Ordet ”kvotera” riskerar att bli stulet

by

Ordet ”kvotera” missbrukas allt oftare. Idag skriver till exempel Thomas Frostberg i Sydsvenskan:

Under tiden fortsätter flera stora näringslivsarrangemang i Sverige att kvotera in män i sina paneler”.

Jaha, så arrangörerna skrev i förutsättningarna när de sökte folk till panelerna att bara män kunde komma ifråga? Precis så som det står i ett antal lagar och i många regler hos myndigheter att bara kvinnor kan komma ifråga, alltså?

Det tror jag när jag ser det.

Det är inte första gången jag ser ordet ”kvotera” användas på detta vis. Det är ett rent missbruk. Om vi inte ser upp kommer ordet att stjälas av feminister och förlora sin betydelse. Hur ska vi då kunna argumentera mot den riktiga kvotering, av kvinnor och flickor, vars baksida är diskriminering av män och pojkar?

Längre ned i texten skriver Thomas Frostberg så här:

Det är sorgligt att vi inte kommit längre när det gäller jämställdhetsfrågorna. Det handlar trots allt om en grundläggande rättvisefråga, där halva befolkningen fortfarande år 2012 nekas en plats på scen, i ledningsgrupper och i styrelserum.”

Han skriver ”nekas en plats”. Skulle vi kunna få en källa till det påståendet?

Thomas Frostberg ondgör sig över att Internetdagarna ”bara” har 30 procent kvinnor. Sedan avslutar han med detta:

Ännu värre blir det i december, när Dagens Industri håller stor innovationskonferens. Man skulle kunna tro att innovation är ett tema där det finns gott om kvinnor att lyssna på, men inte i den rosa affärstidningens värld. Elva av elva talare är män.

Är det någon som på fullt allvar tror att Dagens Industri, i det samhällsklimat som råder i Sverige idag, säger nej till ett antal kvinnor som hör till Sveriges 11 mest framstående innovatörer med motiveringen att det bara bör vara manligt kön i talarlistan?

Det vore intressant att veta något om hur underlaget såg ut när talarna på innovationskonferensen skulle väljas ut. Först med den informationen kan man uttala sig om huruvida det är sannolikt att någon könsdiskriminering har förekommit.

För övrigt undrar jag hur stor andel av de innovationsföretag som blir framgångsrika som har en kvinnlig entreprenör som grundare? Det vore ett intressant ämne för Thomas Frostbergs nästa artikel. Två egenskaper krävs, och båda finns genomsnittligt i betydligt större utsträckning hos män än hos kvinnor: Vilja till stort risktagande, vilja att jobba häcken av sig på bekostnad av tid med barn och familj.

Tack för tipset, Sara!

För övrigt 1: Kvinnor sparar försiktigare än män”, skrev DN härom dagen (se nedan). Ännu en gång får vi bekräftat att män är mer riskbenägna än kvinnor. Jag önskar att media någon gång kunde analysera vad det får för konsekvenser på olika områden, exempelvis könsfördelningen hos dem som startar företag (=stor risk).

För övrigt 2: En professor i nationalekonomi vid namn Per Johansson säger, apropå sjukskrivningsdebatten, att det kanske inte är kvinnor som sjukskriver sig mycket som är problemet utan att män sjukskriver sig så lite.
Tack för tipset, Leif och Kristin!

För övrigt 3: En kvinna uttalar sig i Expressen om varför kvinnor får sämre resultat än män på högskoleprovet: ”Killar i den åldern är ibland mer självsäkra och piggare på att anta utmaningar. Många tjejer å andra sidan lider av ”duktig flicka-syndromet”: de känner förväntningar på sig, och blir nervösa och stressade.

65 svar to “Ordet ”kvotera” riskerar att bli stulet”

 1. Joakim Steneberg Says:

  Frostberg: “Det är sorgligt att vi inte kommit längre när det gäller jämställdhetsfrågorna”.
  Alltså, den meningen, ungefär, har jag nog läst minst i 20 år i diverse media, och ett antal gånger.
  De blir aldrig nöjda! Och var ligger, förutom ”sorgligheten” den mer eller mindre uttalade ”skulden” för detta?
  Tja, det finns ju bara ett kön i de kretsarna som omfattas av skuld – mannen.
  Ingen skulle väl där våga säga typ, att ”nu får kvinnorna skärpa sig, ta ansvar, ta risker”?
  ”Så att det blir jämställt!”

 2. KullaGulla Says:

  För övrigt 2 (sjukskrivningsdebatten):

  Med risk för att åka på stryk, men är inte det här ett exempel på hur en ”osynlig struktur” påverkar hur vi tänker och agerar? Männen utgör normen och därför är det självklart att formulera problemet som ”kvinnors höga sjukfrånvaro”. När problemet, precis som Per Johansson säger, istället kanske är att ”män sjukskriver sig för lite”.

 3. Håkan Says:

  Angående högskoleprovet så tror jag att det är flera saker som spelar in.
  1) Män som har haft ett sämre betyg i gymnasiet (jmf med kunskap) än deras kvinnliga klasskamrater har större skäl att skriva provet. (Mao kunskapsnivån mellan grupperna skiljer sig)

  2) De manliga provdeltagarna är mer motiverade. Högst spekulativt men om vi antar att 1 är sant så kan dessa ha ett större behov av att skriva ett bra resultat.

  3) Provets form passat män bättre än kvinnor. Det är väldigt binärt (rätt eller fel), begränsad tid på varje del (tävlingsmoment) och rättningen sker anonymt (personlig relation till provrättaren saknas)

  Varje del är kanske i sig inte så utslagsgivande men sammantaget gör det att det blir en större skillnad.

  Är provets form fel. Egentligen inte formen är ju väldigt rättvis eftersom de rättas automatiskt. Till och med mer rättvist än centralproven på gymnasiet som ändå rättas av läraren i klassen.

  Vad som vore intressant är vad resultatet skulle bli om samtliga sistaårselever i gymnasiet gjorde provet. Först då skulle man se om provet i sig är så utslagsgivande som det påstås. Jag tror inte det utan det är troligen de två första som ger störst effekt.

 4. Joakim Steneberg Says:

  KullaGulla
  Där hängde jag inte med riktigt, men så är jag inte heller en ”fan av normen”.
  Men en sak, män är umbärliga, fast oumbärliga.
  Bättre (för samhället och kvinnan) att mannen spänner bågen, även om strängen brister.

 5. KullaGulla Says:

  @ Joakim Steneberg

  Det jag menar, och som jag uppfattar att Per Johansson menar, är:
  Om männen utgör normen så utgår man – när man tittar på sjukskrivningsstatistiken – från att männens sjukfrånvaro är ”rätt nivå” och därför drar slutsatsen att kvinnornas sjukfrånvaro är hög. Men om man inte utgår från att männens sjukfrånvaro är ”rätt nivå” så kan slutsatsen blir en annan, t ex att män sjukskriver sig för lite.

  Ps. Jag tycker att både män och kvinnor är oumbärliga. I alla fall de flesta …

 6. Jämställdhetsfeministern Says:

  Men Thomas Frostberg har ju helt rätt. Överallt där kvinnor är i minoritet nekas kvinnor tillträde – det vill säga män kvoteras in. Annars hade det ju varit minst 50% kvinnor där. Det säger ju sig självt.

  Det är mycket sorgligt att vi inte nått längre i jämställdheten än att det på vissa platser och positioner i samhället är fler män än kvinnor. Först när det är mellan 50 och 100 procent kvinnor överallt har vi nått jämställdhet. Det har feministisk forskning visat.

 7. Lorem Ipsum Says:

  Kvotera kommer att gå samma öde till mötes som ordet rasist. Utnött och utan betydelse. För dessa ”godhetens riddare” gäller det att stjäla ordet kvotera för sina egna dunkla syften. De är en del av en mycket stor och lönsam indignationsindustri som har växt fram i Sverige på senare år.

 8. Joseph Caux Says:

  Nyspråk är giftiga saker och ”kvotera” är definitivt ett ord i riskzonen. Om en sådan inflytelserik grupp som de svenska feministerna bestämmer sig för att ändra betydelsen av ett ord har de goda möjligheter att lyckas.
  Skräckexemplet är enligt min mening ”våldtäkt”. Läste man i tidningen pre-Bodström om att en våldtäkt inträffat visste man att det handlade om ett mycket allvarligt brott. Numera har man ingen aning. Det kan lika gärna röra sig om en 15-åring som haft samlag med en högst villig 14-åring, eller en likaledes villig men berusad person som ångrat sig när bakfylleångesten satt in. Vad tycker en brottsoffer som verkligen våldtagits om att få sitt öde jämfört med dem?
  ”Rättvisa” är ett redan från början betydligt luddigare begrepp men även sådana går att pervertera. När Rättviseförmedlingen presenterar sina talrika listor på kvinnor, kvinnor och åter kvinnor känns det som om betydelsen av ordet rättvisa har glidit iväg oacceptabelt långt. Det är inte rättvist att ta ifrån en person ett uppdrag som hon eller han skaffat av egen kraft bara med hänvisning till formen på vederbörandes könsorgan.

 9. Urban Says:

  Klart att kvotera kommer att stjälas, de är ju redan på god väg. Å andra sidan kan ju vi jämställdister stjäla andra feministiska termer och göra de till våra. Pär kanske kan avsätta en egen tråd för det; som hålls aktuell av oss som debatterar här?

 10. ParStrom Says:

  Ordet ”diskriminering” är redan stulet. Nästan alla feminister ser det t.ex. som en självklarhet att det är diskriminering av kvinnor som ligger bakom att kvinnors inkomst i genomsnitt är runt 15 procent lägre än mäns. Att det beror på att kvinnor väljer andra jobb, och jobbar betydligt färre timmar, spelar ingen roll. Feminister sätter på fullt allvar likhetstecken mellan ”dolda strukturer” (som de anser diskriminerar kvinnor) och sådant som statligt starta eget-bidrag där det står i reglerna att män inte kan söka.

 11. ParStrom Says:

  @Urban:
  Intressant tanke – vilka ord tycker du vi ska stjäla? Vi är på god väg att ta ”jämställdism”. Ett oerhört värdefullt ord, vilket feministerna gudskelov varit sena med att inse.

 12. Shastra Says:

  @KullaGulla

  Du har rätt i att när det läggs fram tillsammans med en värdering så finns där en implicit norm. Men om man säger det utan värdering, d.v.s. ”kvinnor sjukskriver sig mer än män” eller ”män sjukskriver sig mindre än kvinnor” så handlar det bara om en och samma aritmetiska relation som kan formuleras på olika men helt ekvivalenta sätt.

  Ändrar man det till en utsaga om ”för mycket” eller ”för lite” så innebär det naturligtvis en värdering i förhållande till någon norm. För staten är det naturligtvis mer intressant att se ”för mycket” sjukskrivning som ett problem, eftersom det innebär lägre skatteintäkter. Att män har kortare livslängd är däremot inget problem eftersom det innebär minskade utgifter för staten.

  Och statens preferens av norm i det här fallet skulle sannolikt följa samma princip om det istället var männen som sjukskrev sig mer och kvinnorna som hade kortare livslängd. D.v.s. då skulle det vara männens högre sjukskrivning som var ”problemet”.

  Det finns en historisk tradition av att mannen är norm, och det finns säkert kvar en del situationer där det fortfarande är så, men de är väldigt lätta att identifiera. Osynliga strukturer som inte går att påvisa men som ändå utövar inflytande, tror jag inte på.

 13. Anders Johsson Says:

  @ParStrom
  Jag vill minnas att jag här på bloggen för en tid sedan såg en t-shirt med texten ”Feminism är en social konstruktion” (eller något i den stilen), något som jag tyckte var mycket träffande. Just begreppet social konstruktion känns som något som med fördel kan appliceras på diverse förhärskande kulturmarxistiska diskurser!

 14. FV Says:

  “Kvinnor sparar försiktigare än män”. Av de jag känner så är iallafall kvinnor minst ekonomiska. Och hör man på radio så är det kvinnor som oftast är i ”skuldfällan”.

 15. Urban Says:

  Pär, sätt upp en tråd som rullar kontinueriligt vid sidan av där vi jämställdister kan gå och plugga på för att hitta slagkraftiga ”klyschor” och fylla på med egna förslag.

  Ett exempel som jag kom på häromdagen är att som bög och pappa blir du dubbelbestraffad när jag tänkte på alla mina vänner som skaffat familj och blivit nonchalant behandlade inom vården.

 16. psodh Says:

  Thomas Frostberg tycks inte tillhöra någon av de mer begåvade tänkarna i samhället just nu. Han hakar på genuståget när de flesta andra försöker distansera sig. Han erkänner till och med själv att han mest möts av motargument när han tar upp frågorna. Vem skriver han för kan man fråga sig. Är det för sitt höga nöjes skull eller för läsarna?
  Kanske skulle skaffa sig dagbok istället.

 17. Ninni Says:

  @ KullaGulla

  Med risk för att åka på stryk, men är inte det här ett exempel på hur en ”osynlig struktur” påverkar hur vi tänker och agerar? Männen utgör normen och därför är det självklart att formulera problemet som ”kvinnors höga sjukfrånvaro”. När problemet, precis som Per Johansson säger, istället kanske är att ”män sjukskriver sig för lite”.

  Förstår hur du tänker men jag håller absolut inte med. Dock är jag inte ute efter att låta dig åka på något stryk;), utan att förklara min syn/åsikt.

  Jag menar att det här ”mannen är norm”-feministsnacket är cherry-picking. Mannen är norm för män, kvinnan för kvinnor. Det som gäller båda kön ligger någonstans ”mitt-i-mellan”. I detta fall handlar det om den norm som är önskvärt av farbro staten.
  Jag har skrivit mer om denna cherry-picking i denna kommentar hos Pelle.

 18. Peter Says:

  Duktig-flicka-syndromet = sämre poäng på högskoleprovet. Intressant!

 19. dolf Says:

  Eftersom vi aldrig kan bestämma över andra hur de behandlar ord eller vilka betydelser de lägger in i dem så går det inte att förhindra att de stjäls eller perverteras. Vad man däremot kan, och bör göra, är att skaffa sig själv klara och entydiga definitioner som man håller fast vid, använda sig av dem och referera till dem. Användning av ordböcker och uppslagsverk rekommenderas i allra högsta grad. För ett praktiskt exempel på vad jag menar, se mitt blogginlägg hos Ninni om strukturer: http://kvinnaochantifeminist.wordpress.com/2012/09/26/struktur-struktur-i-feminismens-varld-sag-vem-som-fortrycktast-i-landet-ar/
  (får jag bara tummer ur arslet ska jag för övrigt skriva fler inlägg där)

 20. joeytruelove Says:

  @ Jämställdhetsfeministern: Precis. Och maskulinistisk forskning har visat att när det är mellan 50-100% män är det jämställt. Och ekvalistisk forskning har visat att när de som är bäst lämpade för jobbet oavsett kön får det jobbet så är det jämställt.

  @ Peter: När det gäller flickor så verkar stress alltid vara negativt, och när det gäller pojkar är det positivt… i vart fall när man får tro feministerna. 😉

 21. Joakim Steneberg Says:

  joeytruelove.
  Du är ung, och inte så ofta här, och jag känner igen dig från sourze.
  Jämställdhetsfeministern är satirisk, vilket ibland är lite otydligt faktiskt.

 22. Rico Says:

  En delförklaring till kvinnokvoteringen och mansdiskrimineringen är vissa politikers personliga ambitioner om ett harem.

 23. Odin Says:

  Denen studien viser at gutter rammes mye hardere enn jenter av å vokse opp med en alenemor. Effekten av å ha en far tilstede er langt større for gutter.

  ”It is possible that single mothers invest disproportionately less in their sons, or feel less warm toward them,” said the study. “Indeed, we show that single mothers seem relatively more emotionally distant from their sons and are also more likely to have reported spanking their sons.”

  http://www.fathersandfamilies.org/2012/01/13/major-study-boys-education-suffers-most-from-single-mother-upbringing/

 24. Bashflak Says:

  Vi ska stjäla ‘intersektionalitet’, inte för att vi vill, utan på ren jävelskap. Frågan är hur?

 25. Joakim Steneberg Says:

  Odin, tack för länk. Aaron Kipnis, amerikansk mansforskare (värd namnet), skriver i sin bok ”Riddare utan rustning” att mödrar redan till sina bebisar pratar mer och mjukare till flickorna än till pojkarna.

 26. Access Says:

  Bashflak säger:
  ”Vi ska stjäla ‘intersektionalitet’, inte för att vi vill, utan på ren jävelskap. Frågan är hur?”

  Kanske genom att förändra dess betydelse till att handla om att en person som är (som exempel) både feminist, man och medelklass innehar samverkande översittarpositioner vars summa blir större än delarna var för sig?

 27. Access Says:

  forts.

  Exempel: Gudrun Schyman är en person av övre medelklass som tillhör den etablerade politiska klassen, är offentligt finansierad och har mycket god tillgång till att få ut sitt budskap i media. Det försätter henne i en intersektionellt privilegierad sits som diskvalificerar henne från att ha kunskap om hur människor utan privilegierade positioner har det.

  Typ?

 28. Claes-Peter Says:

  Det leder ingen vart att förvåna sig över kontrafaktiska yttranden eller förvandlingen av svenskan till ett orwellskt nyspråk Ordet man bör skriva med stora röda bokstäver i marginalen är ‘opportunism’.

  Så snart en politisk ideologi eller religion får ett avgörande inflytande i ett samhälle eller grupp av människor, så skyndar sig en stor andel av personerna där att av rent opportunistiska skäl att hålla med om allt.

  I USA:s affärsvärld kallas de inställsamma typer som omger en auktoritär chefsperson för ”yes-men” eller ”brown-nosers”, och när en totalitär politisk eller religiös lära tar makten, så är det mängder av folk som av ren egennytta springer efter triumfvagnen och kastar blommor.

  Omvändelsen från fanatisk kommunist, nazist eller liknande kan gå fort. Jag minns från en tidpunkt någon stans i skarven mellan 70- och 80-talet – ena vecka gick folk omkring i arbetarkläder och mao-uniformer och viftade med Maos Lilla Röda – nästa vecka satsade man på karriären i slips och knytblus, för nu hade yuppie-eran inträtt! Nya mantrat var ”satsa på dig själv!” Pendeln sväger snabbt mellan ytterlägen, utan att dröja sig kvar i något ekvilibrium av balanserade åsikter.

  Alla som följer med i media är ju medvetna om, att nu idag gäller det att ha de föreskrivna och godkända åsikterna om ”hum-hum”, ”hrm-hrm” och genusläran. I det senare fallet går det inte att avgöra om vi har att göra med en vetenskaplig teori eller en kvasi- eller proto-religion.

  Men klart är i alla fall, att det finns pengar att göra och jobb, befattningar och titlar att vinna på att hålla med. Motsatsen, att opponera sig – i det fallet väntar bara kritik, hån, anklagelser, misstänkliggöranden och någon gång lite halvdana hot.

  Det gäller att hålla koll på hur vinden blåser! 🙂
  Den ändrar ju riktning hela tiden, utan förvarning!

  Citat: ”(…) När far och mor är döda
  och våra släktningar har ta’tt gift
  och alla våra vänner har valt sej själva
  och våra lärare och fröknar
  har gått och dränkt sej med varann
  och nu när sömntabletterna har slutat hjälpa
  och när vår präst från konfirmationen
  står och pekar i det blå
  och ingen fattar om han visar vägen
  eller känner vilket håll vinden blåser åt, (…)”

  VEM KAN MAN LITA PÅ – (hösten 1972)
  Mikael Wiehe & Hoola Bandola Band

  ——————————————————–

  ”(…) Look out kid
  Don’t matter what you did
  Walk on your tiptoes
  Don’t try “No-Doz”
  Better stay away from those
  That carry around a fire hose
  Keep a clean nose
  Watch the plain clothes
  You don’t need a weatherman
  To know which way the wind blows (…)”

  Subterranean Homesick Blues (1965) Bob Dylan

 29. KullaGulla Says:

  @ Ninni

  ”Jag menar att det här “mannen är norm”-feministsnacket är cherry-picking.”

  Nu vet jag inte om Per Johansson, professorn i nationalekonomi som uttalade sig i artikeln, är en körsbärsplockande feminist. Men han har varit med och skrivit rapporten ”Kvinnors och mäns sjukfrånvaro” så han är förmodligen hyfsat insatt i frågan. Jag tycker att han kom med en annan vinkel och att det kan finnas anledning att fundera på om det ligger något i det han säger.

  Socialförsäkringsministern har fastslagit att ”kvinnors sjukfrånvaro är en viktig jämställdhetsfråga”. Och Försäkringskassan har nu fått i uppdrag att utreda varför mammor sjukskriver sig mer än pappor. Men tänk om frågan är felställd …

  ”Mannen är norm för män, kvinnan för kvinnor. Det som gäller båda kön ligger någonstans “mitt-i-mellan”.”

  Intressant … och då menar du att heteronormen inte har eller har haft någon betydelse för homosexuella?

 30. Bashflak Says:

  Kanske tämligen OT, men den här bilden måste ju gå att stoppa in någonstans i genusdebatten. Kvinnor har högre betyg och utbildar sig på högskolan. Dock inte till yrken ger bra inkomster. Män har lägre betyg och blir (välbetalda) svetsare och snickare. Och de (vi/jag) bästa/nördigaste männen blir ingenjörer. Som på bilden.

 31. 1Vis Says:

  @KullaGulla

  Heteronormen i sig har inget med homosexuella att göra utan har alltid varit själva grundvalen för vårt släktes fortlevnad.

  Homosexualitet har varit en evolutionsmässig avvikelse och med det menar jag varken något positivt eller negativt utan
  bara som ett rent konstaterande. Det är människor, deras åsikter och i slutänden artens behov av fortplantning som har påverkat homosexuella.
  Att människor är homosexuella är dock helt OK evolutionärt sett så länge inte antalet homosexuella är så stort att vår genpool
  riskerar inavel. Dessutom så med dagens olika metoder för homosexualla att skaffa sig barn så riskeras ändå inte genpoolen
  så därför finns det numera inget hinder för heteronormen att bli en homonorm. Inte för att det inte redan försökts med det…

  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/lesbisk-av-politiska-skal_77640.svd

 32. Bashflak Says:

  Access kl 22.37 – bra där, så gör vi!

 33. Joakim Steneberg Says:

  “kvinnors sjukfrånvaro är en viktig jämställdhetsfråga”.
  Alltså vad betyder det? Med tanke på hur patentbegreppet ”jämställdhet” används/missbrukas och kan kopplas ihop med nästan vad som helst numera?
  ”Kvinnor blir sjuka för att män inte tar sitt ansvar hemma?
  Eller ”kvinnor blir sjuka för att de orkar fysiskt mindre än män”.

  Och därför vill Reinfeldt att de skall jobba ännu mer utanför hemmet!? Och män gå ner i arbetstid?
  Eller hem och barn förfalla än mer, om båda jobbar 8 timmar?
  Det saknas ”strukturer” i statsfeminismen!

 34. Thomas borde själv kvoteras bort. Says:

  Thomas Frostberg kanske vill ställa sin plats till förfogande för en kvinnlig journalist? Om Thomas vill så kan han ju avgå från sin post som priviligierad man. Helt klart har han ju absolut fått den för att han är man, så måste det ju vara. Så Thomas, snälla kan du inte sluta skriva och låta en kvinna göra det istället. Du tillhör ju ”patriarkatet” och har fuskat dig fram eller hur. Jag räknar med att du tar upp det med dina chefer, att du vill att dina kvinnliga kollegor tar över ditt jobb.

 35. Ninni Says:

  @ KullaGulla

  Kul med ett svar från dig:)

  Intressant … och då menar du att heteronormen inte har eller har haft någon betydelse för homosexuella?

  Absolut inte. En norm är ett problem för den som avviker från den normen. Heteronormen är stark då heterosexualitet är ”det normala” i betydelsen absolut vanligast.
  För den kvinna som avviker från kvinno-normen tillräckligt mycket är kvinnonormen och ”Kvinnan” ett problem(tex mig), och för den man som avviker i tillräcklig grad från mansnormen så är mansnormen och ”Mannen” ett problem. Normen hamnar dock inte där dom är av en slump, våra normer är ett resultat av vårt kollektiva agerande. Det som är vanligt kvinnor gör/är blir kvinnonormen som ständigt utvecklas utefter samhälle, kultur och möjligheter.
  Men det finns inget ont patriarkt som sitter på våra moln och styr normen.

  Pelle Billings bok, Jämställdhetsbluffen, tar upp detta mer ingående, hur normerna utvecklats till vad dom är. Läs den gärna, den är bra.

  I mångt och mycket har homosexuella frigjorts från problemen(därmed inte sagt att det är problemfritt), trots att hetero är normen. Orsak är acceptans.
  Vi ska inte motverka normen(det är lika skadligt som omöjligt) vi ska jobba för ökad acceptans så en individ kan avvika från ”sin norm” utan att det blir ett problem, så som social bestraffning av någon form. På samma sätt som skett för homos, isynnerhet bögar.

 36. Ninni Says:

  @ KullaGulla igen

  Socialförsäkringsministern har fastslagit att “kvinnors sjukfrånvaro är en viktig jämställdhetsfråga”. Och Försäkringskassan har nu fått i uppdrag att utreda varför mammor sjukskriver sig mer än pappor. Men tänk om frågan är felställd …

  Jag tror den är just det… felställd alltså. Det ingår i mansrollen att ta skit och tiga, att bita ihop och ta det som en man. Dom har också ”försörjningsplikt” i sin könsroll. Och därför sjukskriver dom sig ”för lite”.

 37. AnnaAnka Says:

  varför tar fortfarande kvinnor mer ansvar för barnen? Varför ändrar inte ni jämställdister på det?

 38. AnnaAnka Says:

  Det borde väl vara er största hjärtefråga för att kunna uppnå ett jämställt samhälle? Hur driver ni den frågan?

 39. AnnaAnka Says:

  All riktig jämställdhekt börjar i hemmen. När man börjar dela lika där så löser sig resten, eller hur?

 40. Torstensson Says:

  AnnaAnka

  Det beror till stor del på vilket intresse man har av att göra vad. Men rent generellt så tar ju män absolut ett stort ansvar för sina barn genom att jobba heltid och betala räkningar. Sen när har ansvar bara gällt att sitta och rita teckningar med barn? Jämställdister ska inte ändra på något, jämställdister ska upplysa några (radikalfeminister) om just sådana saker som att män tar ansvar.

  Du frågar hur vi driver den frågan, vilken fråga? En fråga ställer man om man inte har ett svar, men folk har redan svarat och det är det som skapar kulturen. Män och kvinnor har valt att leva på ett visst sätt som passar dom. Det innebär inte att någon roll ska bli helt bekymmersfri. Varken mansrollen eller kvinnorollen idag är problemfri, men vilka andra alternativ menar du skulle vara helt problemfria. Jag tror tex att om jag skulle levt utefter Judith Butlers obevisade teser så skulle jag behöva anstränga mig betydligt mer än vad jag gör i min nuvarande roll som heterosexuell man.

  Ska vi uppnå riktig jämställdhet så är det faktiskt så att vi måste tvinga kvinnor välja viss partner. Det är fortfarande så att kvinnor inte vill gifta sig med de män som stannar hemma och ritar teckningar med barnen. Dom vill generellt sett hellre gifta sig med en man som i första hand ritar skisser på hur man bygger skyskrapor.

  Hur kul vore det med ett samhälle som tvingar kvinnor att välja jämlika partners? Hur kul vore det för män att behöva välja en ful kvinna?

  Ingen vill det, däremot är det ju jämställdisters förbannade plikt att upplysa Sveriges alla hunsade manliga journalister att deras sätt att imponera på kvinnor är oacceptabelt om det går ut över medelsvensson mannen.

  Feminismen ställer inga frågor, därför behövs inga svar, bara upplysningar om hur världen ser ut.

 41. KullaGulla Says:

  @ Ninni

  ”En norm är ett problem för den som avviker från den normen.”

  Men vänta nu, homosexuella avviker från heteronormen? Då menar du att man kan avvika från en norm som man inte omfattas av? I din tidigare kommentar skrev du ju att ”Mannen är norm för män, kvinnan för kvinnor”. Jag tycker att du talar emot dig själv. Min uppfattning är att i vissa situationer utgör män normen och då betraktas kvinnor som avvikande. Och i andra situationer utgör kvinnor normen och då betraktas män som avvikande.

  ”Jag tror den är just det … felställd alltså”

  Och det är då jag tycker att det börjar bli intressant. Hur i hela friden kan det komma sig att vi kanske ställer fel fråga.

 42. dolf Says:

  @Torstensson
  Nån som kallar sig AnnaAnka slänger ur sig 3 snabba provocerande one-liners i uppenbart syfte att sparka runt i myrstacken. Hon(?) säger inte själv något av intresse.
  Mata inte trollen!

 43. Ninni Says:

  @ KullaGulla

  Men vänta nu, homosexuella avviker från heteronormen?
  Heteronormen eller närmare bestämt heterosexuell teleiofili(att attraheras av vuxna/jämngamla)normen är normen för mänsklig sexualitet, det är alltså den norm som gäller för oss alla människor. Från den huvudnormen för sexualitet avviker många människor tex homosexuella, asexuella, gerontofiler(folk som attraheras av åldringar/betydligt äldre). I subgrupper skapas egna subgrupps-normer, tex bland homosexuella skapas homo-normer, en homosexuell kan avvika från denna tex. genom att vara homosexuell gerontofil.
  Jag som är bisexuell kan inte avvika från homonormen då jag inte innefattas i den, men jag avviker från heteronormen då den är den övergripande normen, ”det som förväntas om man inte vet”.

  Min uppfattning är att i vissa situationer utgör män normen och då betraktas kvinnor som avvikande. Och i andra situationer utgör kvinnor normen och då betraktas män som avvikande.

  Precis så! Det var detta jag menade med cherry-picking. Om man bara rabblar upp situationer där mannen är norm och blundar för situationer där kvinnan är norm så kommer man fram till ”mannen är normen” så som feminister påstår.
  Och det som gör att en situation är ”det ena eller andra könets” är det jag tidigare skrev så här ”Normen hamnar dock inte där dom är av en slump, våra normer är ett resultat av vårt kollektiva agerande. Det som är vanligt kvinnor gör/är blir kvinnonormen som ständigt utvecklas utefter samhälle, kultur och möjligheter.”

  Jag kan inte avvika från mansnormen som kvinna, då jag inte innefattas i den. Men jag kan avvika från kvinnonormen genom att ”göra något manligt” och då anses jag vara avvikande.

 44. Ninni Says:

  @KullaGulla

  Och det är då jag tycker att det börjar bli intressant. Hur i hela friden kan det komma sig att vi kanske ställer fel fråga.

  Vi(som feministkritiska) ställer inte denna fråga, det görs av andra än oss. Varför den ställs? Välkommen till Sverige med dess statsfeminism.

 45. Ninni Says:

  @AnnikaAnka

  Kul frågor! Får svara imorgon dock för dom är inte besvarade i en hast och det är natt nu. Ville mest vinka lite och hälsa dig välkommen(jag har inte sett dig tidigare).

 46. AnnaAnka Says:

  Hej alla, den här är kul:
  http://www.upworthy.com/boom-roasted-heres-why-you-dont-ask-a-feminist-to-hawk-your-sexist-product?g=2

 47. AnnaAnka Says:

  Torstensson: tyvärr förstår jag inte alls vad du pratar om. cirkrelresonemang funkar inte. svara gärna på mina frågor, de är ganska direkta. Du skulletex kunna prata om dig själv: vad du gör för att utjämna de olikheter så finns i ditt förhållande? du fixar kläder kvällen innan, du planerar och köper kalaspresenterna veckan innan, etc etc ?

 48. AnnaAnka Says:

  @Ninni
  tack. men tyvärr är jag väldigt skeptiskt inställd.Har surfat runt och det mesta är VÄLDIGT oakademiskt ( = mycket dålig forskning helt enkelt)och MYCKET personligt tyckande (typ nästan alllt). Jag kommer nog inte stanna kvar här, det känns som en väldigt liten (ignorant) klubb för inbördes beundran. Dessutom hittar jag väldigt mycket misogyni här, och det är riktigt obehagligt. Om alla här skulle vara genuint intresserad av jämställdhet skulle de hitta mkt viktigare saker att göra. Ett bra ex är ett inlägg om mannen som hoppade med fallskärm etc och Pär Ström gör det till en genusfråga?!?! det är riktigt märkligt. Då har man inte förstått mycket alls om vad genusforskning är. PS ELLER: och då är det RIKTIGT pinsamt – vill Ström säga att män är MODIGA (och kvinnor inte) och då kan man backa jag vet inte hur många år i tiden….

 49. an@n.ym Says:

  AnnaAnka kanske skulle söka sig till den rasbiologiska forskning som tidigare bedrevs på Uppsala Universitet om hon nu anser att akademiskt skulle vara en garant för god forskning.

 50. Sandra Says:

  Anna anka: om du är den i din familj som lägger fram kläderna och planerar presenter och inte är nöjd med det, då kanske du ska ta upp det med din man istället för att försöka styra över hur andra fördelar arbetet i sina hem. Är så trött på människor som ska lägga sig i och problematisera människors personliga val. Om jag tex väljer att göra allt hemma och är jättelycklig med det så blir det ju väldigt konstigt att feminister gör mitt lyckliga liv till ett samhällsproblem och försöker ta det ifrån mig.

 51. Sandra Says:

  Annaanka: jag menar att välja outfits till barnen är ju jättekul så varför skulle jag lämna över det till pappan om inte han tycker det är lika kul? Och varför ska jag hålla på en massa med bilen när min kille är så mycket mer intresserad av det. Ett jämställt liv med betydelsen att man delar på allt är ju bara korkat.

 52. aristo Says:

  En klockren slogan för jämställdismen att kapa är ”Vi gillar olika”.
  Dvs kvinnor och män är olika och vi gör lite olika val här i livet och inget problematiskt i det. Tvärt om.

  Motverka 50/50-samhället!
  Vive la difference!

 53. KullaGulla Says:

  @ Ninni

  Tack för lektionen om heteronormen, men jag hade redan hyfsad koll på den. Frågan ”Men vänta nu, homosexuella avviker från heteronormen” var en retorisk fråga när jag menade att du säger emot dig själv. Sorry att jag var otydlig.

  Tyvärr tycker jag att vi hamnar i en massa stickspår och pseudodiskussioner. Om jag har uppfattat dig rätt så menar du att det är statsfeminismen som är orsaken till att frågan är felställd. Och Per Johansson är en cherry-pickande feminist när han vill vända på tankarna och ifrågasätter att mannen utgör normen. Ledsen, men jag hänger inte med i ditt resonemang.

  Kan vi inte göra så här i stället, att du berättar vad du tycker om artikeln och då särskilt Per Johanssons resonemang?

 54. lavazza1891 Says:

  Anna Anka: Why you don’t ask a jämställdist to hawk your sexist product.

 55. Jack Says:

  Thomas Frostberg skrev:

  ”Ännu värre blir det i december, när Dagens Industri håller stor innovationskonferens. Man skulle kunna tro att innovation är ett tema där det finns gott om kvinnor att lyssna på, men inte i den rosa affärstidningens värld. Elva av elva talare är män.”

  Märkligt, här framställs det som att det vore negativt att det är män som talar. Vi vet ju att män presterat bättre än kvinnor i nästan allt, däribland innovation.

  11 män? Så bra! (om det nu ska spela roll?)

  Det verkar lovande, iallfall, rent statistiskt, speciellt då det speglar underlaget utan någon könsvridenhet.

  Men varifrån kommer Frostberg med sitt begär efter kvinnor på konferensen? Att begära kvinnor varsomhelst, det är nog naturligt för en man, förstås, men det är också naturligt att bli kissnödig.

 56. psodh Says:

  @KullaGulla
  Jag tror jag förstår vad du menar, och självklart finns det strukturer i samhället. Problemet med ordet struktur är att det används inom olika vetenskaper och delvis betyder olika saker. Själv har jag läst sociologi och vet att det är ett begrepp som används inom sociologin. Men jag vet också att det inte är någon enlighet för fem öre inom de flesta samhälls- och beteendevetenskapliga grenar (möjligtvis undantaget genusvetenskap).

  Inom psykologi ser de med en kognitiv inriktning ner på de som har gått den psykodynamiska skolan, och alla ler nedsättande mot dem som kommer dragande med Skinner eller någon förlegad behaviorist. Inom sociologi finns en motsättning mellan de som intar ett strukturellt perspektiv och de som mer väljer aktörsperspektivet. På senare tid finns de som framför en sorts gyllene medelväg exempelvis Anthony Giddens som framför sin struktureringsteori.

  Slutsatsen är alltså att det inte är så enkelt som någon försöker göra det. Men allra minst de som kommer dragande med genusvetenskap som om det skulle baseras på en faktisk kunskap och utgöra ett slags vetenskaplig sanning.

  Om man skall jämföra ohälsotalet och har två grupper att jämföra med så är det lätt att säga att exempelvis kvinnor är mer sjukskrivna. Det finns ju inte så mycket att ställa talen emot. Nu ses detta som ett problem som skall lösas genom att se över orsakerna. Utgångspunkten tycks vara att kvinnor har en besvärlig livssituation och behöver stöttning. Om det varit det motsatta kan man fråga sig hur detta problem hade presenterats.

  Jämför med mäns överrepresentation gällande våldsbrott. Överrepresenterade jämför med vem. Måste vara kvinnor de menar, som om de är någon sorts norm, eller?

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Struktureringsteori

 57. KullaGulla Says:

  @ psodh

  Tack för ett jätteintressant svar!

  Jag tycker att sociologi är spännande, men är amatör på området. Och genusvetenskap är jag inte alls insatt i. Jag ägnar mig mycket åt problemlösning och vet hur viktigt det är att formulera ”rätt problem” och formulera ”problemet rätt”. Min erfarenhet är att våra referensramar och föreställningar om omvärlden har stor påverkan i den processen. Det var förmodligen därför jag tyckte att Per Johanssons infallsvinkel var intressant och lite utmanande för min egen tankvärld.

 58. Ninni Says:

  @ KullaGulla

  Och Per Johansson är en cherry-pickande feminist när han vill vända på tankarna och ifrågasätter att mannen utgör normen. Ledsen, men jag hänger inte med i ditt resonemang.

  :O Men oj! Kunde jag tolkas så illa?

  Jag har överhuvudtaget inte alls pratat om Per Johansson. Jag vände mig mot ”mannen är normen” i ditt inlägg för jag tolkade dig fel. Jag trodde du menade ”mannen är the normen” enligt feministisk slagdänga, vilket jag anser är en gigantisk myt värd att slå hål på.(<- där av cherry-picking-resonemanget) Du visar mig senare att jag tolkat dig fel när du skriver "Min uppfattning är att i vissa situationer utgör män normen och då betraktas kvinnor som avvikande. Och i andra situationer utgör kvinnor normen och då betraktas män som avvikande."
  Därmed är vi helt ense och vi kan absolut släppa den.

  Kan vi inte göra så här i stället, att du berättar vad du tycker om artikeln och då särskilt Per Johanssons resonemang?

  Den artikeln gör mig så glad och lättad. Den är ännu ett tecken i raden på att den feministiska eran är på väg mot sin ände. Så Per Johanssons resonemang ligger helt i fas med mina teorier och min syn på våra könsroller och jag menar att han ställer den rätta frågan.

  En annan sak som jag vill ta upp om det är okej att backa lite:
  Du skrev tidigare så här: Med risk för att åka på stryk, men är inte det här ett exempel på hur en ”osynlig struktur” påverkar hur vi tänker och agerar?

  Vi jämställdister förnekar inte att det finns ”strukturer” i samhället. Jag kallar det könsrollsproblematik och vi diskuterar ofta detta, kanske jag i synnerhet då det är ett av mina hjärteämnen. Orsaken till att vi kan upplevas och är allergiska mot ordet strukturer är att det är ett ord som idag mer eller mindre innehåller feministisk världstolkning i sitt förståelsebagage. Och den världsbildstolkningen vänder vi oss mycket kritiska mot.
  Säger man struktur så blir det förstått ur ett feministiskt perspektiv, så som kvinnan underordnad mannen osv.

  Könsrollsproblematik är dock inte, anser jag, osynligt.. Det kan bara vara lite svårt att få ögonen på. ”Strukturer” används i vårt samhälle på ett svepande sätt och det är inte ett konstruktiv sätt. Finns en struktur så är den inte svår att sätta fingret på och förklara om man ser den. Det är något jag gör mycket här men mer på min blogg, tex här. Läs den gärna, även kommentarerna. Jag tycker själv att det blev en otroligt intressant och givande debatt om könsrollsproblematik(dvs motsvarigheten till feminismens strukturer)

 59. Ninni Says:

  @ AnnaAnka

  Har surfat runt och det mesta är VÄLDIGT oakademiskt ( = mycket dålig forskning helt enkelt)och MYCKET personligt tyckande (typ nästan alllt). Jag kommer nog inte stanna kvar här, det känns som en väldigt liten (ignorant) klubb för inbördes beundran. Dessutom hittar jag väldigt mycket misogyni här, och det är riktigt obehagligt.

  Vad tråkigt att du upplever det så. Frågan är då om det är lönt att jag lägger tid på att besvara dina frågor, vilka jag faktiskt menade var intressanta.
  Vi är flera kvinnor här, hos Pelle Billing som har en lite mjukare mer diplomatisk ton så är andelen kvinnor än högre. Tror du att vi kvinnor som ställer oss bakom jämställdismen/J2.0 hade gjort så om vi delade din upplevelse om ”väldigt mycket misogyni”?

  Jag skulle säg att här är extremt lite, försvinnande lite misogyni, vilket inte innebär att det aldrig förekommer. Det förekommer (i mycket liten skala i jämförelse med mängden misandi) över allt i samhället, inte minst i feministiska kretsar.
  Du får gärna underbygga dina påståenden om oss här med citat eller på annat sätt bli mer konkret i din kritik så vi kan bemöta den.

  Frågan jag vill ställa dig är, när du har den upplevelsen om oss är du intresserad av debatt? Är du öppen för att du kan ha fel? Är du intresserad av att se vår syn på sakerna du frågar om?

 60. Shastra Says:

  @KullaGulla

  Vilket tror du har starkast påverkan på regeringens (och därmed statens) synsätt när det gäller för mycket eller för lite sjukskrivningar: ekonomiska hänsyn eller osynliga strukturer som skapats av historiska normer?

 61. KullaGulla Says:

  @ Ninni

  ”Jag har överhuvudtaget inte alls pratat om Per Johansson.”

  Hm, innebär det att du inte läste det jag skrev, utan gick igång på alla cylindrar bara för att jag skrev ”mannen är norm”? Hur som, det verkar som att vi är hyfsat överens.

 62. KullaGulla Says:

  @ Shastra

  Ingen aning, men det verkar som att de i alla fall har ett jämställdhetsperspektiv på frågan.

 63. Aktivarum Says:

  Angående genusvetenskapen så verkar det råda stor okunnighet om skillnaden mellan resultat man forskat fram och perspektiv man utgår från i forskningen. Könsmaktsordning är exempelvis ett perspektiv dvs vad som bestämmer hur ett visst material skall tolkas. Detta skriver jag om i del 2 i den serie av inlägg på Aktivarum som påbörjats med del 1 – Kvoteringsivrarna.

  Det framgår för övrigt av Popovas redogörelse att Anna Wahls arbete utgick från den postmodernistiska idévärld där kunskap anses sakna objektiv bas. Det var för övrigt Maud Eduards som opponerade på Wahls arbete. Texterna från den episoden är en kopia på granskningen av Eva Lundgren.

  Alltså granskarna håller inte med i avgörande frågor men godkänner ändå könsmaktsordningen som bas. Anna Wahl inte bara baserar sin ”forskning” på intervjuer om kvinnors upplevelser. Hon går även ”bakom svaren” för att få fram de saker hon har ”sett”

 64. Niko Says:

  Ninni: Word.

  Aktivarum: Word.

  Jag vill också lägga till det att många män (och pappor) har närmat sig jämställdismen utifrån just det som trollet Anna Anka helt missar (förmodligen medvetet).

  Alltså män och pappor som vill och försöker komma in och ta ett delat ansvar för barn och familj – men trycks bort av både mammor och myndigheter. Faktum är att för den rådande feminismen i Sverige idag finns det inget egentligt intresse att se fler pappor och män agera ansvarstagande i familjelivet och som föräldrar.

  Hur går då detta ihop, undrar någon?

  Börja med att ta del av SCUM, den text som hyllas i praktiskt taget alla opinionsbildande feministiska kretsar i Sverige. Där beskrivs tydligt ”barnapappan” som den revolutionära feminismens största och farligaste fiende.

  Jämställdismen handlar inte om pappor som behandlats illa i vårnadstvister, men man skall komma ihåg att eftersom detta är ett område där män diskrimineras kanske mest kategoriskt i lagar och rutiner idag, så är det också här många vaknar upp.

 65. Elitfeministerna av Susanna Popova – Del 2 Genusforskarna « Aktivarum Says:

  […] Genusnytt: Ordet “kvotera” missbrukas av Thomas Frostberg i Sydsvenskan […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: