Kvinnor problematiserar manlighetsnormen åt killar i skolan

by

I projektet Machofabriken, som vänder sig till unga killar, ”problematiseras” den så kallade manlighetsnormen. Projektet drivs i skolor – i denna artikel kan du läsa om hur Machofabriken drivs med killar i en klass i nian.

Jag citerar ur artikeln:

”Hårig. Muskler. Händig. Svett. Öl. Jaga. Snus. Bilar. Orden som står framme på tavlan i klass 9 i Frejaskolan i Gnesta är ord som eleverna associerar med ordet ”manlig”.

– Skriv nu ner vad ni förknippar med en bra person, säger deras lärare Maja Thorsén.

Nu är det i stället ord som snäll, glad, omtänksam, hjälpsam, generös, pålitlig och ärlig som eleverna kommer att tänka på.

– Är det något av de här orden som ni även förknippar med ordet manlig? Inte? Varför? frågar Maja Thorsén. ”

Man kan få intrycket att Maja Thorsén styr diskussionen så att ungdomarna ska komma fram till att manlighet är något negativt, vilket i så fall innebär misandri på skolschemat.

Jag skulle över huvud taget vilja problematisera den här problematiseringen. I och för sig är det inget fel med att ifrågasätta den väldiga press som finns på pojkar (och män) att vara på ett visst sätt. Det är bra.

Men sker ifrågasättandet på rätt sätt, när problematiseringen görs av kvinnor, som dessutom har en feministisk ideologi? Machofabriken är ett samarbete mellan Roks, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers riksförbund och Män för jämställdhet – tre feministiska organisationer.

När man läser den aktuella artikeln i Svenska Dagbladet får man intrycket att det är kvinnor som inom ramen för Machofabriken ska hjälpa unga killar att utmana negativa delar i manlighetsnormen och finna en god manlighet. Men, med all respekt: Även om dessa kvinnor (mot förmodan) inte skulle vara belastade av feministiska värderingar måste man fråga sig om en kvinna över huvud taget kan förstå hur det är att vara kille/man.

Att det, inte oväntat, finns feministiska inslag i Machofabriken tycker jag bekräftas av detta uttalande av Lisa Malmberg, en av projektledarna på Machofabriken:

”Normerna upprätthåller maktordningen mellan män och kvinnor, och för att skapa jämställdhet behöver de förändras”

Det där verkar ju vara den berömda könsmaktsordningen som tittar fram.

Tack för tipset, Carl, Smurfen Blå och Johan.

Uppdatering (tack för kommentaren, Lasse!): Denna rapport från Machofabriken om ungas attityder till manlighet och jämställdhet inleds med följande stycke. Att rapporten börjar så säger något om bakomliggande värderingar och inställning till problemformuleringen:

”Kvinnorörelsen har uppnått mycket i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och för ett jämställt samälle. Med nästa stora utmaning har inte vi kommit lika långt: att inkludera männen i förändringsarbetet. 90 % av allt våld utövas av män, och det drabbar både män och kvinnor. Alla individer – kvinnor som män – vinner på ett mer jämställt samhälle. Det skriver företrädare för organisationerna Män för jämställdhet, Roks och SKR, som nu tillsammans lanserar projektet Machofabriken.”

(Även Ann-Mari’s blogg har skrivit om detta. Och Pelle Billing skriver också)

För övrigt 1: Svenska pojkar läser enligt lästestet allt sämre och könsgapet ökar mer och mer. I stort sett hälften av pojkarna läser inte om de inte måste, skriver Mats Björnsson, tidigare analytiker och ämnesråd vid Utbildningsdepartementet, i en debattartikel på Newsmill. Läs mer här. Tack för tipset, Kajsa-Stina!

För övrigt 2: Även tekniska utbildningar genusifieras i dagens samhälle. Vid Luleå Tekniska Universitet söker de nu en professor inom området ”genus och teknik”. Se här.

Annons

58 svar to “Kvinnor problematiserar manlighetsnormen åt killar i skolan”

 1. maukonen Says:

  Bloggade om detta igår : Vad får en kille göra och hur får en kille vara?

  Har även nämnt Machofabriken i ett inlägg den 9:e september.
  Den farlige mannen och jakten på den manliga identiteten

 2. JD Says:

  Fy fan! Jag orkar inte läsa längre nu än citatet!

  Det här är destruktiv indoktrinering och svaren från eleverna är frampushade. Självklart skulle majoriteten av eleverna förknippa orden snäll, glad, omtänksam, hjälpsam, generös, pålitlig och ärlig även med Manliga personer och manlighet i ett annat sammanhang än en lärare som projecerar sin egen uppfattning på sina elever.
  Hon frammanar de svar hon vill ha! Det finns många psykologiska experiment och tester i kontrollerad miljö som har påvisat exakt samma reaktioner som det som läraren nu åstadkommer.

  Jag skulle utan tvekan ta mina barn ur denna skola och jag råder föräldrar till elever på denna skola, vilken det nu är att i alla vall tänka över saken!
  Prata med någon psykolog om det som sker på denna skola och få någon reaktion på det som sker om du är osäker.

 3. JD Says:

  Exakt samma indoktrinering hände i Tyska skolor före andra världskriget! Att skapa entydigt negativa bilder över en grupp människor utifrån ett politiskt syfte.

 4. Lasse Says:

  Citerar:

  ”omprövar gamla kartor och ritar nya.”

  Ren och skär ”hjärntvätt” kallar jag det för och allt är skattefinansierat.

  Man nyper sig i armen och undrar om det här är verklighet eller om man hamnat i tyskland på 30-talet. Jag mår illa på riktigt.

 5. Lasse Says:

  Tackar min gud för att min son nu snart är vuxen för hade jag haft söner i ung ålder hade jag noga övervägt en flytt ner till kontinenten.

 6. maukonen Says:

  Detta sk jämställdhetsprojekt är delvis sponsrat av Allmänna Arvsfonden.
  Se
  Machofabrikens hemsida

 7. UCA Says:

  Men hallå, jag gillar ju bilar. Innebär detta att jag inte skulle besitta egenskaperna hos en bra person på grund av detta? Logiskt felslut.

  Men för att svara på Maja Thorséns fråga. De positiva egenskaperna är givetvis könsneutrala, att låta endera könet lägga beslag på dem vore väl olämpligt. Eleverna verkar kunna mer om jämställdhet än den sk Machofabriken.

 8. Men@Work Says:

  Sammanfattningsvis:

  Svaga och osäkra killar ger alltså relativt sett starkare tjejer är det underliggande budskapet… Manlighet I SIG är negativ.

  Fy f-n vad motbjudande. Sådant mansförakt finansieras med våra skattepengar. Historiens dom blir hård för dessa politruker.

  Föräldrar: säg ifrån och ifrågasätt varför barnen ska itutas marxistisk ideologi i skolan.

 9. ParStrom Says:

  Ann-Mari, jag har lagt in en länk nu till ditt blogginlägg.

 10. Backlash Says:

  Jag tycker samliga ord de skrev på tavlan är intimt förknippade med mansrollen. Den första serien i sammanhang där mannen tillåts ägna sig åt sina egna intressen, den andra serien i sammanhang där mannen umgås med sin partner och sina barn. Eller om han jobbar i ett serviceyrke, t.ex kypare.

 11. maukonen Says:

  Tack Pär!

 12. Per Says:

  ”på Machofabriken vill bjuda med dig och din grupp på en spännande och normkritisk resa. Med filmer och övningar hoppas vi väcka många nya tankar och inspirera er till att jobba för en mer jämställd värld, där kön inte spelar roll för vilka möjligheter, rättigheter och skyldigheter vi har.2

  Ja, det är fruktansvärt att sådana här initiativ startas, och värst av allt: kvinnor deltar!
  Eller så är det kanske så att kopplingen till misandri är aningen magstark eftersom man omöjligt kan veta om detta styrs av manshatande feminister som vill oss illa. Varför klanka ner på något som kan vara bra? Är det inte positivt att unga killar får diskutera samhällets förväntningar på sig så att de slipper känna press? Är dte inte bra att eleverna i artikeln känner sig hjälpta? Att se manshat i allt är raka motsatsen till jämställdhetsarbete men för all del, ni kanske ska börja kuska runt och lära eleverna att unga killar ska sträva efter att må dåligt och skylla sina problem på kvinnor och feminister, de ska absolut inte prata om sina problem eller, detta hemska ord, problematisera.

  För övrigt, har ni ens läst artikeln?
  ”Hon har märkt att problematiseringen av killnormer upplevs som positivt både bland killar och tjejer.
  – Vi slipper hamna i att det är synd om tjejerna och för dem är det en lättnad att slippa granska sig själva – något de gör hela tiden.”
  Genusnytt hävdar ofta att allt fokus ligger på tjejer och hur de görs till offer, men nu är tydligen inte motsatsen okej heller.

 13. AV Says:

  Frågan är hur de kom fram till dessa definitioner på manlighet. Om ledarna har föreslagit dessa är det ren misandri. Om det är elevernas egen bild av manlighet är det värt att diskutera deras bild av manlighet. Hur har de fått den bilden av män? Vilka bilder har de matats med?

  Definitionen av manlig skulle ju lika väl vara: trygg, omhändertagande av svaga, ställer upp i farliga situationer, påläst, ärlig, står på sig, problemlösare, fixare… (obs ej som kontrast till definition av kvinnligt)

  Och då passar det ju ganska bra ihop med ”en god människa”.

  Det är alltså inget fel på manlighet i sig, men antingen på ledarnas eller elevernas bild av vad manlighet innebär.

 14. Silver Levinsky Says:

  @Per

  Varför ska man problematisera och skuldbelägga killar överhuvudtaget?
  Om vi skulle vända på hela artikeln och prata om tjejer på ett liknande sätt, skulle det kännas ok anser du?

 15. Lasse Says:

  Nedan följer skolexempel på en vinklad enkät eller som jag sagt förut man kan egentligen få vilka (resultat) svar man vill från en enkät beroende på hur man ställer frågorna och utformar enkäten.

  Klicka för att komma åt Rapport_ungas_attityder_till_manlighet_och_jamstalldhet.pdf

 16. Matte Says:

  Fy fan

 17. Johannes Westlund Says:

  @Lasse: Biased. Vet inte vad det heter på svenska, men helt klart är den det. Man blir mörkrädd. Men så har ju aldrig någonsin feministsik genusindustri visat något större intresse för matematik och regler för statistik. Det är väl bara ännu en patriarkal förtryckande struktur, det där med kravet på att man måste utforma enkäter neutralt…

  Allmänt:
  Jag är 20 år gammal och man. Så fort jag är klar med min utbildning så är jag väldigt sugen på att fly manshatet. Jag tänker inte låta mina framtida barn växa upp i det här sjuka samhället. Jag känner mig inte riktigt välkommen i det svenska samhället.

  Jag tycker det är hög tid att vi startar en dyr och tungrodd organisation och kräver statsfinansiering. Bland organisationens åtaganden ska vara att normkritiskt problematisera kvinnorollen och ge föreläsningar och kurser riktade till barn mellan första och nionde klass. Krav för att vara anställd inom organisationen ska vara ett manligt könsorgan.

 18. Ulf Says:

  Vad som vore modigt och intressant vore att studera de olika begreppen, som ”heder”, ”mod”, ”beslutsamhet”, och diskutera hur de kan få en positiv innebörd. Jag försöker själv uppfostra min son till att bli en hedersman i ordets bästa bemärkelse, inte för att jag tycker att han därmed skulle bli mer ”manlig”, utan för att jag anser att heder är ett oerhört viktigt begrepp – att vara sann mot sig själv och våga stå upp för det som är rätt, även om priset ibland är högt. Det är inte en enkel väg – det försöker jag också lära honom. 🙂 Naturligtvis kommer jag att försöka lära min dotter samma sak. Hon är är lite liten än, men jag utgår ifrån att hon också tar intryck.

  Samtidigt vill vi stötta vår son i det att han alltid, sedan han var 4 år, har varit fantastisk på att prata om sina känslor och visa sig sårbar. Det är en av hans största styrkor, och vi vill absolut att han skall förstå hur mycket mod han visar på detta sätt.

  Jag och min hustru är väldigt eniga i detta, men vi är också ense om att när det gäller att förmedla goda manliga värderingar är det framför allt jag som behöver föregå med gott exempel, då jag är deras viktigaste manliga förebild.

  Men vad vet jag? Kanske är det just sådant här Machofabriken arbetar med? Deras hemsida (varför är den rosa?) ger inte så väldigt mycket vägledning. I denna debattartikel känns det som att ambitionen är huvudsakligen rätt, men det beror lite på vad man väljer att ta fasta på i artikeln.

  T.ex. tycker jag att ”rikta blicken mot normer för maskulinitet som är kopplade till våld och dominans, och hur både kvinnor och män påverkas av och har ansvar för att ifrågasätta och förändra dessa”, låter ok om man läser det som ”ifrågasätta skeva tolkningar av dessa normer, och lyfta fram de goda aspekterna istället”.

  Å andra sidan, ”hot om våld och kränkningar gör att många män och killar inte vågar riskera att bryta mot vad som anses manligt”, låter som att man vill fokusera mer på att köpa nidbilden av manligheten (och bryta mot den) snarare än att stå upp för en god, stark manlighet.

 19. Lasse Says:

  @Ulf

  Vad tycker du om deras enkät ?

 20. AV Says:

  Per: Halmen är slut! Du har använt allt till dina dockor, så korna i hela Skåne saknar stallströ.

  Grejen är att om ett gäng killar hade problematiserat kvinnorollen, så hade de fått kritik om att de knappast kunde sätta sig in i hur det är att vara kvinna. De har inte de erfarenheterna. Men det är tydligen ok åt andra hållet. Det bör givetvis vara män som har en diskussion med pojkarna om vad det innebär att vara man. Som får pojkarna att ta upp positiva manliga beteenden och inte anpassa sig helt till dominerande kvinnor som ser hemmet som deras. Att de rätt att själva definiera sin kommande papparoll osv.

  Problemet är inte att man diskuterar vad det innebär att vara man, utan vilka förutsättningar det sker utifrån.

 21. Ale Says:

  Det intressant här är ju att hon kunde frågat vad som symboliserar en dålig människa och då kommit fram att dessa ord också är annorlunda.

  Men det hade inte gynnat hennes syften.

 22. anton Says:

  Johannes.. Jag anser att sista stycket i din kommentar är så befogad som den kan bli.
  Det borde ju gå att ordna med så många män som faktiskt har öppnat ögonen runt om i landet inom alla samhällsklasser.
  Det som bör diskuteras vid träffar i Stockholm är just det du nämner!!!

  Annars är resultatet givet.. ett å annat troll som diskussionen förs med emellanåt här på bloggen. Ingen reell förändring kan komma till skott om inte det kommer upp i samma nivå som manshatet härjar. Nämligen myndighetsnivå.

  Kan det vara ett projekt för unga män på universitetsnivå att jobba fram ett sätt att starta en som du säger ”tungrodd” myndighet i rätt riktning?
  Det måste gå på något vis.

  //anton

 23. Ris och ros till Machofabriken Says:

  […] Genusnytt skriver om […]

 24. Ulf Says:

  @Lasse,

  Hade inte läst enkäten, men har det nu. Jag kan till att börja med inte se ett enda ord i listan på fråga 2 som står i konflikt med min ide om manlighet.

  Slutsatserna i fetstil är kanske mer intressanta än den rätt trubbiga enkäten. De visar nog på en tendens att problematisera manligheten. Förordet är också inne på radikalfeminismens maktperspektiv – att män är fast i sina normer eftersom de utgör basen för deras makt.

  Jag skulle kunna lägga till en slutsats i fetstil:

  Mer än hälften av tjejerna anser inte att förväntningarna på hur de skall vara som tjejer kommer att hindra dem från att göra vad de vill i framtiden.

 25. Lövet Says:

  @Per (med ”e”): Finns det något sätt att skriva som förhindrar dig från att missförstå, feltolka och tillskriva Pär (och oss andra kommentatorer) åsikter som vi inte har?

  Ge oss en enda anledning till att vi inte skall se dig som ett troll!

 26. Lasse Says:

  @Ulf

  Du är diplomatisk i ditt svar 🙂

  Det krävs inte mycket för att se den uppenbara vinklingen i den här löjeväckande och fullständigt oanvändbara enkät.

  För mig är det propaganda.

 27. Johannes Westlund Says:

  @Anton: Jag tror inte det går att starta en tungrodd organisation än på decennium. Om man mot förmodan skulle starta något som faktiskt växer till såpass betydande storlek som krävs kommer gruppen att åtalas för könsdiskriminering och åka på dyra böter och tvingas stängas. Inte ens politiska mansförbund är väl riktigt accepterade? Speciellt kravet på manligt könsorgan för att få verka i gruppen kommer att vara besvärligt. Krav på kvinnligt könsorgan är ju aldrig fel eller dåligt i Sverige, bara det omvända som bekant. Men för att nå dit krävs finansiering. Och staten finansierar nästan uteslutande projekt av feministiska kvinnor för feministiska kvinnor. Alltså krävs privat finansiering. Man kommer aldrig få igenom att driva det som en studentgrej, för det förekommer en viss politisk korrekthet. Ett grundkrav måste ju vara att gruppen är öppen för alla kvinnor. Om män är välkomna eller inte är ju en ickefråga eftersom män är andra klassens medborgare. Studenters ekonomier själva medger inte att driva ett projekt av den storleken som krävs så då kvarstår andra privata alternativ, dvs näringslivet. Och näringslivet har med sina tjejkvällar och tjejinspirationsdagar visat vilken grupp man är intresserad av att stödja.

  Vad det här kokar ner till är att finansiärer för tillräckligt stora projekt saknas. Vidare så existerar det inte helt enkla problemet att många män inte ännu vaknat och intresserat sig för vad som faktiskt håller på att ske. Det är lättare att bita ihop och köra sitt race. Men förutsätt idealet. Att staten beviljar bidrag. Då är det bara att på en pub sätta sig ner och skriva ihop stadgar och göra en ansökan. Krävs väl lite research för att se var man söker pengar och hur man lämpligen motiverar det. Sen kan ju samtliga jämställdister som hänger här erbjudas anställning och så snickrar vi ihop en föreläsning som vi på samhällets bekostnad tvingar på skolor.

  Ett problem med det sista är att skolor sannolikt inte kommer tillåta annat än feministiska grupperingar att våldföra sig på män. Att en utpräglat maskulinistisk anti-grupp skulle få chansen att föreläsa i ett klassrum är praktsikt taget lika med noll. Även om jag personligen försökte erbjuda föreläsningar gratis till skolor misstänker jag att jag skulle få det svårt, ty det politiskt inkorrekta är inte välkommet. Att ifrågasätta kvinnan är inte tillåtet och därför får inte den åsikten finnas i svenska klassrum. Det omvända är naturligtvis tillåtet.

  Men det är ju ett intressant experiment man kan köra. Bara för att bevisa att det inte går och sedan använda det i sin argumentation.

 28. Ulf Says:

  Jag tittade lite på Män för Jämställdhet. I sin ideplattform klargör de att deras arbete utgår ifrån könsmaktsordningen. Så måste det säkert vara om man skall få vara med i det organiserade arbetet. I sina bloggartiklar tar de i alla fall upp en hel del saker som är bra.

  Här för övrigt ett radioinslag om Machofabriken. Vi får väl bortse från att det är en kvinnlig programledare som intervjuar en kvinnlig representant för MFJ – det finns ändå en man i studion också. 🙂

  Jag tycker nog att man får hålla inne lite med den värsta paranoian och ryggmärgsreflexerna om manshat. Jag tror ändå att det här är en positiv utveckling med hyfsad chans att leda till riktigt konstruktiva diskussioner.

 29. leifer Says:

  ”– Är det något av de här orden som ni även förknippar med ordet manlig? Inte? Varför? frågar Maja Thorsén. ”

  Maja gör en felaktig koppling och dessuom spinner på nåt som kollektivet män ska stå till svar för, ex är det ju få män som snusar.

  Men samtidigt är jag med på att det kan vara intressant att prolematisera både manligt och kvinnligt. Och ex tycker många invandrarkultur att svenska tjejer är okvinnliga både i klädstil och beteende. Problematieras av feminsmen?

  Man ska också vara medveten om hur synonymer kan styra om vi uppfattar det som positiv egenskap eller negativ! Det är alltså förvånansvärt nära ofta!

 30. Leif Says:

  Tidningen Nerikes Allehanda har i stora annonser under sommaren meddelat att man stödjer Machofabriken. Man köper in material från organisationen, och lottar ut det till skolor inför terminsstarten. Man uppmanar också lokala företag att gå in och stödja organisationen.

 31. Leif Says:

  Tidningen Nerikes Allehanda har i stora annonser under sommaren meddelat att man stödjer Machofabriken. Man köper in material från organisationen, och lottar ut det till skolor inför terminsstarten. Man uppmanar också lokala företag att gå in och stödja organisationen.
  http://na.se/kampanj/machofabriken

 32. Pether Says:

  Lasse: Om du tar o läser citaten från eleverna ser man klart och tydligt att det inte är elevens ord, utan lärarens. Se snacket om en ‘låda’ tillexempel. Hjärntvättning på hög nivå.

  Notera också att i början med tio-i-topp listorna, båda listorna passar på män och på hur män ska vara. Notera också att man inte bestämt vad orden betyder, ett ord betyder olika från person till person. Notera också att orden ska beskriva en bra person, inte en bra man.

  Machofabriken är endast hjärntvätt. Aldrig någonsin att jag ens rör detta på mina skolor, säger hellre upp mig än torterar mina elever.

 33. Pether Says:

  http://www.dn.se/sthlm/foralder-oftast-mordaren

  Jag är inte värsta mattesnillet, men

  Innan: 4 av 10/12 är väl Runt 1/3, lite mer.
  Efter. 1 av 3 är 1/3.

  Och på något vis får de detta till att vara grund för minskningen, när skillnaden är lika stor? Eller är de endast en offerkofta som kommit i vägen. ett sätt att förminska kvinnors våld.

  Notera också att kvinnor som mördar sina barn är psykiskt sjuka, tydligen är inte männen det.

 34. Ulf Says:

  @Pether,

  Dina mattekunskaper tycks i alla fall överstiga somliga andras. 🙂

  Men man får komma ihåg att det handlar om mycket små tal, säger Mikael Rying och varnar för att dra alltför långtgående slutsatser

  …sedan följer ett antal långtgående slutsatser om skillnader i målgrupp, tillvägagångssätt och motivation.

 35. Anonym Says:

  ”snäll, glad, omtänksam, hjälpsam, generös, pålitlig och ärlig ”

  är väl egenskaper som det är önskvärt att tankarna leds till personer oavsett kön.

 36. Mats Says:

  Machofabriken stöds av ett antal diskutabla organisationer. Jag kände inte till ”Män för Jämställdhet” så jag kollade upp den och vad de står för. De tycks gilla begreppet ”könsmaktordning” (vilket gör att jag instinktivt inte gillar organisationen).

  Men deras definition är mycket inkluderande och mycket egen.

  Så här presenterar de ”könsmaktordning”:

  För oss betyder begreppet…
  Ett vanligt missförstånd är att…
  Ett annat vanligt missförstånd är att…
  Vidare är det ett vanligt missförstånd att…

  Vore det inte enklare att ha en definition som ligger närmare den allmänna uppfattningen?

  http://www.mfj.se/content/mer-om-k%C3%B6nsmaktordningen

 37. Pether Says:

  http://gt.expressen.se/nyheter/1.2566247/slanger-av-sig-kladerna-for-valgorenhet

  Och om det varit kvinnor?
  Sääääcksism matha fackas!!!!!

 38. Hjalmar Says:

  Ännu ett feministprojekt finansierat med statliga medel, även denna gång riktat mot skolpojkars självkänsla. Jag blir så förb-nad!

  Vad är målet? Att göra pojkar till flickor, medelst rosa kjol och ”övertalning”?

 39. Joakim Says:

  Undrar vad hon har för källa på att 90% av allt våld utövas av män när killar får lära sig att man inte slår tjejer. Hur var det nu med att problematisera manlighetsnormen?

 40. Jocke S Says:

  Feminister varken kan elller vill förstå sig på män, och lika bra det.
  Men då skall de ge f-n i att lägga sig i hur vi är eller vill vara.
  Det är vars och ens ensak, inom rimilga gränser förstås.
  Sådana som feministerna uppenbarligen saknar f.ö.
  All personlig utveckling börjar med en själv, eller hur man lever i t.ex. sin könsroll.
  Så hur skulle det vara om dessa kvinns började med att kolla upp en hel del utstuderad kvinnlig överdrift?
  Klädsel, smink, utspelet osv? Det verkar helt ointressant, eller kanske snarare pinsamt(?), för dessa.

 41. JD Says:

  @Per
  Om det så skulle finnas ett feministiskt projekt som gick ut på att döda handikappade människor så skulle du stå där och heja på!

  Har du ingen självrespekt människa?

 42. Vi behöver ingen ”Värsta pojkvänsakademi” Vi behöver tjejer som står för sina val « Aktivarum Says:

  […] är poängen med att trakassera kille A för att han inte är mer som kille B när hon själv inte ens blir ihop med kille B? Att dumpa kille A och bli ihop med en kille B är […]

 43. Daniel Says:

  @Per
  Om en organisation ville hjäpa fattiga i Afrika att lära sig att läsa och skriva, under förevändningen att detta beror på bristande intelligens pga av deras hudfärg.

  Skulle du då säga att det var en god och hedervärd sak, att de hade sunda avsikter och värderingar?

  Eller skulle du säga att allt är bra för de får ju trots allt lära sig att läsa och skriva.

  Sedan så måste jag fråga dig vad du tror dig åstadkomma, med dina ”hit and run” inlägg på denna sida.

  Väldigt få gånger så bemöter du den kritik som riktas mot dem, är du man eller mus?
  Är du ens av manligt kön eller betraktar du dig som en ”hen” 😛

 44. Aktivarum Says:

  Per:

  ”Ja, det är fruktansvärt att sådana här initiativ startas, och värst av allt: kvinnor deltar! Eller så är det kanske så att kopplingen till misandri är aningen magstark eftersom man omöjligt kan veta om detta styrs av manshatande feminister som vill oss illa.”

  Uppenbarligen har du missat att misandri inte behöver komma direkt från manshatande feminister. Misandri är kulturell aversion mot män (Nathanson & Young). Att ifrågsätta hurdana män är tyder inte direkt på positiva åsikter om män.

  Det här med kvinnor som drömmer om att kunna ändra på män och ”göra om” sin pojkvän i bästa Fab5-stil är dock ingen nyhet direkt.

  ”Varför klanka ner på något som kan vara bra? Är det inte positivt att unga killar får diskutera samhällets förväntningar på sig så att de slipper känna press?”

  Nästa gång du refererar förväntningar precisera VEM som förväntar och VARFÖR nån skulle lyda den personen (samhällen har inga åsikter). Om två modeskapare gör kläder förväntar bägge sig sälja men folk köper ofta bara den ena i hög grad.

  Dvs struntar i den enas förväntningar men inte i den andres.

  ”Är dte inte bra att eleverna i artikeln känner sig hjälpta?”

  Nej! Att det känns bra är av nytta enbart om personen ifråga är sjuk och om det är professionell terapi. Nu vore det ingen förvåning om du hade samma åsikt som Stefan Mendel-Enk och anser manlighet i sig är en sjukdom som behöver botas.
  Men det är fortfarande misandri.

  ”Att se manshat i allt är raka motsatsen till jämställdhetsarbete men för all del, ni kanske ska börja kuska runt och lära eleverna att unga killar ska sträva efter att må dåligt och skylla sina problem på kvinnor och feminister, de ska absolut inte prata om sina problem eller, detta hemska ord, problematisera.”

  Där har vi skillnaden mellan dig och mig. Du vill prata problem och älta känslor. Jag vill beskriva problem (inte prata OM dem) och prata LÖSNINGAR! Kvinnor i allmänhet gillar inte den här manliga ”fixarattityden” men det är heller inte kvinnor som det pratas till.

  ”För övrigt, har ni ens läst artikeln? ”Hon har märkt att problematiseringen av killnormer upplevs som positivt både bland killar och tjejer.”

  Upplevs = KÄNNS. kvinnlig värdering applicerad på pojkar tack, nej tack!

  ”Vi slipper hamna i att det är synd om tjejerna och för dem är det en lättnad att slippa granska sig själva – något de gör hela tiden.”

  Precis som killar granskar sig själva hela tiden. Poängen är att killarna inte granskar samma saker som tjejerna (för killarna behöver inte samma saker och tjejerna söker inte samma saker hos killar). Dvs killarna ÄR inte tjejer. Nåt vissa uppenbarligen har svårt att få in i huvudet.

  ”Genusnytt hävdar ofta att allt fokus ligger på tjejer och hur de görs till offer, men nu är tydligen inte motsatsen okej heller.”

  Motsatsen till att behandla kvinnor som kvinnor är inte att behandla män som om de vore kvinnor. Försök igen så kanske du får det rätt.

  -Hur hjälper man killar bäst?
  Genom att behandla dem precis som om de vore kvinnor med kvinnors behov?

  -Nej!
  -Nästa?

 45. Jämställdhetsfeministern Says:

  Det finns inga som bättre förstår hur det är att vara pojke/man än feministiska kvinnor.

  Det är jättebra och mycket viktigt att unga pojkar får lära sig att vara manlig och att vara en bra människa är två motsatta saker.

  Sen är det ju så att dagens svenska pojkar och män förtrycker Sveriges flickor och kvinnor och för att vi ska kunna ändra på det måste vi lära skolpojkar att blir feminister och ständigt lyfta fram flickor och kvinnor.

 46. Si Says:

  Det är så j-a sjukt att det finns inte. Man tror ju inte det är sant innan man klickat på länkarna till artiklarna. Ett sunt samhälle skulle aldrig låta sådana människor komma i närheten av barnen. Vad är det här för land egentligen? Hade det inte varit på riktigt skulle det vara ett dåligt skämt. Ansvariga borde ställas till svars för detta det finns gränser.

 47. Lasse Says:

  @Pether

  Vi leker med tanken att jag var tokfeminist och skulle sitta med i ledningsgruppen för projektet ”machofabriken”.

  Om någon skulle presentera ovan nämnd enkät som underlag skulle jag protestera högljutt. Enda den gör är att skapa ”badwill” och en icke trovärdighet för projektet.

  Jag förstår inte hur de tänker ?!

 48. Hjalmar Says:

  Ebba Busch (kd) skriver väldigt bra om feminismen, att hon är emot kvotering. Heja Ebba B.!
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/09/20/feminism-hindrar-kvinnors-politiska-karri-r

 49. Ritsurei Says:

  Hur kan manlighet vara ett problem när kvinnor tänder på just denna egenskap? Varför hycklas det så förbannat i idioternas Mecka? Dagens fyllefeminism är ett klockrent resultat av psykvårdsnedläggningen på 90-talet.

 50. Valeria Says:

  Vilka ord associerar elever med kvinnlig? Jag skulle inte bli förvånad om ord som kläder, smink, bröst, tar hand om barn och liknande skulle nämnas om man ställde den frågan – alltså ord som är vitt skilda från elevernas syn på en bra person. Dags att problematisera?

  Det roligaste beträffande sådana här försök jag har hört talas om skrev Tanja Bergkvist om på sin blogg. Det var någon förening som var ute i skolor och spred sina läror, och i ett av momenten använde man en schackrutig plan. Rutorna var blå respektive rosa, och i varje ruta stod det ett ord. Tanken var att eleverna skulle associera orden i de rosa rutorna med kvinnor och i de blå med män. Men ganska snabbt började ungdomarna påpeka att orden kunde stämma in på både män och kvinnor. Avdelningen laga inte det som inte är trasigt.

 51. Valeria Says:

  @Ritsurei

  Hårig, muskler, svettig

  http://www.google.se/imgres?q=andy+whitfield&hl=sv&gbv=2&tbm=isch&tbnid=xOS0UUnrYSlZdM:&imgrefurl=http://tskiold.blogg.se/2010/december/andy-whitfield.html&docid=IDodYDY0UOZaiM&w=483&h=470&ei=78l4TrmtDYrMswbK4rC1Cw&zoom=1&biw=1280&bih=603&iact=rc&dur=250&page=1&tbnh=113&tbnw=116&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:17,s:0&tx=39&ty=40

  Ifall Gud läser den här bloggen så vill jag framföra en protest. Herren kunde gott och väl ha tagit Claes Borgström istället.

 52. Jack Says:

  Undervisningen är densamma även på universitetsnivå i Sverige.

  Denna filmsnutt är intressant, då den gör att bilden blir densamma över större delar av västvärlden.

 53. Aktivarum Says:

  Valeria:

  ”Vilka ord associerar elever med kvinnlig? Jag skulle inte bli förvånad om ord som kläder, smink, bröst, tar hand om barn och liknande skulle nämnas om man ställde den frågan – alltså ord som är vitt skilda från elevernas syn på en bra person. Dags att problematisera?”

  Tja…. själv gör jag mitt bästa för att förstå vilken dårskap som får en SKOLA att fråga helt okunniga elever i sakfrågor. Förespråkar de samma sak i vården också? Doktorn skall inte ställa diagnos, han/hon skall istället fråga patienterna vad de tror sig ha och vad de tror vore ett bra botemedel?

  Och advokater skall inte planera sin klients försvar, de skall fråga klienten vad han/hon tycker vore bästa försvar? Och piloter skall inte använda sin kunskap för att sköta spakarna på flygplan, de skall fråga resenärerna vilka spakar de tycker det vore bästa att dra i och vilka siffror som vore bäst på vilka mätare?

  Saken är den att kvinnor redan definieras av hurdana de är som mammor (kvinnlighet). Inget skulle hindra kvinnor att (om de ville) definiera män efter hurdana de är som pappor det är bara det att kvinnor VÄLJER att inte göra det och fokuserar istället på hur män är som a) älskare b) försörjare.

  Då blir resultatet rätt förutsägbart.

 54. JD Says:

  I går på newsmill publicerades en artikeln av Göran Linde
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/09/20/professor-ven-pojkar-kan-l-ra-sig-l-sa

  Man skulle önska att Frejaskolan istället för att lägga skulden på killars sämre prestationer på dem själva för att dom är killar, tog sitt eget ansvar.

  Skillnaden på Frejaskolan mellan tjejer och killar i studieresultat är väldigt stor jämfört med andra skolor. Samtidigt går Frejaskolan ut i media innan Machofabriken kommer dit för att trycka ned killarna ännu mer, ut i pressen och säger att man förbättra killarnas studieresultat UTAN att för den skulle satsa mer på dem eftersom killar redan har det så bra och redan får mycket uppmärksamhet och stöd.
  Utgångspunkten i den satsningen är att det i första hand ska gynna flickor eftersom manligheten ska fördömas och förintas på skolan. Som en bieffekt av detta så hoppas man på att killarna äntligen ska förbättra sina studieresultat så att det ser bättre ut i statistiken.

  Frejaskolan i Gnesta är den sista skolan jag skulle låta mina barn gå på!
  Lärare och ledning är alldeles för ointelligenta och cyniskt feministiska för att barn ska få en naturlig positiv utveckling på skolan.

 55. Nyinflyttad! | Medborgarperspektiv Says:

  […] för att ”problematisera manlighetsnormen”, vilket innebär att ett antal feministiska kvinnor står inför klassen och propagera för eleverna att pojkar är usla och flickor är bra. Pojkarna […]

 56. En mördad feminist är en bra feminist | Medborgarperspektiv Says:

  […] samma sätt har GenusNytt tidigare uppmärksammat projektet Machofabriken (som bland annat drivs av ROKS) där skoelever får […]

 57. Nyinflyttad! | medborgarex Says:

  […] manlighetsnormen”, vilket i praktiken innebär att ett antal feministiska kvinnor står inför klassen och propagera inför eleverna att pojkar är usla och flickor är goda. Syftet […]

 58. Feministisk teatergrupp manar till massmord på män | Medborgarperspektiv Says:

  […] samma sätt har GenusNytt tidigare uppmärksammat projektet Machofabriken (som bland annat drivs av ROKS) där skoelever får […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: