beyond that tho i can’t think of any.

 37. Trattis Says:

  Men@work

  Den utredningen som kommer är verkligen inget som jag heller ser frammemot. Det kommer bli ett dokument som gullar med könsmaktsordningen. Självklart blir det så annars förlorar PM Nilsson alla möjligheter att försörja sig i framtiden skulle jag tro. Han kommer inte bita den hand som föder honom. Det kommer bli ytterligare ett argument för feminismen bara och det där är tanken tror jag. ”Titta, ni män fick själva göra en utredning, och er representatnt kom fram till att det finns en könsmaktsorngning som alla män kännar på förutom några enstaka. Men dessa enstaka har ändå skuld i strukturerna”.

 38. Urban Says:

  Räknas även homosexuella män in i den här gruppen priviligierade män och på vilket sätt har vi privilegier Män för jämställdhet?

  Och Maria, tar du med det här i din bok?

 39. Trattis Says:

  Hur fungerar det rent lagligt ? Kan Maria S plocka citat på forumet utan att meddela om att det kommer hamna i en bok? Vad händer om man avslutar varje inlägg med ” Detta inlägg vill jag inte ska publiceras i din bok Maria”. Får hon ändå plocka citatet ?

 40. Ninni Says:

  @ Urban

  Räknas även homosexuella män in i den här gruppen priviligierade män

  Men Urban! Du vet väl att bögar är en alldeles särskild och annorlunda sorts män, som behöver särbehandlas just därför?
  Jag har alltid sett mina medmänniskor som just människor, men jag håller på att försöka lära mig se det där speciella med oss HBT-folk. Jag ser nog snart ljuset.

  (Dock finns det andra platser i världen, tex Urganda, där homosexualitet är ett reellt problem.)

 41. Urban Says:

  @ Ninni
  Ja, jag vill särbehandlas och ha privilegier. Min offerkofta är ju ännu större än feministers. Så ut med röda mattan!

  Maria, tar du med det här i din bok också; att bögar ifrågasätts och hatas på Genusnytt?

 42. Brother Ali Says:

  Genusherrarna for Jämställdheta får kliva ner från fina genusadeln till ordinary män i demonstration 19/11 och se hur f* illa det e

 43. Ulf Andersson Says:

  http://www.dads-r-us.se/2009/12/10/man-for-jamstalldhet-snarare-man-for-feminism/

 44. problematiserar Says:

  ”problematiserar” är inte det rett annat ord för ”att bryta ner”.

  Om man nu ska ”bryta ner allt”, vem och vad är det som ska stå för de konstruktiva krafter vi behöver för att klara våran vardag och framtid?

 45. Urban Says:

  @problematiserar

  ”Om man nu ska “bryta ner allt”, vem och vad är det som ska stå för de konstruktiva krafter vi behöver för att klara våran vardag och framtid?”

  Det kan man ju överlämna till alla duktiga genusvetare, de har ju svar på allt. Själv har jag fullt upp med att leva mitt eget sköna liv och tänker inte göra mig till redskap för någon annans agenda.

 46. Nick Martinson Says:

  Mitt Romney fick inatt frågan hur kan ville komma till rätta med vad som uttrycktes; att amerikanska kvinnor bara tjänar 79 % jämfört med manliga kolleger. Det kändes upprörande att en sådan villfarelse fritt fick eka över jordklotet utan att bli motsagd. Det finns givetvis en förklaring till varför mäns medianinkomst är högre än kvinnors men den stavas inte diskriminering som man lätt blir lurad att tro utan: Män jobbar mer för att försörja bla hem, barn och kvinnor. Miljontals illegala mexikanska män sliter dessutom ut sina kroppar under svåra och otrygga förhållanden, bortglömda för att de har fel kön och utan tack. Min tanke idag går främst till dem.

  Svaret från Romney blev att han bla vill införa en särskild eftergift för kvinnor så att de som vill ska kunna stanna hemma med barnen genom flexibla arbetsscheman. Jag tyckte det lät som ett bra förslag men undrade varför inte män skulle få samma möjlighet. När jag slog upp tidningen idag märkte jag att feministerna var utom sig av vrede. Jag undrade varför, tills jag insåg att det som vanligt bara bottnar i manshat. Unga feminister hade svurit och spottat ut verbala angrepp som bla mansgris och kvinnohatare mot Romney. Denna enda mening hade alltså fått en hel arme av feminister att löpa amok i media och säkert slita sina bh i ursinne. Jag tycker det är sanslöst och djupt orättvist. De feminister som uttryckte sig så borde be Mitt Romney om ursäkt. Ni borde skämmas!

  Just nu: ”USA:s ambassad i Stockholm har evakuerats och ett större område har spärrats av sedan ett brev med okänt innehåll påträffats.” Mitt tips till polisen och Säpo är att hålla ett vakande öga på radikalfeministerna innan det kanske är för sent.

 47. mats Says:

  ska vi inte alla ta första bästa email inne på MFJ och kräva ett svar och fakta och källa på det där dom kräker ut sig? Tror fan jag gör det.

 48. Lövet Says:

  …det förefaller dock som om de fick nöja sig med att publicera det på sin egen hemsida. De börjar glädjande nog kännas alltmer marginaliserade. Låt oss hoppas att deras vidriga misandriska ”Machofabriken” också marginaliseras – innan de hinner förstöra fler tonårspojkars skolgång!

 49. MFJ – Män för vilken sorts jämställdhet? « Aktivarum Says:

  […] Genusnytt: Pär Ström frågar om Mansförbjudet ingår i mäns privilegier. […]

 50. dolf Says:

  Efter att ha läst repliken kan jag bara konstatera att det där ”män för jämställdhet” verkar vara feministkapat. Ungefär som när Sarah Palin plötsligt tog över den sunda Tea Party-rörelsen och förvandlade den till en parodi på sig själv.

 51. Anon Says:

  Om männen i MFJ våldtagit tycker jag att det är en polisfråga. Ser inga hinder för att få till fällande domar även om det gått 10 år. Det bör räcka med deras egna erkännanden. Vem anmäler? Tror man kan ringa polisen på 11414 anonymt om inte annat.

 52. Samma bild « Toklandet Says:

  […] tar upp helt galna saker idag här och här, det verkar som om det bara blir värre och värre. Aktivarum har tagit upp vad de […]

 53. Eva Says:

  Feministiska män som tar sig ton:

  Kapten Klänning, dömd för ett flertal grova sexualbrott.
  Claes Borgström, hårt kritiserad försvarsadvokat i Quick-härvan.
  Thomas Bodström, skaparen av Bodströmssamhället.
  Jonas Sjöstedt, V-ledaren som tycker att män med makt ska ”maka på sig” och lämna plats åt kvinnor – utom han själv förstås.
  Och nu:
  MFJ, som själva definierar sig som sexualbrottslingar.

  Någon mer som räcker upp handen?

 54. Ninni Says:

  @ Eva

  ja, det är ett trevligt gäng. Men kalla dom för allt i världen inte ”män” för dom råkar ha manligt könsorgan, det är ett ord dom inte förtjänar.

 55. Nils Jungenäs Says:

  Ooooooo – Ninni! Nu börjar det låta… 😀
  Nästan lika mansgrisigt som något jag läste på Aktivarums blogg häromdagen. 😉

 56. psodh Says:

  Tomas Wetterberg är en av dem som själv kallas sig femokrat.
  http://tomaswetterberg.nu/2007/june/
  Vad femokrat är kan man läsa om i Skrifter från Institutionen för historiska studier 14, Umeå universitet

  ”Historikerna Christina Florin och Bengt Nilsson hävdar att statsfeminism är en företeelse som innebär att staten inrättar särskilda strukturer som ska stärka kvinnors ställning. Det innebär att särskilda byråkrater eller femokrater knyts till den statliga eller kommunala förvaltningen för att arbeta med jämställdhetsfrågor.”(sid 9, Nina Almgren, Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen: Statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget, 2006)

  Låter inte som jämställdhet direkt, utan mer som en intresseorganisation som syftar till att tillvarata kvinnors rättigheter (men i statens regi).

 57. Ninni Says:

  @ Nils

  Haha! Du vet, som 70-talist och kvinna så är jag uppfostrad i en tid av ”Go girl!, Kvinnor kan och kvinna – ta plats”-anda. Det var kanske inte så här det var tänkt att jag skulle ”ta plats och göra mig hörd”? ;D

 58. John Nilsson Says:

  Det här uttrycket ”män som grupp”, som feminister (inklusive ”Män för jämställdhet”) ofta använder, förbryllar mig en del. Jag får inte ihop det med begreppet intersektionalitet, ett uttryck som också ofta används av feminister. Jag förstår det som att ”intersektionalitet” är ett sätt att försöka tala om och förstå vilka olika ”maktordningar” som verkar på individen, vilket jag också tycker är den intressanta utgångspunkten.. Varför talar man då om ”män som grupp”, utan att ta hänsyn till de övriga ”maktordingarna”,?

  Min fråga är väl ytterst om inte feminister använder uttrycket ”män som grupp”, för att slippa ta hänsyn just till det som intersektionalitetsbegreppet visar på – att män inte alls behöver vara privilegierade i samhället, eftersom också ”maktordningar” som klass, funktionshinder, ras etc (inklusive könsdiskriminerande lagstiftning som Pär visat) också verkar på dem/oss (vid sidan av ett eventuellt inflytande på grund av ens könstillhörighet). Genom att tala om ”män som grupp” osynliggör man de män som står på minus i ekvationen, när det kommer till klasstillhörighet, social status etc, ”maktordningar” som jag också tror påverkar män mer än kvinnor.

  Synpunkter?

 59. Ulf Andersson Says:

  @ Ninni
  ”Men kalla dom för allt i världen inte “män” för dom råkar ha manligt könsorgan, det är ett ord dom inte förtjänar.”

  Håller med dig. Skickar en cyber-kram till dig,
  fast jag vet att du är gift 😉

 60. Gubbklubben Says:

  Har MFJ kopplingar till feministiskt perspektiv eller annan radikalfeministiisk verksamhet?

  Hur ställer sig MFJ till könsneutral lagstiftning? Ger de samma svar som (fi) ordförande gav Pär Ström i tv-debatten

 61. psodh Says:

  @John Nilsson
  Intersektionalitet är nog mer ett begrepp som används av genusvetare.

  Något av tänket kommer möjligen i den bekanta termen ”vita heterosexuella medelålders män”, vilka som de flesta förstår befinner sig på toppen på alla tänkbara strukturella maktskalor.

  Vita heterosexuella medelålders kvinnor däremot – de är det synd om.

 62. Argus Says:

  ”Män för jämställdhet” företräder inte män. De är manliga feminister och ett manligt alibi för feministerna. Det skrattretande är ju att de utger sig för att företräda män. I mina ögon är de snöpta, kuvade män som lyder minsta vink från sina ”herrar” feministkvinnorna. Fördelen är väl akademiska titlar och feta ”forsknings”anslag. Jag tror inte heller att de riktiga feministerna (kvinnorna) bryr sig särskilt mycket om deras forskning utan betraktar dem snarare som manliga alibin. Tämjda män i kvinnors ledband. Också en karriärväg…

 63. Joakim Says:

  Inte ens om man bara ser till ”strukturell diskriminering” kan man säga att män har fler privilegier än kvinnor. Och definitivt inte om vi ser till de minst belysta.

 64. Misandripatrullen » Komprimerad MFJ misandri Says:

  […] Genusnytt: Pär Ström frågar om Mansförbjudet ingår i mäns privilegier. […]

 65. John Nilsson Says:

  psodh säger, 17 oktober 2012 kl. 20:39:

  ”@John Nilsson
  Intersektionalitet är nog mer ett begrepp som används av genusvetare.

  Något av tänket kommer möjligen i den bekanta termen “vita heterosexuella medelålders män”, vilka som de flesta förstår befinner sig på toppen på alla tänkbara strukturella maktskalor.

  Vita heterosexuella medelålders kvinnor däremot – de är det synd om.”

  Jag håller med dig om att det är så begreppet används, men jag menar att det inte skulle behöva vara så, utan att begreppet mycket väl skulle användas för att föra fram det vi kallar för mansfrågor.

  Jag menar, visst kan det i vissa avseenden kanske vara mera synd om ”vita medelålders heterosexuella kvinnor” relativt dito män, men var i ”synd om”-hierarkin hamnar då ”svarta/färgade medelålders homosexuella män”? Är dessa svarta homosexuella män också överordnade de vita heterosexuella kvinnorna för att de är män, eller tar deras rastillhörighet och sexuella läggning ner dem ”under” kvinnorna?

  Och är den 28-åriga friska och nybakade kvinnliga läkaren verkligen ”underordnad” den 50-årige arbetslöse manlige snickare, som hon deltidssjukskriver för värk i axlar och armar? Jag vet inte. Vissa anser kanske det, men jag gör det inte. Vems livschanser och möjligheter att påverka sin tillvaro är störst? Vem tjänar mest pengar? Vem har högst social status? Vem har mest formell makt över den andre? Vem är ”elit” och vem är ”förlorare” av dem, i vårt samhälle där Alliansens ”arbetslinje” alltmera utgör måttstock för vårt värde som samhällsmedborgare?

  Hur ser mäns situation ut i samhället när även klass, ras, sexuell läggning etc räknas med i ekvationen? Jag menar att sådan faktorer eller ”maktordningar” lär påverka män mera än kvinnor, och att mansrättsrörelsen troligen skulle vinna på att prata mera intersektionalitet – om det är de många enskilda ”vanliga” männens villkor man vill uppmärksamma. Man skulle då också kunna komma bort från fokuset på ”toppmännen”, som av någon anledning görs till representanter för alla män, genom användningen av uttrycket ”män som grupp”.

  Har inte feministerna i och med detta sätt att tala i själva verket perverterat användningen av intersektionalitetsbegreppet, som ju tar sikte på hur olika ”maktordningar” samverkar på individen? Genom att ”återkollektivisera” begreppet görs det meningslöst, och leder i ”vårt” fall dessutom till att osynliggöra de män som inte tillhör ”vita manliga medelålders heterosexuella toppskikt” i samhället, tänker jag. Eller så har jag fått allt om bakfoten…

 66. Jämställdhetsfeministern « Toklandet Says:

  […] Det kommenterade inlägget […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: