Genuspilot är nog ett riktigt framtidsyrke

by

Det verkar som om genuspilot är ett framtidsyrke. Jag måste erkänna att tills nyligen kände jag inte ens till yrkets existens. Men det går ju snabbt framåt här i världen – vi lever ju i moderna tider nu.

Vad är då en genuspilot? Jag har inte lyckats få fram någon exakt definition, men när jag läser vad som skrivs om genuspiloter så får jag intrycket att det är ett slags genusproffs som hjälper till att anlägga ett genusperspektiv, alltså införa ett genustänkande, företrädesvis inom utbildningsväsendet. Du kan nedan läsa tre utdrag ur dokument jag hittat på nätet om hur genuspiloter träder in.

1. Förskolan i Älvsjö, resultatenhet 1 (här)

Uppföljning

Genuspiloterna delger arbetsgruppen uppgifter såsom observationer och metoder för att fördjupa sina kunskaper. Uppgifterna återkopplas och redovisas i nätverket.

Utveckling

Genusarbete måste prioriteras. Varje förskola ska ha en egen aktiv genusgrupp där genuspiloten är den drivande. På varje APT ska arbetet med genus och vårt förhållningssätt synliggöras och utvecklas. Förskolorna ska ha pedagoger med olika etnisk bakgrund och nationalitet. Mångfald är viktigt, det ger barnen en bild av verkligheten och en medvetenhet om sitt kulturarv.

2. Juridiska institutionen, Umeå Universitet (här).

Ordföranden har förslag på ett projekt som uppföljning på det genushandledningsprojekt som pågått under vt 2005. Tanken är att det skall utses s.k. genuspiloter (en genuspilot/terminskurs 1-6 samt RoA) som skall ha ansvar för genusperspektiv på ”sin” termin. En halvdagsträff per termin skall avsättas där piloterna, tillsammans med ordföranden, diskuterar hur genusperspektivet behandlas under respektive termin, t.ex. i seminariematerial, PM-ämnen, examination etc. Syftet skulle vara att få en röd tråd i hur genusfrågor behandlas på terminskurserna och att söka en gradvis kunskapsstegring i utbildningen. Pengar har sökts för projektet, och jämställdhetsgruppen ställde sig positiv till förslaget. Inom ramen för projektet bör även frågan om hur genusperspektivet kan föras in mer ”naturligt” i undervisningen diskuteras.

3. Kullens förskola, Växjö kommun (här):

•    Vi har en genuspilot som informerar och tipsar oss pedagoger i jämställdhetsarbetet.
•    Genuspiloten förser oss med diskussionsfrågor.
•    Vi hade en stängningsdag i augusti-08 i ett 1-16 års perspektiv. Där berättade genuspiloterna om jämställdhetsarbetet ute på fältet.
•    Vi ska observera varandra i vårt bemötande gentemot barnen.
•    Vi anpassar vår miljö så att den passar alla barn oavsett kön.
•    I personalgruppen tänker vi på att låta pojkar och flickor få samma förutsättningar på förskolan.

Ifall du som läser detta är mera insatt i genuspilotyrket får du gärna dela med dig av din kunskap som kommentar!

Ett annat nytt yrke är jämställdhetsstrateg. En sådan finns i Gnesta Kommun, hon heter Karina Solax Stridh. Här kan du läsa hennes sida. Hon har tydligen uttalat sig i radio nyligen och kommit in på våld och män. Tack för tipset, Martin!

För övrigt, här kan du gå genuscoaching. Tack för tipset, Henrik!

34 svar to “Genuspilot är nog ett riktigt framtidsyrke”

 1. 50/50 Says:

  ”I personalgruppen tänker vi på att låta pojkar och flickor få samma förutsättningar på förskolan.”

  Tydligen gäller inte detta resten av skolan där tjejerna vinner och pojkarna förlorar….

 2. Tanja Says:

  Pär, det finns ännu fler: 🙂 genuspiloter, förändringspiloter, jämställdhetspiloter, jämställdhetsutvecklare, genusutvecklare, genusstrateger, jämställdhetsstrateger, genuscoacher, jämställdhetscaocher, jämställdhetsdirektörer, genuskonsulter, jämställdhetskonsulter, genusambassadörer, jämställdhets-ambassadörer och jämställdhetsinspektörer – se här: http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/21/uppsala-universitets-institutioner-nobbar-genusmarkningen/

  Vad gör en genuscoach? Från jamstall.nu:
  ”Genuscoaching innebär att genuscoachen, som kan vara en konsult eller forskare, deltar i och observerar en verksamhet, till exempel ett möte. Efteråt går genuscoachen tillsammans med den aktör som skall bli medveten om hur genus görs i den aktuella situationen/organisationen igenom händelser, analyserar och tolkar vad som skett och hur olika aktörer agerat. Metoden kan användas för att skapa en fördjupad förståelse av hur kön konstrueras i organisationer.

  Genom observationer av möten kan exempelvis en förståelse skapas om hur makt och kön konstrueras i förhållande till vilka som inkluderas, respektive exkluderas i samtalen. Metoden ger projektledaren/ förändringsledaren möjlighet att reflektera över sin vardag för att sedan processa denna kunskap tillsammans med genuscoachen för en genusteoretisk tolkning. Metoden gynnar praktikernas lärande samtidigt som den bidrar med genusvetenskaplig kunskap.”

 3. Tanja Says:

  Och förändringspiloterna sitter på Vinnova: :-)http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/06/det-nya-yrket-forandringspilot/

 4. Tanja Says:

  Äsch, blev inget mellanslag. Vinnova har en årsbudget på 2 miljarder. Då behövs förändringspiloter som kan syoppa pengarna i gensuforskarnas fickor:
  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/06/det-nya-yrket-forandringspilot/

 5. Tanja Says:

  Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuur klarar sig de arbetsplatser som saknar sådana här konsulter. Pär – ni har väl piloter och inspektörer, coacher och ambassadörer på DNV? 😉

 6. 50/50 Says:

  @Tanja

  Stadsideologin måste ju implementeras på något sätt. Hur ska man bilda en feministisk stat utan genuspolis?

 7. Tanja Says:

  Det står inget i regeringsbeslutet om dessa yrken, trots att man har 50/50-målet. Så egentligen skulle man kunna slippa 🙂
  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/13/nar-lika-mojligheter-blev-5050/

  Implementering och övervakning kräver dock det här nätverket av proffs som bygger upp förtryckarstrukturer, du har rätt! När nu måste jag jobba (med matten alltså :-))

 8. Arvid Andersson Says:

  Var får man kräkas….? Delar GenusNytt ut kräkpåsar?

 9. 50/50 Says:

  @Arvid

  Det är dags för att emigrera….

 10. Lövet Says:

  Ja i ivern att skapa nya arbetstillfällen för alla med examen från alla de nya genus(o)vetenskapliga institutionerna så har de förstås felöversatt engelskans pilot i betydelsen ”lots” till svenskans ”pilot” i betydelsen flygförare…

  Hehe, man börjar snabbt associera… Undrar hur det går till när en genuspilot håller i spaken?

 11. Reflektioner Says:

  Hela genusbegreppet är en brist på bildning kombinerat med den enfaldiga kommunistiska målsättningen att skapa en enhetsmänniska utan könsrelaterade egenskaper.

  Tyvärr – ur genusdemagogernas synpunkt – dessa projekt är totalt meningslösa. Biologismen kör över dessa korkade projekt och det mesta blir som naturen bestämt att det skall vara.

 12. krakel Says:

  Genuspirater finns det också. Det är alla som jobbar med genusprefix som har lapp för ena ögat är därför bara ser till det ena könets rättigheter….

 13. John Berg Says:

  Genuspilot, en feministisk politruk?

  Wikipedia:

  ”Politruk (ry. политру́к), ”politisk instruktör”, mer bokstavligt ”politisk handledare”, av sammansättningen ”polit” för politisk och ”ruk” för handledare ur det ryska ordet för hand, ”ruka” (ry. Рука). En politruk var en av det sovjetiska kommunistpartiet utnämnd befälsperson som inom Röda armén fungerade som ställföreträdare åt en förbandschef. De infördes av Lev Trotskij efter Ryska revolutionen när man skulle integrera trupper som tjänstgjort under tsaren. Innan 1942 bar de titeln politisk kommissarie och senare har de även kallats zampolit. I politrukens uppgifter ingick att förmedla propaganda till trupperna och att se till att partiets beslut utfördes. Fram till 1942 hade de rätt att åsidosätta den militära befälsordningen och även att avsätta befäl om de ansåg det nödvändigt.”

 14. E Says:

  Tänkte tipsa om att Natalia Kazmierska nämner dig i dagens kolumn. ett citat från artikeln, ”Om jag googlar ordet ”genus” i dag hamnar jag inte på någon sajt om kvinnofrågor, utan på bloggen Genusnytt – som drivs av antifeministen Pär Ström. Han propagerar dagligen för att det är synd om män, medan feminismen bidrar till världens ondska.”

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/nataliakazmierska/article8237365.ab

 15. tgvara Says:

  Jag har i stor del av mitt liv haft mycket glädja av att vara VENUSPILOT!

 16. Anna F Says:

  @E

  Hmm, Natalia Kazmierska går i sin mästares (AB) koppel och skäller på fel träd. Ordet genus handlar inte om kvinnofrågor, Genusnytt är inte antifeministisk den är för jämställdhet. Feminismen bidrar inte till världens ondska, den rosa-fascism ÄR ondska precis som brun-ascism.

 17. Rickard Says:

  Jag har bara ett ord för det hela – pysseljobb!

 18. Lasse Says:

  ”Han propagerar dagligen för att det är synd om män, medan feminismen bidrar till världens ondska.”

  Vad bra med lite gratisreklam 😉 även fast de i vanlig ordning vänt på hela steken.

  https://genusnytt.wordpress.com/2009/02/12/kvinnor-ar-142-ganger-sa-drabbade-som-man/

  (Förmodligen skulle man kunna uppdatera listan med ytterliggare hundra efterssom den inte är uppdaterad)

 19. Lotta Says:

  Tycker det låter jättebra! Särskilt arbetet på Kullens förskola, hoppas ambitionen fungerar bra i praktiken också!

 20. Marianne AnyS Says:

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/assange-gripen-i-storbritannien_5788621.svd

 21. Anna F Says:

  @Lotta

  Tror att du har missuppfattat! Det handlar om ”Kullens” inte Blåkullans förskola 😉

  PS, glöm inte katten…

 22. Marianne AnyS Says:

  http://www.rawstory.com/rs/2010/12/assange-rape-accuser-cia-ties/

 23. Marianne AnyS Says:

  http://www.counterpunch.org/shamir09142010.html

 24. AW Says:

  Jag reagerade på ordet manlighetsnorm och koppling till våld. Enligt brottsstatistik är mäns våld mot kvinnor oerhört sällsynt, även om massmedia påstår något annat. Jag har jobbat inom rättsväsendet och kan meddela att det visst finns män som slår sina kvinnor men oftast rör det sig om väldigt fåtal män som begår samma brott om igen. Det är inte acceptabelt såklart. Men, hur är det med kvinnors våld mot män? Då menar jag även kvinnors psykiska våld mot män. Enligt undersökningar och min egen erfarenhet är den formen av misshandel mer vanlig än mäns fysiska våld mot kvinnor. Hur kommer det sig att denna ”kvinnlighetsnorm” inte uppmärksammas eller problematiseras????
  /Anders Wersén

 25. putte Says:

  Jojo. Friska tag. Ordföranden Mao, om han levde, skulle ha känt sig som en vilsen politruk-amatör. Ny a tider – nya vindar.

 26. Martin Says:

  Såhär säger jämställdhetsstrategen i Gnesta Kommun;

  ‘Våldsutövning har med manlighetsnormer att göra.
  Vi skulle inte ha våld i samhället om vi inte tillåter pojkar att utöva våld.
  När man jobbar med Genusteori UTGÅR man ifrån att våld inte finns i oss utan är socialt skapat och det är POJKAR som tillåts och ALLT våld i samhället beror på DET våldet.’

  Om detta är utgångspunkten för i och för sig vällovliga initiativ för likabehandling i skolan (som det står i programförklaringen) ligger det farligt nära till hands att resultatet hamnat riktigt snett.

 27. Anna F Says:

  @Martin

  Skandal! Har du länk till galenskapet?

  Tack!

  AF

 28. Martin Says:

  @Anna

  Här kommer den!

  Ca 9 minuter in i programmet kommer hon igång på allvar…

  http://sverigesradio.se/sida/sandningsarkiv.aspx?programid=52

 29. Martin Says:

  Fick nog inte till länken riktigt, försöker igen;)

  http://sverigesradio.se/sida/sandningsarkiv.aspx?programid=52&date=2010-11-29

  Leta annars upp 29 november 15.30-16.00 lyssna

 30. P.E. King Says:

  Behöver ni hjälp att komma igång med jämställdhetsarbetet på er förskola eller skola, eller har ni bara kört fast?

  Leka Jämt

  Ingrid Stenman
  Genuspedagog och jämställdhetskonsult

  Med 25 års erfarenhet från förskoleverksamheten. I dag verksam som genuspedagog inom förskolan, och driver företaget ”Leka Jämt”

  Föreläser handleder och utbildar kring genus och jämställdhetsfrågor inom i första hand förskola/skola.

  Ingrid har varit projektledare för de två stora projekt i Järfälla kommun som fått medel från delegationen för jämställd förskola.

  Intresset från media kring projektets och kanske främst Mjölnarens förskolas arbete har varit enormt.

  Förskolan har tagit emot studiebesök inte bara från Sverige utan ett 20 tal besök från länder som Japan Korea Kroatzien Frankrike Norge Belgien Ryssland Litauen Bulgarien.mm.

 31. Anna F Says:

  @Martin
  Tack, hittar lättaste på:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1142&artikel=4210997

  Kärringen är inte klok i pannan! Borde omedelbart stängas från sitt arbete och aldrig komma i närhet av andras barn eller skola/dagis

  fy!

 32. Manhood United (barn till radikal feminist som gör tok revolt;-) Says:

  @ Tanja

  ”Utveckling

  Genusarbete måste prioriteras. Varje förskola ska ha en egen aktiv genusgrupp där genuspiloten är den drivande.”

  OM man mot allt förmodan som en förälder inte vill ha sina framtida barn i en sådan skadlig miljö. Vad är då alternativet? Bosätta sig på Östermalm,Danderyd? Finns det överhuvudtaget något alternativ i den kommunala skolan? Eller är fri och privatskolorna enda lösningen på att slippa radikalfeministerna och genus helvetet? Vad händer om pojkar och flickor bryter mot dessa regler? Blir dom bestraffade med smisk och fängelse?

  Passar på att ge dig en eloge för ditt sjukt viktiga ställningstagande och grymma jämställdhetsarbete

  😉

 33. P.E. King Says:

  Citat Manhood United:

  OM man mot allt förmodan som en förälder inte vill ha sina framtida barn i en sådan skadlig miljö. Vad är då alternativet? Bosätta sig på Östermalm,Danderyd? Finns det överhuvudtaget något alternativ i den kommunala skolan? Eller är fri och privatskolorna enda lösningen på att slippa radikalfeministerna och genus helvetet?

  Alla skolelever i Sverige har att följa Skolverkets regler (inklusive genuspedagogik) oavsett vilken skolform man väljer, fri- eller privatskola ej undantagna. Det finns inga alternativ vad jag känner till i dagsläget.

  Vi skriver regler som alla skolor måste följa.
  Vi bestämmer vad de olika kurserna i skolan ska innehålla och vad eleverna ska kunna för att få ett visst betyg.
  Vi ger råd om hur lärarna ska arbeta i skolan och vi utformar nationella prov.
  Nationella prov är prov som alla elever i samma årskurs i hela Sverige gör.

  Vi skriver regler (Skolverket)

 34. Hur många miljarder? Det går utför… « Tanja Bergkvists Blog Says:

  […] Ström har uppmärksammat de nya genusyrkena och de kan aldrig uppmärksammas ofta nog. Ström deltog imorse i P1 Morgon för att debattera […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: