EU stöder kvinnor inom teknik och annat

by

Inom EU finns ett organ som ska hjälpa kvinnor inom områdena teknik och vetenskap. Det heter WITEC, vilket står för ”European Association for Women in Science, Engineering & Technology”. Verksamheten går ut på att hjälpa fram kvinnor (men inte män), bland annat i karriären. WITEC:s webbplats beskriver syftet så här (citat):

 • Öka antalet kvinnor som studerar tekniska och naturvetenskapliga ämnen och stödja deras karriärutveckling;
 • Utveckla kvinnors tekniska och entreprenöriella kunskaper genom praktik och projektverksamhet;
 • Genom nätverk, kunskaps- och informationsutbyte skapa möjligheter för kvinnor inom tekniska och naturvetenskapliga områden;
 • Främja och stötta forskning om kvinnor inom tekniska och naturvetenskapliga områden;
 • Stötta initiativ att främja jämställdhet i arbetslivet;
 • Främja regional, nationell och internationell samverkan.

Bland annat erbjuder WITEC svenska studenter pengar i form av stipendier för att kunna göra praktik utomlands. Bara kvinnliga studenter kan söka. Varje år får 50 svenska kvinnor detta ekonomiska stöd.  ,

Enligt WITEC Sweden ingår även ekonomi i de ”mansdominerade sektorer” inom vilka organisationen verkar för att hjälpa kvinnor (inte bara teknik och vetenskap, alltså). Men greppet är bredare än så. Exempelvis meddelar WITEC Sweden på sin webbplats att de för närvarande är engagerade i projektet ”NINA – New Innovation for New Areas: Empowering women in vocational training into entrepreneurship”. Vad är det?

Jo, de beskriver detta som ”Ett vidareutvecklingsprojekt inom Leonardo da Vinci programmet som vänder sig till studenter inom hälso- och lärarutbildningen där syftet är att tänka i entreprenörsbanor, samt utvecklande av en europeisk modell som ett hjälpverktyg för entreprenörskap”. Det är intressant att notera att WITEC Sweden därmed indirekt klassar hälso- och lärarutbildningar som mansdominerade.

Ett av de redan slutförda program för kvinnor som WITEC Sweden listar på sin webbplats är ”IndiCam@ICT”, som beskrivs som ”Utveckling av ett individuellt karriärledningsverktyg anpassat för IT-sektorn”. Karriärhjälp till kvinnor, alltså. Bland mycket annat ger också WITEC hjälp till kvinnor för att starta företag. Ett avslutat projekt är ”PREFACE”, som beskrivs som ”Utveckling av europeisk modell för entreprenörskap. Syftade till att stimulera (kvinnliga) studenters företagande”. WITEC sträcker sig alltså långt utanför området ”Science, Engineering & Technology”, som organisationens namn anger att de ska ägna sig åt.

Ovanstående är ett utdrag ur min senaste bok ”Mansförbjudet”.

För övrigt: En dansk förskola har inlett försök med könsuppdelad verksamhet. ”Det sågas, huggs och byggs med pojkarna”, skriver Svenska Dagbladet. Detta tycker jag är förkastligt. Varför ska de tjejer som vill såga, hugga och bygga utestängas? Ifall detta ska vara ett försök att göra förskolans feminiserade miljö mera pojkvänlig så är det fel sätt. Gärna sågning och huggning – men det ska vara för alla som vill! Det är självklart för mig som jämställdist. Tack för tipset, Joakim och Petter!

43 svar to “EU stöder kvinnor inom teknik och annat”

 1. Petter Nilsson Says:

  ”Detta tycker jag är förkastligt. Varför ska de tjejer som vill såga, hugga och bygga utestängas?”
  Helt rätt, man skall inte påverka åt ena eller andra hållet. Låt ungarna leka bäst de själva vill.

 2. Café Rättvisan Says:

  Efter att ha läst det där om WITEC känns det ju ännu bättre att Sverige är det land som har näst sämst nettoflöde per capita till/från EU.

 3. Ulf T Says:

  Ang. f.ö. 1, själv hade jag under en period mina barn in Montessori-förskola, åtminstone en del av den perioden med riktigt bra montessorilärare (svåra att få tag i). Det var rena drömmen, när det genomfördes väl!

  Grundprincipen i Montessori är ”följ barnet”, och bygger på att man skall lära sig att se när varje enskilt barn är intresserat av någon viss sak, och då mata barnet med väl uttänkta övningar. När barn väl spårar in på något är de som svampar; innan de är redo är det mest plågsamt att försöka lära dem. Naturligtvis är det lite mer komplext än så, men det är grunden: var lyhörd för barnens behov och smid när järnet är varmt.

  Jag tycker man borde kunna ha en liknande inställning till könsrelaterade övningar. Inte alla pojkar är intresserade av att ”såga, hugga och bygga”, och vissa flickor är det definitivt. Kan man bara vara öppen för att individer är olika, så har vi redan de verktyg vi behöver.

  Maria Montessori borde f.ö. gå hem även hos feminister.

  När hon är 13 år gammal studerar Maria på en teknisk skola där det i övrigt bara går pojkar. Enligt uppgift är det stick i stäv med sin fars önskningar som hon studerar där, dock med stöd av sin mor. Hon går där som förberedelse för sin dröm att bli ingenjör.

  Hon lär vid denna tidpunkt i sitt liv insistera på att hon inte vill bli lärare för att läraryrket vid den tiden är ett av de få yrken som kvinnor uppmuntras att utöva.

  1894 blir hon den första kvinnan att ta examen från Roms Universitets La Sapienza Medicinska Skola och blir därmed en av Italiens första kvinnliga läkare. Det sägs att hon blev antagen till universitet på grund av att man misstog hennes förnamn för Mario (vilket hon senare döpte sin son till). Kvinnor är annars inte tillåtna på universitet vid denna tid.

  Men det är inte egentligen det intressanta med henne, utan vad hon gjorde sedan:

  1897 håller hon en föreläsning vid en utbildningskongress i Turin om träning av handikappade. Italiens utbilldningsminister sitter i publiken och blir så pass imponerad av det han hör att han senare utser henne till chef på Scuola Ortofrenica, en institution som arbetar med att sköta och utbilda de ”mentalt handikappade”. Maria arbetar på institutionen åren 1900-1901.

  Maria Montessori lär ha sett det som en utmaning och möjlighet att prova sina teorier i större omfattning. Hennes första noterbara framgång är när flera av hennes 8-åriga studenter ansöker om att få göra de nationella proven i läsande och skrivande. De ”defekta” barnen inte bara klarar proven, men deras resultat är över medel för alla barn som tar proven. Denna prestation beskrivs ibland som det ”första Montessori-miraklet”.

  Marias svar på deras framgång är ”om mentalt handikappade barn kunde hjälpas till nivån av ‘normala’ barn, så vill [hon] studera potentialen hos ‘normala’ barn”.

  Det sägs att Maria ursprungligen låste in alla utbildningsmaterial i ett skåp vid dagens slut, men en morgon när hon kom försent till skolan hade barnen själva plockat ut materialet ur skåpet, som hon av misstag glömt att låsa kvällen innan. Barnen ville arbeta med materialet och tog god hand om det.

  Denna upplevelse föranleder Maria Montessori att tro att barnen kan ges friheten att arbeta självständigt med materialen när hon väl har visat dem hur de ska användas. Hon gör sig av med skåpet och ersätter det med öppna och låga hyllor från vilka barnen på egen hand kan välja vad de vill arbeta med.

  Nuförtiden ser man för all del mycket at montessoriinfluenser på de flesta förskolor, även om det inte alltid framställs så. Egentligen är det lite märkligt att det tagit sådan tid att nå dit.

 4. Ninni Says:

  FÖ:
  Förstår inte varför det ska vara så svårt att bara strunta i könet. Vad är det för fel med vårt samhälle?

 5. Ulf T Says:

  Jättebra för övrigt att EU kliver in och hjälper tjejer inom teknik. De inledde ju förträffligt med videon Science, it’s a Girl Thing, som perfekt illustrerar vad teknisk vetenskap är och hur kvinnor kan göra en insats. 😉

 6. David8 Says:

  Jag tycker att det låter som ett bra experiment i Danmark. Att pojkars lek inte ska betraktas som ful och oönskad.

  Jämfört med alternativet att pojkarna särskiljs för att titta på när flickorna äter semlor eller ska bankas i huvudet på annat sätt, så är ju det utmärkt att de kan få ”hugga och bygga”.

  Sen bör det ju vara ett väldigt enkelt steg att fortsätta med huggandet och byggandet men att gruppindelningen görs efter intresse och inte kön. (Är säkert nästan så redan idag, personalen ser nog vilka som inte vill ”gå och hugga utan tex stanna inne)

  Uppdelningen görs ju på prov några dagar i veckan och av rätt skäl – Att man också vill pojkarna väl. Tillåta tradiotionell pojklek = bra, även inkludera de flickor som villl = perfekt.

 7. Ninni Says:

  @ Ulf T

  Men va fan! Så min uppgift som ingenjör och kvinna är att gå i skyhöga klackar, se snygg ut och göra läppstift?
  Var är kön till könsbyte?!

 8. Gubbklubben Says:

  Är Witec en del av Nwo, inte så förvånande
  att radikalfeminism tillåtits växa sig så stark i sverige. sverige har alltid varit och är en lydstat.

  För övrigt:
  Motdrag för att kompensera år av okritiserad radikalfeminism och att danskar har mer kudos än svenskar

  Tråd skapad
  https://www.flashback.org/t2001898

 9. AV Says:

  Om FÖ. Jag välkomnar att man hittar fler lärovägar till motorik, samarbete mm än de feminiserade som dominerar förskolan. Dock tycker jag inte det är rätt att dela upp grupper efter kön, eftersom varje individ inte representerar sitt kön. Det finns flickiga pojkar och pojkiga flickor. Det rätta bör vara att presentera flera olika aktiviteter och lärstilar för alla barn och sedan ge dem fritt val att välja utifrån sitt eget intresse. Sen får utfallet bli som det blir. Den flicka som älskar att bygga och pojken som älskar att pyssla med pärlor ska få göra det utan att anses annorlunda. Oftast är vi blandningar av ”manligt” och ”kvinnligt”.

 10. FV Says:

  En kvinna jag känner är bra på att hugga. Hennes pojkvän gjorde slut och då satte hon en yxa i hans dörr som han fann när han kom hem till lgh. Det var kulmen på hennes reaktion när hon blev lämnad.

 11. Joakim Steneberg Says:

  Känner inte till exemplet här om EU, finns säkert mycket att anmärka på där. Men börjar debatten avsomna här?
  Problemet är att media och politik så totalt har fallit i feministfållan, och ensidigt bara stödjer kvinnor, flickor på alla möjliga plan. Inget fel på det i sig anser jag, men det borde vara någon slags balans, på båda könens villkor.
  Vi är olika, och man kan inte ”bara strunta i kön”, eller i människors kategorier. Då blir det nog idag ofta kvinnan som vinner på struntandet…

  Just nu körs Rosa(!?) bandet kampanjen för femitoelfte gången.
  Medan den blå varianten är mer eller mindre avsomnad. Där ligger felet, inte att vi har kampanjer mot könsrelaterade sjukdomar, eller hur? Man struntar inte i kvinnors lidande, omänskligt men man gör det i mäns, för manligt lidande är ”naturligt”. (Krigen)

  Likaså med politik, varför har vi sådan, och nu EU?
  Politk har alltid sysslat med sponsring, eller så har privatpersoner eller företag gjort det.
  Vi har också en ojämlik värld, där folk tycker olika hur den skall blir mer balanserad, medan andra tycker att det behöver den inte alls, eller det ordnar sig själv. Men nu gäller det både ekologi och ekonomi, och på ett globalt plan.
  Och att kvinnor globalt blir mer politiskt involverade (även tar ansvar) tror jag är bra, eller nödvändigt.

  Men ,än och pojkar behöver också uppmärksamhet, och ekonomiska insatser på flera håll. Inte minst för att få tag i obalansen med manlig utsatthet, kriminalitet (traditionella försörjningsansvaret) och nu också få fler pojkar till högre studier.
  Här går det undan mot amazonia! INTE bra.

  Uppmuntran är naturligtvis inte fel, och den kan behöva vara riktad.
  Och kosta skattepengar. Men vi har faktiskt två kön, och just nu så är det ena mer eller midre bortglömt, som kön.
  Utom då den ofta manliga eliten i EU, som alltmer verkar stödja sig på och intressera sig helt på det andra könet.
  Där ligger problemen anser jag, inte att vi har ”politik” (riktade insatser) för den blir vi aldrig av med!
  Eller?

 12. Joakim Steneberg Says:

  Och apropå, idag! https://genusnytt.wordpress.com/2011/03/08/president-obama-tillsatter-ett-mansrad/
  ”President Obama tillsätter ett mansråd”. Vet inte hur det gick med det, eller om Romney har något liknande.
  Kanske det överlever valet, och blir av?

  Men var vi inte överens om att detta var bra? (Inte så många kommentarer dock…)
  Och nog begriper vi väl att det kommer att KOSTA, skattepengar?
  För främst det manliga könets skull, och för pojkar?

 13. MarcusE Says:

  @Ström

  ”För övrigt: En dansk förskola har inlett försök med könsuppdelad verksamhet. ”Det sågas, huggs och byggs med pojkarna”, skriver Svenska Dagbladet. Detta tycker jag är förkastligt. Varför ska de tjejer som vill såga, hugga och bygga utestängas? Ifall detta ska vara ett försök att göra förskolans feminiserade miljö mera pojkvänlig så är det fel sätt. Gärna sågning och huggning – men det ska vara för alla som vill! Det är självklart för mig som jämställdist.”

  VACKERT!

 14. Joakim Steneberg Says:

  Visst är WITEC vinklat, typiskt. Och på fel håll på sina håll som vi ser. Som i Sverige!
  Men görs verkligen ingenting för särskilt pojkar och män inom EU?
  Något liknande som t.ex. WITEC?
  Dom kanske resonerar som ”att jorbrukssektorn får så mycket och den är mansdominerad”…?

 15. Crow Says:

  ”http://www.svt.se/nyheter/sverige/trogt-for-svensk-jamstalldhet”

  Kommentar?

 16. Gubbklubben Says:

  Joakim S

  Nämn ett projekt som är uttalat riktat till män?

  Jordbruk är visserligen dominerat av grovarbetande män men även kvinnor jobbar
  inom samma sektor.

  Finner du någon Eu en satsning så säg till
  te x
  mot pojkars försämrade resultat i skolan, pojkar och mäns självmord, kvinnors våld mot män, hemlöshet, kartläggning av vårdnadstvister, män och arbetslöshet, pojkars introduktion i organiserad brottslighet, mäns oprovocerade våld mot män, män garanteras rättvis och rättssäker rättegång osv eller ett enda land som satsar forskningsanslag ja du förstår. Kanske USA som nämndes i ovan inlägg.

  Såg en dokumentär om färgade unga män i USA som lever med sina mödrar och själva blir indragna i organiserad brottslighet och gangsta kriminalitet. Sönerna gick på college och försökte skärpa sig. Fäderna blev skjutna i nån drogrelaterad uppgörelse eller åkte in på kåken när sönerna va små. Klart Obama ser tydliga mönster där hans bröder blöder av ett systemfel. Obamas satsning kommer blockeras från rikemanslobbyn i kulisserna. För att kämpa för sårade stympade irak och afghanistan veteraner, de utslagna och utförsäkrade färgade och vita männens rättigheter och framtid tjänas det inga pengar på. Dom är utbytbara produkter och har sig själva att skylla den amerikanska drömmen inte uppfylldes.

 17. JD Says:

  Det är nästan bara Män på listan över Sveriges bästa IT-utvecklare.
  http://www.idg.se/2.1085/1.475389/hela-listan-pa-sveriges-100-basta-utvecklare?showGallery=true&allimages=true

  De få kvinnor som finns på listan får i alla fall mig att känna misstanke om de har kvoterats in på denna lista och att det finns många män som utifrån kompetens borde ha förtjänat bättre att få finnas med på listan!
  Det behöver inte alls vara på det sättet men på grund av att Witec och att många andra organisationer ständigt kvoterar in kvinnor med undermålig kompetens i ledande positioner så har jag under senare år instinktivt lärt mig att ifrågasätta kvinnors kompetens!
  Tyvärr innebär det att även kompetenta kvinnor inledningsvis blir ifrågasatta på ett helt annat sätt än om de vore män.

 18. Ninni Says:

  @ JD

  att många andra organisationer ständigt kvoterar in kvinnor med undermålig kompetens i ledande positioner så har jag under senare år instinktivt lärt mig att ifrågasätta kvinnors kompetens!
  Tyvärr innebär det att även kompetenta kvinnor inledningsvis blir ifrågasatta på ett helt annat sätt än om de vore män.

  Precis så. Konsekvensen av denna galenskap är att kvinnor blir(kommer att bli) ifrågasatta på ett sätt män inte blir. Snacka om självuppfyllande profetia.
  Utöver att jag upplever det kränkande att kvinnor särbehandlas (Vi är f*n inte handikappade på något sätt. Vi kan själv på samma villkor.) så är denna konsekvens ytterst allvarlig för de kvinnor det berör.

 19. Ulf T Says:

  @JD,

  Den där listan skall iofs tas med en nypa salt. 🙂

  Om man vore seriös om att vaska fram de bästa utvecklarna skulle man till att börja med vara misstänksam mot varenda namn med en rollbeskrivning som ”teknisk chef”, ”evangelist”, ”teknisk säljare”, ”metodexpert”, ”projektledare”, osv – dvs alla som sannolikt ägnar större delen av dagarna åt något annat än mjukvaruutveckling. Ok, ”evangelist” är gränsfall, liksom ”arkitekt”, men grundprincipen är att för att kunna rankas som en av Sveriges bästa programmerare, behöver man faktiskt skriva program, rätt avancerade sådana, och helst på heltid! Man tappar stinget ganska raskt när man börjar ägna sig åt annat.

  Jag avstår ifrån att analysera listan närmare. 🙂

 20. Jonna, ex-feminist Says:

  Detta är OT men viktigt,

  Sunda förändringar på gång på domstolarna?

  ”I domen skriver tingsrätten att det är inte är tillräckligt för en fällande dom att en målsägandes berättelse är mer trovärdig än den tilltalades. Det krävs att det inte finns några rimliga tvivel om det åtalades skuld.”

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/frikanns-for-misstankt-barnvaldtakt_7647192.svd

 21. Joakim Steneberg Says:

  Gubbklubben.precis, det är ju det jag menar. (Jordbruktet var mer en parentes, men där är mest män) Och Obama.

  Det behövs riktade ekonomiska insatser (för att inte tala om intresse för) ÄVEN för män och för pojkar.
  Och då får vi kanske acceptera en del för kvinnor?
  Dvs inte den sorts kvotering utanför kompetens och högt upp i hierarkier. Eller i feministiska domäner, som genusvetenskap.
  Utan en budget, som riktar lite, lite mer till män, i stället för totalt intresselöst som nu! (Vilket skapar problem för båda könen)

  Men vi lever också i könsrollsamhällets avveckling i väst.
  Därför gynnar politiker och EU kvinnorna, det är lika bra att inse detta, och varför!
  Går vi sedan utanför väst blir könsrollsamhällen än mer tydligt, men påverkan från väst kommer, är på gång.

 22. Per Plex Says:

  OT
  Rapport hade ett inslag om jämställdhet ikväll. Den hade inte ökat på de senaste två åren, sa man. Som exempel tog man representation i styrelser och löneskillnader. Tonen var något uppgiven, enligt min tolkning.
  Kan det va så att medias version av jämställdhet står och stampar, medan riktig jämställdhet är på frammarsch?

 23. Adam Bek Says:

  Dags att damma av och uppdatera Laurence J Peter gamla sentens:

  ”I ett maktsystem tenderar varje kvinna att stiga till sin inkompetensnivå. Till sist kommer varje post att tendera att vara besatt med en kvinna som saknar kompetens att utföra sina arbetsuppgifter. Arbetet utförs av de anställda som ännu inte har nått sin inkompetensnivå.”

  (”Kvinna” skall bytas ut mot ”anställd” om man vill ha originalversionen).
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Peters_princip

 24. GG Says:

  @Per Plex, Crow: SvD har kommenterat SCB-undersökningen som Svt-inslaget baseras på:

  http://blog.svd.se/ledarbloggen/2012/11/06/jamstalldheten-trampar-vatten/

 25. Ninni Says:

  GG

  Ur artikeln:
  ”SCB och svensk statistik är värdefull såväl för forskare som samhällsdebatt och politik. Men det är vanskligt att grunda politik på utfall av människors fria val. Jämställdhet och rättvisa handlar om lika rättigheter och då måste fokus vara på rättvisa processer snarare än lika utfall.”

  Låter jämställdistiskt och bra. 😀

 26. Adam Bek Says:

  @GG:
  En del tankegångar vi känner igen från denna blogg. Inte minst slutet:
  ”det är vanskligt att grunda politik på utfall av människors fria val. Jämställdhet och rättvisa handlar om lika rättigheter och då måste fokus vara på rättvisa processer snarare än lika utfall.”

  Det får väl betecknas som en framgång att läsa sådana formuleringar i riksmedia?

 27. GG Says:

  @Ninni, Adam Bek: Kan bara hålla med er!

  @Pär: Tack för outröttligt arbete som börjar ge frukt!

 28. Joakim Steneberg Says:

  ? EU kommer med all sannolikhet knappast att ändra på den här politiken, att på olika sätt satsa på kvinnor. Tror någon det?
  Den bästa vore att med demokratiska och/eller jämställda argument kräva att även manligt kön omfattas.

 29. Ninni Says:

  @ Joakim

  Tror någon det?

  Gräsrotsrörelser har fått makten att vända skutan förr. Det kommer ta tid på EU-nivå, men det kommer. Sverige kommer vända långt före EU(eftersom vi ligger före på denna sjuka väg och missnöjet bland folket då kommer tidigare)

 30. Joakim Steneberg Says:

  Ninni, kan ligga något i det.
  Och att man i ”mest jämställda landet” slutligen inser:
  Man löser inte kvinnors problem, utan att lösa mäns.
  Särskilt som man, med rätt eller orätt, anser att de förras problem beror på de senares.
  (Och jämställt: Man löser inte mäns problem heller, utan att lösa kvinnors.)

 31. Alexandra Says:

  Men är det verkligen så förkastligt? Står det uttryckligen att flickor är förbjudna i gruppen? Jag menar, är det inte rätt ok ändå att ha flick- och pojkgrupper, i synnerhet om man kan vara lite flexibel och exv låta de flickor som visar intresse vara med och snickra? Om man erkänner att det finns två kön och att dessa skiljer sig åt mentalt (även om man inte kan beskriva exakt hur), så är det väl inte orimligt att anpassa förskoleaktiviteter efter detta? Grundat på personalens erfarenheter av hur flickor respektive pojkar beter sig. Och så länge man inte blir extrem, rabiat eller bara trångsynt fördomsfull, naturligtvis.

 32. Peter Says:

  Angående att staten ska lösa medborgarnas problem: vem vill ha ett samhälle där staten ska lägga tillrätta medborgarnas liv från vagga till grav, ens om syftet är att bespara dessa att exvis må dåligt av konsekvenserna av dåliga egna beslut??? Inte jag! Vad skulle det bli för förvuxna, passiviserade, omogna jättebebisar till vuxna människor? Var är fö demokratitanken i det här? Hela inställningen är fullständigt pervers!

 33. Ninni Says:

  @ Joakim S.

  Absolut. Det finns, som jag ser det två huvudsakliga drivkrafter i detta, makteliten och pojkflickor.

  Makteliten behöver få upp ögonen för prislappen detta har, den är långt mer omfatttande, som jag ser det, än dessa verkningslösa investeringar (pojkar som slås ut, MGTOW, psykisk ohälsa som ökar, vi pratade tidigare om kvinnors kompetens som ifrågasätts)
  Pojkflickorna behöver förklaring till varför kvinno-stereotypen och könsrollen passar oss så förbenade illa i varje söm. Den förklaringen finns i den biologiska forskningen.

  Dels går mäns och kvinnors problembilder hand-i-hand, så som du skriver och behöver lösas parallellt. Men ofta, menar jag, är det bra att inte se det som en könsfråga alls, t.ex. partnervåld, där kön är fel faktor att stirra på.

 34. Ninni Says:

  @ Alexandra

  Står det uttryckligen att flickor är förbjudna i gruppen?

  Ur artikeln: ”med en mer handfast könsuppdelad pedagogik”

  Det tolkar jag som man särar barnen efter könsorgan. Biologiska skillnader gäller bara på kollektivnivå.
  Om man inte väljer vem som behöver detta strikt efter kön, så är det ju mer än okej.

 35. Jack Says:

  Crow,

  Fantastiskt läsande. Lögnerna är packade som sardiner i den artikeln.

  Den här gillar jag speciellt:
  ”de senaste 20 åren…männen…ökat sin andel av hushållsarbetet till 8 minuter per dag.”

  Eller den här:
  ”obetalt hemarbete”
  En populär myt.

  Den som arbetar hemma får ju tillgång till sitt arbetes frukt och slipper dessutom all skatt. Rent av kan vederbörande gå och casha in bidrag.

 36. Jack Says:

  Apropå avlönat arbete. Det finns en sektor i Sverige som avlönar sig genom att med våld taga pengar från andra människor. Det är den offentliga sektorn, det är också där kvinnan huserar idag.

  Jag såg ytterst intressant statistik gällande hur den offentliga och privata sektorn utvecklats mellan 1950 och 2006. Den privata sektorn hade lika många anställda 2006 som 1950(!). Den offentliga och våldsbaserade sektorn har ökat med 1 miljon personer (lönetagare) (häribland i huvusak kvinnor).

  Vad kan det tänkas säga om genomsnittssvenskans vilja att bruka våld för att taga pengar från andra?

  En sådan förändring bör också synas i Sveriges befolkningsstatistik. Under samma period har Sveriges befolkning ökat med knappt 3 miljoner. 1 miljon invandrade från hemmen till den våldsbaserade sektorn räcker inte som förklaring, men många har barn, låt säga 1 miljon till.

  Den tredje gruppen som ökat är…pensionärer. Vid 1950 beräknades man dö ganska snabbt efter pension. Idag efter en pensionering runt 65 lever t ex kvinnor typiskt till 80-90 års ålder medan män till de är 70 någonting.

  En relevant siffra ur minnet är att vi idag har ca 350 000 kvinnor som åtnjuter änkepension, dvs deras make har dött så de får hans pension också. En man vars fru har dött får dock inte hennes pension enligt svensk lag som alltså är gravt sexistisk, diskriminerande och könsåtskiljande. Detta trots att man vet att risken för självmord är stor för män i denna sits, speciellt om de har det ekonomiskt svårt.

  I genussammanhang brukar 50-talet framställas som ett skräckens tidsålder där kvinnors arbete inte kunde beskattas och även män hade mänskliga rättigheter men helt klart verkar det vara så att samhället var mindre våldsbenäget genom den mindre mindre offentlig sektorn och att människor arbetade en större del av sitt liv för att inte leva på andra.

 37. Joakim Steneberg Says:

  ”President Obama tillsätter ett mansråd”. Hela frågan kom i bakgrunden i valet, men vi kan väl hoppas på nånting sådant!

  https://genusnytt.wordpress.com/2011/03/08/president-obama-tillsatter-ett-mansrad/

  Här är det ursprungliga förslaget, med Warren Farell involverad
  Rådet ska heta White House Council on Boys to Men, och det ska ha tre syften:

  – Kartlägga pojkars status och undersöka vilka problem som drabbar dem under deras process att bli män
  – Kartlägga både uppenbara och underliggande problem som drabbar pojkar och män i samhället
  – Komma med förslag på lösningar

 38. Gubbklubben Says:

  Joakim Steneberg

  Vem tjänar på könsrollernas avveckling?
  Varför avveckling av könsroller?

  Ökade skatteintäkter tillfälligt och kortsiktigt på papperet via statsfeminism till maktens elitmän. Inlindat i bluffen om ökad jämställdhet kommer implodera den dagen män förstår att dom är endast är slavar och förbrukningsvara i statsfeminism och makt elitens tjänst. Samhällsgrunden av män börjar vakna upp och organisera sig i detta dunkla dubbelspel mellan feminister, statsfeminism och maktens elitmän som i alla tider offrat pojkar och män.

 39. Joakim Steneberg Says:

  Gubbklubben,

  Ja könsroller kan väl förändras, men på folks egna villkor.

  Och få vill väl ha det som i franska societeten på 1700-talet, eller som hos USA:s tonåringar på 50-talet och framåt?
  När hon, fortfarande oskuld, stod på tå och kysste sin 20-åriga hjälte på väg till kriget i främmande land?

  Men i övrigt instämmer jag, och det du nämner gällde alltså redan under gårdagen. Maktens elitmän som mer förtryckte sitt eget kön.
  Åtminstone delvis för kvinnans skull, och idag genom fjäsket inför feminismen.
  Makten som den ger genom vanliga kvinnors (och mäns) passivitet och tystnad.

 40. hemligtperspektiv Says:

  Ninni:

  Jo, jag håller med dig om att det främst syns på kollektiv nivå, men det är ju inte som att jag inte kan märka av könet hos en enskild individ. Jag tycker inte att det är någon skandal att man samlar pojkar och flickor i olika grupper och gör sådant som pojkar resp flickor brukar tycka om. Faktiskt inte alls. Det känns helt naturligt. Det är inte detsamma som att förbjuda eller tvinga. Vad som däremot är illa är om man på något sätt straffar eller får ett barn att må dåligt för att det inte uppvisar könsstereotypt beteende. Eller om man vägrar låta en flicka snickra på grund av sitt kön. Men det är inte riktigt samma sak.

  Med reservation för att de kanske är rena tokstollar på just den här förskolan. Jag vet inte vad som avses med en ”mer handfast pedagogik”.

 41. Ulf T Says:

  @hemligtperspektiv,

  Jag tycker inte att det är någon skandal att man samlar pojkar och flickor i olika grupper och gör sådant som pojkar resp flickor brukar tycka om. Faktiskt inte alls.

  Men grejen är ju att det inte behövs! Om man utformar sin pedagogik så att den rymmer såväl typiska pojkaktiviteter och typiska flickaktiviteter, så går det alldeles utmärkt – och borde uppmuntras – att pojkar och flickor själva får välja vilka aktiviteter de gillar bäst.

  Det som riskerar bli ett problem, och möjligen är ett problem redan t.ex. i skolan, är när man för ensidigt fokuserar på ett kön som ‘ideal’, eller av andra skäl begränsar aktiviteterna på ett sätt som slår oproportionerligt mot det ena könet.

  Beträffande skolan, har det ju framkommit i flera studier att både flickor och pojkar – men allra mest pojkar – höjer sin prestation påtagligt om de får delta i fysiska aktiviteter varje dag. Jag tror inte att man skurit ned på fysisk aktivitet för att specifikt anpassa undervisningen mer för flickor. Dock kan man förstås undra om rönen inte fått betydligt mer uppmärksamhet om det var flickor (iofs redan betygsmässigt gynnade) som tjänade mest på en sådan förändring. På liknande sätt kan man fråga sig varför man är ovillig att återgå till gamla beprövade medoter för att lära sig läsa, med tanke på att både flickor och pojkar – men framför allt pojkar – lär sig bättre med den gamla metoden (självklart behöver man komplettera med andra moment). I båda dessa fall skulle båda könen vinna på förändringen, men det finns ingen anledning att separera könen.

  As late as 1992, there were no gender differences in the reading scores of Scottish eight-year-olds. At that time, Scottish children were reading well above grade level on average. The usual explanations don’t apply here, since the storybooks in Scottish schools contained the same proportion of masculine heroes, there were just as many female teachers, the Scottish curriculum was quite comparable, and Scottish boys are similarly made of snakes and snails and puppy dog tails.

  However, there was one significant difference between North American and Scotland at that time: the way beginning reading was taught. Somehow, Scotland managed to escape the worst excesses of “progressive” teaching methods, retaining more traditional and phonics-based instruction.

  Even today, a few Scottish shires, like Clackmannanshire and West Dunbartonshire, have excellent phonics instruction and, in these shires, the boys are reading at least as well as the girls. In some categories, they are actually reading better than the girls! Unfortunately, some progressive elements have gradually crept in to the rest of Scotland, and so now Scottish children are not reading as well as before and a slight gender gap has developed in reading.

 42. Ulf T Says:

  Här en intressant artikel, förresten.

  Schooling is increasingly feminized. Female teachers still far outnumber men in the elementary grades and now also dominate high schools. Principals and senior administrators are more likely to be women than in the past. At the same time, the curricula are also being changed to reflect qualities more likely found in girls than boys.

  Reading, the key to most subsequent learning, is still dominated in many jurisdictions by “child-centred” ideology that sees opportunity as more important than direct, phonetic instruction. Girls are more likely than boys to have both the will and the ability to please the teacher and take the opportunity to master reading. Ironically, young children are asked to use language in math – they are expected to explain how they found that 6 times 7 is 42. Woe betide the boy who has memorized his tables or has found arithmetical shortcuts.

  Pictorial illustrations, often empty of thought, are also demanded beyond primary grades. Projects proliferate, vaguely described and without apparent instructional purpose. Boys, less inclined to voluntary “enrichment” in the first place, lag further. Formal teaching of skills and concepts declines or disappears. Instruction in high schools becomes more inductive and less deductive, but boys do better in logical steps than in intuitive exploration.

  Overall, current educational fashions appeal most to compliant middle or upper class girls who enjoy the learning processes and are happy to ask for help from their teachers and parents, and least to those boys who are primarily task-oriented, unwilling to go beyond the expected minimum, and resistant to supervision.

  There are no easy solutions – the facts are the facts – in society and within schools. Encouraging the separation of children into separate boys’ and girls’ schools is an obvious but not very helpful solution. There were good reasons why most schools, including independent schools, became mixed. At a time when jobs, at work and in the home, are becoming less divided by gender, a common socialization is even more necessary to develop mutual respect and understanding.

  Equally important, the cultural and genetic differences between the sexes are generalized averages – some girls are more aggressive than some boys, some boys love the process of learning, and some girls quickly develop an aptitude for manipulation of objects in three dimensions while some boys are clueless. Separation aggravates the isolation of those children who partially or not at all fit their gender’s template.

 43. Ninni Says:

  @ Ulf T (14:48)

  Gissa en gång om jag älskar den sista meningen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: