Dåre eller hjälte – i alla fall man

by

En våghals från Österrike sprängde nyligen ljudvallen medan han hoppade fallskärm från fyra mils höjd. Han blev en levande projektil, en levande överljudsfarkost. Är han en dåre eller en hjälte? Åsikterna går nog isär.

Nu till saken. Är det någon som tror att det är en slump att det var en man som gjorde det?

Jag påstår inte att en kvinna inte kunde ha gjort det – eftersom det är min uppfattning att kvinnor är lika kapabla som män (jag är ju jämställdist). Men jag tror att män statistiskt sett är mycket mera benägna att riskera livet i sådana här våghalsprojekt.

Har jag rätt eller fel?

Om jag har rätt – kan denna genomsnittliga skillnad i personlighet mellan könen tänkas påverka statistiken på andra områden än överljudshopp? Tänk på det en liten stund.

Jag antar att feministerna skulle säga att kvinnor är minst lika benägna som män (de brukar säga ”minst”) att genomföra överljudshopp och bli projektiler, men att de helt enkelt inte släpps fram. Kvinnorna läser på om stratosfären och går och drömmer om en projektilframtid men stoppas i sina planer av strukturer som Patriarkatet har skapat.

Denna syn bygger på åsikten att kön är en social konstruktion. Egentligen är vi alla precis likadana när vi föds, men direkt efter förlossningen startar Patriarkatet sitt projekt Att göra kön. Då plockas Normerna fram, och flickorna pressas in i en begränsande kvinnoroll. Medan pojkarna istället uppmuntras att kaxa upp sig och ta plats, vilket senare i deras liv leder fram till att tveksamma maskuliniteter sticker fram sitt fula tryne och de börjar förtrycka kvinnor.

Min fråga: Varför tror du att det är mycket vanligare att män genomför dramatiska och riskabla projekt? Och vilka konsekvenser får det på andra områden än överljudshopp?

För övrigt 1: Det kom en insändare till Genusnytt:

Hej Pär,

Såg ett inslag igår, i samband med SVT2 Kulturnytt. Där talade man om könsseparerade skolor i Spanien. Tyvärr har jag inte kunnat hitta inslaget. Men det kan nämnas att man intervjuade BARA kvinnliga rektorer och flickor i skolor. Alla tyckte givetvis att det var strålande att flickorna bland annat ”slapp klä upp sig för att vara pojkarna till lags” och att utvecklingen för flickorna blev mycket mer positiv. Inte ett enda ord om hur den här typen av skolor skulle bli bättre för pojkarna. Eller att någon manlig fick möjlighet att uttala sig.

Om du inte såg Veckans Brott med Leif GW igår, kan jag tipsa dig om att nästa vecka skall man enbart ägna sig åt ”Mäns brott mot kvinnor”. Kan kanske vara värt att titta på.

Thomas Kronlund

För övrigt 2: Det är några år sedan, men mannen som fällde nedanstående uttalande när socialdemokraterna (då i regeringsställning) ville göra barnbidraget delvis (inte helt) könsneutralt är nu statsminister. ”Det finns kvinnor som separerat från män med alkoholproblem som på det här sättet kan tvinga till sig halva barnbidraget för att finansiera fortsatt alkoholmissbruk”, sa Fredrik Reinfeldt 2005 som motivering till att säga nej till förslaget att barnbidraget skulle delas lika mellan mamman och pappan efter en separation. Det kallar jag en unken manssyn.

Annonser

96 svar to “Dåre eller hjälte – i alla fall man”

 1. JD Says:

  Ang: För övrig 2
  För mig är det ingen tvekan om att den moderatledda regeringen med sin inhumana syn på människor som behöver samhällets hjälp ska bort från regeringsställning. Trots att jag har röstat på dem två val i rad.
  Vad är då alternativet?
  Att rösta på (S) med miljöpartiet och Vänstern med sitt manshat vore ju lika fel!
  KD kan ju vara meningslöst om dom inte kommer inte och kommer dom över spärren så är det ju ändå ett stöd på en moderatledd regering.
  Är SD trots att partiet till stor del består av ointelligenta fördomsfulla och rasistiska personer ett alternativ ändå?
  Kanske? 😦

 2. Niko Says:

  Ja, detta uttalande från Fredrik Reinfeldt är skamligt. Det borde vara lätt för honom och hans stab att skaffa sig de kunskaper som berättar att alkoholmissbruk drabbar både mammor och pappor i ungefär samma utsträckning. Sen skulle jag gärna vilja se lite forkning kring hur många män som går ner sig missbruk EFTER att de stängts ute från möjligheten att vara förälder.

  Om detta med könsseparerade skolor. Här är jag tudelad. Visst är det absurd att man skall behöva prata om sådant 2012, men kanske har det blivit dags. Hanne Kjöller skrev en misandrisk ledare om detta i DN:

  http://www.dn.se/ledare/signerat/jamstalldhet-aterinfor-flickskolan

  Naturligtvis fokuserar hon enbart, precis som SVT, på hur detta eventuellt skulle vara positivt för flickor. Vi lever ju i en helt igenom gynocentrisk kultur.

  Dock tror jag faktiskt att detta skulle vara bra för pojkar. Kanske skulle den manshatande kulturen därmed hållas borta från pojkarnas läromiljö – och undervisningen kunde anpassas bättre till pojkars förutsättningar. Pojkarnas haveri i skolan (som inte är pojkarnas eget fel utan den skolkultur i vilka de tvingas in) kunde därmed brytas.

 3. Petter Says:

  Om en förälder (oavsett kön) har alkoholproblem så är det stora problemet att personen i fråga fortfarande är målsman för barnen, inte att några hundralappar skulle hamna i fel händer…

 4. Anna Says:

  Ok, om vi då säger att könet inte är socialt konstruerat utan helt biologiskt. Män är riskbenägna, gillar blått, har försörjningsansvar, skyddar och krigar. Kvinnor föder barn och uppfostrar dom, gillar rosa, lagar mat och tar hand om hemmet…listan kan göras lång. Är det biologiskt betingat så finns det inget att göra åt de här uppdelningarna. Diskuterar man såhär så är det ju fullt naturligt att kvinnan får vårdnaden i en separation, inte sant? Eftersom det i kvinnorollen ingår att ta hand om barnen.

 5. Jämställdhetsfeministern Says:

  Könen är bara sociala konstruktioner. Det har feministisk forskning tydligt visat. Det är ju Patriarkatet som inte tillåter kvinnor att vara våghalsiga. Till exempel gör glastaket att kvinnor saknar möjligheten att hoppa fallskärm från rymden.

 6. Jämställdhetsfeministern Says:

  Och Reinfeldt har helt rätt. Självklart ska inte pappor få förfoga över barnbidraget. De pengarna skulle papporna bara slösa bort på sprit. Såna är de, männen. Det har feministisk forskning visat.

 7. Kalle K Says:

  Tack Jämställdhetsfeministern för nya insikter! Själv har jag aldrig ens reflekterat över att kvinnor kan slå i glastaket även ovanifrån. Lysande!

 8. AV Says:

  Det finns två biologiska faktorer. Den hanne som inte vågar visa uppsig och vara unik får färre ungar. Bland de flesta högre stående djuren iaf. Get rich or die trying. Rich att få fler ferila avkommor än snittet. En hona som är för riskbenägen riskerar att förlora det barn hon investerat massor i. Var rädd om dina investeringar.
  Dessutom är spridningen inom den manliga populationen större. Män dominerar extremerna. De mest riskbenägna är ofta män, men även de värsta trygghetssökarna. Fler män än kvinnor bor kvar hos mamma eller vägrar flytta från bygden för ett jobb.
  Till det kommer de sociala normerna. Att tro att bara vi bryter dem kommer hälften av spänningssökarna vara kvinnor är orealistiskt. Men de flickor som visar vågade tendenser ska känna att det är ok att bli världsmästare i fallskärmshopp.
  Vad socialkonstruktivisterna missar är skillnaden mellan att följa sina intressen på individnivå och exakt lika utfall. Btw Sverige har en kvinnlig fallskärmspionjär. Tyvärr dog hon i brist på instruktör och vana.

 9. Niko Says:

  Anna:

  Till skillnad från genusvetare och andra feministiska ideologer menar jämställdismen att man måste vara öppen för annat än ett svart-vitt tänkande.

  Det verkar som att för dig finns endast två möjligheter, antingen enbart sociala konstruktioner eller enbart biologi.

  Någonstans däremellan finns också en verklighet.

  Det är lite häpnadsväckande att du inte verkar kunna greppa detta…

 10. David E Says:

  @JD ”Vad är då alternativet?”

  Piratpartiet eller Liberala Partiet?

  http://www.liberalapartiet.se/content/jamstalldhet-och-diskriminering

 11. Jonas Says:

  Kan inte leta efter den nu men jag minns att jag har sett en dokumentär om lyckade försök i USA att förbättra unga svarta mäns skolsituation genom könssegregerad utbildning. Så görs det på rätt sätt så kan det vara bra för betygen (den sociala träningen kan ju bli lidande dock).

 12. Jonas Says:

  Måste tllägga att självklart var det inte bara för svarta men gjordes i ett typiskt låginkomstområde som var till största delen bebott av afro-amerikaner så vitt jag minns..

 13. AV Says:

  Anna. Ytterst få påstår att allt är biologiskt betingat. Desto fler som av idiologiska skäl vägrar se biologiska faktorer till våra beteenden och de statistiska könsskillnader som finns. Ytterliggare problem när samma personer inte förstår skillnaden mellan individuell varians och en populations medelvärde. Att män som grupp är mer riskbenägna eller att en majoritet av de västa spänningssökarna är män säger inget om den man du pratar med just nu.

 14. Björn Carlsson Says:

  Ja Pär, en stående honnör till dig som åskådliggör dagens löjliga samhälle, i landet på låtsas. Det behövdes inte mer än du och Pelle Billing förrän feminister gick i stå och unisont skriker backlash.

  Det räcker med att tala i klartext så tycker feministerna att de utsätts för mentala nacksving.

  Herrejösses, vilken tid vi lever i!

 15. CaseyJones Says:

  @ Anna

  Sjukdomar brukar väl räknas som ”biologiska”? Och mot sjukdomar uppfinner människan medicin. Om det är biologin som gör män och kvinnor till just män och kvinnor med allt vad det innebär i gott och ont, så behöver det inte betyda att vi bara ska acceptera eventuella problem. Vi forskar kring problemen och löser dem! Jag tror väldigt få jämställdister anser att det bara handlar om biologi, däremot har jag sett ett stort antal intervjuer med genusvetare som säger att biologi inte påverkar oss alls. Se norska tv-serien Hjernevask som exempel. Det som händer när genusvetare ”forskar” och bortser från biologin är att de missar hur mycket information som helst, som skulle kunna förklara varför vi är som vi är. Att ge genusvetare bidrag från våra skattepengar är som att slänga pengarna i sjön…

 16. Bashflak Says:

  För övrigt 1: ‘Tjejerna ska slippa klä upp sig för killarna’

  För killar är tjejers kläder bara några irriterande tygbitar som är ivägen. För tjejerna själva är det statusmarkörer som används för att tävla mot andra tjejer. Precis som killar ser bilar och båtar.

 17. riwmon Says:

  ”Ok, om vi då säger att könet inte är socialt konstruerat utan helt biologiskt.”

  Varför ska vi säga det? Ingen här påstår något sånt utom du.

 18. Gunnar D.U. Says:

  Lite i samma område:

  ”Mammornas sjukfrånvaro under lupp”

  ”Bakgrunden är att svenska kvinnor i gruppen 30 till 39 år är mer än dubbelt så mycket sjukskrivna som männen i samma åldrar. Det är i den åldern som många lever familjeliv med små barn.

  En rapport från IFAU, ett forskningsinstitut kopplat till arbetsmarknadsdepartementet, visar att kvinnors och mäns genomsnittliga uttag av sjukpenning är likvärdigt fram till att första barnet är ett år.

  När det börjar bli dags för för­skola drar mammornas sjukfrån­varo i väg. Och den stannar på en nivå klart över pappornas i många år.”

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/mammornas-sjukfranvaro-under-lupp

  Är intressant varför (småbarns)mammor har dubbelt så högt sjukpenningtal (egen sjukdom) mot vad barnens pappor har!
  Kan bli spännande vad de kommer fram till, om nu undersökningen kan drivas fri från partiideologi samt genusvetenskapsvinklingar.

 19. Gunnar D.U. Says:

  ”Mammors sjukfrånvaro granskas”

  ”Ulf Kristersson påpekar att kvinnornas högre sjukfrånvaro gör att de får lägre inkomster och därmed sämre pension. Den kan också ge dem en sämre ställning på arbetsplatsen och göra kvinnor som kollektiv mindre attraktiva på arbetsmarknaden.”
  http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8006430

 20. Björn Carlsson Says:

  Anna

  Är det inte märkligt att denna sociala konstruktion ser likadan ut, mer eller mindre, i alla samhällen, jorden runt, sedan urminnes tider?
  Du och dina kompisar får fortsätta att trotsa naturen tills ni begriper bättre, utsikterna för det ser inte direkt gynsamma ut.

 21. Ninni Says:

  @ Anna

  Ok, om vi då säger att könet inte är socialt konstruerat utan helt biologiskt.

  Jag tror inte en enda individ här anser att könet bara är biologiskt. Däremot kommer biologiska skillnader på kollektivnivå ge statistiska utslag då vi, pga dessa biologiska skillnader, på gruppnivå, vill och prioriterar lite olika.
  Barnen har dock rätt till båda sina föräldrar. Barnen är inte kvinnors egendom.

 22. Gubbklubben Says:

  Steve Salterelli forms first Male advocacy group at Chicago University.

 23. Mr Dahl Says:

  ”Nu ska mammors sjukdagar granskas, Varför blir kvinnor mer sjuka?” Regeringen behöver inte tillsätta en utredning eftersom svaret redan finns: Kvinnor med småbarn anses och anser sig ha större rätt och fog att vara sjuka än män medan män känner störrre ansvar och krav att arbeta.

 24. Rick Says:

  @Pär

  Fenomenalt resonemang om fallskärmshoppet. Fast man kan väl invända i sann feministisk anda att det du egentligen säger är att glastaket nog finns, men att det är beläget någonstans närmare stratosfären. 🙂

 25. Anna Says:

  Naturligtvis så tror jag inte att våra kön till 100% är sociala konstruktioner, man behöver ju bara slänga ett snabbt öga på män och kvinnor för att se att vi är olika. Det jag har svårt att förstå är hur ni diskuterar. Många av de problem som drabbar män och som tas upp på den här sidan har sin grund i de könsroller vi har. Om man då anser att dessa könsroller är biologiskt betingade så är det ju mycket svåra (omöjliga) att ändra på.

 26. Bashflak Says:

  Jag kan garantera att könet är 100% biologiskt. Könsrollerna däremot, populärt kallat ‘genus’, har klara inslag av kultur. Men kulturen är en förlängning av biologin och existerar inte i något vaccum. Alla studier av kulturella fenomen måste ta avstamp i det biologiska fundamentet, annars tenderar de att bli rent nonsens.

 27. JD Says:

  @Anna

  Pssst! Du har fastnat i en klassisk retorisk miss.

  Du pådyvlar du andra en förenklad åsikt som passar dina egna argument.

  Du för liksom en kommunikation med dig själv..?

 28. Thomas Says:

  Anna: Preferensen vi föds med är 100 % biologiskt betingad och följer oss genom hela livet men därmed inte sagt att de klassiska könsrollerna inte går att förändra. Idag kan man födas som ett kön och byta till ett annat men genetiskt kommer en man alltid att vara en man och en kvinna alltid en kvinna. Politik och samhällets agenda måste vara största möjliga trivsel och lycka för alla och för båda könen, inte endast för kvinnor.

  ”Många av de problem som drabbar män och som tas upp på den här sidan har sin grund i de könsroller vi har.” Jag håller med dig och det är därför jag tycker det är dags att även driva mansfrågor sett ur en maskulin vinkel, för män och av män // Thomas

 29. Niko Says:

  Anna:

  En del problem som drabbar män har att göra med könsroller. En del problem som drabbar kvinnor har att göra med könsroller.

  En del fina egenskaper som män och kvinnor ofta visar upp har mer med biologi att göra. Det är inget konstigt.

  Det värsta problemet som har drabbat män (men även kvinnor), de sista decennierna är dock politisk radikalfeminism – som i sin essens vill pojkar och män illa. Vi ser ju resultatet av detta överallt idag.

 30. Lasse Says:

  @Anna

  Vad anser du om kvinnans sexuella makt ?

  Någonting som jag till stor del anser vara biologiskt betingat dvs. väldigt svårt att ändra på.

  Finns många egenskaper som evolutionen fört mig sig. Just det här med risker är ett mycket bra exempel. Om nu män vill ta mer risker ska de inte få göra det då ?

  Kan man inte låta evolutionen ha sin gång utan att feminister skriker sig hesa att detta också är en social konstruktion. Du blandar ihop korten.

  Har följt dig ett tag men jag har aldrig sett dig problematisera kvinnor/feminismen.

  (däremot är du väldigt duktig på det omvända dvs. problematisera män, symtomatiskt för de flesta feminister)

 31. Anna Says:

  Nja, jag försöker föra en kommunikation med er=) Om man anser att män biologiskt sätt är mer riskbenägna så är det ju naturligt att de väljer yrken som innebär större risker och därmed löper större risk att dö för tidigt pga detta, eller?

 32. Matte Says:

  @Anna

  En sak jag stör mig på är att feminister demoniserar pojkar och män, och sen ska de problematisera denna nidbild. De skuld och skambelägger fullt friska och normala pojkar/män.

  Män och manlighet är fel, kvinnor och kvinnlighet är rätt. Kvinnor är offer, män är onda förtryckare. Mäns våld mot kvinnor osv osv osv. Män ska ändra på sig och helst kliva åt sidan och hålla käft.

  Jag spyr på det snart.

 33. Aktivarum Says:

  Anna:

  ”Om man anser att män biologiskt sätt är mer riskbenägna så är det ju naturligt att de väljer yrken som innebär större risker och därmed löper större risk att dö för tidigt pga detta, eller?”

  Så funkar det inte alls! Det är inte så att ”gruppen män” är mer riskbenägna och kollektivt skickar ut representanter. Det är vissa individer i gruppen män är mycket mer riskbenägna. Det är bara de invividerna som beskrivningen gäller. För att använda Professor Roy Baumeisters formulering: Vad än du frågar om så kommer de mest extrema individerna oftast från det manliga könet.

  Alla män är inte extrema men den lilla mängden av de mest extrema människorna är oftast män.

  Exempelvis att en man håller världsrekordet i att minnas en lång sifferordning säger ingenting om män och kvinnor i allmänhet. Det är inte det att alla män är bättre än kvinnor på siffror för att världsrekordet hålls av en man som vissa feminister tycks tro.

 34. Anna Says:

  @Lasse
  Jag kritiserar kvinnorollen hela tiden. Jag har alla möjligheter i världen att leva det liv jag vill leva. Att intala mig själv att jag ska spela nån slags ”roll” är ju bara idiotiskt=/
  Kvinnorollen har kritiserats hårt det senaste århundradet. Och det har gett stora resultat. Den största förändringen är väl att vi idag ser yrkesverksamma kvinnor.

 35. Ninni Says:

  @ Anna

  De biologiska skillnaderna gäller på kollektivnivå, inte på individnivå. Att män är mer riskbenägna säger inget om den enskilda mannens riskbenägenhet.

  Idag har vi kvinnor ett en bred könsroll (även om feminister försöker smalna av den). Se bara våra garderober. Du kan klä dig fint i byxor eller klänning. Du kan ha gympaskor eller pumps. Samma gäller inom yrket, vi kan välja hela bredden från träditionellt kvinnligt till taditionellt manligt. Vi kan vara tysta och försynta, vi kan ”ta plats”(ja! det kan vi kära feministkrönikörer. Att ta plats och sticka ut hakan ger käftsmällar oavsett kön) Du och jag är båda kvinnor, men det innebär ju inte att vi är samma individer, eller hur? Men du kan göra dina val och jag kan göra mina, och vi kan båda göra det utan att förlora status som kvinna. Vi är kvinna ändå, vad och hur vi än väljer. (Nästan iaf)

  Vi har alltså en hyggligt bred spelplan(vår kulturs kvinnliga könsroll. Sen har vi andra problem.)

  Detsamma gäller inte för män
  En man som är sjuksköterska är nog lite fjollig. En man som är förskollärare riskerar misstänkas vara pedofil. En man som gnäller förlorar sin status som man. En man som inte presterar har liten sannolikhet att bli pappa eller får svårare att hitta en partner. En man som förlorar arbetet förlorar sin status som man osv. osv.
  Deras spelplan är alltså liten, varvid individen är bojad av sin könsroll. Könsrollen ska alltså inte flyttas, den ska breddas och förstoras så att varje individ kan spela på sin plats oavsett om just den individen trivs bäst på den traditionellt kvinnliga eller manliga planhalvan. På kollektivnivå kommer vi, antagligen ha fler män som väljer traditionellt manligt och fler kvinnor som väljer mot det traditionellt kvinnliga, pga biologins finger i spelet Men det är väl inget problem?

 36. Lasse Says:

  @Anna

  Först osynliggör du mina frågor, sen gör du din egen tolkning och halmdocka av det hela.

  Har aldrig sett dig problematisera feminismen.

  Vore önskvärt att du bemöter mig på ett mer seriöst sätt annars känns en dialog meningslös.

 37. Joakim Steneberg Says:

  Det är väl rätt så bekvämt för kvinnan generellt, att låta männen ta riskerna, och dessutom utföra alla skitjobben. Inkl ta livet av sina bröder i krig.
  När det gäller Reinfeldts helfnoskiga uttalande, så har jag med det i min artikel ”Svensk statsfeminism – legitim könsrasism”
  http://www.sourze.se/Svensk_statsfeminism_%e2%80%93_legitim_k%c3%b6nsrasism_10756119.asp
  Tillsammans med Juholts ”det saknas 100 míjoner kvinnor i världen”, och DN:s Eric Helmerssons vidriga att småpojkar(!) retroaktrivt(!) skall straffas för vuxna kvinnors verkliga eller påstådda förtryck.
  Reinfeldt, statsfeministern, begår flera uppseendeväckande grodor (i bästa grodrom schyman-stil) i sitt fördomsfulla hinder för rättttvisa åt skilda pappor!

 38. Hjalmar Says:

  @Anna
  Har du frågat dig ”varför är män mer riskbenägna?”
  Jo, framgång är lika viktigt för män, som utseende är för kvinnor.
  Kvinnor vill ha framgångsrika män, och män vill ha vackra kvinnor. Beteendet är väldigt, väldigt gammalt; redan Kleopatra (levde år 69-30 f.kr.) ansågs mycket vacker… och fick Julius Caesar ‘på fall’.
  Hur många män hade chansen att få barn med Kleopatra?

 39. Ninni Says:

  @ Anna

  Jag kritiserar kvinnorollen hela tiden.

  Kvinnorollen i hur den begränsar männens möjligheter? eller i vilket syfte och perspektiv? Har du något ex jag kan läsa?*nyfiken*
  Själv är jag väldigt intresserad av en viss bit av kvinnorollen, som jag kallar ”moralens väktare” och hur denna positionen ”moralens väktare” begränsar både kvinnor och mäns frihet

 40. Egen erfarenhet Says:

  @Anna

  Du har nog rätt, mamman är oumbärlig, under graviditeten, förlossningen och ett kort ögonblick efter(ammning).
  Men sen är det nog betydligt mycket lämpligare att lämna barnet, flicka som pojke till pappan. Logiskt tänkande och samarbete är pappan betydligt bättre på.
  Så Anna du har i ditt sätt att se det, feministiskt och inskränkt.

 41. Ninni Says:

  @ Hjalmar

  Jo, framgång är lika viktigt för män, som utseende är för kvinnor.
  Kvinnor vill ha framgångsrika män, och män vill ha vackra kvinnor.

  Jag skriver så här på min blogg:

  Detta, att män bedöms utifrån sina prestationer /../ Detta är männens boja, den direkta motsvarigheten till vårt smink och våra pumps.

  Så vi är väldigt ense.

  Skönhetskravet kommer dock, största delen från kvinnor

 42. Aktivarum Says:

  Hjalmar:

  ”Har du frågat dig “varför är män mer riskbenägna?”

  En liten men viktig poängtering.

  Det är inte ”gruppen män” som är mer riskbenägna. Det är några särskilt riskbenägna individer som oftare är män än kvinnor. Du och jag blir inte mer riskbenägna för att Felix Baumgartner gör livsfarliga fallskärmshopp.

  Det har mer att göra med den genetiska spridning som finns hos män. Manliga kromosomer är helt enkelt mänsklighetens laboratorium. I varje generation män är det några så kallade adrenalin-junkies.

  Att sedan feminismen inbillat sig de kan utbilda fram kvinnliga andrenalin-junkies genom att pressa små flickor att hoppa från höja höjder handlar ju om deras egen fäbless för ovetenskaplig svammelteori.

 43. Anna Says:

  @ Ninni.
  Jag kan inte annat än att hålla med dej=) Du beskriver det jättebra. Att vi fått en ”bredare könsroll” beror ju mycket på den kamp feminister fört genom att kritisera kvinnorollen.
  När man sen kritiserar mansrollen så får man stämpeln ”manshatare”. Och med mansrollen menar jag det du räknade upp: ”En man som är sjuksköterska är nog lite fjollig. En man som är förskollärare riskerar misstänkas vara pedofil. En man som gnäller förlorar sin status som man. En man som inte presterar har liten sannolikhet att bli pappa eller får svårare att hitta en partner. En man som förlorar arbetet förlorar sin status som man”

 44. AV Says:

  Anna:
  Det är skillnad på att säga till kvinnor: Sluta städa hemma och gå ut och tjäna dina egna pengar. Var fri!
  Och till männen säga: Det är något fel med din maskulinitet. Ta och gör om dig.

 45. Ninni Says:

  @ Anna

  Att vi fått en “bredare könsroll” beror ju mycket på den kamp feminister fört genom att kritisera kvinnorollen.

  Jag menar att det beror på att industrialismen behövde arbetskraft, modern teknik gjorde arbete utanför hemmet säkrare(skydda kvinnor och barn, du vet) samt att modern tid reducerade tiden hemmet tog att driva, varvid kvinnor blev liksom ledig och tillgänglig arbetskraft. Det hade skett helt utan feminism, är jag helt övertygad om. Jag anser att feminismen av idag är kvinnors boja, för man skuld- och skambelägger alla val som inte är ”feministiskt rätt” och försöker pressa kvinnor att göra ”det rätta.” Och vad jag förstått av de feministkritiska som är äldre än mig och av feministisk litteratur(tänker bla på Y. Hirdmans – Genus om det stabilas föränderliga form) så var det likadant när jag var feminist, dock såg jag det inte själv då. Ung och naiv, skyller jag på.:)

  När man sen kritiserar mansrollen så får man stämpeln “manshatare”.

  Har aldrig hänt mig(tvärtom händer dock ofta) och jag gör det ofta. Så det tål att tänkas på varför jag slipper kritik för detsamma. Fundera på den.

 46. Ninni Says:

  @ AV

  Fy, du fick ju inte avslöja min tankenöt till Anna!

 47. Thomas Says:

  Anna: Du verkar vara feminist och om jag har rätt så fråga dig själv om det inte är just manshatare du är. Du behöver inte svara utan bara fråga dig själv för att se. Ingen med sunda ideal och som är för tvåsidig jämställdhet stämplar sina åsiktsmotståndare som hatare. Om du upplever något sådant så är det från dig själv det kommer.
  Feminismen nöjer sig inte med att bara kritiserar mansrollen utan översätter sig med tvångsmedel och bestämmer egensinningt hur den ska vara. Det är varken demokratiskt eller jämställt!

 48. Hjalmar Says:

  @Ninni 15:42
  Det var tack vare din blogg jag förstod hur olika våra bojor ser ut.
  Den tjej som vill ha tjejkompisar, måste anpassa sig – noga.

  Ja, modekraven på kvinnor kommer mestadels från kvinnor (och sk modebögar, inget illa menat). För heteromän så är kvinnors mode vanligen oviktigt. Kvinnan är viktigare är kläderna, har jag märkt:)

  @Aktivarum 15:49
  Naturligtvis är de individuella skillnaderna stora. Jag beskrev på gruppnivå.
  Ytterst få män har ens chansen att vara så våghalsiga som Felix Baumgartner. Personligen så skulle jag kanske gjort det om jag var ung & dum… Eller fick mycket betalt:)

 49. AV Says:

  Ninni: Smurf! För att vi tänkte samma tanke.

 50. Anna Says:

  @ Ninni
  ”Har aldrig hänt mig(tvärtom händer dock ofta) och jag gör det ofta. Så det tål att tänkas på varför jag slipper kritik för detsamma. Fundera på den.”
  Ja, det tåls att fundera på. Säger man ”feminist” så är det som att ett rött skynke åker ner och sen spelar det inte så stor roll vad man säger=) Det är den bästa förklaringen jag kan komma på

  @Thomas
  ”Ingen med sunda ideal och som är för tvåsidig jämställdhet stämplar sina åsiktsmotståndare som hatare.”
  Haha! ”manshatare” måste ju vara det mest använda ordet på Genusnytt=P

  Jaja, jag ska ge mig nu. Jag gillade verkligen ditt inlägg om könsroller, Ninni. Otippat! Det här får avsluta mitt besök här på Genusnytt. Ha det bra.

 51. Niko Says:

  Anna: Feminsm är ingenting bra. Det krävs mod och insikt för att förstå det.

 52. Hjalmar Says:

  När man tex kritiserar män och manlighet, så påverkar förstås _hur_ man kritiserar. Om man säger sig tillhöra feminismen, som av både män och kvinnor brukar anses vara negativ till män, då försvåras diskussionen automatiskt. Det blir som att få muslimer att gilla antisemiter.

  Feministerna har ‘fulat ut’ sig, och måste anstränga sig om de någonsin vill bli tagna på allvar igen. Det är inte en ‘backlash’, det är en tillnyktring.

 53. Forellen Says:

  ”nästa vecka skall man enbart ägna sig åt “Mäns brott mot kvinnor”. Kan kanske vara värt att titta på.”

  Ja, och varför inte? Varför ska man få tala om att män är mer riskbenägna än kvinnor men inte att mäns våld skiljer sig från kvinnors (är grövre och i flera sammanhang vanligare)?

  Jag har inget emot att tala om inbyggda generella skillnader som är till nackdel för män eller smickrande för kvinnor.

 54. Niko Says:

  Hjalmar:

  ”Det är inte en ‘backlash’, det är en tillnyktring.”

  Word.

 55. Ninni Says:

  @ Hjalmar
  Det var tack vare din blogg jag förstod hur olika våra bojor ser ut.

  Va kul!

  @ Anna

  Ja, det tåls att fundera på. Säger man “feminist” så är det som att ett rött skynke åker ner och sen spelar det inte så stor roll vad man säger=) Det är den bästa förklaringen jag kan komma på

  Ett halvt poäng av tio möjliga;D Det finns en orsak till det där röda skynket.
  Det handlar om att feminismens syn på den manliga könsrollen är en verklighetsfrånvänd demonisering av manlighet/maskuliniteter, där man utgår från en könsmaktordning där den vita heterosexuella mannen påstås ha makt och privilegier pga sitt kön. (Det var därför jag frågade dig om ex på den vanliga mannens makt. Dom är nämligen inte överordnade oss vad gäller makt, vänd upp och ner på könsmaktsteorierna och du kommer närmre sanningen.) Män är helt enkelt piss förbannade på feminismens/genusvetenskapens demonisering och den ”makt och privilegier”-skuld dom påstås ha som de aldrig sett spår av i sitt liv.

  När jag pratar om könsrollsproblematik är det något männen kan känna igen i/från sitt eget liv. Dom upplever sig inte demoniserade av mig, eftersom demoniseringen inte finns. För jag tycker manlighet är något bra, men att det kan vara/är begränsande för vissa individer av manligt kön. Dom ser(om dom inte själv sett det innan, vilket grabbarna här har.) att det finns en poäng i det budskap jag har där männens liv, på gruppnivå, skulle bli friare av en breddad könsroll. Jag vill inte förändra männen eller manligheten, jag vill bredda/öka manlighetens manöverutrymme.

 56. Thomas Says:

  ”Säger man “feminist” så är det som att ett rött skynke åker ner och sen spelar det inte så stor roll vad man säger.” Jag ska ta det där till mig och analysera saken vidare imorgon men jag förstår nog redan nu vad feminismen både menar och vill när den pratar patriarkat. Jag har nämligen följt debatten tillräckligt länge och ett antal år så här dags och kan ärligt säga att jag inte håller med.

 57. Joakim Steneberg Says:

  Anna, jag anser att feminismen slagit in öppna dörrar. Det fanns t.ex. kvinnliga poliser och annat långt innan nyfeminismen dök upp efter -68.
  Att feminismen är ”ett rött skynke” beror på att den ställer sig på en piedestal: ”Jag är feminist. Vi kvinnor har varit förtryckta, bara vi. Och det är ni män som är förtryckarna, bara ni!”

 58. Niko Says:

  Ninni: Du går från klarhet till klarhet.

 59. Hjalmar Says:

  @Niko
  Instämmer:)

 60. dolf Says:

  @Anna

  Många av de problem som drabbar män och som tas upp på den här sidan har sin grund i de könsroller vi har.

  Nä, vi drabbas inte av problem som har sin grund i könsroller, vi drabbas av problem som har sin grund i att man ser könsroller som problem och aktivt motarbetar dem i lagar och föreskrifter. Gillar man inte könsrollen är det bara att lägga bort den, det är ingen som tvingar en att följa sin könsroll. Gillar du inte klänning, ta på dig byxor. Ville jag färga håret, så skulle jag kunna göra det, trots att det är extremt omanligt. Att man däremot på olika sätt försöker tvinga kvinnor till att inte gå i klänning och män till att med hjälp av 12-stegsprogram introvertera i hur hemska de är för att de är män är ett jävla problem.

 61. Classe Says:

  http://www.dn.se/nyheter/asa-beckman-det-ar-svart-att-klara-sig-utan-bekraftelse Det är en artikel i mängden bara idag. Inget ont om feminismen som ett parallellt område öppen för diskussion men jag är motståndare till att den får precis all plats debatten, samhället och media. Tycker man annorlunda eller har kompletterande synpunkter kallas man både det enda och andra. Det är inte sunt att alla andra åsikter kvävs på det sätt som sker idag. Vad skulle kvinnor tycka om att ständigt mötas av samma dynga dag ut och dag in. Feminismen har blivit skattesubventionerad journalistik där kvinnor tuggar fradga och vräker ut (även om artikeln avslutas förhållande nyanserat) sin passion för den egna kroppen och hat mot mannens. Det är inte så roligt att ständigt mötas av rosenrasande vaginaförespråkare som sliter sina bh eller sitt könshår i vansinne. Bilden av mannen och debatten är helt enkelt fel och sneddriven. Debatten är förgiftad och sjuk. Och jag tycker inte ens att ideologin har rätt i sak längre.

 62. Gubbklubben Says:

  Forellen

  Vore ännu bättre att komplettera Veckans brott med kvinnors våld mot män för att få helhet och inte ensidig statsfeminismus propaganda

 63. Gubbklubben Says:

  Anna

  ” Kvinnorollen har kritiserats hårt hur menar du då? ”

  Kvinnorollen och speciellt mammarollen är sällan framställd som osympatisk i media.
  Varför inte undrar många. Är det ett medvetet val av mediafeminister? Svinaktiga kvinnor glider undan ansvar och flyr ångest är förklaringen för den eviga skenheliga helgonglorian.

  https://genusnytt.wordpress.com/2010/04/11/var-kerstin-thorvall-sexturist/

  https://genusnytt.wordpress.com/2010/11/01/med-helgonglorian-sa-kackt-pa-sned-2/

 64. Anna Says:

  @Dolf
  ”Nä, vi drabbas inte av problem som har sin grund i könsroller” ”Gillar man inte könsrollen är det bara att lägga bort den, det är ingen som tvingar en att följa sin könsroll.”

  Ninni räknade för ett tag sedan upp några manliga könsroller som säger att män ska prestera, inte gnälla, vara framgångsrik.

  ”En man som är sjuksköterska är nog lite fjollig. En man som är förskollärare riskerar misstänkas vara pedofil. En man som gnäller förlorar sin status som man. En man som inte presterar har liten sannolikhet att bli pappa eller får svårare att hitta en partner. En man som förlorar arbetet förlorar sin status som man”

  Förlåt men hur menar du då? Är de de här föreställningarna om mannen inte ett problem?

 65. Claes-Peter Says:

  Kom i all hast inte på mer bra exempel än dessa.

  [Graviditet och barnafödande var under årmiljoner mycket riskabelt; antagligen den främsta orsaken till kvinnors död.]

  Amelia Mary Earhart 1897 – förmodligen död 1937, försvann spårlöst över Stilla Havet. Långflygningar på den tiden flygplan störtade OFTA. Hade Greepeace funnits då, så hade de demonstrerat för att förbjuda flygplan,

  Världens första fallskärmshopp med mjuk fallskärm genomfördes av André-Jacques Garnerin den 22 oktober 1797 från en varmluftsballong på ca 1000 meters höjd. Han fick senare sin fru Jeanne-Genevieve att hoppa med skärmen, hon blev därmed världens första kvinnliga fallskärmshoppare.

  Elsa Teresia Andersson, 1897 – 1922, den första kvinnan, som tog svenskt flygcertifikat och även blev Sveriges första kvinnliga fallskärmshoppare, omkom vid ett fallskärmshopp under en flyguppvisning.

  Marie Curie, kemist och kärnfysiker, fick två Nobelpris. Dog av strålskador 1934 från sina många experiment. Hennes anteckningar, och även kokböcker, är så radioaktiva att de förvaras i blybehållare, och den som vill läsa måste bära skyddskläder.

  Jessica Watson avslutade den 15 maj 2010 en ensamsegling jorden runt. Hon var med sina då 16 års ålder den yngsta som gjort detta tills Laura Dekker gjorde samma sak 21 januari 2012, hon är fortfarande den yngsta person som seglat jorden runt utan etappstopp.

  Världsomseglingen startade 18 oktober 2009 i Sydney i Australien, och har gått runt Kiritimati, förbi Kap Horn, söder om Godahoppsudden och söder om Australien, och tillbaka till Sydney.

  Hon seglade utan hamnstopp och utan att ta emot någon som helst fysisk assistans, förnödenheter, reservdelar eller liknande under jordenruntseglingen, något som endast ytterligare en person (Jesse Martin från Australien) har gjort före 20 års ålder

  Laura Dekker inledde sin världsomsegling vid 14 års ålder. Den yngsta person i världen som ensam utfört en världsomsegling. Hon var 16 år och 4 månader vid målgång.

  Dian Fossey född 1932. Hon hittades mördad 53 år gammal i den rwandiska provinsen Ruhengeri 1985. Bevis tyder på att mordet planerats av Protais Zigiranyirazo, tidigare guvernör över Ruhengeri, och som även är känd för att ha skapat de dödspatruller som var med och dödade över 800 000 rwandier 1994.

  Hon var en amerikansk etolog och primatolog som intresserade sig för gorillor och studerade dem dagligen i bergsskogarna i Rwanda.

  En berömd episod berättar om när Fossey mötte en rasande gorillahanne. Hans vrål och trummande på bröstkorgen fick inte Fossey att springa därifrån. Hon stod kvar. När gorillahannen kom riktigt nära yttrade hon det enda ordet ”Bu”. Det stred så fullständigt mot gorillans instinkter att han stannade upp, tystnade, och vände åter in i djungeln.

  Jane Morris Goodall, är en engelsk primatolog, etolog och antropolog.
  Hon genomför en fyrtiofyraårig studie av schimpansers social- och familjemönster i Gombe Stream nationalpark i Tanzania.

  Hon upptäckte även att schimpanser dödade och åt andra djur. Tills dess, 1960, hade man trott att schimpanser var vegetarianer, med undantag för myrätande. Många förvånades över schimpansernas våldsamhet, att de även gav sig på och brutalt dödade sina egna.

 66. Ninni Says:

  @ Anna

  Du frågar Dolf, men jag svarar.

  Förlåt men hur menar du då? Är de de här föreställningarna om mannen inte ett problem?
  För många (majoriteten?) män är könsrollen inte ett problem, nej. Varför? Svaret är tvådelat:

  1. Liknelse: Min granne går alltid i klänning, alltid. Tror du vår gamla klädkod hade varit ett problem för henne?
  Den man som ”biologiskt programmerats” på ett sätt som gör att könsrollen passar som handen i handsken lider naturligtvis inte alls av denna.

  2. Heat skriver:

  Jag tycker inte jag är “normativ” på något vis och jag tror ändå inte många män uppfattar sig så heller, snarare som öar.

  Detta är en väldigt vacker beskrivning av det jag kallar individualismen, det är en helt annan socialt samspel än mellan kvinnor (Kollektivism kallar jag det, jag har sett benämningen ”homosociala gemenskapen” inom genus”vetenskapen” på detsamma). Individualismen har för- och nackdelar jämfört med kollektivismen och den största fördelen är att man accepterar och respekterar individuella val i mycket större utsträckning mellan män än vad som gäller mellan kvinnor. Män anpassar sig efter vad som går hem hos kvinnor.

 67. Anna Says:

  @Ninni
  Jag klickade på länken och kollade runt på kommentarerna. Leifer skriver:
  ”För jag tror att feminister ursprungligen gjort en analys om kvinnans roll i samhället.
  Varför kan då inte män göra en liknande analys med mycket ifrågasättande?Oavsett individen, så är vi alla “offer” för de strukturer som finns. Och för män handlar det då ofta om rollen som prestationsmaskin och förbrukningsvara. Vill man inte ta den rollen så riskerar ju män då social bestraffning som ex inte kunna ha en familj. Mannens roll som försörjningsansvarig för familjen t.ex. Men det blir också svårt för män att gör över kvinnans könsrollsgräns, utan bestraffning. Ex om han vill vara mera med barnen och satsa mindre på jobbet.
  Vill man ha ett jämställt samhälle så är detta frågor som måste ställas så man vet vad man ska jobba mot.”
  Visst, man kan tycka olika inom en ideologi (precis som inom feminismen) men det var många som höll med honom och skrev liknande kommentarer.
  Jag är ju inte här för att försöka övertyga någon om nånting. Jag försöker bilda mig en uppfattning om vad det är ni vill ha sagt och vad ni vill åstadkomma. Allt verkar väldigt motsägelsefullt…

 68. Joakim Steneberg Says:

  Anna, det finns faktiskt en del män som gjort det där som är svårare för oss, att vidga den manliga könsrollen, säkert med varierat resultat. Och den frihet i uppträdande och klädedräkt som kvinnor har i dag verkar mycket lång borta…

  Och ”Varför kan då inte män göra en liknande analys med mycket ifrågasättande?”
  Därför att det inte intresserat media och samhället hittills, och det stora motståndet finns både hos feministiska män, journalister och politiker.

  Män måste vara umbärliga på ett annat sätt, biologiskt eller socialt eller båda. Annars skulle samhället bryta samman. Därför skriver t.ex. DN typ att ”en person i veckan dör i arbetolyckor”, fastän det nästan är till 100% män som dör.

  Samhället behöver dessa manliga offer, liksom det har behövt unga män som kanonmat. Och därför förväntas män inte att klaga.

  Men det gör vi här, på vårt sätt!

 69. dolf Says:

  @Anna
  För att ta bara det mest tydliga exemplet i listan, att vara pedofil är inte en del av den manliga könsrollen. Det är en del av den feministiska smutskastningen av rollen. Likaså är inte att förlora arbetet en del av rollen, rollen innebär att man arbetar och försörjer sig (och sin familj), att förlora arbetet innebär ju att man misslyckats och inte lever upp till rollen. Det är inte rollen i sig som är problemet.
  Roller är överhuvud taget inte ett problem. Påtvingade roller som man inte självmant har tagit på sig är ett problem. Likaså är avtvingade roller ett problem, då de åsidosätter individens fria vilja att själv välja sina roller. Att tvinga in människor i sina könsroller och tvinga ut människor från dem är precis lika fel. Det sistnämnda är vad feminismen sysslar med idag. Man försöker mer eller mindre manipulativt att slå sönder människors roller och tvinga ut dem i normlöshet. Låt folk få välja sina roller själva.
  Tanja Bergkvist säger det väldigt bra om valet att bli brandman eller barnmorska och den fria viljan i slutet på intervjun med Pär Ström: http://bit.ly/TwPRUH

 70. Erik Says:

  Ett evolutionspsykologiskt resonemang:
  Mannen är i snitt större, tyngre och starkare, så under människans utveckling har just mannens vilja och förmåga att försvara avkomman mot rovdjur och fientliga människor varit avgörande för avkommans överlevnadschanser. Uppvisad riskbenägenhet i andra situationer har varit en bra indikator för viljan och förmågan att riskera faror för att skydda avkomman.

 71. michael Says:

  Feminister har problem med machomän och hyllar mjuka män medans jag som jämställdist inte har problem med någon av männen.
  Det är deras val inte mitt och så ska det vara.

 72. Torstensson Says:

  michael

  Jag upplever det som att många feminister har problem med män som har självförtroende. Varför skulle män inte vara macho ibland om det lockar kvinnor ? Varför ska en man inte visa sig macho om det är det som funkar på den kvinnan han vill ha. Varför ska en man blidka en feminist på den punkten? Mjukhet är inget som fungerar om du inte redan är miljonär, när män och kvinnor slåss om jobben i en alltmer kärv arbetsmarknad så rekomenderar jag inte män att bli mjuka. Av två skäl som grundar sig på egna upplevelser.

  1) Mjukhet är gulligt, men bruden du dejtade ville inte ha en gullig kille.
  2) Mjukhet är ju inget som kännetecknar gapiga feminister. Varför ska då män mjuka sig. För att feministerna inte gillar tävlingsintriktade män. Självklart vill genusmänniskorna ha mjuka män som de kan köra över.

 73. michael Says:

  Torstensson.
  Ja det är du man som ska bestämma hur du vill leva ditt liv inte en feminist tant.

 74. Ninni Says:

  @ Michael

  Feminister har problem med machomän och hyllar mjuka män medans jag som jämställdist inte har problem med någon av männen.
  Det är deras val inte mitt och så ska det vara.

  Precis så.

  Fast feminister gifter sig ofta med den manstyp de förtalar.

  @ Anna

  Det som gör det svårt för män som skulle vilja bryta kraftigt mot könsrollen är kvinnor och reproduktion. Det är kvinnan som väljer partner och för att bli vald behöver han vara ”man nog”. Blir han inte vald, får han inga barn om han så önskar.
  Samhället har ingen önskan om män som bryter könsroller, kvinnor har det inte heller… iaf inte när de väljer ut partner, möjligen som en kompis att gråta på axeln mot.

  Det du inte tänker på är att varje man som sitter här och skriver gör ett normbrott mot könsollen. Dom ”gnäller” över sin situation. En man ska tiga och ta skit. Det ingår i mansrollen.
  Hur bemöts detta normbrott av folk? Behöver jag säga mer än ”vita kränkta män”?

  Jag vill upprepa min fråga igen. Var är den vanliga mannens makt? På vilket sätt är han privilegiad?
  Varför tror du ingen någonsin svarat mig på den frågan?

  (Kvinnans maktövertag står ett stycke upp i denna kommentar.)

 75. Torstensson Says:

  Ninni

  Det där kan feminister bemöta med att män väljer män. Den vanliga mannen har alltså större chans att sitta i en styrelse. Jag vet inte hur pass sant det där är. Man kan åtminstonde vända på det och säga att kvinnan som inte blev vald har betydligt större chanser att få en ekonomisk god situation UTAN ett toppjobb. Så frågan är, vilket är mest attraktivt? Sen kan man ställa sig frågan om det företaget verkligen gjorde fel? Om män väljer män, är det egentligen fel? Robban Aschberg menade ju att det är väl upp till företagen när det gällde det omvända. När dom väljer kvinnor var det helt okej. Men varför ska då inte män få välja män?

 76. Ninni Says:

  @ Torstensson

  Det där kan feminister bemöta med att män väljer män. Den vanliga mannen har alltså större chans att sitta i en styrelse.

  Dom kan påstå det. Då ska dom avkrävas belägg för den saken. (Det jag har sett tyder på att det där är ännu en feministisk myt.) Tiden för feministiska mantran och påstående är förbi.
  Det är deras sak att sluta påstå en massa strunt och börja belägga sina teser.

  Under tiden belägger vi vårt, det vi påstår. Och fortsätter kräva att det åtgärdas.

  Vårt:
  1. Män är diskriminiserade – vilket Pär har gjort helt förträffligt i Mansförbjudet.
  2. Män är demoniserade – inte speciellt svårt, välj vilken artikel du vill;)

 77. Joakim Says:

  @Anna
  Jag vet inte om det redan framgått, men bara för att klargöra: Det finns ingen här som tror att könsrollerna till hundra procent är biologiskt betingade – jag skulle väl vilja påstå att biologin och den sociala konstruktionen har ungefär lika mycket inflytande. De flesta mansproblem vi drar upp handlar faktiskt om den sociala konstruktionen – eller den strukturella diskrimineringen enligt de som har en lite bredare syn på vad diskriminering är än vad Pär har. Däremot hänvisar vi som mest till biologin när vi ska förklara statistiska skillnader. Men många av oss diskuterar faktiskt gärna även strukturella kvinnofrågor under förutsättning att vi får framföra våra egna lösningar. Jag lägger exempelvis mycket större vikt på jämställd uppfostran än vuxencurling (även om jag vill reformera den rådande genuspedagogiken radikalt).

 78. AV Says:

  OT: Kvinnor med små barn är dubbelt så mycket sjukskrivna som barnens pappor. Varför, ska nu undersökas. Detta är helt onödigt, ty Aftonbladets ledare har redan svaret:
  Det är bö..förlåt männens fel!
  Män är oansvariga över hem och barn. Därför sliter kvinnor dubbel med hem och arbete.

  De verkar ha missat SCBs tidsanvändningsstudie. Mammor till små barn går ner i arbetstid för att vara mer med barnen. Män kämpar hårdare för att finansiera kalaset. Sammanlagt jobbar kvinnor och män lika mycket. Med vanlig feministisk enögdhet missar man hemmets makt och kvinnans sexuella makt. Ansvar och makt hör ihop. När kvinnan tar makten och tolkningsföreträdet över hem och barn får man också ansvaret. Den man som inte är beredd att finansiera kalaset får inga barn. Och det är nästan alltid kvinnan i förhållandet som propsar på större bil, större boende, nyrenoverat vardagsrum etc. För det har hon gift sig uppåt. Effekten av det är att VAB tas ut av henne. Han är ju kommanditdelägare, Släng gärna in kapital men ingen ekonomisk makt hur de används.

  Ensamma mammor kan jag tänka mig är en grupp som är mycket sjukskrivna. De har verkligen ett dubbeljobb. Men det är knappast männens fel. Ytterst få kvinnor släpper barnen och endast blir umgängesförälder var annan helg. Feministerna har i 30 år sagt till kvinnor att de kan få allt. Att inga trade offs finns. Om det sen blir fel är det någon annans fel. Du är underbar, förtjänar allt och ett offer för onda mäns handlingar. Tyvärr saknar deras checkar täckning.

  Länk till Aftonbladets floskeltopp:
  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ingvarpersson/article15633808.ab

 79. Lasse Says:

  Nästan tragikomiskt underhållande att se Anna använda sina härskartekniker. Hon svarar bara de som hon kan bemöta på något sätt de andra osynliggör hon totalt.

 80. Nils Jungenäs Says:

  >> Anna

  Tänk om alla andra feminister som kommer hit för att ifrågasätta kunde ha din öppna och intresserade attityd…

 81. Lasse Says:

  @Nils

  Förstår att Anna ibland inte kan besvara alla skribenter av praktiska skäl men när man konsekvent osynliggör 8-9 st i denna tråd som skrivit artiga inlägg mot hennes kommentarer kan man väl knappast kalla det för en öppen attityd, eller ?!

  Detta beteende går som en röd tråd igenom hennes tidigare inlägg. Som jag tidigare skrev de argument hon inte klarar av att bemöta osynliggör hon. Ett bekvämt sätt att slippa undan.

  Om man nu skall ge henne kredit för något är det hennes sansade ton.

 82. Ninni Says:

  @ Lasse

  Det är inte lätt att vara feminist här. Dom sansade och seriösa, som jag anser Anna är, är så få att dom lätt är undantagen som bekräftar regeln att vi blir hur många som helst på henne. Jag förstår din kritik, men gör den konstruktivt istället.
  Välj ut en eller två av dessa du anser hon osynliggjort som du önskar hon ska bemöta och upprepa dom och be om hennes tankar i frågan?

 83. Nils Jungenäs Says:

  >> Lasse

  Tänkande människor kan manipuleras.
  Idioter slår man.
  😉

 84. Sam_Vimes Says:

  @AV
  Attan, skulle precis skriva en kommentar om den ledaren.

  @Lasse
  Anser rent generellt att atmosfären i ett kommentarsfält blir bättre om man undviker att klanka på människor som väljer att inte svara, och inte tillskriver dem motiv för detta. Att lämna en diskussion på nätet är allas vårt egna val.

 85. Anna Says:

  Hej igen. Ja, man måste ju precis som irl välja en eller två att snacka med och något att snacka om. Man kan inte prata med alla om allt
  @ Lasse.
  Jag är ledsen om du känner dig osynliggjord. Naturligtvis får man ha heta känslor men jag trivs bättre att diskutera med folk på ett sakligt plan än på ett känslomässigt plan. Och nej, jag tycker inte att du är speciellt artig=/
  Om jag nu måste ha en ursäkt för varför jag lämnade diskussionen i går så var det för att jag gick och la mej. Även om det är fängslande att hänga på kommentartorsfält så måste man ju sova också=).
  Sen ska jag tillägga att jag bara varit här i ca 10 dagar och om det är någon ”Anna” som skrivit inlägg tidigare så är det inte jag.

 86. Hjalmar Says:

  @Anna
  Då Anna är ett ganska vanligt namn, vore det bra om du ville vara så vänlig att tex lägga till någon bokstav. Det är inte roligt att behöva ta sk*t för någon annans åsikter:)

 87. Lasse Says:

  @Sam Vimes

  Alla människor är fria att göra val men om det valet innebär en kränkning av olika grad blir det någonting helt annat.

  @ Anna

  Är upp till dig hur du upplever mig. Vad beträffar de andra 8 – 9 st som du inte svarat upplever jag deras inlägg som artiga och sansade. Vi kommer inte längre i den här tråden 🙂
  ”made my point”. ps. skriv gärna en till initial eller något så slipper vi blanda korten.

  @Ninni

  Går inte in i svaromål när det gäller andra skribenter. Anna vet mycket väl vilka skribenter och påståenden / argument hon inte besvarat. När man tar upp kvinnans ”sexuella makt” i en diskussion med feminister så blir man osynliggjord totalt eller också vill de ej erkänna att så är fallet. Been there, done that.

 88. Gubbklubben Says:

  JD

  Vad krävs för att starta ett nytt parti?

  # ?

  # ?

  Piratpartiet lockar/de mestadels män 18-30 år
  Osäkert nu med feministisk smygagenda

  Piratpartiets medlemsantal 15.800
  Piratpartiets Ungdomsförbund Ung Pirat
  hade 2011
  18662 medlemmar vilket gjorde dom större än alla andra ungdomsförbund tillsammans.

  Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti 100700 medlemmar
  Nya Moderaterna 54800
  Centern 43000

 89. Anna Says:

  @Lasse
  Men herregud! Jag kan väl inte sitta och svara över tio personer på en kväll. Jag har ett jobb att sköta för fasiken=)
  Sen så tycker jag det hör till god ton att diskutera sådana saker som berör blogginlägget. Hade det handlat om ”kvinnans sexuella makt” så hade vi ju kunnat prata om det.

 90. Erik Says:

  Ninni:
  > Fast feminister gifter sig ofta med den manstyp de förtalar.

  Japp! Och sedan skiljer de sig efter några år… :-/

 91. Lasse Says:

  @Anna

  ”Men herregud! Jag kan väl inte sitta och svara över tio personer på en kväll.”

  Dålig ursäkt.

  ”Sen så tycker jag det hör till god ton att diskutera sådana saker som berör blogginlägget. Hade det handlat om “kvinnans sexuella makt” så hade vi ju kunnat prata om det.”

  ”Diskuterar man såhär så är det ju fullt naturligt att kvinnan får vårdnaden i en separation, inte sant?”

  Själv kan du diskutera följdverkningar och resultat av biologi, den sk. sociala konstruktionen och könsroller men dina medskribenter får inte göra det.

  Du har alltså både tolkningsföreträde och rätt att ge pekpinnar oavsett vad du själv skrivit, märkligt.

 92. Claes-Peter Says:

  Suck! Minns med nostalgiska känslor den tiden då allt var Samhällets fel! Ja, nu är det männens fel. Under historiens lopp har man ju sett andra syndabockar, exv judarna. Men det är ju en jäkla kick för självförtroendet att ens misslyckande inte beror på ens egna tillkortakommanden och brister, utan är Någon Annans fel. Någon Annan är en bra uppfinning, det är han som ska betala alla samhällets utgifter.

  Exempel: ”Vi var på vippen att vinna det Första Världskriget, vår armé var obesegrad, men vi fick en dolkstöt i ryggen av förrädare hemma i Tyskland – socialdemokrater, kommunister och så judarna förstås. En klassiker – die Dolchstoßlegende.

  Och nu är det männen i allmänhet och patriarkatet i synnerhet som klipper kvinnornas vingar när de försöker svinga sig upp i rymden.

  P.S: Man får i alla fall ge feministerna en eloge för att de kokt ihop en alldeles egen konspirationsteori. Patriarkatet! Konspirationsteorier brukar ju annars monopoliseras av blekfeta manliga oskulder som bor kvar i pojkrummet hemma hos mamma trots de närmar sig 30-årsdagen, och livnär sig av snickers och coca cola i det bleka skenet från bildskärmen..

 93. Ninni Says:

  @ Anna

  Jag rekommenderade Lasse att vara mer konstruktiv i sin kritik. Det innebär att jag håller med honom, men anser att din goda ton gör att du förtjänar hanteras med respekt.

  Vad är kritiken?
  Jag anser du gör ”en klassisk feministisk manöver” precis som alla andra som jag försökt diskutera med och undviker så att bemöta avgörande frågor.

  Varför är dessa frågor avgörande?(<- se det som en retorisk fråga och en rubrik för kommande text)

  Feministiska ideologier och genus"vetenskapen" står, som jag ser det, på en grundstomme bestående av två huvudkomponenter, särhållning av könen och könsmaktordningsteorier.
  Vi här ifrågasätter i synnerhet den sistnämnda (jag ifrågasätter båda och diskuterar dom gärna). Vi ifrågasätter "mannens makt är överordnad kvinnans makt”. Jag säger: ”det finns olika sorters makt, vad gäller makt som beror på kön så är kvinnans makt är överordnad mannens makt”

  Fria tidningen skriver så här:

  På senaste tiden har begreppet ”vit kränkt man” varit alltmer frekvent i medierna. Beskrivningen syftar på en vit, heterosexuell man som inte bara är av uppfattningen att Sverige är tillräckligt jämställt, eller att jämställdheten till och med ”gått för långt” – utan också har en bestämd känsla av att vara förföljd, bespottad och till och med juridiskt diskriminerad just på grund av sitt kön, sin etnicitet och sin heterosexualitet. Han känner nämligen att han inte har rätt att bejaka något av detta i det feminismens tyranni som Sverige av i dag har utvecklats till. Tanken att den strukturellt överordnade, i det här fallet den vita, heterosexuella mannen, måste avstå en del av sina privilegier som en självklar del av jämställdhetsprojektet ser han som uttryck för den grövsta diskriminering.(min markering)

  Jag håller delvis med, jag håller inte med om könet på den överordnade och privilegiade men jag instämmer i att den strukturellt överordnades (dvs kvinnans) makt måste reduceras för att vi ska kunna närma oss jämställdhet. Jag ska mer än gärna visa kvinnans överordning, jag gör det hela tiden faktiskt. Jag kan styrka det och jag gör även det hela tiden. Jag kan tom styrka detta med feministiskt material.

  Att ni bara påstår att mannen har makt och privilegier gör det inte sant! Det spelar ingen roll hur många gånger ni upprepar er, det blir inte sant ändå!
  Att ni bara påstår och säger man måste ”se struuuuukturer”, gör det helt omöjligt att diskutera/debattera.
  För jag ser också ”strukturer”, ofta samma ”strukturer”**, men jag håller inte med om er tolkning och slutsats att dessa ”strukturer” medför/innebär att män som kollektiv/grupp (i synnerhet vita och heterosexuella) strukturellt maktövertag eller privilegier.

  Nu är det er tur. Så svara på en enda sak en enda fråga:

  Vad är den vanliga mannens makt och vilka är hans privilegier?

  ** du skriver själv så här: ”Jag kan inte annat än att hålla med dej=) Du beskriver det jättebra” 15:51
  Jag har av mången feminist blivit kallad feminist (hu, hemskt!*ryser*) för att vi ser samma ”strukturer” och jag beskriver dessa ”jättebra”. Det är er slutsats och tolkning av dessa ”strukturer” som är helt upp åt väggarna galen och saknar all form av belägg och stöd.

 94. Gubbklubben Says:

  JD Aktivarum Ninni [se ovan inlägg m siffror]

  Flashback har ca700.000 medlemmar. Aftonbladet mfl papperstidningar rasar i upplagor. Bara för att få lite perspektiv. Piratpartiet gick från ingenstans och tog sig in i Eu.

  Feministiskt perspektiv är på väg losa pressstöd med knappt 2000 läsare. WTF
  Genus Nytt Pelle Billing Aktivarum Mansnätverket.org Daddys
  mfl hur många läsare???

  http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Feministiskt_Perspektiv

  Notera stagnationen…

  http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Feministiskt_initiativ#section_2

  Det finns flera intelligents och erfarna förebilder som tilltänkta
  politiker att driva mansfrågor Jämställdhet Yttrandefrihet Rättssäkerhet satsning på empirisk vetenskap och forskning etc. Här är några häftiga namn : Pär Ström, Helene Bergman,Oscar Swartz, Håkan Lans, Leif Gw Persson, Rick Falkvinge, Aktivarum, Pelle Billing, Tanja Bergkvist, Monica Pernroth, Therese Juel, Anders Carlberg(fryshuset), Ninni, Michael Alonzo, Anders Carlgren, Rigmor Robért, Camilla Lindberg, Kalle Strokirk, Urban Johansson mfl ur mfl ur Moderat Männen, Marcus Birro, Paolo Roberto, Arne Wirén, Per Frennbo http://blogg.tianmi.info/
  Maskot: Jämställdhetsfeministern
  mfl

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/17/beh-ver-partierna-mansf-rbund

 95. Ninni Says:

  @ Gubbklubben

  Det var inget dåligt gäng att placeras i. Jag får tacka för komplimangen:)

 96. Jämställdhetsfeministern « Toklandet Says:

  […] Det kommenterade inlägget […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: