Jämställdhetsarbete à la Uppsala universitet

by

Här kan du läsa om modernt så kallat jämställdhetsarbete:

Vetenskapsområden och fakulteter vid Uppsala universitet som anordnar nätverks- och mentorsverksamhet för doktorander som är kvinnor kan kontinuerligt ansöka om ekonomiskt bidrag från jämställdhetskommittén.”

Det är Jämställdhetskommitten på Uppsala universitet som skriver så. För att öka jämställdheten avskaffas alltså jämställdheten. Det är lustigt att leva i Sverige i nådens år 2012.

Nedan kan du se början på ansökningsblanketten för den särskilda kvinnocurlingen. Förödmjukande för män att skåda, enligt min mening. Det känns som att vara en andra klassens medborgare. Det finns samhällen i modern tid som väldigt grundligt har infört just sådan åtskillnad – med annan grund än kön. Det var inte trevligt.

Jag googlade på kul ordet jämställdhetsplan och hamnade på Uppsala universitets institution för informationsteknologi. I deras jämställdhetsplan finns det mycket som är könsvinklat. Några exempel följer:

Under rubriken ”Forskning” står det:

Forskningsprefekten ska arbeta för att öka andelen seniora kvinnor inom forskningen, och att öka synligheten för kvinnliga forskare (både inom institutionen och generellt). Detta innebär bl.a. att kvinnor i hög utsträckning ska vara representerade i grupper av strategisk karaktär, exempelvis för remissutlåtanden, anslagsansökningar etc.

Under rubriken ”Forskarutbildning” står det:

Forskningsprefekten och studierektorn för forskarutbildningen ska verka för att andelen kvinnliga forskarstuderande ökar, och för att öka synligheten för kvinnliga forskarstuderande.”

Under rubriken ”Uppföljning betygsnämnder och opponenter” står det:

Vi bör eftersträva en jämställd könsfördelning även vid utseende av opponenter vid disputation. Även här ska en skriftlig redovisning avges i de fall en kvinna inte utses. Redogörelsen bör inte slentrianmässigt hänvisa till brist på kandidater, utan istället visa att avsevärda ansträngningar verkligen gjorts och varför de misslyckats.

Under rubriken ”Grundutbildning” står det:

GU-prefekten ska arbeta för att öka andelen kvinnliga lärare och deras synlighet, samt att öka andelen kvinnliga studenter i vår grundutbildning.”

Där står också:

En undersökning av i vilken utsträckning och varför kvinnliga studenter hoppar av sin utbildning ska göras.”

Kvinnocurling, alltså.

För övrigt 1: En homosexuell man i Storbritannien var kompis med ett lesbiskt par. Kvinnorna ville ha barn, men inte han, så han gick med på att donera sin sperma till paret. 13 år senare har kvinnorna tvingat mannen att betala underhåll – retroaktivt. Kommentar: Säger det oss någonting om innehavet av reproduktiv makt? Läs mer här. Tack för tipset, Stefan!

För övrigt 2: Sveriges Radio i Dalarna skriver under rubriken ”Brister i säkerhet för skogsarbetare”:

Jag undrar vad det är för kön på de där ”personerna”. I brist på information från Sveriges Radio om saken, låt mig gissa:

Om min gissning är korrekt är det relevant att ställa sig frågan: Om könen varit omvända, hade media då utelämnat information om könet?    //Tack för tipset, Max!

67 svar to “Jämställdhetsarbete à la Uppsala universitet”

 1. Urban Says:

  Det råder verkligen genushysteri i vårt land. Just nu orkar jag bara skratta åt eländet; det är ju direkt efterblivit detta. Uppsala universitet, landets intelligentia. Tihi.

 2. GG Says:

  En jämförelse med andelen kvinnor idag i varje kategori skulle antagligen ge en hel del uppslag till Jämställdhetsfeministern.

 3. dolf Says:

  Mansförbjudet skrapade nog bara på ytan. Börjar man gå in på jämställdhetsplanerna som företagen är tvingade att ha enligt lag är jag rädd för att det inte bara blir en liten tunn bok på drygt hundra sidor, utan att det skulle räcka till hela bibliotek med forskning.

 4. Petter Nilsson Says:

  Jag tycket en del av den forskning som bedrivs nu i Uppsala och annan grens som även där bedrevs i Uppsala på 30:talet svärtar ner begreppet ”Forskning” i det grövsta.

 5. Joakim Steneberg Says:

  “Vi bör eftersträva en jämställd könsfördelning även vid utseende av opponenter vid disputation. Även här ska en skriftlig redovisning avges i de fall en kvinna inte utses. Redogörelsen bör inte slentrianmässigt hänvisa till brist på kandidater, utan istället visa att avsevärda ansträngningar verkligen gjorts och varför de misslyckats.“
  Verkligen en obehaglig mening, som diktatur! På ett universitet!

  Förstår varför Pär skriver så här: ”Det finns samhällen i modern tid som väldigt grundligt har infört just sådan åtskillnad – med annan grund än kön. Det var inte trevligt.”
  Visst finns paraller…

  När det gäller skogen och livsfarorna där. Så vill väl PK-folket jämna ut detta genom att gå den långa vägen? Och ha in fler kvinnor i skogen? Eller har jag missuppfattat 😦

 6. dolf Says:

  När Tanja Bergkvist lämnade Uppsala och började på KTH så sjönk den samlade IQ:n på Uppsala Universitet i ett enda slag från långt över kokpunkt till långt under fryspunkt.

 7. Rick Says:

  Universiteten har aldrig präglats av kritiskt tänkande, utan snarare konformism. Man strävar helt enkelt till att legitimera dagens maktordning. Därav genusraseriet. Tidigare har det handlat om rasbiologi och marxism. I dag är de ute och genus inne. Imorgon slängs genus ut och något nytt och vidrigt släpas in.
  En sak som jag dock finner en aning paradoxal är att bakom alla genusord så tycks det finnas ett antagande att män alltid klarar sig. Sant eller inte, men indirekt är detta att ställa män på piedestal. Kvinnor måste lyftas, män tar upp sig själva. Detta är synonymt med att säga att kvinnor inte riktigt kan, åtminstone inte lika bra som män.
  Märk att det inte är min åsikt att kvinnor inte kan, utan samhällets…

 8. ParStrom Says:

  @Rick

  Väl talat.
  Tihi.

 9. Oscar Says:

  @Rick – Bra sagt. Det finns inga som har så usel kvinnosyn som feminister och genus”vetare”.

 10. Urban Says:

  När man ser den här kvinnoförnedrande kvinnocurlingen så är jag glad att jag är man och bög! Tihi.

 11. Lars I Says:

  Verksamheter uppbyggda på kryckor och konstgjord andning har i historien aldrig blivit långlivade. Att vårt samhälle utvecklats från grottstadiet till vad det är idag kan vi tacka våra förfäders kreativitet och egna livskraft för. Feministerna däremot spottar och fräser från läktaren över att det är och var män som ”tog plats” och tog det ansvar som kvinnorna inte gjorde.

  Bra jobbat, feminister, då har ni ju i alla fall bidragit med något ! Säg till om ni behöver mer statsbidrag !

 12. MarcusE Says:

  @Pär Ström

  Det kan vara intressant för dig att kika närmare på jämställdhetsplanen för Stockholms Universitets Centrum för Genusstudier.

  Bristen på män bland elever/personal motiveras bl.a. som följer

  ”…har också att göra med institutionens målsättning och verksamhet vars fokus ligger på ett synliggörande och problematiserande av makt och obalans mellan könen med ett tydligt kvinnoperspektiv.”

  Klicka för att komma åt J%C3%A4mst%C3%A4lldhetsplan%20vid%20Centrum%20f%C3%B6r%20genusstudier%202006.pdf

  Jag visste inte att ett tydligt kvinnoperspektiv ingick i uppdraget för Stockholms Universitet, men det känns skönt att veta, så att man inte riskerar att tro att de har ett neutralt perspektiv.

 13. Niko Says:

  Urban:

  ”Det råder verkligen genushysteri i vårt land. Just nu orkar jag bara skratta åt eländet; det är ju direkt efterblivit detta. Uppsala universitet, landets intelligentia. Tihi.”
  Håller med. Ibland vill man bara gapskratta åt alltihop, det är liksom så ofattbart dumt och hårresande. Men sen förstår man att detta är på riktigt. Det händer nu – det är pojkarna som nu växer upp som drabbas allra värst och då fastnar skrattet.

  Flera radikalfeminister kallar detta för ett inbördeskrig. Och de betraktar pojkar och män som fienden. Jag tror att man först måste förstå detta för att sedan inte längre bli så förvånad över allt som faktiskt sker. Men när vaknar folket i stort?

  Vi har i Sverige statsfeminism, som bygger på föreställningen om Könsmaktsordningen. Detta är det som ligger till grund för vad man kallar ”radikalfeminism”. En stat som bedriver radikalfeministisk politik alltså, genom lagar och förordningar. En stor del av de drivande bakom denna feminism betraktar pojkar och män som fienden.

  Mot bakgrund av detta är det ju inte så konstigt att allt detta håller på att hända.

  Problemet är att denna bakgrund ständigt mörkas. Vanliga människor vet inte. Folket är förd bakom ljuset.
  Alla sunda och bra människor förstår ju att vi inte kan ha ett samhälle där en politisk och medial elit bedriver ett krig mot halva populationen. Men det är ju detta som försiggår.

  Låt oss hoppas att Hjernevask sänds i TV. Alla som ännu inte har skrivit till SVT’s och TV4’s programinköpare, gör det och fråga (på ett just sätt) om de kan köpa in denna kvalitetsserie!

 14. Argus Says:

  Pär: Här är en artikel i dagens Expressen som bl a berör dig. Den handlar om den omilda behandling den icke politiskt korrekte får när journalister twittrar på nätet: http://www.expressen.se/kultur/varning-for-troll/

 15. Göran Jansson Says:

  @ Rick

  Tar mig friheten att komplettera Din träffsäkra analys .

  Och vad är samhällets åsikter om inte våra kollektiva
  idéer, tankar och erfarenheter som tyvärr är fullständigt
  inpyrda av genusepedemin som fortsätter breda ut sig.

  Jag tycker nog som de flesta av Er här att man ska spara
  de starka orden så de inte förlorar sitt värde .Här känns
  dock ordet epedemi rätt välmodererat .

  Epedemier kännetecknas av att de går över .efter ett tag.
  Vi blir förhoppningsvis resistenta via vårt immunförsvar .

  Samhällskroppen har nog också ett ”immunförsvar , annars skulle civilisationen gått under . Även denna epedemi går över .

  Det vi ser är att det börjar göra sin verkan .
  Vi närmar oss ”febertoppen” vilken innebär
  att samhället snart kommer att ”tillfriskna”
  men det blir ganska långvarig rehab.

 16. Jonas Says:

  @Rick

  Du har helt rätt. Feminister tror sig vara normkritiska etc blah blah men i realiteten finns det inga som så väl propagerar vidare det traditionella förhållandet mellan man och kvinna, nämligen det där mannen ses som den starke som klarar allt och kvinnan är den svaga som behöver mannens hjälp.
  I forna sagor skulle mannen komma på en vit springare och rädda ljungfrun från draken; idag skall mannen rädda kvinnan från de patriarkala strukturerna genom att ta ett steg tillbaka och ge plats, för precis som ljungfrur inte kan bekämpa drakar så kan inte den moderna kvinnan lösgöra sig från patriarkets bojor på egen hand. I deras fantasi alltså. I en jämstäldistisk saga är det inte kön utan vilja och förmåga som avgöra vem som blir hjälte och kvinnor och män slåss inte mot varandra utan samarbetar mot en gemensam fiende för det gemensammas goda.

 17. Anders Senior Says:

  Jag mailade kontaktpersonen i ”Enheten för lika villkor” angående deras syn på saken, det är ju de som administrerar detta tilltag, Ann-Sofie Wigg Bodin.

  ”Hej Ann-Sofie!

  Jag har en liten undran angående möjligheten att Vetenskapsområden och fakulteter vid Uppsala universitet som anordnar nätverks- och mentorsverksamhet för doktorander som är kvinnor kan kontinuerligt ansöka om ekonomiskt bidrag från jämställdhetskommittén.

  Min fråga om detta gäller om Enheten för lika villkor, som du företräder, tycker att en särskilt riktad kvinnosatsning verkligen innebär lika villkor?
  Jag är väldigt intresserad av hur Enheten för lika villkor motiverar hur enheten kan ställa sig bakom, och dessutom påta sig ansvaret att administrera en särskilt villkorad satsning?

  Tack på förhand

  /Anders”

  Jag fick ett snabbt och trevligt svar från henne där hon vidarebefordrade frågan till ordföranden för jämställdhetskommittén, Marianne Carlsson:

  ”Hej Anders!

  Tack för din fråga! Jag skickar den vidare till ordförande för jämställdhetskommittén Marianne Carlsson.

  Bästa hälsningar
  Ann-Sofie”

  Där tog det stopp, har fortfarande inte hört av dem……

 18. FV Says:

  Jämställdhet a la feminism handlar inte om man och kvinnas lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Det handlar om att byta ut patriarkat mot matriarkat. Det som nu förbannas på alla möjliga sätt skall bli norm för när kvinnor gör det män gör så blir det alltid bra. Även det som varit dåligt.

 19. Petter Nilsson Says:

  @Argus
  Självklart är det provocerande med åsikter som inte följer den stora massan. I journalistvärlden har den stora massan sympatier med V och MP. Jag lägger ingen värdering på det här.
  Men allt som inte är V eller MP åsikter blir till sist avvikande i den världen.
  Denna åsiktsfördelning speglas inte alls i samhället i stort.

 20. Anders Senior Says:

  @Göran Jansson 17:06

  Jag skulle vilja rätta dig lite där, angående detta:

  ”Och vad är samhällets åsikter om inte våra kollektiva
  idéer, tankar och erfarenheter som tyvärr är fullständigt
  inpyrda av genusepedemin som fortsätter breda ut sig.”

  Nej, då skulle F! ha fått betydligt fler röster än de 0,4% de fick i senaste valet. Det är en liten skränande minoritet (av politiker och vänsterjournalister och andra nyttiga idioter, 0,4% av befolkningen) som vill pådyvla oss detta spektakel. Vi övriga 99,6% röstade på annat.

  Tyvärr är dessa 0,4% alldeles för tongivande då de sitter på sådana samhällsposter så de syns och hörs. Därav den skeva bilden av att samhället skulle vara inpyrt…..

 21. Nils Jungenäs Says:

  >> Pär Ström

  ”-Det finns samhällen i modern tid som väldigt grundligt har infört just sådan åtskillnad – med annan grund än kön. Det var inte trevligt.”

  Anspelningar på liknelser mellan den mansförtryckande och mansfientliga statsfeminismen å ena sidan och den jude- och icke-arisk-fientliga nazismen har du ju förklarat vara förbjuden på Genusnytt.
  (Det tycker jag är ett dåligt förbud.) Vad syftar du på här?

 22. Niko Says:

  FV:

  Helt rätt. Onödigt mycket energi går åt till att försöka analysera paradoxerna och självmotsägelserna i dagens Svenska feminism.

  Feminismen idag handlar ABSOLUT inte om jämställdhet, eller någon slags balans mellan kvinnor och män.

  Detta måste man förstå för att sedan kunna avkoda alla olika utspel. Feminism handlar inte om jämställdhet eller 50/50. Feminism handlar inte om demokrati eller lika värde.

  Feminism som den ser ut idag i Sverige, handlar om att bedriva inbördeskrig, med en tydligt identifierad fiende. Mannen.

  Punkt slut.

 23. JD Says:

  Det är brist på manliga studenter och därför ska Uppsala universitet försöka få fler kvinnliga studenter..
  Dra in bidragen till universitetet!

 24. Ninni Says:

  @ Argus

  Men va f*n! Jag trodde då aldrig jag skulle få se detta!
  Den borde man skriva ut och rama in:D

  Gud vad underbart.

  Fredrik Krohnman och Sakine Madon.. om ni läser här. Tack! Tacktacktacktacktack!
  Ni anar inte hur skönt det kändes att äntligen slippa påstås vara hataren.

 25. Anders Senior Says:

  Tittar man närmare på feminismen visar det sig att feminism= samma totalitära skit som kommunism och alla andra -ismer, med uttalade (statens) fiender, lysenkoism, zampolit och hela köret, de har bara döpt om det till “feministisk forskning” och “genuspedagog” etc. Samma diktatoriska skit i ny förpackning. De har sakta smugit in sina åsikter i tidningar och media genom åren, men nu börjar de ha lite för bråttom, så nu börjar det lysa igenom.

  De har ju dessutom blivit totalt fartblinda i sina ruttna åsikter, argument (idiotkommentarer) som,

  “Vi tycker att diskriminering av en grupp är nödvändig för att förhindra diskriminering av en (annan) grupp” är ju vardagsmat från dessa..

  -Visst tryck ner alla fiender, dvs oliktänkande, och ta ifrån dem all makt. Nästa steg? Gulag?
  Eller

  “Vi tycker det är bra med genuspedagoger (zampolit) i våra dagis och skolor, så barnen lär sig att tänka (=indoktrineras med de rätta åsikterna) genusneutralt (=som en god kommunist)”
  Samt

  “Vi vill dessutom inte att könet (läs: klassen) skall styra hur vi bemöts, så vi tycker att vi skall införa ordet hen (läs: kamrat) istället….

  “Och vi vill ha könsneutrala kläder till våra barn (kommunist-kina, någon? Mörkblå arbetarkläder åt alla) för att de inte skall tvingas in i en könsroll (läs: klasstillhörighet)…

  Det finns många exempel:

  “Vår feministiska forskning (pseudovetenskap) visar att patriarkatet (klassamhället) är roten till allt ont och bör dekonstrueras (upplösas).

  Och vi sitter framför tidningar och tv och tuggar i oss skiten utan att reflektera….

  Jag kommer ihåg i slutet på 70-talet när de första satellitsändningarna tilläts i Sverige; i de kommunala hyreshusen i min hemkommun fick man bara tillgång till de ryska propagandasändningarna….

  Dags att vakna Sverige!

  Dags att stänga av den statliga propaganda tv´n och slopa våra Pravda tidningar, dags att vakna upp ur propaganda-sömnen och börja tänka själv(ständigt) istället!

  Var är våra socialdemokratiska politiker som var på studieresor i DDR i tid och otid för att forma vår Svenska skola?
  Sitter de kvar eller har de avgått?
  Har de plötsligt bytt politisk åsikt i samma ögonblick som muren föll?

  Vart tog kommunisterna vägen när muren föll tror ni?

  Tror ni verkligen att åsikterna blev annorlunda för att K-et försvann ur VPK?

  Tror ni Gudrun Schyman har gjort avbön från sina kommunistiska tankebanor för att hon istället startade upp F!?

  Vart sitter alla revolutionära KPLMr människor idag?

  Ändrade de politisk ståndpunkt bara för att muren föll 1989?

  Tror ni att alla IM-agenter som verkade i Sverige plötsligt inte längre är övertygade kommunister bara för att deras uppdragsgivare tappade makten?

  Nej, det är hög tid att ställa krav på att öppna Rozenholz kartoteket och på allvar forska och granska STASI´s register och den politiska påverkan deras f.d. IM-agenter har i Sverige, och vart dessa agenter nu befinner sig i samhällspositionerna. Hur många vänstervridna journalister och statsmän har inte varit i forna Östtyskland på “studieresor” och “vänortsbesök” o dylikt. Dags att börja ställa saker tillrätta i denna sista Sovjetiska utposten som Sverige utgör…

  Och Ja, jag vet att jag jämför med en -ism, precis som Pär tidigare skrev inte skulle göra, men om ni kollar på dessa feministiska uttalanden, och vad de verkligen innebär, så är det ju ingen tvekan om saken!

  Det är ingen jämförelse mellan olika företeelser, det ÄR SAMMA företeelser!

  Kalla det kommunism, feminism, kollektivism, socialkonstruktivism, eller vad ni vill, till och med det förbjudna Na*ism. Det är olika ord, fast samma principer, med samma metoder, och det går bara ut på en sak: att göra dig som individ (medborgare) foglig, att du skall ta skiten och svälja. Att du skall låta dig styras, arbeta och betala skatt tills du storknar.

  För att försöka uttrycka mig lite liknande (min hjälte) jämställdhetsfeministern:

  Ser man inte det är man redan indoktrinerad och förlorad!

  Modereringsorsak: Tydliggörande av regler.

  Du skriver: ”Och Ja, jag vet att jag jämför med en -ism, precis som Pär tidigare skrev inte skulle göra,”

  Pär har i denna kommentar gett klartecken för denna typ av kommentarer. Det är bara om man påstår slentrianmässigt det inte är okej. Det är exakt samma sak om man mäter skallar, räknar könsorgan eller sorterar folk efter hudfärg och utifrån det behandlar individer olika. Så din kommentar är helt okej.

  – Admin

 26. dolf Says:

  @Anders Senior
  Second that!

 27. Jack Says:

  OT: Hörde just på TV4, som avslut på ett ”snickarprogram” där karln i bild säger:

  – Och ett tips till er kvinnor som har soffpotatisar till män. Skicka ut dem i skogen bara för att göra en sån här (klipp på en anläggning med tunga stenar) (En sekvens visas därpå där karln klämmer handen mellan stenarna när han försöker lyfta dem, han grimaserar , flabbar och utstöter nåt smärtläte).

  Det hela signalerar att kvinnorna har makten över männen, likt dagisbarn eller dylikt, att män skall ta risker och tungt arbete samt att skador på män är både förtjänt (de var ju soffpotatisar) och roligt, samt kanske också att män är idioter (karln i bild står som exempel på nån som fumlar (och omedvetet också på en feministisk man, vilket får klassas som idiot även det kanske inte är avsett)).

 28. Access Says:

  Apropå ”För övrigt 2″.

  Jag har länge inte riktigt tagit det där med osynliggörande av män vid ett positivt kontext – kontra synliggörande vid negativ – på allvar. Men jag börjar nog ändra mig. Det är ju faktiskt ett återkommande fenomen som gör att det finns anledning till att tala om strukturell misandri.

  Jag läser en ledare i SvD av Johanne Hildebrandt, där hon skriver följande:

  ” Sverige har sänt ut mer än hundratusen soldater som har tjänstgjort i både fredsbevarande och fredsframtvingande insatser över hela världen. Sedan 1950-talet har nästan 80 militärer dödats när de gjort utlandstjänst. De flesta har omkommit i olyckor, men 17 av dem har dött i strid. Många fler har skadats, blivit skjutna eller fått ett ben bortsprängt. Andra har för alltid kvar djupa sår i själen.

  Dessa människor lämnade sina familjer och ställde upp när politikerna och Försvarsmakten skickade ut dem på uppdrag. Så varför kan man inte ge dem en egen plats, som de gillar, att samlas på och där de kan minnas de offer som gjorts? Varför är det så svårt för Sverige att hylla dessa veteraner? ”

  I texten anstränger hon sig verkligen för att inte nämna att det handlar om män.

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/veteranerna-far-noja-sig-med-en-kotte_7623274.svd

 29. Medborgare X (@MedborgareX) Says:

  Anders Senior!

  Bra skrivet! Har själv tidigare skrivit om precis samma sak. Att feminismen har blivit allt det den en gång sade sig var emot!

  http://medborgarperspektiv.blogspot.se/2011/06/feminismen-har-blivit-allt-det-den-sade.html

 30. michael Says:

  Argus.
  Den artikeln var bra förutom ett fel det är numer journalistkollektivet som är den som sist får märkesskor.

 31. Jämställdhetsfeministern Says:

  Jag tror att alla svenskar innerst inne förstår att Uppsala universitet har helt rätt i att jämställdhet är när kvinnor behandlas bättre än män. Lika behandling av kvinnor och män är ju kvinnoförtryck.

 32. Fredrik Says:

  Argus 17.01: den där artikeln var riktigt hoppingivande. Pärs bok ”säljer som smör”….jag tror tiden så smått börjar bli mogen att gå på offensiven på allvar. Träsket av pseudovetenskap på genusområdet och den utbredda mansdiskrimineringen i samhället kan definitivt bli valfrågor!

 33. Joakim Steneberg Says:

  argus m.fl
  Kollade den där artikeln om troll. Som väl försökte vara självkritisk, på journalist- och dagstidningsnivå?
  Men vad betyder då meningen där (om Pär Ström) ”en ensidig syn på jämställdhet”?
  Det kan väl inte handla om medias behandling av samma(?) ”jämställdhet”, under 35 år?

 34. Ninni Says:

  @ Joakim Steneberg

  Men vad betyder då meningen där (om Pär Ström) “en ensidig syn på jämställdhet”?

  Den betyder precis vad Pär själv säger, att han belyser den obelysta halvan. Snart kopplar dom poängen med det med.

  (Angånde dagis. Dolf skrev ”Ninni är astronaut”. Det är för jag berättat för honom att jag åker till månen med ”mina ungar”. Så ja, jag är på förskola. Men vi håller det där och jag passar på resten.)

 35. Ninni Says:

  @ Access

  Jag har länge inte riktigt tagit det där med osynliggörande av män vid ett positivt kontext – kontra synliggörande vid negativ – på allvar. Men jag börjar nog ändra mig.

  Välkommen! 😉

  Jag tycker det är synnerligen bekymmersamt, då pojkarna/unga män behöver förebilder och få se att manlighet är något bra också

 36. Niko Says:

  Joakim:

  Håller med, det är en ganska märklig artikel. På sätt och vis illustrerar den det besynnerliga som sker när sunda och bra människor inte gillar det radikalfeministerna sysslar med, men samtidigt är så nedtyngda av fördomar att de inte ens lyssnar på vad jämställdismen handlar om.

  På många sätt skulle man ju kunna säga att jämställdismen är det som feminismen var i sin första fas. Alltså att kvinnor och män skall ha samma rättigheter och skyldigheter – och betraktas som lika mycket värda.

 37. Ninni Says:

  Niko

  Jag har länge inte riktigt tagit det där med osynliggörande av män vid ett positivt kontext – kontra synliggörande vid negativ – på allvar. Men jag börjar nog ändra mig.

  Det tolkar jag som försiktighetsåtgärd. Men det kan vara vilket som…
  Oavsett så är det ett steg till på rätt håll.

 38. Niko Says:

  Ninni:

  Det var inte jag som skrev så. Men det spelar ingen roll. Du har helt rätt.

  Din röst här är fenomenelt viktig och du är en hjälte i mina ögon.

 39. vagner Says:

  När man hör en del människor behöver man inte undra varför vi lever i feminismens Saudiarabien.
  Det behövs inget geni för att spela skjortan av folk som saknar elementär förmåga till elementär begreppsanalys.
  Ta bara ”könskommunism”? Hur får du ihop det med ”mansslakt”?
  Feminister har bytt ut ”klass” mot ”kön” påstår man hela tiden.
  Jaså? Varför har feminismen invaderat hela riksdagen som fortfarande representerar olika klasser?
  Bara för att nämna två exempel på idiotin…

 40. Niko Says:

  vagner:

  Vad i hela fridens namn pratar du om? Är du ett troll så är det löjeväckande tydligt.

 41. Niko Says:

  Skulle tro att kommentaren ovan från ”vagner” är en typisk kommentar (kanske inlagd av motståndarna), som kommer att användas av bland annat Maria Sveland och andra för att fortsätta smutskasta och dumförklara sina motståndare.

  Behåll skärpan!

 42. Joakim Steneberg Says:

  Ninni,
  Ähum, det var en s.k. retorisk fråga… (för det var det väl?)
  I 35 år har deras s.k. ”jämställdhet” stört mig. Därför har jag svårt för begreppet, men tycker å andra sidan att ”jämställdism” slår tillbaka på dem.

  Och observante jag hade räknat ut det där, men tack. Har visss erfarenhet som sagt.
  Tror att dolf är lite avis bara, han kom ju inte längre än till segelflygplan…

 43. Jack Says:

  vagner,

  ”Varför har feminismen invaderat hela riksdagen som fortfarande representerar olika klasser?”

  Könskamp står inte i motsättning till klasskamp, de kan ske parallellt både av en grupp med gemensamt namn och av en individ.

  Dock, klasskampen finns väl knappast längre i jämförelse, vi har heller inte klasser på samma sätt som förr.

  Undrar om inte klasskampen kom igång när underklassen redan fått det betydligt bättre? Någon mer historiekunnig får gärna säga sitt om denna hypotes.

  Vad gäller kvinnokampen kom den iaf igång när kvinnor redan hade makten gentemot män.

  Exempelvis i Sverige fick kvinnor bättre juridiska rättigheter än män för ca 100 år sedan, när män tvingades offra ett år av sitt liv (minst, en del dog och fick skador) till värnplikt,. Män hade till skillnad från kvinnor heller inte rösträtt om den inte fullbordat värnplikten, kvinnor hade dock rösträtt oavsett.

  ”Victorious warriors win first and then go to war”
  -Sun Tzu

 44. Bashflak Says:

  Jag har väntat på att nån journalist eller krönikör ska säga ifrån angående vuxenmobbingen som kultureliten sysslar med, bl.a. genom ‘Vita Kränkta Män’.

  Inte förvånande var Sakine Madon först ut.

 45. Ninni Says:

  Niko

  Det var inte jag som skrev så.

  Haha! Klantiga jag då. Det var denna bit av din text jag skulle kopierat som jag menade troligen är en försiktighetsåtgärd.: ”men samtidigt är så nedtyngda av fördomar att de inte ens lyssnar på vad jämställdismen handlar om.”

  Din röst här är fenomenelt viktig och du är en hjälte i mina ögon.

  Tack! 🙂

 46. vagner Says:

  @ Jack
  Om det inte finns underklasser varför gnälls det för jämnan över att feminismen skapar en ny underklass av unga män?
  Redan där begår du en dunderparadox.

  På ytan representerar riksdagspartier fortfarande olika klasser – skillnaden är den att vänstern har sålt sig till högern via feminismen
  Vänstern har i princip försvunnit.
  Detta var det pris som vänstern var tvungen att betala för att lösa ett globalt europeiskt problem i den nationslösa eran – det heter försvaret av arbetskraftens fria rörlighet etc…
  Men du kanske hade föredragit en vänsterrevolution?

  Hursomhelst, enligt din logik skulle varje rörelse som tog på sig offerkoftan kallas en kommunistisk rörelse. Jaha? Och?
  Idiotisk slutsats.

  Är det för att det goda hos ordet ”kommunism” (alltså dess begrepp) inte kan värja sig mot fula ändamål som man här får jämföra det med feminism för att besmutsa det ytterligare men det är inte tillåtet att jämföra naz*sm med feminism?
  För feminism är något bra?
  Vilka dunderparadoxer…

  Vad är logiskt? ”Klass” när du hör ordet ”mansslakt” eller ”jude”?
  Kom ner på jorden!

  Kommunism har aldrig funnits, kommer aldrig att finnas. Därför är det totalt irrelevant att ens nämna det. Framförallt inte i samband med dagens råa feministiska politik…

 47. Joakim Steneberg Says:

  Jack, vad säger du om den här, apropå:
  ”Min coolaste krigsskada – en blå lösnagel i sängen” (Från en tå!)
  http://blog.svd.se/maratonbloggen/2012/10/31/min-coolaste-krigsskada/
  Nyanser?

 48. Niko Says:

  vagner: du är otydlig och kanske rent av obehaglig.

  gör din text begriplig eller dra åt (helvete).

  Modereringsorsak; Ton.

  – Admin

 49. Niko Says:

  Ta bort ”vagners” sjuka inlägg, flagga det som skit, jag vet inte hur Admin fungerar, men just den här typen av trolleri måste bort snabbast möjligt.

 50. Peter Says:

  Trots att högskolan är kvinnodominerad och kvinnocurlingen där gått så långt den kan på alla plan säger Högskoleverket att ”kvinnor och män inte har samma möjligheter att göra karriär inom högskolan” se http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/jamstalldhet/delegationenforjamstalldhetihogskolan/projekt/projekten/hurkanhogskolanblienattraktivarbetsplatsforbadekvinnorochman.5.4d068135136738aead98000505.html
  Som stöd för detta refereras en rapport ”Kokbok för jämställdakademi ” om osynliga strukturer. De går inte att se eller mäta, för de är osynliga, men ändå vet man att de finns och bara drabbar kvinnor. Enligt rapporten är det så att ”den dolda könsdiskrimineringen är svår att identifiera och ännu svårare att hantera på ett individuellt plan…” och att det är ”…viktigt att synliggöra den dolda könsdiskrimineringen inom akademin genom
  att kvinnor får stöd och hjälp att protestera och reagera.”
  Snurrigt så det förslår – man kan göra de osynliga strukturerna synliga genom att ge kvinnor stöd att protestera. Om också män får den hjälpen fungerar inte synliggörandet. Och det bevisar ju att strukturerna finns. Eller?

 51. Joakim Steneberg Says:

  Peter, om det är problem med synliggörandet, eller tvärtom.
  Så borde dom kanske byta genusglasögon?
  Eller om det finns dito linser nuförtiden?

 52. dolf Says:

  @Joakim
  han kom ju inte längre än till segelflygplan…
  Ska be att få upplysa dig om att jag inte är död än.

 53. vagner Says:

  @ Nico
  Alltså hur bombad får man vara?
  Fattar du inte? Ju mer du spyr galla över kommunism, socialism, vänster etc. desto mer anledning ger du åt Sveland och co att likställa PS med Breivik
  Det är precis vad de vill du ska göra.
  Splittra, extremisera…
  Så vem går vems ärenden?
  Vem är troll?

  Vad har du att säga om moderata kommunistpartiet då?
  Centerpartiet kommunisterna?
  Folkkommunistiska partiet?
  Kristkommunisterna?

  Bedrövlig nivå på intelligens dessa dagar.

  Som sagt – inte behöver feministen vara ett geni för att spela skjortan av Niko och co

  Var lite strategisk åtminstone

  Mordereringsorsak. Följer inte bloggens regler för kommentarer.

  – Admin

 54. Dalahest Says:

  Lars Jalmert har verkligen sett till att sänka det här landet, internationellt sett, eftersom utbildningsnivån suger nuförtiden. GRATTIS!

  https://www.flashback.org/t938513

  Klicka för att komma åt Jamstalldhetsradsprotokoll12maj2011.pdf

 55. Admin Says:

  Vagner

  Vi har noterat din åsikt, du anser inte man ska jämföra -ismerna. Du har fått det sagt nu, vi andra håller inte med. Vi skriver inte till/för Sveland och co. De får ha sina åsikter och sitt beteende och stå för det själva. Vi skriver för att påverka gräsrötterna. Vi vill få ”vanligt folk” att få upp ögonen för att feminismen är ren och endast sexism. Vi vill visa vad vi ser i samhället och där är likheterna mellan -ismerna en del.

  Du kan tycka vad du vill om det, men fortsättningsvis accepterar du det eller letar upp någon annan plats att vara på. Försök också skriva på ett tydligare sätt.

  Och slutligen. Här håller vi ton.

  Du får inte fler varningar än denna.

 56. vagner Says:

  Men det jag undrade var varför det var förbjudet att likställa feminism med naz*sm, men tillåtet att fylla hela bloggen med kommunism hit och dit och att ständigt smutskasta socialism etc.

  Istället blev man beskylld för att vara troll, skickad av Sveland och co…

  Jag försöker ju få folk att hålla sig till ämnet i stället för att fylla hela bloggen med ”smygkommunister” hit eller dit

  Vill ni ha en gemensam plattform för män vilka alla oavsett politisk färg fått nog av feminismen, eller inte?

  Mitt svar var en naturlig reaktion mot att jag skulle dra åt helv*
  Jag brukar hålla god ton, så länge ingen trakasserar mig grovt (det finns tusentals olika sätt att censurera folk; bl.a. genom psykisk terror – som du ser ovan)

  Hursomhelst. Gör som ni vill. Föredrar ni splittring i stället för samling, so be it.

  ”Söndra och härska” heter det visst..

 57. Peter Says:

  Har hittat högskoleverkets jämställdhetsplan från 2008

  Klicka för att komma åt jamstalldhetsplan2008.pdf

  Kan någon hitta senare version? Hursomhelst – orförande i kommitten en feminist, massiv kvinnodominans konstaterad på alla nivåer, ej aktuellt med åtgärder mot detta.
  Har någon protokoll ifrån jämställdhetsarbetet på Uppsala universitet?

 58. Anders Senior Says:

  Jag har nu fått ett svar från Uppsala universitet, Enheten för lika villkor:

  ”Hej Anders,

  Arbetsmiljöundersökningar som har gjorts vid Uppsala universitet samt doktorandspegeln som görs både nationellt och här vid UU visar att kvinnor som är doktorander har en sämre upplevd arbetsmiljö och lägre upplevelse av inkludering, därför är mentorsprogram som riktar sig till kvinnor som är doktorander en åtgärd för att skapa lika villkor.

  Med vänlig hälsning
  Annika Lindé
  Enheten för lika villkor”

  Deras åsikt om vad som är lika villkor är alltså inte om det verkligen ÄR lika villkor, utan en subjektiv uppfattining om vad som UPPLEVS som lika villkor…….. Tjena, då lär vi aldrig någonsin få lika villkor, eftersom uppfattningar skiljer sig från individ till individ, och det kommer alltid finnas människor som UPPLEVER saker som orättvisa, oavsett……

 59. Anders Senior Says:

  Ett möjligt exempel Enheten för lika villkors synsätt:

  Det deras svar till mig antyder, är att om vi har ett litet, sunkigt, mögligt klassrum, utan fönster och belysning, men jag är fullt belåten med detta, skulle vara mer rättvist behandlad än en kollega till mig, som upplever att detta inte är till belåtenhet; då skulle alltså min kollega vara mer orättvist behandlad jämfört med mig, och inte ha samma villkor?

  Då kan alltså Enheten för lika villkor placera om min kollega till ett stort, ljust, fint klassrum, utan mögel och med fönster som ger dagsljus, så denne blir nöjd, och därefter hävda att vi har samma villkor?

  Var är logiken i det?

  Så det är alltså den som klagar och gnäller högst som får det bästa, och därefter i fallande ordning till den som klagar minst, som får det sämsta, som ”Enheten för lika villkor” tycker är lika villkor…..

  ”War is peace” eller hur var det? Vi har visst fått en ny metafor.
  ”lika villkor är olika villkor”

 60. Peter Says:

  Anders Senior – bra jobbat att få fram detta svar. Som ju är helt otroligt.
  Kvinnor ”upplever” alltså att det måste bli enklare för dem, och då ordnar den kvinnodominerade ledningen så att det blir så!
  När man objektivt kan mäta blir ju ibland resultatet ett annat, tex med högskoleprovet som gjorts om i omgångar i försök att ge kvinnor högre poang. För att det har upplevts orättvist. Och vi vet att flickor för oförtjänta betyg i grunskolan sett mot resutat på nationella prov. Vilket enligt genusexpertis inte kan ses som ett problem.

 61. The Perfect Man Says:

  Ja det här påminner mig om det gamla stående skämtet bland långtidsarbetslösa när man försökte bli antagen till någon form av vettig vidareutbildning som faktiskt kunde leda till jobb: -Nu skulle man ha vart en mörkhyad lesbisk invandrarkvinna. Det är inget fel i att vara mörkhyad, lesbisk, invandrare eller kvinna men när femtio män och kvinnor blir antagna till en förberedande kurs och bara kvinnor går vidare till den faktiska utbildningen. Inte bara en gång utan kurs efter kurs så kan man ju börja fundera om det inte är ett allvarligt fel att vara man.

 62. Anders Senior Says:

  Vi får se om det blir en fortsättning:

  ”Hej Annika.
  Tack för ditt svar.
  Så ni menar alltså att det är de individuella upplevelserna som ligger till grund för detta?
  Ett subjektivt tyckande?

  Ni menar alltså på fullt allvar att om jag har ett litet, sunkigt, mögligt kontor, utan fönster och belysning, men är fullt belåten med detta, skulle vara mer rättvist behandlad än
  en kollega till mig, som upplever att dennes stora, upplysta, mögelfria kontor, med putsade fönster, inte är till belåtenhet; då skulle alltså min kollega vara mer orättvist behandlad jämfört med mig, och inte ha samma villkor?

  Var är logiken i det?

  Vänligen motivera detta för mig, jag saknar helt förståelse för hur någons subjektiva åsikter plötsligt kan bli grunden för något objektivt som LIKA VILLKOR???

  Mvh
  Anders”

  Det skall bli mycket intressant att få en motivering på detta…..

 63. Peter Says:

  Kafka skulle ha skrattat ihjäl sig!
  För att villkoren ska bli lika finner Enheten för Lika Villkor att villkoren måste bli olika!
  Verklgheten överträffar som sagt all dikt.

 64. Nathan Says:

  Har nu läst igenom samtliga kommentarer och inte någonstans problematiseras frågan. Kanske borde vi fråga oss varför detta jämställdhetsarbete finns, det som enligt Pär är diskriminering? Är det för att kvinnorna har en ond plan om att vilja ta över världen, eller är det för att kvinnor missgynnas i ett system som är utformat för män och för att vi behöver fler kvinnor på höga forskarpositioner för att all forskning inte ska utgå från manliga tänkare?

  På universiteten idag är kvinnor underrepresenterade vad gäller att inneha forskarpositioner, och det är även djupt segregerat vad gäller vilken diciplin och ämne de studerar och får chans att utvecklas inom, samt har kortare och mer osäkra kontrakt. Precis som detta har att göra med klass – de som studerar har ofta föräldrar som studerat själva och har lättare att anpassa sig till universitetens utformning pga den grund de fått i sin uppväxt. Har ni aldrig funderat på om män kanske rekryterar män och utvecklar strukturer för lärande och forskning som inte passar kvinnors liv och arbetsformer?

  Kunskap kan inte ses som någonting objektivt, utan måste ses som något vi skapar genom kontext och värderingar. Vem definierar egentligen kompetens? På vilket sätt tror ni mångfald kan vara negativt för vår kunskapsutveckling?

 65. Peter Says:

  Nathan:
  Du har fel om att kvinnor är underrepresenterade, se:

  Klicka för att komma åt UF0204_2011A01B_SM_UF21SM1201.pdf

  De är överrrepresenterade. Mångfald är bra och vi är ju för lika möjligheter men detta handlar om förtryck och missgynnande av män.

 66. vagner Says:

  @ Nathan

  Ta och sluta upp med dessa myter om underrepresentation, löneskillnader etc.
  Det är fräckt att göra ”kön” till en klassfråga, säger jag och det finns inget som talar för att ni blir nöjda förrän ni har fått hela makten (100% kvinnor – 0% män)

  Ni har FÖRVRÄNGT begreppet klass.

  Såvitt jag vet har kvinnorna haft samma möjligheter till karriär i minst tjugo år nu. Jobba på i stället för att gnälla. Lått ditt anletes svett kvotera upp dig i stället för ”staten” (= vanligt folk) ”kvotera in” dig. Det är det hederliga.

  Det här är ett typexempel på hur folk i tid och otid tar på sig offerkoftan helt för egen vinnings skull, gör sin privata angelägenhet till en klassfråga.

  Klass ÄR INTE LIKA MED kön eller ras eller utseende etc.. Män består av en massa olika klasser. Kvinnor består av en massa olika klasser. Sluta med detta fula spel.

  Tack vare er är socialdemokratin idag ett halvfascistiskt parti och vänsterpartiet kan lika gärna kallas ”vänsterpartiet fascisterna”. Så jävla sorgligt.

  Lika ruttet som när folk ljuger om våldtäkt. Det enda de åstadkommer är att skada de verkliga våldtäktsoffren (som därmed straffas dubbelt upp)

  Det är fult att använda ena könet för sitt elitistiska maktbegär, när ni ändå struntar i majoriteten av underklass-kvinnor.

 67. David8 Says:

  Har kommenterat Artikeln i SR Dalarna 3 ggr nu och frågat varför könet inte är relevant i denna nyheten med alltid annars. Samtliga 3 kommentarer har tagits bort av SR. Journalistens undflyende svar ska visst få vara ”final”. Nordkorea…

Kommentarer är stängda.


%d bloggare gillar detta: