Känd professor sågar genusforskarna

by

Jag är fullt medveten om att detta inte är pinfärskt längre, men det har av olika skäl inte passat att blogga om det förut och därför gör jag det nu. Tack flera bloggläsare som tipsat.

Den kända antifeministiska debattören Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, sågar i en debattartikel Sveriges kår av genusforskare. Hans poäng är att de är feminister nästan allihop och därför inte kan driva neutral forskning, vilket är en tes som jag länge har drivit på GenusNytt.

Dock uttrycker sig Rothstein lite mer inlindat. Han säger bland annat:

”Den första handlar om hur denna forskning organiserats. På de flesta håll har man valt att isolera denna forskning från övriga ämnen vilket med stor sannolikhet varit till skada för både genusforskningen och de övriga ämnenas vitalitet och kreativitet. Resultatet är ökad könssegregering då utbildningar i genusvetenskap i praktiken blivit den nya tidens flickskolor.

Det andra handlar om att bristen på teoretisk pluralism. I realiteten har vi fått en dominans av ett statligt fastställt paradigm som går under beteckningen ”könsmaktsordningen”. I stället för att angripa jämställdhetsproblematiken från ett antal olika teoretiska perspektiv har denna ensidighet lett till intellektuell stagnation.

Allt negativt som drabbar kvinnor kan enkelt skyllas på den strukturella könsmaktsordningen vilket i realiteten blivit till en ursäkt för att inte undersöka de specifika mekanismer som skapar och återskapar ojämställdheten. Därmed har man heller inte mycket att komma med när det gäller den konkreta jämställdhetspolitiken.”

74 svar to “Känd professor sågar genusforskarna”

 1. cark1 Says:

  Han har helt rätt. En jämförelse vore väl som att låta spelmissbrukare få vård på ett casino. Feministerna har i mitt tycke förstört jämställdhetsdebatten och hela frågan om jämställdhet genom att blanda sej i genusfrågan, en sak jag för övrigt skulle vilja jämföra med frenologin för ca 100 år sen.

  /Carl

 2. Erik Says:

  Rothstein påpekade även i statsvetenskaplig tidsskrift att det strukturella perspektivet är vetenskapligt värdelöst. Detta av en mycket enkel anledning

  Strukturer är aldrig levande varelser oberoende av aktörer!

 3. Info Says:

  ROTHSTEIN PÅ DN DEBATT 2002-07-03:

  Inledning: ”Manliga studenter trakasseras på landets högskolor för sin könstillhörighet. Syftet sägs vara att åstadkomma jämställdhet genom avsiktlig och ökad könsåtskillnad i undervisning i genusvetenskap. Resultatet har blivit rena ´flickskolorna´, skriver professor Bo Rothstein i Göteborg på DN Debatt.

  En rad högt uppsatta kvinnliga jämställdhetsforskare och akademiska lärare stänger medvetet dörren för manliga studenter. De trakasserar dem för deras könstillhörighet.

  Syftet sägs vara att åstadkomma jämställdhet genom avsiktlig och ökad könsåtskillnad i undervisningen i genusvetenskap på landets högskolor. Resultatet har blivit en återgång till rena ´flickskolorna´. Deras metoder är helt absurda och ett brott mot högskolestadgan om jämställdhet, skriver statsvetarprofessorn i Göteborg Bo Rothstein i ett hårt angrepp på i första hand kvinnohistorikern Yvonne Hirdman och genusforskaren Maud Eduards.”

 4. Sigvard Lingh Says:

  Statsvetarna Yvonne Hirdman och Maud Eduards får väl sägas tillhöra det förgångna.

  Men statsvetaren Bo Rothstein skiljer inte på vetenskaplig och politisk feminism.

  Det finns förvisso en del genusforskare som inte själva skiljer på de två begreppen, men den som gör anspråk på att vara vetenskaplig måste göra det.

  Jag diskuterar utförligt det problemet i min bok.

  Se http://psykopat.info

  Erik skriver: ”Strukturer är aldrig levande varelser oberoende av aktörer!”

  Det är ett i och för sig ett sant, men meningslöst uttalande.

  Jmfr med trafiksystemet. Våra gator och vägar, cykelbanor och gångbanor är strukturer. På dessa färdas olika trafikanter.

  Ska man skylla alla trafikolyckor på fordonsförare och gångtrafikanter?

  Eller kan ett oskickligt uppbyggt trafiksystem medverka till trafikolyckor?

 5. Genusforskningen sågad! « David Holman Says:

  […] Debattartikeln är skriven av statsvetaren Bo Rothstein som du kan  Läs artikeln här och här kan du läsa det på Pär Ströms blogg. Den första handlar om hur denna forskning organiserats. […]

 6. Olle Says:

  Strukturer måste väl kunna beskrivas i sin uppbyggnad. Vilka är deras element hur binds de ihop? Hittills har jag aldrig sett nån sådan beskrivning.

 7. pigeon Says:

  عکس»ناهار خوران در استان گلستان

 8. Pether Says:

  Det existerar inget som heter vetenskaplig feminist, feminist, och genus, är i grunden antivetenskap.

 9. leifer Says:

  heter inte genusforskare

  heter genusfuskare

 10. leifer Says:

  Till och med det annars utmärkta NE ordbok, har sålt sig till feminismen och ändrat betydelse av ordet på senare år så att det ska vara = jämställdhet

  http://www.ne.se/feminism

  ”Vad som förenar all feminism är att man vill upphäva eller förändra diskriminering på grund av kön och/eller könstillhörighet. ”

  En mening som är en direkt lögn.

 11. leifer Says:

  Svenska akademins ordbok är dock mer korrekt

  ”åskådning som hävdar o. rörelse som arbetar för kvinnans fulla (ekonomiska, sociala o. politiska) likställighet med mannen”

  Dvs det är en rörelse enkom för kvinnor. Män göre sig icke besvär.

 12. Tree Says:

  Helt rätt.

 13. Lars Says:

  Genusveteskapen är vår tids stora skamfläck, det ultimata uttrycket för statsfinansierat mörker. Att ensidigt studera ena halvan av ett fenomen (”män och maskuliniteter”) och mörklägga den andra halvan är uppenbart befängt, och att dessutom skattefinansiera det som forskning är groteskt. Ska man någonstans börja med murbräckan så är det här !
  Mailbombning av utbildningsdepartementet eller namninsamling ?

 14. Lorem Ipsum Says:

  @Lars, Deras slogan måste då bli: ”Genusvetenskap – vi uppfann mörkret” 🙂

 15. Erik Says:

  Sigvard Lingh:

  ”Erik skriver: ”Strukturer är aldrig levande varelser oberoende av aktörer!” Det är ett i och för sig ett sant, men meningslöst uttalande. Jmfr med trafiksystemet. Våra gator och vägar, cykelbanor och gångbanor är strukturer. På dessa färdas olika trafikanter.”

  Våra vägar, cykelbanor och gångbanor är definitivt inte strukturer. Jag vet inte var du fick det påståendet från.

  Byggnader är däremot strukturer men inte i det sammanhang som begreppet struktur används i denna debatt. Det är samma fenomen mellan ett plan man flyger i och en plan man spelar på. Det stavas lika men är inte i närhteten av samma sak.

  I denna debatt används struktur som ett annat ord för MÖNSTER…. strukturer är sålunda exempelvis fördelningen som människor har mellan gångbanor och cykelbanor eller som jag påpekat tidigare:

  Fördelningen mellan de som väljer vaniljglass och de som väljer chokladglass.
  http://aktivarum.wordpress.com/2009/07/22/de-allsmaktiga-strukturerna/

  ”Ska man skylla alla trafikolyckor på fordonsförare och gångtrafikanter? Eller kan ett oskickligt uppbyggt trafiksystem medverka till trafikolyckor?”

  Ett trafiksystem är inte en struktur i beteckningen mönster. Även om vi kallar trafiksystemet en struktur så menar vi inte den sorts struktur som en feministisk strukturell förklaring handlar om. Åter flyg-plan/fotbolls-plan.

  Hur trafiken däremot flödar i systemet är en struktur. För många bilar för att vägen skall klara av det etc… En sådan olycka orsakas dock inte av mönstret i sig utan av en dålig konstruktion för att hantera det faktiska mönster som finns där.

  Man har då valet att antingen konstruera efter hur människorna lever i verkligheten eller försöka tvinga dem ändra sina vanor att motsvara konstruktionens krav.

  Dvs man kan bygga samhället efter den mänskliga naturens behov och vanor eller försöka förneka den mänskliga naturen, skylla problemen på att individerna inte lyder och använda poliser, genuspedagoger och liknande för att slippa överge ett system som

  a) ej funkar men

  b) de själva är kära i och inte vill överge.

  Gissa vilket av alternativen strukturtjatande feminister är inne på?

 16. Erik Says:

  Sigvard Lingh:

  Eller för att förklara det på enkel svenska. Vi har att välja mellan Hobbes och Roussau

  Bevisen stödjer Hobbes, Feministiska teoretiker stödjer Roussau för de gillar hans ideer. De ideerna stämmer bättre med hur de vill ha det.

 17. Lövet Says:

  leifer säger:

  heter inte genusforskare

  heter genusfuskare

  …med tanke på hur många som försörjer sig på detta så kanske det vore ännu mer passande med:

  ”Genusfnaskare”

 18. Pär.B Says:

  Erik@

  Det bör betonas att feminismens strukturer handlar om omedvetna sådana. Feminismen och genuskyrkan sysslar således med en psykoanalys av samhället. Syftet med att verka som självutnämnda terapeuter och påpeka vad kvinnor som kollektiv lider av, genom att medvetandegöra den osynliga könsmaktsordningen, är att tillförskanska sig makt. Det finfina med att torgföra könsmaktsordningen som något omedvetet är att då behöver man heller inte bevisa dess existens.

 19. Jack Says:

  Erik skriver: ”Strukturer är aldrig levande varelser oberoende av aktörer!”

  Sigvard Lingh skriver: ”Jmfr med trafiksystemet. Våra gator och vägar, cykelbanor och gångbanor är strukturer.”

  Ni avser olika typer av strukturer. Erik menar med ordet strukturer samma företeelser som genusdiskursen fokuserar på vid användande av ordet strukturer. Strukturerna är där statistiska utfall för människor. Trafikssystemets gator vägar och cykelbanor är inte vad man fokuserar på i genusdiskursen när man använder ordet struktur såklart men det tillhör också en annan typ av strukturer. Gatunät är till skillnad från genusdiskursens strukturer att se som hårda strukturer eller hårda styrmedel för framfart och bör snarast jämföras med lagtexter. Det är definitivt inte människorna själva, istället budet om att här får du köra osv. Här måste du som man betala 1 miljon till okänd kvinna osv. Man har inget egentligt val i hårda strukturer.

  Genusdiskursens strukturer är mjuka då möjligheten till val för individerna som utgör strukturen är större. Uppvisande av människobeteenden har dock en mjukt ledande verkan gentemot andra människor. Man kan ganska lätt både följa och inte följa, det finns en stark komponent av självstyre bakom valet. Därmed är dock en statistisk utfallsstruktur något som har reproducerande effekt även om den effekten bara är en liten del vad som upprätthåller strukturen.

  EX
  Om alla omkring en på cykelgatan börjar springa och skrika plötsligt så ökar ju chansen att man själv börjar göra det fastän man inte har sett någon anledning till det annat än att andra gör det. Å andra sidan kan anledningen till att man springer och skriker vara att man faktiskt sett en galen genusvetare plöja fram över cykelbanan med sin bil, i syfte att ställa alla jämna. Det är här t ex fel om man skulle med lag hastighetsbegränsa de som springer så att en jämn struktur med avsseende på löphastighet uppnås. Det har kostat både att införa lagen och det missnöje som skapas hos de som kanske blir överkörda av genusvetaren just för att de inte fick springa fritt. Visst blir en del av de långsamma dock glada över att se de är lika snabba som alla andra. Pros and cons.

  Det jag skulle vijla se problematiserat är vilka vinster man förlorar på att bryta ned självupprätthållande strukturer. Och vad kostar arbetet? Vad finns det för andra områden man istället kan bygga upp genom att spara in de kostnader man lägger på att bryta ner de statistiska strukturerna. Detta är något jag saknar.

 20. Jack Says:

  Och jag ser att Erik sa ungefär samma sak…;)

 21. Sigvard Lingh Says:

  Erik, du skriver: ”Våra vägar, cykelbanor och gångbanor är definitivt inte strukturer. Jag vet inte var du fick det påståendet från.”

  Jag förstår att du inte vet det.

  Uttrycket kommer från en forskargrupp vid Chalmers 1968 kallad SCAFT, som kom att bli vägledande för den svenska utvecklingen av trafiksystemen.

  Erik: du skriver om Hobbes och Rousseau (som du inte ens kan stava till).

  Har du hittat en kvinnlig genusforskare som tycker om Rousseau, så har du funnit en mycket förvirrad sådan. Rousseau skrev nämligen: ”Kvinnor står närmare naturen än män och deltar därför inte i allmänviljan i samma utsträckning som män, beroende på biologiska funktioner som graviditet och barnuppfostran. Detta gör kvinnorna mer intresserade att ta hand om familjen än samhället i stort; ett för samhället och politiken viktigt faktum.”
  Kvinnorna, fortsatte Rousseau, kan trots sin olämplighet för politiken inspirera män att försvara hus och härd. När Rousseau på detta sätt argumenterade för ett mäns och kvinnors olika förnuft, följde han en tradition från Aristoteles.”

  Om vi män ska kunna hävda oss mot den växande politiska feministiska utvecklingen, så måste vi läsa på lite. Många av dessa kvinnor har faktiskt läst böcker och de dominerar numera antalsmässigt på universiteten.

  Okunniga inlägg som Eriks mera stjälper än hjälper.

 22. Jack Says:

  Fast jag håller ju inte mer om att trafiknätet inte är en struktur, det är det, fast av annat slag.

 23. Maria Says:

  Sigvard Lingh:
  Jag har läst Rousseau på originalspråk men inte skulle jag få för mig att klanka ned på någon som missar någon bokstav i hans namn. Petitesser.

  Kallar du Eriks inlägg för okunniga? Han har nog mer påläst än de flesta.

 24. En läsare Says:

  infrastruktur

 25. Musse Pig Says:

  Och Sigge håller stilen…….

 26. Jack Says:

  Tycker vi bör lyfta in och problematisera de hårda strukturerna i genusdiskursen. Dvs t ex relaterat till trafiknätet – parkeing och tunnelbana för endast kvinnor. Hård struktur. Lagar som begränsar män. Lagar som gynnar kvinnor. Dessa konkreta och hårda strukturer kring vilka vi människor rör oss och aldrig är del av är starka styrmedel de med. Antagligen starkare än självreproduktiviteten av de statistiska utfall. Annars vore det ju lönlöst att försöka bryta den med lagar.

 27. Musse Pig Says:

  Erik, tack för alla dina brillianta inlägg! Bry dig inte om Sigges surmagade, missunnsamma mästrande.

 28. Erik Says:

  Sigvard Lingh:

  ”Jag förstår att du inte vet det. Uttrycket kommer från en forskargrupp vid Chalmers 1968 kallad SCAFT, som kom att bli vägledande för den svenska utvecklingen av trafiksystemen.”

  Intressant men rejält Off Topic här. Jag har redan påpekat (precis som Jack) att även i det fall trafiksystemen är strukturer så är de inte den sorts strukturer som feministdiskursen (och därmed denna tråd) handlar om. Rothsteins beskrivning lyder:

  Samhälleliga strukturer skapas och reproduceras av konkret handlande enskilda individer. Strukturella förhållanden är inga organiska fenomen som saknar koppling till enskilda individers handlingar därför att ingen formell eller informell regel eller systematisk ordning i samhället kan existera utan att de enskilda individerna agerar för att reproducera dessa. Därmed kan inte strukturförklaringar existera frikopplade från aktörsförklaringar, utan strukturförklaringar måste kombineras med en förklaring av vilka de sociala mekanismer är som förmår individerna att handla i enlighet med strukturernas krav och därmed reproducera dem (Hedström & Swedberg 1998; Rundqvist 1998)

  ”Erik: du skriver om Hobbes och Rousseau (som du inte ens kan stava till).”

  Ja jag skriver om Hobbes och Rousseau men det är framför allt Harvards Professor Steven Pinker som skriver om den ideologiska konflikt som är av relevans för ämnet (med hänvisning till bland annat ekonomen Thomas Sowell, han studerar konfliten mellan William Goodwin och Adam Smith) så om du inte läst ”The Blank Slate” så är det dags att göra det nu. Den rekommenderas för övrigt varmt av Martin Ingvar.

  Har du läst The Blank Slate redan så var din kritik onödig.

  ”Har du hittat en kvinnlig genusforskare som tycker om Rousseau, så har du funnit en mycket förvirrad sådan.”

  Att hitta förvirrade genusforskare är inte direkt den svåraste uppgiften som finns 🙂 I Emma Rydgrens och Björn Ljunggrens bok om ”forskande feminister i genusland” finns gott om stollerier. Att hitta en genusforskare som inte är fövrirrad är desto svårare – Särskilt i Sverige.

  Men poängen här är såklart att det var vad de ansåg om Rousseau i just DEN relevanta frågan. Inte vad de ansåg om Rousseau i allmänhet som jag kommenterade

  ”Rousseau skrev nämligen”

  Är det en nyhet att genusforskare är inkonsekventa och förvirrade? Jag vet vad Roussau skrev men det är inte poängen. Poängen är precis som Professor Pinker förklarar vad Rousseau och Hobbes är oeniga om gällande den mänskliga naturen och den effekt samhället har hos människan. Feministisk teori har två förutsägbara sätt att inhämta historisk information att grunda sin genustro på.

  1) Feminism A La Carte (de väljer ut vad de gillar och struntar i resten som samma person sade)
  2) Feministiskt perspektiv (de omdefinierar vad forna storheter sagt att stämma bättre på egna åsikter)

  Så frågan är alltså kan DU hitta nån feminstisk forskare som i konflikten mellan Hobbes och Rousseau om mänskliga naturen tar Hobbes sida?

  Annars var din kritik enbart löjlig och felaktig. Att feministerna inte håller med Rousseau i nåt helt annat är helt irrelevant för vad jag kommenterade.

  Ett typiskt exempel på detta är när en feministisk forskare läste Freud. Freud skrev en hel del om penisavund. Detta funkar såklart inte med feministisk teori men om man helt enkelt tar för givet att när Freud sade Penis så menade han i själva verket Makt – Simsalabim – då kan man få nytta av Freud plötsligt bara man låtsas Freud menade det från första början.

  Ett annat exempel på en önskan att omdefiniera Freud är Juliet Mitchell som menar Freud menade nåt annat än folk tror men var förtryckt av det kapitalistiska systemet. Hennes magiska lösning heter såklart att läsa Freud genom simsalabim: Marxistiska glasögon.

  Och så där fortsätter det.

 29. Manhood United (barn till radikal feminist som gör tok revolt ;-) Says:

  Info säger:
  04 januari 2011 kl 16:57

  ROTHSTEIN PÅ DN DEBATT 2002-07-03:

  Inledning: ”Manliga studenter trakasseras på landets högskolor för sin könstillhörighet. Syftet sägs vara att åstadkomma jämställdhet genom avsiktlig och ökad könsåtskillnad i undervisning i genusvetenskap. Resultatet har blivit rena ´flickskolorna´, skriver professor Bo Rothstein i Göteborg på DN Debatt.

  En rad högt uppsatta kvinnliga jämställdhetsforskare och akademiska lärare stänger medvetet dörren för manliga studenter. De trakasserar dem för deras könstillhörighet.

  Vilka är då dom manliga studenterna att låta sig hunsas,förtryckas och diskrimineras? Varför gör inte Manliga studenter,vi män motstånd och ifrågasätter feministerna, som numera tillhör alla partier. Ifrågasätt feministernas uppsåt och legitimitet för hämnd på svaga ödmjuka män som inte är några ”riktiga karlar”. Ge igen för alla år av könsmaktsordning och manliga patriakala strukturer. Feministernas framgång har skett på pga flera generationers svaga män. På bekostnad av svaga mjuka veka män som tillåtit feministerna att trampa på dom och bett om förlåtelse när dom legat ned. Alla Män har ett val och vilja till förändring så enkelt är det! Men likväl är det dags att ställa frågan om det är ok att feministiska män tar sig rätten att förespråka alla män i debatt om jämställdhet?

  Som exempel (feministiska) Mansforskaren
  Niklas Järvklo
  http://aktivarum.wordpress.com/2010/04/04/niclas-jarvklo-mansforskare-som-kan-ingenting-om-man/

  bloggaren och manliga feministerna Ivar Arpi med vän Anders

  ”En av debattmotståndarna var Pelle Billing som jag vet att många avskyr och placerar i samma fack som anti-feministen Pär Ström. Det tycker jag är orättvist, och jag tycker att han lyfter mansfrågor som andra glömmer eller är ointresserade av, även om hans perspektiv ofta är vinklat på samma onyanserade sätt han själv anklagar ”radikalfeministerna” för att göra. Det är synd, för hans passion vad gäller mansfrågor är oerhört stark och skulle vara fler män och kvinnor till gagn om han inte var så kompromisslös som han är i nuläget. Hans prat om att män är rättslösa i våldtäktsfall är heller inte grundat i verkligheten. Män hämtas inte från sina arbeten av polisen för att de blivit anmälda för våldtäkt och bevisbördan ligger tung på Billing här.”

  Onyanserad och koll på verkligheten för våldtäktsanklagade män. Killen har verkligen koll på läget! Vilken käft smäll på alla de män vars fall inte uppmärksammas pga ”Medialocket” och feministisk pk media.

  http://suspensoarg.wordpress.com/2010/12/23/svt-debatt-en-soppa-av-konspirationer-och-brustna-kondomer/

  http://hughgrantochjag.blogspot.com/2010/12/om-prata-om-det-i-svt-debatt.html

  Det här är dom farligaste ideologiska motståndarna, de manliga feministerna som distanserar sig själva och inte talar med hjärta,kön och empati endast radikal feminism och cynsim. När gick det upp för manliga pk feminister och feminister att om män blir utsatta för våldtäkter,sexuellt ofredande,
  mödrars pedofili mot pojkar, mansmisshandel,kvinnors våld mot män etc. Prata om det, Alla gillar olika, Alla ska med. Yeah,right! Det är lismande och falska typer värsta kapten klänning snubbarna.
  Håll er jävligt långt borta från att representera Männen i uttalanden
  om jämställdhet etc. Spyr på det mest förtryckande av allt att gammel media refuserar,cencurerar och inte publicerar hur verkligheten förhåller sig för de män som drabbas av feminist helvetet. Det existerar inte i deras värld. Feminismens mörkläggande kväver intellektet,själen och empatin för människor. Som tur är finns oberoende och sociala medier och allmänheten någonstans därute.

  Sigge Eklund om Antifeministen Pär Ström
  http://www.aftonbladet.se/debatt/article1632623.ab

  En annan intressant reflektion är varför feministerna allt som oftast tar känslor som något unikt, legitimt och rättfärdigande av politisk korrekthet som alla förväntas följa. Bryts detta genom intellekt,empati och Manlig subjektivitet är hälften vunnet bekämpa Mansförtycket. Förstår inte varför det ska vara så svårt och ta sådan tid för män att komma på det och börja samarbeta. På andra områden fungerar det utmärkt,men när det handlar om Männen själva blir det ursäkter och undfallande beteenden.

  Här citeras Antifeministen Erik*ironi
  http://www.hannafriden.com/taggar/antifeminist/

  http://svtplay.se/v/2277335/debatt/del_17_av_17__tisdag?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2279836/sb,p104688,1,f,-1

 30. QED Says:

  Erik och Sigvard Lingh: intressant är att en feminist (Kajsa Ekis Ekman) tilldelats det så kallade Robespierrepriset av Jan Myrdalsällskapet. Robespierre var ledande under skräckväldesperioden i den franska revolution. Han delade Rousseaus uppfattning om kvinnan som en icke fullvärdig människa och lät avrätta feministiska pionjärer som arbetade för kvinnlig rösträtt.

  http://www.janmyrdalsallskapet.se/jan-myrdals-litteraera-pris/item/13-2010-ars-mottagare-av-robespierrepriset-aer-kajsa-ekis-ekman.html

 31. David Holman Says:

  Erik
  Du har ju självklart rätt här.

  Bara en sak jag funderar på. När du säger ”feminism a la carte” och säger att man tar vad man gillar och struntar i resten är ju detta inget fel. Ta Freud som exempel igen. Ur ett vetenskapligt perspektiv är nästan allt han säger ofalsiferbart vilket gör det till ”hokus-pokus”. Det som han fått rätt i är försvarsmekanismerna som finns i varje människa. Jag kan ha fel här och har ju ingen källa, du kanske vet bättre?

 32. Sigvard Lingh Says:

  Maria skriver: ”Kallar du Eriks inlägg för okunniga? Han har Kallar du Eriks inlägg för okunniga? Han har nog mer påläst än de flesta.

  Ja, Maria, jag tror du har rätt. Erik är nog mer påläst än de flesta här.

  Erik och David Holman skriver: ”Ta Freud som exempel igen. Ur ett vetenskapligt perspektiv är nästan allt han säger ofalsiferbart vilket gör det till ”hokus-pokus”.

  Det där är åsikter man kan få höra från studerande på en förstaterminskurs i beteendeteori. Det finns olika vetenskapsteorier. De smalspåriga är de naturvetenskapliga. För dem existerar inget som man inte kan ta på. I deras ”vetenskapliga” analyser existerar t ex inte känslolivet – även om de i privata sammanhang drabbas av dem så det skriker om det. Psykoanalytiska teorier kan verifieras. Jag har undervisat i ämnet i drygt 20 år vid olika universitet. Men de kunskaperna klämmer man inte in på några rader här.

 33. Sigvard Lingh Says:

  Erik nämnde Hobbes och kontrasterade honom (korrekt) mot Rousseau. Jag sammanfattar Hobbes här. Som Sun Tzu sa: Lär känna din motståndare!

  Filosofen Thomas Hobbes (1588 – 1679) ställde två frågor mot varandra:
  1. Är social interaktion inbyggd hos människan?
  2. Är människan egoistisk, men tvingas till samarbete?

  Hobbes själv ansåg att det senare alternativet var det riktiga, dvs. att människan i grunden är en asocial vilde som «skrivit kontrakt» om samarbete. Efter Hobbes följde två dominerande tankeinriktningar i Europa; upplysningstiden och romantiken. Företrädare för den förstnämnda var bland andra John Locke (1632-1704), en av grundarna till den europeiska empirismen. Med den menade han att all vår kunskap kommer från observation av den yttre, verkliga världen. Falska idéer får vi genom att lägga ihop verkliga observationer på fel sätt. För att korrigera detta måste vi gå tillbaka till de ursprungliga observationerna och försäkra oss om att de idéer vi har hänger ihop på samma sätt som i verkligheten. Detta sker med hjälp av förnuftets kraft. En av dess främsta företrädare var Voltaire (1694-1778), som hade blivit tvungen att lämna Frankrike efter att ha förolämpat en adelsman. Han kom då att tillbringa åren 1726-1729 i England där han drogs till John Lockes filosofi och Sir Isaac Newtons (1643-1727) matematik och vetenskap.

  En person som inte brukar räknas till upplysningsfilosoferna, men som man ändå skulle kunna räkna dit, är Mary Wollstonecraft (1759-1797), som 1792 publicerade boken «Till försvar för kvinnors rättigheter» , något som inte fick något genombrott under hennes tid. Hon vände sig mot tanken att kvinnor skulle vara män mentalt underlägsna. Hon följde upp John Lockes tankar och hävdade att den som inte får någon utbildning «förenklas» i sin personlighet och förfaller till ett utövande av triviala verksamheter. Dessa synpunkter kan i modern tid sägas ha vidareutvecklats av Cordelia Fine (2008). Wollstonecraft framhöll att frihet endast kan finnas under ansvar. Allt för mycket makt korrumperar varför en större jämlikhet mellan könen leder till högre moral och lycka. Vår svenske Thomas Thorild, även han påverkad av John Locke, var också tidigt ute (1793) med sin skrift «Om kvinnokönets naturliga höghet», där han förde fram sin idé om jämlikhet mellan könen.

  Freud hade uttryckt som sin åsikt att kvinnor hade ett mindre väl utvecklat Överjag än män. Om det nu är som Wollstonecraft sade att större jämlikhet mellan könen leder till högre moral, så måste det omvända gälla, nämligen att ojämlikhet innebär lägre moral hos de eftersatta. För 100 – 200 år sedan befann sig kvinnorna i ett för dem mindre jämlikt samhälle. Det som gällde på Wollstonecrafts tid gäller som bekant inte längre. Med kvinnornas nuvarande utbildningsnivå ska följdenligt även deras moralnivå ha stigit. Och nu blir det dessutom allt vanligare att kvinnorna till och med dominerar numerärt inom universiteten. Men människan styrs inte som moralisk varelse bara av intellektuell utbildning. Traditioner och attityder, m.m. spelar förstås in; något att komplettera Wollstonecrafts tes med – liksom senare tiders debattörers.

 34. David Holman Says:

  Sigvard Lingh

  Erik och David Holman skriver: ”Ta Freud som exempel igen. Ur ett vetenskapligt perspektiv är nästan allt han säger ofalsiferbart vilket gör det till ”hokus-pokus”.

  Det där är åsikter man kan få höra från studerande på en förstaterminskurs i beteendeteori. Det finns olika vetenskapsteorier. De smalspåriga är de naturvetenskapliga. För dem existerar inget som man inte kan ta på. I deras ”vetenskapliga” analyser existerar t ex inte känslolivet – även om de i privata sammanhang drabbas av dem så det skriker om det. Psykoanalytiska teorier kan verifieras. Jag har undervisat i ämnet i drygt 20 år vid olika universitet. Men de kunskaperna klämmer man inte in på några rader här.

  Först och främst: det var jag som skrev det där. Vidare så säger jag inte att Freud inte kan ha rätt. Jag pratar ur en rent naturvetenskaplig utgångspunkt vilket jag också påpekar. Självklart finns sånt man inte kan ta på inom naturvetenskapen också speciellt känslolivet (som går att bevisa). Nu är du totalt ute och cyklar. Man har ännu inte kunnat bevisa migrän men ingen tvivlar på att det skulle existera, vad vore det för trams? (Med ingen menar jag då ingen seriös läkare).

  Jag säger inte att allt FREUD sa var ofalciferbart, jag sa NÄSTAN ALLT. Sen har psykoanalysen gått vidare från Freud och byggt på och tagit bort. Det är jättebra och jag tycker 10 ggr bättre om psykoanalysen än någon annan form av terapeutisk psykologi.

  Jag vill inte påstå mig vara någon form av expert då jag endast läst psykologi A och B men nog fan sa och gjorde Freud en hel drös stolliga saker som man nu lämnat i den moderna psykoanalysen. Och tacka fan för det!

 35. Sigvard Lingh Says:

  David Holman… Freud var först ute med mycket. Det är mycket populärt bland senare tiders förståsigpåare att kritisera de gamla mästarna.

  Men visst hade det varit trevligt om Freud redan i slutet av 1800-talet hade kunnat presentera det dagens forskning kommit fram till.

  Freud, som själv var neurologläkare, sa en gång: Låt neurologerna gå åt sitt håll, så går vi åt vårt. Vi kommer att mötas om hundra år. Ett sådant möte kan spåras idag, exemplifierat i Mayes och Baron-Cohens (1996) artikel i Journal of American Psychoanalytical Association och andra som skrivit om försöken att överbrygga gapet mellan psykoanalysen och neurovetenskapen. Den nya termen har blivit «Theory of mind». I förordet till den svenska upplagan av Antonio Damasios bok «Descartes misstag» skrev Iréne Matthis, medicine doktor och psykoanalytiker och Markus Heilig, docent i experimentell psykiatri och chefsöverläkare, om detta möte. Ett samarbete mellan psykoanalytiska och neurofysiologiska forskare har redan etablerats, och 1999 påbörjades utgivningen av en ny internationell tidskrift, Neuro-Psychoanalysis, med Antonio Damasio i tidskriftens vetenskapliga referensgrupp.

 36. QED Says:

  Som exempel på isolerade forskningsmiljöer inom genusvetenskapen kan
  man läsa festskriften till professor Eva Lundgren på 60-årsdagen.

  Klicka för att komma åt 117.pdf

  Från sånghäftet (sid 147)

  ”Teologens flickor (mel. Flickorna i Småland)

  På teologisk basis och med feministisk blick
  ett högre seminarium vi utan makten fick
  Nu kan ni se oss en och en och stundom två och två
  emellan tjänsterummen komma trippande på tå

  För vi är flickor på Regnell och vi är flickor på Dekan
  vi är flickorna som bildar jättefeministisk klan
  Ja vi är dom som sprider glans på teologisk fakultet
  vi kombinerar intellekt och skönhet som ni säkert vet

  Vi inspirerar hjärnan med en lämplig teori
  tar kön som analysredskap, det är vår melodi
  Och skulle något korsa våra vägar från och till
  så viftar vi på svansen och så får vi som vi vill.”

  och sid 149:

  ”Patriarken är skjuten!

  (Jeffners finstämda tolkning av Rydbergs vers, skriven till ett
  tumultartat luciatåg på sociologen 1996)

  Midvinternatten köld är hård,
  stjärnprofessorerna glimma
  Alla forskar i enslig gård
  tyst under dagens timma
  Weber, Durkheim ja lärde män
  genom hela historien
  får dem att rodna om kinden
  Tomtarna spökar på vinden

  Men just när natten som mörkast var
  hördes musiken och skratten
  från feministen som ljuset bar
  i den iskalla midvinternatten
  Så sprider hon ut en ny strategi
  androcentrismens tid är förbi
  Snön lyser röd bakom knuten
  – patriarken är skjuten!”

 37. Jack Says:

  Pär B,

  ”Det bör betonas att feminismens strukturer handlar om omedvetna sådana”

  Jag kommer ihåg när jag visade Warren Farrell för ung kvinna och hon tyckte att det var obehagligt. Berättelsen om den förtryckta kvinnan, den största lögnen genom tiderna? För henne var iden om att män skulle ha något problem och att hela jämställdhetsaktiviteten i själva verket är en mestadels omedveten lögn för att dra intresse och röster helt ny. Hon hade köpt allt hon hört i tv, radio och press. Hennes kommentar var dock denna

  ”Jag tycker det ska vara lika”

  Enkelt!

  Efter att ha fällt den ville hon gå vidare till något annat ämne och jag tror att det är så 95% av alla fungerar. Vi vill spendera minimal tid på att sätta oss in i obehagliga saker och vi vill att det inte ska vara några problem med dem. Presentera mig med något när jag egetnligen vill göra nåt annat så kommer jag säga ”Det ska vara lika för alla. Tack och hej!”

  Att strukturerna feminister fokuserar på är omedvetna är således bara halva sannigen för strukturerna är dels omedvetna men har också karakteristikan att ett likställande vore negativt för män. Då väljs de ut och medvetandegörs med resultatet:

  ”Jag tycker det ska vara lika”

  Tack och hej.

 38. Pether Says:

  http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.523283-personligt-skydd-saljer-pa-natet

  ”Självförsvarssprejer som irriterar ögonen på en angripare och kletar ner honom med färg som sitter kvar länge.”

  Jo, för aldrig någonsin att det finns kvinnliga angripare.

 39. Erik Says:

  Sigvard Lingh:

  ”Erik och David Holman skriver: ”Ta Freud som exempel igen. Ur ett vetenskapligt perspektiv är nästan allt han säger ofalsiferbart vilket gör det till ”hokus-pokus”.”

  Sedan när är jag och David Holman samma person? Den som snarare kritiserar Freud i Sverige är för övrigt Max Scharnberg. Jag är mer intresserad av personer som falskt utnyttjar Freud och liknande historiska storheter som alibi för politiskt korrekt ideologi. Inte minst Team Adornos totala västhat i boken ”The Authoritarian Personality”

  ”Det där är åsikter man kan få höra från studerande på en förstaterminskurs i beteendeteori.”

  På det kan den som gått en förstaterminskurs i retorik svara: Argumentum ad verecundiam!

  ”Det finns olika vetenskapsteorier. De smalspåriga är de naturvetenskapliga.”

  Vilket larvigt uttalande. Hela iden att naturvetenskapen är separerad andra vetenskaper handlade historiskt om att marknadsföra marxismen som samhällsvetenskap med lagar som styr samhällen. Humanismen var i kris och de intellektuella ville ha en tredelad akademi. (Svante Nordin)

  Naturvetenskapen skulle lära oss saker om världen. Samhällsvetenskapen skulle administrera (dvs agera härskare) samhället och humanismen skulle vara emanciperande dvs förvandla oss till goda fina människor från de kapitalistiska burgoisa rasistiska homofoba slavar vi ansågs vara.

  Popper påpekade uttryckligen det absurda faktum att samhällsvetenskap ansåg sig inte behöva ha några krav på prediktion. Att teser skulle stämma statistiskt med resultat i verkligheten det var enligt den tidens intellektuella bara nåt för de där förlegade naturvetarna. Sånt var de som i praktiken var den nya adeln för fina för och många av dem är det fortfarande.

  ”För dem existerar inget som man inte kan ta på.”

  Detta medan sovjettyckarna på Frankfurtskolan fick fritt fram att drilla abstrakt nonsens som strukturer, kulturer, normer, fördomar, stereotyper osv som de ville i över 50 år då ingen i hela akademin vågat påpeka att kejsaren är naken och det står en elefant mitt i rummet! Ingen förutom Professor Alan Sokal som 1996 förvandlade hela akademin till ett skyttegravskrig genom det hemska tilltaget att skriva nonsens salta med postmoderna storheter och se om intellektuella eliten skulle märka skillnaden.

  Ett krig som för övrigt aldrig fick nån resolution. Främsta anledningen postmodernisterna tonade ner var attacken från religionen i USA via ID.

  ”I deras ”vetenskapliga” analyser existerar t ex inte känslolivet – även om de i privata sammanhang drabbas av dem så det skriker om det.”

  Tvärtom så är hela poängen med evolutionspsykologi att känslolivet existerar och påverkas av mänskliga behov kopplade till överlevnad och utveckling av människoarten. Främsta anledningen den inte är ännu större idag är att feminister, socialkonstruktionister och andra aktivister hällde vatten på forskarna, förstörde deras förelösningar med oväsen (tutor och skrikande) och slutligen utsatte dem och publiken för rena våldshot.

  Men de kunde aldrig stoppa folk som Robert Trivers, Donald Symons eller Edward O Wilson från att utveckla forskningsfältet så istället så valde de alternativ två när de tröttnade på att stå och skrika nazist/rasist!. Att översvämma universiteten med nonsensteorier. Vetenskap är de dåliga på men propagandateorier är de mycket bra på.

  ”Psykoanalytiska teorier kan verifieras. Jag har undervisat i ämnet i drygt 20 år vid olika universitet. Men de kunskaperna klämmer man inte in på några rader här.”

  Det måste vara därför som David W Martin säger ämnet numera främst är av intresse för filosofer och författare?

 40. David Holman Says:

  Sigvard Lingh
  Jag är helt införstådd i detta. Men gör det att man ska använda sig av Freud idag? Knappast! Så när Erik skrev

  Ett typiskt exempel på detta är när en feministisk forskare läste Freud. Freud skrev en hel del om penisavund. Detta funkar såklart inte med feministisk teori men om man helt enkelt tar för givet att när Freud sade Penis så menade han i själva verket Makt – Simsalabim – då kan man få nytta av Freud plötsligt bara man låtsas Freud menade det från första början.

  Var min kritik mot Freud en följd av detta. Men kan inte gå och återanvända teorier som inte är legitima längre.

  Darwin var också först och en av de största forskarna i samma kategori som Einstein, idag är folk helt övertygade om att han hade fel på många punkter. Inte i det stora hela, evolutionen är fortfarande korrekt men dess mekanismer som Darwin ställde upp har ändrats flertalet gånger. Så om någon forskare går tillbaka till Darwin och ”tittar på honom med nya glasögon” och återanvänder det han sa måste man attackera grunden, alltså Darwins teorier.

  Något mer att klaga på?

 41. Sigvard Lingh Says:

  Erik skrev: ”när Freud sade Penis så menade han i själva verket Makt”.

  Hm, Erik, har du möjligen läst i Uppsala? :-I

 42. Torstensson Says:

  Alltid kul att se universitetsstofiler få verbalt på flabben av yngre förmågor.

 43. Jack Says:

  Hallå, jag tror Sigvard är på vår/jämställdisters sida, finns ingen anledning att skapa motsättningar i onödan.

  Vad är syftet med diskussionen på bloggen? Att kriga verbalt? Nej, bättre anledningar än så finns väl?

 44. Jack Says:

  Feminismen har ju framgångar genom att de stödjer varandra som personer, inte åsikter. De skiter relativt fullständigt i vad du faktiskt står för så länge du kallar dig feminist och stödjer andra feminister.

 45. Sigvard Lingh Says:

  Jack skrev: ”De skiter relativt fullständigt i vad du faktiskt står för så länge du kallar dig feminist och stödjer andra feminister.”

  Vår subtile f.d. statsminister Göran Persson insåg detta och kallade sig feminist.

 46. Erik Says:

  Sigvard Lingh:

  ”Erik nämnde Hobbes och kontrasterade honom (korrekt) mot Rousseau.”

  Och Steven Pinker konstaterar i sin bok att bevisen hopas mot Rousseau och för Hobbes.

  ”Hobbes själv ansåg att det senare alternativet var det riktiga, dvs. att människan i grunden är en asocial vilde som «skrivit kontrakt» om samarbete.”

  Dvs människan har lärt sig överleva genom att byta tjänster och gentjänster med andra människor. Inte direkt revolutionerande påstående idag och helt i linje med fattigdomsforskning av Jared Diamond.

  ”En person som inte brukar räknas till upplysningsfilosoferna, men som man ändå skulle kunna räkna dit, är Mary Wollstonecraft (1759-1797), som 1792 publicerade boken «Till försvar för kvinnors rättigheter» , något som inte fick något genombrott under hennes tid. Hon vände sig mot tanken att kvinnor skulle vara män mentalt underlägsna. Hon följde upp John Lockes tankar och hävdade att den som inte får någon utbildning «förenklas» i sin personlighet och förfaller till ett utövande av triviala verksamheter.”

  En intressant statistik vore då hur stor del av männen som på 1700-talet fick någon utbildning att tala om. Men här hittar vi också den röda tråden i feministisk forskning. En fixering vid den lilla mängden män som är samhällets stora vinnare. Tendensen hos kvinnoforskare kan summeras i en evolutionspsykologisk boktitel ”Looking for a Few Good Males: Female Choice in Evolutionary Biology” Erika Elam.

  Alltså de flesta män räknas aldrig i kvinnors eget undermedvetna och jämfört med den lilla mängd män som räknas är kvinnan alltid i underläge och måste särbehandlas. Detta då majoriteten kvinnor i medel är mindre begåvade än den lilla minoriteten av de mest framgångsrika vinnarmännen.

  Precis som de flesta män men det är det ingen feministisk forskare som ens nämner.

  ”Dessa synpunkter kan i modern tid sägas ha vidareutvecklats av Cordelia Fine (2008).”

  Cordelia Fine är en av alla dessa politiskt korrekta nollor som förfasar sig över stereotyper och anser människans hela levnad bör gå ut på att programmera sig själv enligt egalitarianismens regler (Den det går bättre för måste ha fuskat och måste saboteras i rättvisans namn)

  I hennes bok ”A Mind of its Own. How Your Brain Distorts and Deceives” Maler Cordelia Fine på i all oändighet om de hemska stereotyperna…. ohhh vad vi behöver MOT-tränas att stå emot skadlig rasistisk och sexistisk information. Hemska människor som inte är egalitarianska nog.

  I praktiken så snackar Cordelia Fine mestadels skit. De flesta bevis på stereotyper hon beskriver är nämligen statistiska SANNINGAR. Dvs Fine maler på om att polisen är snabbare att till skjutvapen mot Svarta (orättvist enligt henne) Hur mycket oftare svarta i det området faktiskt skjuter poliser tar hon minsann inte hänsyn till.

  ”Wollstonecraft framhöll att frihet endast kan finnas under ansvar. Allt för mycket makt korrumperar varför en större jämlikhet mellan könen leder till högre moral och lycka.”

  Wollstonecraft har fel. I samtliga mätningar gällande lycka så har lyckan varit högre i ojämlika relationer (Wilcox). Detta gäller även kulturellt. I mindre egalitära kulturer är lyckan högre. Mätning efter mätning visar samma sak. Would you rather be right than happy?

  ”Freud hade uttryckt som sin åsikt att kvinnor hade ett mindre väl utvecklat Överjag än män”

  Freud hade fel. Män och kvinnor är lika men prioriterar olika. Dvs mäns överjag är mer utvecklat i vissa situationer och kvinnors överjag är mer utvecklat i andra. Som professor Roy Baumeister påpekar – det handlar om TRADE-OFFS Vilken situation som är vilken har bestämts av evolutionära behov.

  ”Om det nu är som Wollstonecraft sade att större jämlikhet mellan könen leder till högre moral, så måste det omvända gälla, nämligen att ojämlikhet innebär lägre moral hos de eftersatta.”

  Wollstonecraft hade också fel. Män har mer moral än kvinnor i vissa situationer och kvinnor har mer moral än kvinnor i andra situationer. När kvinnor får mer makt i situationer de inte prioriterar uppvisar de inte ett dugg mer moral. Exempelvis svenska Elin jagade Tiger Woods med en golfklubba och de flesta förståsigpåare såg inget fel i det.

  Tack vare nazismen är evolutionära forskningen 30 år försenad men faktum kvarstår att det är den enda forskningen som är i närheten av att kunna förklara dagens statistik och ge oss äkta kunskap om människan.

  ”För 100 – 200 år sedan befann sig kvinnorna i ett för dem mindre jämlikt samhälle. Det som gällde på Wollstonecrafts tid gäller som bekant inte längre.”

  Men människan är inget blankt blad.

  ”Med kvinnornas nuvarande utbildningsnivå ska följdenligt även deras moralnivå ha stigit.”

  Det har den inte! Tvärtom så har snarare kvinnor i de områden där de aldrig var moraliska fått ökad möjlighet att vara ännu mindre moraliska.

  ”Och nu blir det dessutom allt vanligare att kvinnorna till och med dominerar numerärt inom universiteten.”

  Inte bara universiteten utan även gymnasier och grundskola – vilket knappast är förvånande då det varit ett uttalat politiskt mål.

  ”Men människan styrs inte som moralisk varelse bara av intellektuell utbildning. Traditioner och attityder, m.m. spelar förstås in; något att komplettera Wollstonecrafts tes med – liksom senare tiders debattörers.”

  Attityder och traditioner speglar påfallande ofta evolutionspsykologins förutsättningar och det finns mycket få framgångsrika exempel på de attitydförändringar som numera är trendiga att prata om.

  Exempelvis existerar inga bevis på att Anger Management gör någonting överhuvudtaget.

 47. Erik Says:

  Wollstonecraft hade dock rätt i en sak. Man måste ha minsta gemensamma nämnare i utveckling för att kunna nå sin potential. Dvs människan funkar som en vanlig blomplanta. Om hon ställs i skugga och inte får vatten så spelar de genetiska faktorerna ingen roll

  Problemet är att människor som får alla förutsättningar uppfyllda inte har samma potential. Mellan män och kvinnor i grupp är skillnaden slående stor. Fler kvinnor tycker det är viktigt att följa den dominanta gruppen. Fler män tycker det är viktigt att utmärka sig.

  Detta kan tyckas märkligt men kan göras förståeligt av följande statistiska faktum

  Den genomsnittliga mannen är genetiskt ett misslyckande
  Den genomsnittliga kvinnan är genetiskt en framgångssaga

  Det handlar helt enkelt om fortplanting och överlevnad. Kvinnor har i medel tusentals år av framgång genom att vara en av de den stora massan. Män har i medel tusentals år av bakslag genom att vara en av den stora massan.

  När Wollstonecraft filosoferade över kvinnans situation så såg hon det omvända för hon jämförde de flesta män med ”a few good males”

 48. Erik Says:

  ..jämförde de flesta KVINNOR med ”a few good males” skulle det vara.

 49. Sigvard Lingh Says:

  Erik, när jag läser vad du skriver så finner jag att jag ibland håller med dig och ibland inte. Men sen börjar en gammal känsla inför dina inlägg växa sig allt starkare.

  Du staplar den ena referensen efter den andra som stöd för vad du vill framhålla. Då tycker jag att du förfaller till auktoritärt tänkande – istälet för att tänka själv och knyta ihop alla de saker som du ändå känner till.

  I vetenskapliga sammanhang kallas det sättet för ”name dropping”.

  Erik, sluta med det. Du är en av de mest pålästa här. Var mer sträng i dina referenser. Då har feministerna inte en chans. 🙂

 50. Jourhavande Says:

  Professorn skriver förvisso en del bra i slutet av debattartikeln men att därför dra slutsatsen att han är ”antifeminist” ter sig lite väl generöst och långsökt.

  Detta med tanke på vad som sägs längre upp i artikeln, t.ex.:


  Och mig veterligen har vi inte uppnått jämställdhet i det svenska samhället – tämligen lite har hänt vad gäller fördelningen av ansvaret för barn och hushållsarbete och när det gäller löneskillnader mellan män och kvinnor.
  
  Uttaget av föräldraförsäkring är fortsatt mycket skevt, mäns våld mot kvinnor är alltjämt ett stort problem och i företagens styrelserum är det fortfarande sällsynt med kvinnor. Vi må vara bland de bästa i världen på jämställdhet, men bra är det inte, särskilt inte med tanke på hur mycket vi satsat på att försöka uppnå jämställdhet.
  ”.

  Professorn nämner där två feministiska myter:

  1.)
  löneskillnader mellan män och kvinnor (som inte är ett stort problem och som, om jag inte missminner mig, tidigare har tagits upp på denna blogg)

  2.)
  mäns våld mot kvinnor (som ett stort och större problem än det omvända).

  Som om det inte vore nog redan där, så tycks professorn även vara för kvotering (”fördelningen av ansvaret för barn och hushållsarbete” och ”i företagens styrelserum är det fortfarande sällsynt med kvinnor.”).

  Så Pär S. på vilka grunder kallar du professor B. R. ”antifeminist”?
  ? ? ?

  Jag undrar även och är nyfiken på vad han själv skulle vilja kalla sig.

  /
  Jourhavande för Roslagens Mansjour

 51. Erik Says:

  Sigvad Lingh:

  ”Erik, när jag läser vad du skriver så finner jag att jag ibland håller med dig och ibland inte.”

  Vad kul! Det betyder att det finns en vetenskaplig debatt. Det är inte meningen att man skall hålla med varandra om allting och heller inte meningen man skall förkasta allting.

  ”Men sen börjar en gammal känsla inför dina inlägg växa sig allt starkare.”

  Och du är ju expert på känslor eller hur? 😉

  ”Du staplar den ena referensen efter den andra som stöd för vad du vill framhålla. Då tycker jag att du förfaller till auktoritärt tänkande – istälet för att tänka själv och knyta ihop alla de saker som du ändå känner till.”

  Nja jag staplar inte referenser som stöd för vad jag vill framhålla. Jag nämner de personer det är viktigast att kunna (på bägge sidor) då detta är en debatt – En debatt handlar om publiken och de flesta här känner inte till de här sakerna. Det stora problemet har varit att efter andra världskriget så tappade vetenskapen sina goda föresatser.

  Det blev viktigare att distansera sig från nazismen än att argumentera för sin sak och i takt med att detta skedde så var det allt mer som blev kopplat till nazismen också tills vetenskapen inte hade så många tillåtna vägar att gå alls.

  ”I vetenskapliga sammanhang kallas det sättet för ”name dropping”.”

  Samma personer som kallar det Name Dropping är det som har accepterat just Name Dropping när det är den egna sidan som gör det. Alan Sokal saltade sin tramsartikel med mängder av storheter just för att bevisa hur imponerade samhällskritiker blir av namedropping av ANDRA kritiker.

  Poängen är alltså att även om man klagar på namedropping i vetenskapliga sammanhang kanske det kan vara svårt att statistiskt stödja påståendet att vetenskapen betraktat detta som något dåligt de senaste åren. Det sker rätt ofta en sammanblandning mellan saker man vill skall vara sanna och saker som är statistiskt möjliga att leda i bevis.

  ”Erik, sluta med det. Du är en av de mest pålästa här. Var mer sträng i dina referenser. Då har feministerna inte en chans.”

  Faktum är att jag inte tror att feministerna bryr sig om referenser alls. Jag har aldrig sett nån positiv effekt av att jag angav de källor som feministkvinnor frågade efter.

  Och exempelvis Cordelia Fine (som du nämnde) referenserna i hennes bok är ett stort skämt. Hon anger visserligen källa men hon ger inga som helst exakta angivelser om vad forskingen ifråga säger.

  Lustigt förresten du nämnde henne nu när jag lust läst om hennes nya bok (augusti 2010) där hon skyller evolutionspsykologiska könsskillnader på… wait for it

  NEUROSEXISM!

  Man kan alltid lita på att feminister uppfinner nya nonsensord.

 52. kuverty Says:

  ”Faktum är att jag inte tror att feministerna bryr sig om referenser alls. Jag har aldrig sett nån positiv effekt av att jag angav de källor som feministkvinnor frågade efter.”

  Nej, extremisterna tittar alltid åt andra hållet när de blir överbevisade – men för dem som ännu inte tagit ställning är referenser guld.

 53. Jack Says:

  Erik,

  ”har aldrig sett nån positiv effekt av att jag angav de källor som feministkvinnor frågade efter.”

  Vi har biologin emot oss. Det finns inget som säger att vare sig män eller kvinnor är gjorda för att kunna bry sig om argument. Faktum är istället att det råder en väldig assymetri mellan vad man känner och vad man kan tänka ut, det avspeglas inte minst i assymetrin i nervbanorna mellan prefrontalcortex och limbiska systemet. I få fall är det mer tydligt än i genusfrågor där känslorna antagligen är extra starka.

  Med utbildning skulle vi kunna medvetandegöra detta, men dagens utbildning förvärrar situationen istället pga dess politiska effektivitet.

  Från mansrörelsens start har därför funnits ett hopp och vädjan till att det finns ännu starkare känslostyrningar. Dessa känslor är överlevnadsdrift. Först när män börjar känna sig hotade till överlevnad kommer de på bred bas kunna börja ifrågasätta feminismen, men då kan det vara för sent.

  Utspel proklarmerande ”The End Of Men” såg jag tidigare som vulgära uppvisningar av makt från feminister. T ex av Hanna Rosin:

  http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/07/the-end-of-men/8135/
  http://www.pellebilling.se/2010/12/video-som-maste-ses/

  Men på ett djupare plan tror jag faktiskt att det handlar om att feminister är rädda för utvecklingen de ser själva och genom att skrika till oss att de startat något som håller på att ha ihjäl oss och samhället vill de få igång oss. De behöver oss för att stoppa utvecklingen. De ville aldrig ha decivilisering. De ville aldrig ha könsmord på män. Förutom några få av dem.

  Det är för övrigt intressant att du lägger fram radikal och SCUM-feministiska åsikter:

  ”Den genomsnittliga mannen är genetiskt ett misslyckande”

  Faktum är att har man väl kommit över den initiala chocken över att de vill utrota en så finns det en hel del sanningar i vad radikalfeminister säger.

 54. David Holman Says:

  Jack

  Hallå, jag tror Sigvard är på vår/jämställdisters sida, finns ingen anledning att skapa motsättningar i onödan.

  Vad är syftet med diskussionen på bloggen? Att kriga verbalt? Nej, bättre anledningar än så finns väl?

  Jag tror att både jag och Erik är lite av samma skrot och korn så jag tänker här svara för oss båda. (Men säg om jag har fel Erik.) Jag, och tror jag också Erik, ser på diskussionen i sig som viktig. Man kan få ut något av en diskussion där man bättrar på sin ståndpunkt och sina argument. Istället för att bara klia varandra på ryggen kan man genom diskussionen få sina argument som man placerat på pedistaler attackerade för att de ska gå i kras så att man kan börja om från början för att bygga nytt och lära sig att ställa dem på golvet istället och göra dem mer robusta. Varje diskussion är viktig oavsett vad som händer.

  Sen om någon är på min sida eller inte är ju sak samma. Har någon fel så är det viktigt för DEM att de vet om det. Rom byggdes inte av björnkramar och attacker från insidan är alltid bättre än utifrån. Om din polare säger ”nu gör du fel” så lyssnar du mer och har garden nere.

  I korta ordalag: det är viktigt.

 55. David Holman Says:

  Jack

  Faktum är att har man väl kommit över den initiala chocken över att de vill utrota en så finns det en hel del sanningar i vad radikalfeminister säger.

  What, what (in the butt)?… Vad snackar du om?

 56. Jack Says:

  David Holman,

  Må så vara, men jag är säker på att t ex Erik redan är bra nog på att argumentera. Iaf i skriven form som här. Om tio år kommer vi säkert tycka att vi var riktigt ineffektiva som satt där och skrev så mycket i kommentarsfälten.

  Om jag ska ge konstruktiv feed back till Eriks redan väldigt bra inlägg så är det just att hans sökande efter motsättningar ibland inte befrämjar vare sig bilden av honom själv (en motsättningsletare istället för en detviktigaförmedlare) eller förståelsen av temat för den som läser pga onödiga utsvävningar. Som helhet intressanta och välstrukturerade dock.

 57. Jack Says:

  David Holman,

  Som sagt, de vill det inte, med undatag för Solanas och några till. Men att ligga och sova med SCUM under täcket är inget gott tecken. Har även träffat en kvinna som helt på halvt allvar sade att hon ville att jag skulle vara som en kyckling med en yxa i hjärnan vilket hon sett på tv. Jag vet inte vilka män som skulle säga detsamma till kvinnor? Skulle du säga nåt sånt till en kvinna?

  ”If life is to survive on this planet, there must be a decontamination of the Earth. I think this will be accompanied by an evolutionary process that will result in a drastic reduction of the population of males.” — Mary Daly, former Professor at Boston College, 2001

  ”I want to see a man beaten to a bloody pulp with a high-heel shoved in his mouth, like an apple in the mouth of a pig.” — Andrea Dworkin, Ice and Fire, (Weidenfeld & Nicholson, 1987)

 58. Jack Says:

  ”helt på halvt allvar” …:) klappar mig själv på axeln…

 59. David Holman Says:

  Jack
  Det är mycket möjligt att du har rätt här. Att Erik letar lite för mycket motsättningar. Men sen kan det vara bra för Sigvard Lingh att höra dessa argument mot hennes argument. Alltså att det inte är för Eriks del.

  Vad gäller om vi kommer tycka att vi slösade vår tid här eller inte går aldrig att veta. Troligen. Vad gjordes för 10 år sedan? Eller 100 år sedan. Men oavsett vad kommer vi göra något annat om 10 år som NOG (vi vet ju inte) är bättre och som förmodligen kommer vara sprunget ur detta. Så därav är detta viktigt, antar jag.

 60. Liberal Says:

  Å andra sidan, exakt vem är det i realiteten som INTE sågar könskommunisternas patetiska genus-sagor?

  Svar:
  1. Horan som försörjer sig på lögnerna
  2. Den extremt lättlurade jubelidioten
  3. Smygkommunisten

 61. Erik Says:

  Erik,

  ”Vi har biologin emot oss. Det finns inget som säger att vare sig män eller kvinnor är gjorda för att kunna bry sig om argument.”

  Visst är vi gjorda för att bry oss om argument. Poängen är att vi i fråga om kön inte prioriterar samma saker i dessa argument. Där har feminismen rätt – problemet är att det inte spelar någon roll vad kvinnor vill prioritera för verkligheten bryr sig varken om män eller kvinnor så ett universitet som lyssnar på kvinnor blir ett universitet vars kunskap inte kan användas på riktigt. Den kan endast användas i popularitetstävlingar.

  Det är exempelvis populärt att säga kvinnor och män är lika bra på att köra bil (sånt säljer tidningar och gör tjejer jätteglada) men i ingen Formel Ett tävlan någonsin är det bland de tio bästa fem kvinnor. Ingenstans i verkligheten kan skiten användas till annat än att anklaga formel ett tävlingar för att diskriminera kvinnor.

  Alla män som heller inte blir Formel Ett mästare som har precis samma förutsättningar som kvinnor säger man mindre om…

  ”Faktum är istället att det råder en väldig assymetri mellan vad man känner och vad man kan tänka ut, det avspeglas inte minst i assymetrin i nervbanorna mellan prefrontalcortex och limbiska systemet. I få fall är det mer tydligt än i genusfrågor där känslorna antagligen är extra starka.”

  Genusfrågor är inte könsmässiga, de är strikt politiska. Du kan sålunda lika gärna säga att i extrema vänsterfrågor är känslorna antagligen extra starka. Men det är heller inte statistiskt sant. I USA stämmer det bara på de barnlösa kvinnorna. Vilket är logiskt! Varför skulle en kvinna som har en son vilja ha den sonen oskyldigt satt i fängelse för att en annan kvinna anklagar honom för sexuella övergrepp?

  ”Med utbildning skulle vi kunna medvetandegöra detta, men dagens utbildning förvärrar situationen istället pga dess politiska effektivitet.”

  Dagens utbildning? Dagens lärare VILL inte utbilda någon i någonting. Moira Von Genus (Rektor Södertörn högskola) har uttryckligen sagt att vetenskap inte skall ersätta vad hon kallar ”vardagskunskap” Och en annan av knäppskallarna sitter i vetenskapsrådet (som bestämmer var pengar går) och säger att vetenskapen skall göra som politiker säger.

  ”Från mansrörelsens start har därför funnits ett hopp och vädjan till att det finns ännu starkare känslostyrningar. Dessa känslor är överlevnadsdrift.”

  Javisst, och där är också felet som de tidiga debattörerna som exempelvis Warren Farrell gjorde. De trodde pga den sociologiska utbilding de flesta av dem hade att de kunde lämpa över ansvaret på kvinnorna. Bara kvinnorna var ”fria nog” skulle de magiskt börja göra nåt de aldrig gjort och helt saknade orsak att göra.

  Yeah right! Och hundar kommer att börja flyga bara vi slutar säga åt dem de inte kan… Idag har de fattat att det hänger på männen. Kvinnorna kommer att vara kvinnor oavsett vilken utbildning de får. Framför allt i den evolutionspsykologiska frågan.

  ”Först när män börjar känna sig hotade till överlevnad kommer de på bred bas kunna börja ifrågasätta feminismen, men då kan det vara för sent.”

  Fel, män är INTE tränade att bry sig om andra män. Det är sålunda inte när män är hotade som de ifrågasätter feminismen. Det är när systemen män bygger är hotade som de hör det. När universiteten stödjer landets fiender och vägrar att forska. När debattörer inbillar sig att vi får mindre terrorism genom att börja lyda deras krav. När fasta relationen/familjen som enhet kollapsar (det var vad som fick Warren Farrell att vakna upp…)

  Det är också det som är mest effektivt att få kvinnor att vakna upp. När män säger ”vi skiter i alltihop” och lever som Hugh Hefner hela sina liv. Se bara hur Michael Kimmel står och försöker få tillbaka män till ”ansvarsfullt familjeliv” och han skall föreställa en person som staten ser som seriös forskare. En NOLLA! Varenda politiker som betalar för Kimmel bevisar bara hur systemen män byggt är på väg att rasa helt.

  ”Men på ett djupare plan tror jag faktiskt att det handlar om att feminister är rädda för utvecklingen de ser själva och genom att skrika till oss att de startat något som håller på att ha ihjäl oss och samhället vill de få igång oss.”

  NEJ!

  De sanna feministerna är oförbätterliga. De vill bara ha livstids försörjning som hemmafruar åt staten. Höga löner för att göra ingenting (se magasinet Neo om kvinnoforum)

  Men kvinnorna som de behöver som konsumenter…. När män skapar rörelser som THE GAME och deklarerar de skiter i fasta relationer och har sex med nya kvinnor varje vecka genom att avsiktligt spela på kvinnors biologi. Då reagerar kvinnorna.

  Först försöker de styra männen
  Men det kan de inte…. Jag debatterade med flera sådana där journalistbrudar på Spy Bar när Neil Strauss var där… de hade inget att komma med för om män inte får kontrollera kvinnor får inte kvinnor kontrollera män heller.

  ”De behöver oss för att stoppa utvecklingen. De ville aldrig ha decivilisering. De ville aldrig ha könsmord på män. Förutom några få av dem.”

  Du förväxlar feministerna (de som försörjer sig på skiten) med kvinnorna som är de ekonomiska förutsättningarna för feminism. Utan kvinnor som röstar på skiten, utan kvinnor som köper böckerna – vad skall de göra?

  ”Det är för övrigt intressant att du lägger fram radikal och SCUM-feministiska åsikter: ”Den genomsnittliga mannen är genetiskt ett misslyckande”

  Du missförstår vad jag menade. Det där var en olycklig formulering. Jag borde ha skrivit EVOLUTIONÄRT men man kan tycka att de flesta i det sammanhanget skall förstå evolution och genetik är samma sak.

  Vad det betyder är att den genomsnittliga kvinnan fick barn
  Den genomsnittliga mannen fick inte barn Män tvingades utmärka sig för att lyckas sprida sina gener. Kvinnor behövde aldrig det. Kvinnor tycker sålunda det räcker med att ingå i gruppen…. När män skall hålla på och utmärka sig blir det för kvinnors värderingar ett onödigt beteende för KVINNOR SJÄLVA HAR ALDRIG BEHÖVT DET.

  En av orsaken att männen behövt det är dock att kvinnor känt de själva behövde män som gjorde det.

  När kvinnor sedan skall tävla mot män är de helt enkelt statistiskt urdåliga på det i det mesta som handlar om att utmärka sig. Vad kvotering i själva verket betyder är att kvinnor inte behöver tävla mot MÄN – bara mot andra kvinnor.

  Det betyder inte det saknas kvinnor som utmärker sig…. det betyder inte att den bästa personen i en grupp inte kan vara kvinna. Det betyder att om vi delar upp grupper på 10000 personer i män och kvinnor och rangordnar alla i mätbara siffror så blir det inte varannan damernas Och så är det alltså på global nivå så det enda sättet som siffran kan rättas till att motsvara flumgubbarnas genusteorier är att ett antal länder diskriminerar män.

  En turkisk strandraggare sade exempelvis han trodde att 90% av Sveriges befolkning är kvinnor. När vår lärare (kvinnlig) beskrev Sverige som världens mest feminina land så blev det high-fives i klassen.

  Jämställt?

 62. Erik Says:

  Ovanstående inlägg var till JACK såklart.

 63. Sigvard Lingh Says:

  Maria, du skriver: ”Jag har läst Rousseau på originalspråk men inte skulle jag få för mig att klanka ned på någon som missar någon bokstav i hans namn. Petitesser.”

  Att du kan läsa franska får väl också ses som ovidkommande i denna diskussion?

 64. Jack Says:

  Erik,

  ”Visst är vi gjorda för att bry oss om argument.”
  Detta är inget argument utan ett påstående. Detta ser jag också som en underförstådd självklarhet och något som alla redan vet, men mitt påstående var därför just det motsatta som var det som behövde belysas, att vi är gjorda så att vi inte kan bry oss om argument också vilket jag också hade argument för – hjärnanatomi – samt varför inte också en vädjan till var och ens erfarenheter av upphettade debatter. Ingen byter sida. När känslorna väl svallar så påverkas det inte mycket av motståndarsidans argument. Slutet för en diskussions möjlighet att påverka åhörare av argument är när ”reptilhjärnan” aktiverats.

  När det handlar om könsfrågor är det en risk att reptilhjärneaktiveringen kommer tidigt.

  ”Genusfrågor är inte könsmässiga, de är strikt politiska.”
  Genusfrågor är inte könsmässiga?

  ”Fel, män är INTE tränade att bry sig om andra män. Det är när systemen män bygger är hotade som de hör det.”
  Jodå, all typ av lagsport och militär utbildning t ex innebär sådan träning. Men invändningen är ogiltig i grunden eftersom oavsett tidigare träning i det kan en man räkna ut att det finns fördelar med att samarbeta med andra män om motsatsen innebär att man dör. Vad du säger om att systemsammanbrott också får män att bry sig om andra män kan dock också stämma.

  ”Dagens utbildning? ”
  I det stycket fanns ingen direkt invändning men intressant vad du skrev ändå.

  ”NEJ! De sanna feministerna är oförbätterliga. ”
  Hade lika gärna kunnat vara ”ja!, men de sanna feministerna…”
  Ser ingen invändning.

  ”Du förväxlar feministerna (de som försörjer sig på skiten) med kvinnorna”
  Till viss del ja. Faktum är det här att om du gör en kvinna sur kommer du ha fem sura snubbar på din tröskel nästa dag och de kommer tycka du är sämst på allt och inga argument biter. Makten att vända det sociala spelet är generellt kvinnans och först när kvinnor över lag börjar slå tillbaka mot feministiska kvinnor kommer män att ha en chans. Hur kan vägarna se ut till en sådan omständighet? Det vore intressant.

  ”Du missförstår vad jag menade.”
  Medvetet belyser jag starka kopplingar till vad du sa. Hade män varit bättre på att skaffa barn hade heller inte SCUM-feminismens uttalande funnits.

  ”Jämställt?”
  Nej. Sverige har legat 1a på jämställdhet för kvinnor flera år i rad men 20:e plats i jämställdhet för män. Ojämställt. Enligt FNs prognos för sverige kommer vi sjunka i Human Development index närmsta decennierna, dels relativt andra från plats 7 till plats 45, men även i absolut standard. Samtliga matriarkier över hela världen genom hela historien har dött ut.

 65. Sigvard Lingh Says:

  Erik, du skriver: ”I praktiken så snackar Cordelia Fine mestadels skit.”

  Cordelia Fine (2008) protesterade – i Mary Wollstonecrafts anda – mot den rena hjärnforskningen genom att beteckna den som «neurosexism». Hon citerade Kitayama och Dov (2007) som skrivit att: «psyket är … inte en avgränsad enhet inpackad i hjärnan. Det är snarare en struktur med psykologiska processer som är skapade av och således i överensstämmelse med kulturen som omger dem…. psyket kan inte förstås utan referens till den sociokulturella miljön till vilken det är anpassat och kalibrerat.»

 66. Sigvard Lingh Says:

  Jag föreslår att alla här försöker hålla isär begreppen.

  Jag vill att man skiljer mellan vetenskaplig och politisk feminism.

  Dessutom har jag infört en särskild grupp jag kallar ”Övriga”. I den finns knäppskallarna med eget patologiskt förflutet som t ex tycker att alla män ska få kuken avskuren för vad deras förfäder gjort.

  Den vetenskapliga genusforskningen försöker reda ut begreppet könsroller. Här – som på alla andra vetenskapliga områden – finns såväl bra som dålig forskning.

  Den politiska feminismen har inom sina led – liksom alla andra politiska inriktningar – en överrepresentation av människor som skickligt manövrerar för att nå mer personliga fördelar än att gynna folket.

  Men till skillnad från andra politiska partier har den politiska feminismen för närvarande en särskild slagsida som kan förstås i Hegels termer Tes-Antites.

  Jag skriver om det i min bok. Se http://psykopat.info

 67. Erik Says:

  Sigvard Lingh:

  ”Erik, du skriver: ”I praktiken så snackar Cordelia Fine mestadels skit.””

  Gällande det specifika ämnet jag nämnde ja. Cordelia Fine är värsta sortens politiskt korrekt galenpanna som tror det är fördomar att reagera snabbare på hotfulla rörelser från en svart man i områden där det statistiskt är svarta män som står för hoten. Hon vill ha människor som beter sig som om de trodde det var lika stor chans att mördas av en vit person – i ett området där man VET svarta begår morden. Sunda förnuftet säger att vet man folk dödats i högre grad i en viss situation så undviker man i högre grad den situationen.

  Cordelia Fine anklagar sunda förnuftet för rasism för att det inte motsvarar hennes politiska önskemål om ett egalitarianskt drömsamhälle med fjärilar och blommor. Hon nämner om och om igen att det handlar om egalitarianism. Hon vill ha människor som helt saknar sunda förnuftet och beter sig helt ignorant till historian av den situation de befinner sig i. Hon är helt enkelt vrickad på riktigt! För riktig vetenskap på ämnet Stereotyper till skillnad från Fines drömmar och propaganda så läs ”Stereotype Accuracy” från 1995

  ”……the idea that stereotypes may sometimes have some degree of accuracy is apparently anathema to many social scientists and laypeople. Those who document accuracy run the risk of being seen as racists, sexists, or worse.”

  ”Hon citerade Kitayama och Dov (2007) som skrivit att: «psyket är … inte en avgränsad enhet inpackad i hjärnan. Det är snarare en struktur med psykologiska processer som är skapade av och således i överensstämmelse med kulturen som omger dem….”

  Kulturen? Så människans kultur skapade enligt K&D hjärnans struktur?

  Och varifrån kom då människans kultur innan människans hjärna fanns? De kanske vill hävda rymdvarelser kom hit och byggde kulturen som skapade om människan från neanderthalare till dagens format? Den teorn är inget nytt då filmen STARGATE kom redan 1994

  ”….psyket kan inte förstås utan referens till den sociokulturella miljön till vilken det är anpassat och kalibrerat.»

  Faktum är att psyket inte alls är anpassat och kalibrerat till vår sociokulturella miljö. Därav anledningen uttrycket ögontjänare. Folk vars psyke säger en sak och sociokulturella miljö säger nåt annat.

  Sociokulturella miljön – loses!

 68. En läsare Says:

  @ Sigvard ”Den vetenskapliga genusforskningen”

  Genusforskningen baseras på feministisk forskning. Feminism baseras på könsmaktsordningen. För fasiken… t.o.m. juridiklinjen infiltreras ju med argument typ; ”har du slutat slå din fru?”.

 69. En läsare Says:

  juridikprogrammet

 70. Erik Says:

  Jack:

  ”Ingen byter sida. När känslorna väl svallar så påverkas det inte mycket av motståndarsidans argument. Slutet för en diskussions möjlighet att påverka åhörare av argument är när ”reptilhjärnan” aktiverats.”

  Det stämmer, det är dock ingen universell egenskap utan skiljer sig mellan olika personlighetstyper. Dvs vissa har snarare till reptilhjärnan än andra. (gissningsvis persomer med höga F-värden i MBTI)

  ”Genusfrågor är inte könsmässiga?”

  Ja just det, hade genusfrågor handlat om kön så hade de dykt upp för hundratals år sedan. Inte i perfekt samklang med marxism och andra politiska ursäkter bevisligen avsiktligt skapade och med bakgrund i nationella fiender.

  ”Jodå, all typ av lagsport och militär utbildning t ex innebär sådan träning.”

  Idrotter och Armeer är just sådana system jag pratade om. Det är alltså helt ok det går åt h-e för andra män så länge de inte ingår i egna systemet medan kvinnor betraktar sig själva som ett och samma system.

  ”Men invändningen är ogiltig i grunden eftersom oavsett tidigare träning i det kan en man räkna ut att det finns fördelar med att samarbeta med andra män om motsatsen innebär att man dör. Vad du säger om att systemsammanbrott också får män att bry sig om andra män kan dock också stämma.”

  Det är väl snarare så att skapa system är mäns sätt att hantera problemet att de inte bryr sig om andra män? Samma man som i vanliga fall glatt hånar och mobbar en annan man blir bästa kompis när de ingår i militären och landete säkerhet hänger på att de samarbetar.

  Män som aldrig hade brytt sig om varandra blir kompisar i fotbollslag och armeenheter.

  ”Till viss del ja. Faktum är det här att om du gör en kvinna sur kommer du ha fem sura snubbar på din tröskel nästa dag och de kommer tycka du är sämst på allt och inga argument biter.”

  Svaret på det där dilemmat finns i boken The Game. Man skall inte argumentera med andra killar gällande tjejer, man skall dra in dem i sitt eget system och göra dem till kompisar.

  ”Makten att vända det sociala spelet är generellt kvinnans och först när kvinnor över lag börjar slå tillbaka mot feministiska kvinnor kommer män att ha en chans.”

  Det där handlar om hur kvinnor i allmänhet relaterar till myndigheter och kommersiella intressen (vad som säljer). Det handlar inte om privatlivet. I privatlivet så kan killar redan nu skita i vad tjejer vill. Se ”Men going their own way”

  ”Hur kan vägarna se ut till en sådan omständighet? Det vore intressant.”

  Om mindre än två dagar så kommer det ”community” där jag är medlem släppa ett paket som beskriver hur just detta går till. Jag återkommer till den frågan.

  ”Medvetet belyser jag starka kopplingar till vad du sa. Hade män varit bättre på att skaffa barn hade heller inte SCUM-feminismens uttalande funnits.”

  Hade män varit bättre på att skaffa barn hade de inte varit män. Det är precis som en kille som var kompis till en av mina kompisar. Hade hans föräldrar inte varit rika och haft eget företag hade han tvingats lära sig försörja sig i riktiga världen.

  Nu kan han alltid jobba några timmar i familjeföretaget när han behöver pengar. Han jobbar inte mer än han måste och trots att det är en mångmiljonfirma är han helt ointresserad av att ta över den när föräldrarna pensioneras.

  ”Nej. Sverige har legat 1a på jämställdhet för kvinnor flera år i rad men 20:e plats i jämställdhet för män.”

  Det är ju en intressant ide att de där två skulle fungera oberoende av varandra.

  ”Enligt FNs prognos för sverige kommer vi sjunka i Human Development index närmsta decennierna, dels relativt andra från plats 7 till plats 45, men även i absolut standard.”

  Det säger väl sig själv att när vi lägger vår budget på att hjälpa andra så går det ut på att höja de andra och sänka oss själva i den listan? Sverige är världsmästare i godhet – varför tycks de flesta varken veta eller säga. Det bara är så – Dålig människosyn att ifrågasätta det.

  ”Samtliga matriarkier över hela världen genom hela historien har dött ut.”

  Vilka matriarkier? Det har aldrig funnits några framgångsrika matriarkier som kunde dö ut. Matriarki kan inte skapa ett framgångsrikt samhälle som ens kan dö ut. Matriarki har den ekonomiska förutsättningen hos Kommunism. Den funkar bara om det finns pengar som ett annat system tjänat ihop åt dem redan.

  De gnäller på konservatism men hela deras ideologi bygger på att styra över konservativt skapat värde. De har ihjäl gåsen som värper guldägg och tror de skall hitta massor av sådana inuti gåsen.

 71. Erik Says:

  Sigvard Lingh:

  ”Jag föreslår att alla här försöker hålla isär begreppen.
  Jag vill att man skiljer mellan vetenskaplig och politisk feminism.”

  Vad menar du är vetenskaplig feminism?

  ”Dessutom har jag infört en särskild grupp jag kallar ”Övriga”. I den finns knäppskallarna med eget patologiskt förflutet som t ex tycker att alla män ska få kuken avskuren för vad deras förfäder gjort.”

  I boken ”How feminism stole psychology” hävdar S.Fryman att påfallande stor del av de viktiga kvinnliga intellektuella namnen är just knäppskallar från dysfunktionella relationer och relationer. De är inte psykologer för att hjälpa människor utan det handlar främst om dem själva. Du får gärna läsa den texten.

  ”Den vetenskapliga genusforskningen försöker reda ut begreppet könsroller. Här”

  Finns det något vetenskapligt med ”rollforskning” överhuvudtaget? Snarare tycks när man gräver lite de flesta av de där uttalandena komma från den marxistiska propagandabanken frankfurtskolan som flydde till USA runt 1930.

  ”– som på alla andra vetenskapliga områden – finns såväl bra som dålig forskning.”

  Frågan är om det finns någon forskning om roller/identiteter/strukturer alls eller bara propagandisk upprepning av de gamla påståendena och kategoriseringarna från 30-talet och framåt. En stor del av den ”forskning” som gjordes under kalla kriget kategoriserar inte som vetenskap utan det vetenskapliga var att man sade det man behövde säga för att övertyga politiskt. En stor del av universitetsarbetet var aktivism och flera namn från den tiden har berättat om medvetna lögner…. Exempelvis berättas i blank slate att man inte anammade dessa teorier för att det finns nån sanning bakom dem.

  Författaren berättar man anammade dem för att det var det enklaste sättet att dra mattan undan fötterna på rasister och liknande.

  ”Den politiska feminismen har inom sina led – liksom alla andra politiska inriktningar – en överrepresentation av människor som skickligt manövrerar för att nå mer personliga fördelar än att gynna folket.”

  Detta stämmer på 90% av de vetenskapliga feministerna.

  Som Warren Farrelll berättar, så snart han även gav mäns version så slutade pengarna rulla in. Det är omöjligt att veta vilka feministforskare som ens tror på vad de säger och vilka som fortsätter för de behöver betala husräkningar, dyra bilar, flotta restauranger och ungarnas college.

  ”Men till skillnad från andra politiska partier har den politiska feminismen för närvarande en särskild slagsida som kan förstås i Hegels termer Tes-Antites.”

  Feminismens slagsida förstås mycket bättre utifrån evolutionspsykologi när man läser böcker som ”Looking for a few good males” Vad det betyder är att alla svårigheter feminismen ger män ses som ett sätt att sortera bort skräpet och skapa några få vinnare.

  Hur många flickvänner hade Tiger Woods samtidigt?

  Evolutionspsykologi är det enda perspektivet som ens kommer fram till det resultat som är dagens verklighet som förväntad summa – inte en överraskning.

 72. PO Says:

  Erik, som annars ofta skriver bra: ”Det är exempelvis populärt att säga kvinnor och män är lika bra på att köra bil … men i ingen Formel Ett tävlan någonsin är det bland de tio bästa fem kvinnor.”

  Erik, du menar alltså att köra bra = köra fort?

  Min egen defintion = Den som följer trafikrytmen kör bra.

 73. Ivar A Says:

  Manhood United,

  Om du hade bekymrat dig om att undersöka vem jag är lite mer noggrant hade du sett att jag inte kallar mig feminist samt att jag skrivit om de frågor du tar upp.

  /Ivar Arpi

 74. SVERIGE VÄRLDENS MESIGASTE LAND MEN SNART INTE MER | Sjunne [ dot ] com Says:

  […] Det finns så mycket illa tänkt, skrivet och forskat om feminism, genus och kön i Sverige att man blir betryckt över vilka man som heterosexuell man kan tänkas åtrå. Susanna Hakelius-Popova gick 2005 igenom tio avhandlingar med genusvetenskapligt fokus och kom fram till att de redan hade klart för sig innan forskningen vad resultatet skulle bli. Jargong och ideologi dominerade. Bosse Rothstein försöker bidra men får mest skäll, inte diskussion, trots att han försöker förklara hur patriarkala strukturer (inte) kan förklara svenska föräldrars regression i konserverande könsroller. Eller kanske just därför. Feministerna lägger sällan ned denna tankemöda som Rothstein trots motstånd visar på här. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: