Insändare: ”Kvinnor väl representerade i styrelser”

by

Det kom ett mejl till GenusNytt från en jämställdist som har gjort egna beräkningar av vilka han dragit slutsatsen att kvinnor har en korrekt andel av styrelseposterna i svenska företag. Jag har själv inte gått igenom hans resonemang i detalj, jag lämnar den bedömningen till dig. Varsågod:

Hej Pär!

För det första vill jag börja med att tacka för en intressant blogg som jag besöker minst en gång per dag och för det andra vill jag vara anonym om du bestämmer dig för att använda innehållet i detta mail, på sin höjd kan jag isf gå under namnet Johan.

Bakgrund:
Jag är väldigt trött på att höra kravet på kvotering till börsbolagsstyrelser stup i kvarten och att det måste ske pga av att kvinnor är underrepresenterade och att de är mest utbildade. 2005/2006 gick jag på Chalmers maskincivilingenjörsutbildning med 18% kvinnor. Eftersom jag upplever svenska företag som högteknologiska undrade jag hur 18% ska kunna utgöra 40% av bolagsstyrelserna, eller minst 40% som det heter inom feministiska kretsar.  Själv hoppade jag av (fritt val, inget kvoterande här inte) för att jag var redan sepcialiserad inom ett annat yrkesområde men det var först 2006 som en vidareutbildningsplats blev ledig. Men som jag upplevde det var det ungefär samma procentuella avhopp från både den manliga och kvinnliga sidan från maskinteknik.

Min tes är således att kvinnor som grupp finns i dagsläget representerade i börsbolagsstyrelserna efter den kompetens som efterfrågas i styrelser.

Så vad jag har valt att göra är att (ovetenskapligt) undersöka hur styrelserana ser ut på de bolag som är representerade på OMXS30 dvs. de 30 börsbolag det handlas med mest på ”Stockholmsbörsen”. Här.

Utgångspunkter:
Svenska bolag har lyckats bra i världen och har därför över lag rätt kompetens i styrelserna. Jag har bara valt att använda mig av tre stycken utbildningsområden. Ingenjör, ekonom eller ”annat”. Vid dubbel examina ex civ.ing/civ.ek har jag redovisat det som civ.ing efter som det enligt mina fördommar är betydligt vanligare att komplettera en civ.ing med en civ.ek och jag har faktiskt aldrig hört talas om någon ekonom som kompletterat med en civ.ing även om det säkert förekommer. Om en person bara haft B.Sc eller M.Sc som utbildning på bolagets hemsida har jag uppskattat det som en examen inom ingenjörskonst eller ekonomi utifrån deras ansvarsområde och om jag inte har kunnat dra några sådana slutsatser har jag valt att redovisa dem i ”annat”. Då många är icke-svenskar har jag gjort antagandet att utbildningar inom västvärlden är likartad. (Dvs män överrepresenterade inom teknik kvinnor inom homaniora). Jag har tagit med ålder i det fall födelseår har redovisats vilket det gjort i absoluta majoriteten av styrelserna. Detta tar jag med som medelålder utifrån kön.

Vad har jag då kommit fram till?

Av det jag fått fram så sitter det 252 personer i styrelserna i OMXS30 och fördelningen är enligt följande (kvinnoandel inom parentes):
Av dessa är 188 män och 64 kvinnor. (25.4%)
90 stycken är utbildade ingenjörer 78 män och 12 kvinnor (13.3%)
115 stycken är utbildade ekonomer 82 män och 33 kvinnor (28.7%)
47 stycken har hamnat i gruppen ”annat” 28 män och 19 kvinnor (40.4%)
Medelålder män: 58.53 år, kvinnor: 53.33 år och jag fick den totala mådelålder i styrelserna till att bli 56.04 år vilket stämmer ganska bra överens med könens medelålder. ((58.53+53.33)/2=55.93) Denna koll gjorde jag för att kontrollera räkningen och skillnaden på 0.11 år är med största sannolikhet avrundningsfel.

Något annat man kan se är alltså att 35.7% av styrelseledamöterna är ingenjörer.
45.6% är ekonomer
18.7% är ”annat” I denna grupp är de flesta jurister men det finns även 2-3 beteendevetare/psykologer. 2 ”international relations”. 2 med bara gymnasiekompetens (fanns inom banksektorn) och en del vars utbildning bara redovisades som B.Sc eller M.Sc som jag nämde ovan.

Men för att kunna göra något intressant med detta måste vi ju veta vad folk har utbildad sig till och den statistiken tog jag härifrån. Fler antaganden: Jag utgick från att personerna avlade examina vid ca 25 års ålder vilket med hänsyn till medelålder innebär att männen tog examen 1978 och kvinnorna 1983. Detta innebär ett problem eftersom SCBs statistik börjar för läsåret 1977/1978 och även är begränsad ända fram till 1993 då den blir mer utförlig. Hur som, det finns iaf statistik för erlagda examina som civilingenjör och även hur examina vid Handelshögskolan i Stockholm ser ut. (Förde ingen statistik på det men många svenska ekonomer hade en notis om att de var utbildade vid handels. Andra skolor som nmdes ofta var Harvard Business School och MIT både bland svenskar och icke-svenskar). Så med utgångspunkt från detta valde jag att räkna med statistik från 1977/1978 till 1990/1991 eftersom det endast fanns 7 stycken av 252 som var yngre än 45 år (de enda under 40 år var två kvinnor).

Hur såg det då ut?
Från 77 till 90 utbildades det 29 263 Civilingenjörer i Sverige vara av 14% kvinnor (I OMXS30 var 13.3% av ingenjörerna kvinnor)
Från 77 till 90 utbildades det 2959 studenter vid Handelshögskolan varav 31.4% kvinnor (I OMXS30 var 28.7% av ekonomerna kvinnor)
Totalt sett mellan 77 och 90 utfärdades det 454 660 examina vid svenska universitet och högskolor.

Vad vi mer kan se är att mellan 77 till 90 var 6.4% av de studenter som plockade ut sitt examina civilingenjörer. Dvs. att av de som sitter i styrelerna för de bolag som finns representerade på OMXS30 har 35.7% handplockats utav 6.4% av de som utbildade sig mellan 77 och 90. Nu var inte alla eknomer i OMXS30 styrelserna från Handelshögskolan i Stockholm men de som utbildades där utgjorde bara 0.6% av studenterna mellan 77 och 90.

Sedan är det ju vissa av dessa styrelsepersoner som finns representerade i mer än en styrelse på OMXS30.

Slutliga tankar:

Andel kvinnor i OMXS30 för de två stora grupperna (ingenjörer och ekonomer) jämfört med kvinnor med efterfrågad utbildning är alltså: (13.3+28.7)/(14+31.4)=0.92511=92.5%. Eftersom gruppen ”annat” är så mycket mer komplex att räkna på gör jag antagandet att kvinnor är representerade i samma förhållande i den som i de andra grupperna utifrån kompetens som efterfrågas alltså den uppfyller sin kvinnokvot till 92.5%. Kvinnor är alltså utefter utbildning representerade till 92.5% utifrån kompetens. Andelen i OMXS30 är 25.4% kvinnor när den borde vara 25.4/0925=27.5% Vi pratar alltså om 2.1 procentenheter.  Kan dessa 2.1 procentenheter förklaras med att kvinnors livsval skiljer sig mot mäns? Du nämner tex i en av dina böcker att en av Wallenbergarna hade problem att få kvinnor att ta på sig uppdrag när de enligt honom började uppnå rätt kompetens?

Att utifrån 2.1 procentenheters underrepresentation kräva kvotering med 40% kvinnor i styrelserna tycker jag är ganska magstarkt. Kollar man sedan statistik över utfärdade examina 1990 och framåt ser man tydligt att kvinnor i bolagsstyrelser kommer öka markant framöver på helt naturlig väg.

Mvh och reservation för eventuella fel
Johan

.

För övrigt, nu har slutreplik kommit i debatten om LAS på SvD Brännpunkt. Jag kan konstatera att i hänvisningen till de tidigare artiklarna finns min replik, ”Resonemang om LAS diskriminerar män”, inte medtagen. Se nedan, eller här. Tack för det tipset, Erik!

12 svar to “Insändare: ”Kvinnor väl representerade i styrelser””

 1. John Nilsson Says:

  Off topic:
  Från Nyhetsmorgon i TV4 i morse, ta da: Elise Claesson talar i sant jämställdistisk anda med Gudrun Schyman och Lisa Magnusson (som skrivit en rapport om RUT på Timbro) – utifall detta nu inte redan är noterat här på bloggen):
  http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=debatt_om_jamstalldhet_ar_skadligt_for_kvinnor&videoid=2086177

 2. Daniel Jonsson Says:

  Jag rekommenderar dig att gå igenom det i detalj. Det där var bland det mest intressanta jag läst på den här bloggen (ingen kritik mot dig!).

 3. Kristin Says:

  John Nilsson:
  Tack för tipset.
  Elise Claesson har bra åsikter.

 4. Nils Jungenäs Says:

  Tack för den statistiska redogörelsen.

  Detta bekräftar vad vi redan vet: Feminismen i Sverige idag grundar sig inte på logik och fakta.

 5. Jämställdhetsfeministern Says:

  Matematik är bara en manlig härskarteknik som uppfunnits av män för att förtrycka kvinnor.

  Den enda matematik som en modern, jämställd och feministisk människa behöver, är vetskapen att det alltid måste vara minst 50% kvinnor överallt för att det ska vara jämställt.

 6. chattanoga Says:

  ”Johan”

  Det finns en gammal undersökning som bekräftar din slutsats.

  20051129, . Svenskt Näringsliv, Krister B Andersson och Håkan Eriksson, ”Luckor i glastaket”
  Den visar att könsfördelningen för högre befattningar korrelerar väldigt väl med könsfördelningen inom högre utbildningar. Tittar man tex på andelen chefer bland anställda med CivIng-utb så är den nästan exakt identisk inom alla åldersgrupper – i spannet 50-64 är det dessutom en övervikt för kvinnorna(!).
  Undersökningen gäller år 2005, allt pekar på att andelen kvinnor på högre befattningar ökat sedan dess.

  Med tanke på den stora könsskillnad i arbetsmängd som finns på arbetsmarknaden i stort, börjar man fundera på vem som egentligen drabbas av glastaket.

 7. Chroni Says:

  Sen finns ju rätt allmänt (flesta siffrorna är från 2008 vilket var sist jag kollae sånt)

  95% av alla företag startas av män
  75% av de anställda i privat sektor är män
  Tidigare har män dominerat högskoleutbildningar osv.
  Fler män än kvinnor väljer att jobba öht

  Tycker det är naivt att anse att kvinnor har någon slags ”rätt” till 50% av styrelseposterna…är ju inte ens samma antal kvinnor och män som tävlar om dessa platser.

 8. Carl Says:

  Svensk feminism är galen!

  I andra som USA är den ‘Fuck yeah kvinnor kan’ och spelar på samma nivå. Har vi något emot att kvinnor svetsade vapen under WW2? Nej.
  För de kvinnor som faktist känner feminism ändå så finns INGET hinder i Sverige. Snarare tvärtom.

  Så vilka är det egentligen som klagar som bitches? Hemmafruar som får veckopeng? Iindoktrinering el mass. Kvinnor i Sverige som har det galet bra och faktiskt kan välja, som kan be sin man att fixa saker…
  Det är fel gissar jag…stanna vid spisen och blogga…

 9. Liberalen Says:

  Lika rättigheter. Lika skyldigheter. För varje unik individ.

  Tänk att just ovanstående visat vara så otroligt svårt att förstå för den dogmatiskt svart-vita genustanten, könskommunisten, kvotvåpet, kollektivisten.

 10. AV Says:

  OT: Över 40% av mammor på Familjeliv vill egentligen vara hemmafruar!

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article13833274.ab

  Kan denna önskan vara en förklaring till fördelningen av föräldrapenning. Om man inte har råd att vara hemmafru på heltid kan man åtminstone vara det första året. Och ve den man som inte skriver över de dagar som ”egentligen är hennes”.

  Inte oväntat har en genusvetare en annan förklaring:
  ”– Som det ser ut i dag får man kanske ställa dåliga arbetsvillkor mot bilden av den glamourösa hemmafrun [som visas av Desperate housewifes o Hollywoodfruar. Fr tidigare i artikeln], säger Catrin Lundström till svt.se.”

  Kvinnor är givetvis offer för dålig arbetsmarknad och dåliga influenser av TV. De tvingas givetvis att tycka hemmafrulivet verkar bra. Inte att de själva tar vuxna beslut som de får ta konsekvenserna av.

 11. Hanna Fridén Says:

  Kvotering till styrelser är i min mening fullkomligt nonsens och det är fullt förståeligt att en bransch som är underrepresenterad vad gäller kvinnor också har färre kvinnliga chefer. Förstår inte det här kravet alls.

 12. Feministisk Bolagskvotering i ett krisdrabbat EU? – Del 1 Vivane Reding har fel « Aktivarum Says:

  […] av universitetsexamina. Faktum är dock att universitet ger ut många olika slags examina och de skiljer sig enormt i värde för styrelser. “Från 77 till 90 utbildades det 29 263 Civilingenjörer i Sverige vara av 14% kvinnor (I […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: