Gästbloggare: ”Mannen på gatan förstår mer än forskarna”

by

En ny gästbloggare gör debut på Genusnytt. Här är hans första inlägg:

Jag har under lång tid från Norge följt med på Genusnytt och debatten i genusfrågor i Norge och Sverige, och jag har följt Pär Ström och Pelle Billing. Ibland har jag bidragit genom att skriva kommentarer och skicka tips under signaturen ”J”. Nu tar jag steget fullt ut och börjar skriva. Tack Pär för att du översatt mitt inlägg till svenska.

Varför tänker jag börja skriva?

Feminister brukar ofta prata om att de plötsligt får en insikt i och en förståelse för patriarkatets existens, ett ”feministiskt uppvaknande” och liknande. Själv har jag inte haft något sådant uppvaknande. För mig har det mera varit en process. Jag blev intresserad av ämnet efter vissa upplevelser på universitet och efter en rad upplevelser av vad jag uppfattar som mansdiskriminering i vardagslivet. Jag har också noterat ett lätt inlindat manshat i västliga medier. Efter några års djupdykning i ämnet anser jag att jag har skaffat mig en uppfattning och att problemet inte kommer att gå bort av sig själv, men att det precis som med annan diskriminering måste bekämpas med ord och handling, främst det förstnämnda.

För ordningens skull kan jag kort nämna att jag varken är skild eller försmådd (alltför ofta hör jag av kvinnliga och manliga feminister genom ad hominem-argumentation hävda att de som är intresserade av mansfrågor eller är kritiska till feminister är så kallade arga och frustrerade, ofta även vita, män). Jag är en helt vanlig norsk man med familj, praktisk och akademisk utbildning, och med ett intresse för den så kallade ”jämställdhetsdebatten”. Hudfärgen är dock vit, något som jag (i motsats till många feminister) anser är helt irrelevant.

Framöver kommer jag att skriva lite när jag har tid och anledning att göra det, bland annat på Genusnytt.

Två aktuella rapporter

Denna gång vill jag ta upp två nya forskningsrapporter som precis har lagts fram i Norge. Den ena rapporten tittar på konsekvenserna för familjer i Norge när män respektive kvinnor blir av med jobbet. Den andra tittar på konsekvenserna av att hushållsarbetet i hemmet delas.

Den första rapporten har titeln ”Parental Job Loss and Children’s School Performance”, den andra heter ”Likestilling hjemme” (”Jämställdhet hemma”).

I den första rapporten kom forskarna fram till att när en kvinna blir av med jobbet förbättras barnens skolresultat och sannolikheten för skilsmässa minskar. När en man blir av med jobbet blir konsekvenserna de rakt motsatta – sämre skolresultat och ökad sannolikhet för skilsmässa.

I den andra rapporten kom forskarna fram till att så kallat ”jämställda” familjer har större sannolikhet för skilsmässa än de som delar hushållsarbetet traditionellt. Båda forskningsrapporter ligger väl i linje med hittillsvarande forskning i andra västliga länder.

Jag vill ge några korta kommentarer till rapporterna.

Jämförelse med 1950

Som jag ser det kommer de inte fram till något nytt. Tvärtom visar de på något som många av oss har känt till under lång tid. Om man hade frågat en genomsnittlig man eller kvinna på 1950-talet så hade de säkert funderat på varför någon över huvud taget bryr sig om att göra den sortens studier. Nuförtiden blir däremot dessa rapporter stort uppslagna i pressen som något anmärkningsvärt, se exempelvis här. Det säger mycket om vår samtid.

Forskarna har olika förklaringar till resultaten i rapporterna. Några av dessa håller jag med om, men i något fall håller jag absolut inte med (det gäller för övrigt också deras inställning till och användning av begrepp som ”jämställdhet”). Mest iögonfallande är dock de förklaringar som INTE läggs fram för att förklara forskningsresultaten. Så vitt jag kan se lägger ingen av rapporterna vikt vid biologiska förhållanden när det gäller eventuella skillnader mellan kvinnor och män avseende behov, önskemål, inställning etc. (jag använder begreppet ”biologi” ganska brett här utan att gå in på problematiken arv-miljö eller generaliseringsproblematiken, men det tjänar sitt syfte).

En kvinna eller man som växte upp 1950 hade knappats tvekat om att det existerar vissa fundamentala skillnader mellan kvinnor och män, och att kvinnor och män (i genomsnitt) också har olika intressen. En forskare av år 2012, anställd på ett offentligt finansierat institut, har dock en helt annan syn på saken. Av en eller annan anledning anses det som problematiskt att det kan existera skillnader mellan könen (jag har mina teorier om varför, men det kan jag spara till ett senare tillfälle).

När detta är sagt vill jag varken över- eller underdriva könsskillnader när det gäller beteende, preferenser och liknande. Min poäng är uteslutande att peka på de förklaringar som inte kommer fram i rapporterna, och peka på att det är problematiskt att man inte har ett öppet sinne när man bedriver så kallad ”forskning” för skattebetalarnas pengar. Jag tror ibland att normala, icke utbildade människor på gatan kommer närmare en korrekt förklaring än forskare som inte vågar ställa de obehagliga frågorna. Många män är exempelvis smärtsamt medvetna om att kvinnor inte önskar sig en icke-produktiv man. Kvinnor gifter sig uppåt, inte nedåt, i den sociala hierarkin. Om mannen blir av med jobbet ökar sannolikheten för att kvinnan skiljer sig. En kvinna med karriär och krävande jobb är däremot inte nödvändigtvis mer attraktiv för en man, kanske snarare tvärtom.

Politiserade discipliner på univeriteten

Om man inte har blivit förblindad och indoktrinerad genom (fel)utbildning på universitet och högskolor så är det nog ibland lättare att förstå hur världen fungerar, än efter många år med studier inom discipliner som ”genusvetenskap”, ”kvinnoforskning” och ”sociologi”. Jag måste erkänna att jag inte ser nyttan av sådana genompolitiserade discipliner. De fungerar sällan (det finns säkert undantag) upplysande och klarläggande, snarare förvirrande, fördummande och indoktrinerande.

Jag hade därför gärna sett att dessa discipliner blev avpolitiserade, gärna så snart som möjligt. Om det inte låter sig göras (jag tvivlar starkt) bör de tas bort från universiteten. Jag ser mig inte betjänt av att finansiera discipliner som under en täckmantel av ”vetenskap” inte är mycket annat än politik och ideologi. Det blir spännande att se om några andra politiska partier i Sverige än Kristdemokraterna vågar ta upp stafettpinnen.

Hälsningar

Johannes

120 svar to “Gästbloggare: ”Mannen på gatan förstår mer än forskarna””

 1. Joakim Steneberg Says:

  Jag har två kommentarer, som jag gjort tidigare, i flera år faktiskt.
  ”Jämställdhet” har alltid irriterat mig, eftersom det är vinklat och används som det passar. Oftast för kvinnor, mot män.
  ”Jämställdism” kan ändå användas, eftersom den pekar på hyckleriet.
  Nuvarande debatt och politik är ett maktutnyttjande, en maktdemonstration. Med vissa likheter till fascism elle rasism, måste säga detta.
  Kvinnor accepterar lojt feminismen, att den för deras talan, och för politikerna är detta bekvämt. Och männen vill inte gnälla och protestera och ”visa svaget”.
  Kvinnor är svaga, utsatta, missgynnade och kan inte kritiseras.
  Män är starka, brutala och gynnade, och kan kritiseras.
  Allt sammans en konservativ könssyn!!!

 2. Nils Jungenäs Says:

  >> Johannes

  Du måste mena sverigedemokraterna?!?

  På vilket sätt har kristdemokraterna ”tagit upp stafettpinnen”? Mig veterligen har deras ungdomsförbund gjort en massa uttalanden – men moderpartiet?

 3. N Says:

  Apropå biologiska effekter:
  ”Männens högre halter av testosteron ger mer muskler, starkare skelett och mindre andel fett. Troligen leder dessa hormoner också till ett kortare liv.” skriver Karin Bojs i DN.

  Det är ju fullständigt horribelt!! Ett vetenskapligt bottennapp.
  Alla kunniga vet ju att kön är en social konstruktion!

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-man-som-blivit-kastrerade-fick-ett-langre-liv

 4. Nisse Says:

  Tack Johannes

  Underbart välskivet och trycker på ämnet som ingen i den offentliga debatten vågar röra. Vad vill kvinnor och män egentligen. Min ex-fru hoppade i säng med en annan man två dagar efter jag blivet av med jobbet.Och då hade vi ändå en väldigt bra relation Är inte ett dugg bitter över det idag faktiskt, tvärtom, men kul att se hur andra också drabbats av fenomenet som du nämner Johannes.

  Bra Johannes

 5. Sara Says:

  Men det stora problemet är att statsfeminismen har lyckats förminska moderskapet och gjort män till mesar som helt förlorat förståelsen för sin roll som försörjare. Män springer bara runt och kräver lika mycket omsorg under förlossningar som kvinnor istället för att försörja sin familj. Män springer bara runt och påstår att dom också kan amma och vägrar betala underhåll. På 50talet var det helt otänkbart att skilja ett litet barn från barnets mamma. Barn ska självklart inte bollas varannan vecka hit och dit för att det ska bli rättvist mellan föräldrarna. Det ÄR biologiska skillnader mellan män och kvinnor därför SKA vi också ha särlagstiftning. Kvinnomisshandel ÄR ett allvarligare hot mot samhället än än några få kvinnor som ger sin man en örfil osv. Ni gämställdister är inte längre män. Ni har blivit kastrerade av ”likadana” tankarna som just statsfeminismen har tutat i er. Ni gämställdister tror att mannen ska slippa sin könsroll men kvinnor ska vara kvar i sin. Glöm det!!!

 6. Ulf T Says:

  @Sara,

  Tack för att du så vältaligt illustrerar just de kvinnliga egenskaper som så självklart kommer att göra världen till en godare och mer omtänksam plats bara kvinnorna får komma fram. 😉

  Själv har jag inga problem med att försörja min familj, och hade inte heller några problem att överlåta amningen åt min hustru, så jag känner mig inte särskilt träffad.

 7. Joakim Steneberg Says:

  Sara: ”Män springer bara runt och kräver lika mycket omsorg under förlossningar som kvinnor istället för att försörja sin familj. Män springer bara runt och påstår att dom också kan amma och vägrar betala underhåll.”
  Är det sådant här som kallas nyanserad debattstil. eller är det ”den nya (särarts)feminismen” nu när den gamla faller?
  Jag anser att man inte bör acceptera någon form av kvinnlig könsegocentrism, ”feminism” eller ej, vilken onekligen måste bemötas med mer eller mindre manlig sådan.
  Vad har vi för val, underkastelse? Nej tack!

 8. Sandra Says:

  Även om Sara uttrycker sig lite aggressivt och drar alla män över en kam så tycker jag visst det ligger en del i det hon säger. Jag känner mig faktiskt hotad inte bara från feminismens framfarter men även från delar av ”jämställdismrörelsen”. Och om en del män här väljer att inte ta det på allvar på samma sätt som feminister hånskrattar åt män som försöker belysa mansproblem. Hur gör det er på något sätt bättre än dom?

 9. Ninni Says:

  @ Sandra

  Jag känner mig faktiskt hotad inte bara från feminismens framfarter men även från delar av “jämställdismrörelsen”

  Intressant.
  Kan du inte vara mer konkret? Ge exempel. Vad i vår rörelse upplever du som ett hot?
  Eller är det enstaka kommentatörer?

  (Jag är seriös och allvarlig, så du inte tror jag använder någon härskarteknik eller så:))

 10. Nils Jungenäs Says:

  Sara…?!?

  Ninni sa det bra. Kan Sandra konkretisera lite? Argument ska väl bara bära sig själva?

  Det är kul med lite kvinnor här i kommentarsfältet.

 11. Gunnar D.U. Says:

  Här är också en intressant referens / undersökning:

  ”New Zealand mothers kill more children than any other group in society and men are victims of domestic violence as often as women, a police investigation has found.”

  ”He said the statistics debunked the misleading popular perception ”that women and children need to be protected from men”.
  ”This gender focus is misleading,” Mr McCoskrie said. ”

  http://www.odt.co.nz/news/national/227441/children-most-often-killed-mothers

 12. Kristin Says:

  @Sara

  Du har inte förstått vad jämställdister står för.
  Läs här https://genusnytt.wordpress.com/programforklaring-for-jamstalldismen/ så kanske det klarnar för dig.
  Du kan ju återkomma med frågor om det är något du inte förstår.

 13. Carl Says:

  När man väljer partner är det ju helt enkelt bara att välja någon som har liknande värderingar. Jag skulle aldrig stå ut med en extremkonservativ kvinna (såsom Sara) som anser att hon har rätt att vara hemma med barnet medan jag ska slava ihop pengar som hon shoppar märkesbarnkläder för. Den generationen tillhör jag inte. Och det är ett fritt land, bara att emigrera om man inte står ut längre.

  Jag känner mig mer hotad av populism som försöker förenkla allt. Visst finns det skillnader mellan könen men hallå det här är 2012 och vi vet att det handlar om en skala och inte något binärt såsom snopp eller snippa. Men det är svårt att lära gamla hundar sitta, inte sant? Läskigt med förändring? (som är den enda konstanten i den här världen).

  Jag är antagligen ett undantag här som starkt vänsterliberal (så vitt jag vet finns inget parti i hela världen som representerar den vyn) och samtidigt kritisk till feminismen, men det är bra att alla typer representeras så att feministerna inte kan hävda att ‘vi’ bara är lågt bildade vita gubbar som röstar på SD.

 14. Gunnar D.U. Says:

  Ett blogginlägg som också kan vara intressant i detta sammanhang:
  http://patersemperest.blogspot.se/2012/09/det-kravs-en-haverikommission-mot.html

 15. Ninni Says:

  Carl

  Jag är antagligen ett undantag här som starkt vänsterliberal (så vitt jag vet finns inget parti i hela världen som representerar den vyn)

  Nix. Du är inte ensam, här har du en till. Jag brukar ta en längre variant för att beskriva min politiska utgångspunkt, vänsterorienterad socialliberal. Och ja, vi äro parti-lösa.

 16. dolf Says:

  @Ninni
  Ja, stackare, inget parti, så ni kan inte få skattefinansierat partistöd. 😈 (usch va jag va elak nu)

 17. Ninni Says:

  @ Dolf

  (usch va jag va elak nu)

  Det är inte lönt du försöker, Dolf-lille. Jag tycker om dig ändå. Och du vet hur det är, det är kvinnan som väljer ;P

 18. Nils Jungenäs Says:

  >> Carl

  Här har du en till. Jag är synnerligen liberal sett till min människosyn och värderingar osv osv. Sett till socioekonomisk politik är jag dock röd enligt den svenska politiska kartan. Jag är för en väl fungerande välfärd och emot utförsäljningar av bolagiserade statliga verk. Det är inget motsägelsefullt i det. Det är det svenska politiska mönstret som är konstigt. Jag är därför medlem i och röstar på SD. Ett liberalt mittenparti som förordar en stark välfärd. Det tog mig många år av politisk vånda innan jag ”hittade hem” på den svenska partipolitiska kartan. Jag röstade tidigare på sossarna trots att jag inte delar deras syn i särskillt många andra frågor än den socioekonomiska, som var den jag ansåg viktigast. Anledningen att jag inte hittade SD förrän för bara några år sedan är naturligtvis den vansinnigt felaktiga bild man får av partiet genom massmedierna. Som skeptisk fritänkare grämer jag mig något oerhört över att jag så länge lät mig luras att helt förkasta SD som ett seriöst alternativ.

 19. maj Says:

  Varför tar jämföra 1950- talet med 2012?

  Så sent som början på 60-talet arbetade endast 25% av de gifta kvinnorna utanför hemmet det är väl klart att det inte diskuterades vem som gjorde vad i hemmet då?

  Att människor tvingades kvar i dåliga äktenskap är inte en hemlighet, kvinnorna pga att de inte hade någon egen försörjning och mannen för att han kände sig förpliktigad att försörja sin familj, dessutom var han tvungen att även efter skilsmässa försörja sin ex fru.
  Nu 2012 arbetar 82% av de gifta/sambolevande kvinnorna utanför hemmet och behöver inte stanna i en dålig relation av ekonomiska skäl liksom mannen inte behöver stanna av försörjningsplikt.
  Är det inte bra att människor stannar kvar i sina äktenskap av egen vilja istället för av plikt?

 20. Mars Says:

  @maj

  Problemet med skilsmässor med barn är att de leder till otryggare uppväxter, så jag tycker skilsmässoproblematiken är viktigt problem i sig.

  Men utan att lägga någon sådan värdering på skilsmässor säger det ju också ganska mycket om hur parbildning fungerar i allmänhet. Det är inte speciellt jämställt område till att börja med, men observationerna ovan visar att makten vad gäller sociala frågor redan idag ligger hos kvinnorna. Det är en viktig observation när det gäller att undersöka varför könsfördelningen av den offentliga makten inte är jämn mellan könen.

  Det finns inga modeller som jag har sett som ger dessa resultat. Tvärtom anses makt över familjebildning vara till nackdel för kvinnor (vilket det är sett ur offentligt perspektiv – men är det en reell nackdel?), och de flesta förslag som jag sett mynnar i att ge kvinnor än mer makt i familjebildningen – symboliska undantag av pappors uttag av föräldradagar, är tveksamt om det ger någon maktförskjutning alls att prata om. Kvinnor som tar ut skilsmässa kommer även i fortsättningen få huvudansvaret för barnen.

  Jag efterlyser därför en vidare och öppnare diskussion om framförallt hur det ser ut idag, och hur vi kan gå härifrån, snarare än vidlyftiga visioner av utopier.

 21. Björn Says:

  Som världen ser ut nu (dvs att man nästan behöver två löner för att hålla igång ett hushåll) så ser jag det ideala i att jag kommer arbeta heltid (+ övertid här och där) och min fru 50%. Naturligtvis har hon då också huvudansvaret för hem och barn. Eftersom hon då generellt jobbar 4 timmar mindre per dag känns det ganska rättvist och rimligt. Jag vill då att barnen ska få vara med sina föräldrar och inte bara se dem lite kort på kvällen under veckodagarna. Det sistnämnda kanske blir fallet med mig men iaf inte med oss båda.
  Jag växte själv upp med ensamstående mamma som jag inte såg sådär jättemycket då hon hade en aktiv karriär. Vill inte efterlikna det med mina barn.

  Hade jag levt i ett samhälle där det gick utmärkt att leva en hel familj på en lön (som på 50-talet) hade jag troligtvis skaffat fler barn (ca 5 istället för ca 2) och det hade då fungerat eftersom min fru inte hade behövt arbeta utanför hemmet. Hade nog kontemplerat att skippa dagis helt då eftersom det hade varit möjligt.

 22. jämställdisten Says:

  nej sara lagen ska vara lika för båda könen det ska inte vara så att en kvinna eller flicka som exempel begår ett sexbrott mot en pojke slipper straff för att hon är kvinna eller flicka medans en man som begår samma sexbrott mot en kvinna får det hårdaste tänkbara straff då är det något som är mycket fel i det svenska lagstiftningen och så är det tyvär i dag sara.

 23. AV Says:

  @Sara (och Sandra): Det var ett rejält hopkok av fördomar, halmgubbar och unken särartsfeminism. Nu åker stora motorsågen fram. Håll tillgodo…

  Men det stora problemet är att statsfeminismen har lyckats förminska moderskapet och gjort män till mesar som helt förlorat förståelsen för sin roll som försörjare.
  Så moderskapet är alltså en helig nivå. långt höjt över faderskapet? Vi pappor är först och främst försörjare? Intressant syn. Men serru den gubben går inte. Vi pappor har tagit oss in i föräldraskapet på allvar. Vi gör saker med barnen på vårt sätt och det är precis lika värdefullt för barnen. Igår var jag uppe på Städjan med min son (dottern var uppe för flera år sedan). Hur många mammor tar ut sina barn på sådana äventyr? Just i att vi i genomsnitt är olika i vårt föräldraskap kompletterar vi varandra. Det skapar hela barn. Sen kan pappa också baka bullar och sy gardiner med barnen och mamma laga cyklar beroende på vem vi är. Förstår att det känns jobbigt för dig.

  Män springer bara runt och kräver lika mycket omsorg under förlossningar som kvinnor istället för att försörja sin familj. Män springer bara runt och påstår att dom också kan amma och vägrar betala underhåll.
  Nej, det handlar inte om att få lika mycket uppmärksamhet på förlossningen. Det handlar om att det är ett team som kommer in. Hon är givetvis den forward som är i fokus, men utan en fungerande backlinje gör hon ett dåligt jobb. Man har av besparingsskäl plockat bort undersköterskor och vårdbiträden. Vi pappor förväntas stå för supporten med varma vetekuddar, hålla handen mm. Då är det inte rätt att bli betraktad som rundningsmärke i bästa fall och något katten släpat in i värsta fall. Då bör man rikta information till båda och välkomna båda föräldrar. Du kanske önskar dig tillbaka till tiden då pappan satt ute i väntrummet och kedjerökte?
  Ytterst få män hävdar att de kan amma som kvinnor. Däremot kan vi också hålla våra spädbarn till bröstet och flaskmata dem. Det finns ju massor av barn som inte får direkt di av mamman av olika anledningar. De växer upp till precis lika normala barn som diade.
  Nej, jag betalar inte en krona i underhåll. Jag tar mitt föräldraansvar fullt ut. Mina barn kostar mig betydligt mer än 1200/månad. Att vara en skitpappa och bara betala underhåll är det billigaste (i pengar och moral) sättet att slippa undan efter skilsmässa.

  På 50talet var det helt otänkbart att skilja ett litet barn från barnets mamma. Barn ska självklart inte bollas varannan vecka hit och dit för att det ska bli rättvist mellan föräldrarna.
  På 50-talet var det också en social skam för kvinnor att få barn utom äktenskapet. Är det dit du vill tillbaka?
  Att barnen mår bäst av en stadigvarande kontakt med båda föräldrar finns det ordentliga belägg för. Både socialt och utvecklingsmässigt. Barn älskar sin pappa precis lika mycket som mamman. Att förlora en pappa gör ont. Dessutom visar det sig att barn utan pappa har större risk att få psykiska problem, hamna i kriminalitet, misslyckas i skolan etc. Så det är för barnets skull växelvist boende är bäst. Och då behövs vuxna föräldrar som kan sätta barnets bästa framför egna sårade känslor.

  Det ÄR biologiska skillnader mellan män och kvinnor därför SKA vi också ha särlagstiftning.
  Varför ska en skillnad på gruppnivå gynna enskilda individer? Skillnaden i riskbenägenhet har antagligen till stor del biologiska faktorer, förstärkta socialt. Att gruppen män är mer riskbenägna betyder inte att alla män är det. Att gruppen kvinnor är mindre riskbenägna betyder inte att alla kvinnor är trygghetsnarkomaner. Varför ska en kvinnlig risktagande entreprenör ha mer stöd av samhället än en försiktig man? Ska män ha tidigare pension för att vi lever kortare, eller är det bara kvinnor som ska gynnas?

  Kvinnomisshandel ÄR ett allvarligare hot mot samhället än än några få kvinnor som ger sin man en örfil osv.
  Du är bara dåligt påläst. Våldet är ungefär lika åt båda hållen. Och i samkönade förhållanden.

  Ni gämställdister är inte längre män. Ni har blivit kastrerade av “likadana” tankarna som just statsfeminismen har tutat i er. Ni gämställdister tror att mannen ska slippa sin könsroll men kvinnor ska vara kvar i sin. Glöm det!!!

  Nu kallar jag mig inte ”jämställdist”, men agendan är att alla ska få välja sitt uttryckssätt. Oavsett om man vill vara könsöverskridande eller traditionell. Det är lika ”fint” för en kvinna att bli styrelseproffs som hemmafru. Om hon valt själv och trivs med sitt val. Att sedan kasta på oss snacket om ‘inte man nog’ i olika varianter är bara löjeväckande. Det får vi ständigt höra från radikalfeministhåll också. Och de säger sig stå för nerbrytande av könsroller.

  Sådärja. Dags för tankning och fila kedja.

 24. AV Says:

  Lite kul OT: Första kvinnan att klara sig hela vägen i Postkodmiljonären. Slås upp stort i (s)expressen. Undrar om de också skriver en artikel när första [insätt valfri etnisk, sexuell eller utseendemässig egenskap] blir postkodmiljonär?

  Men lite intressant blir hennes avslutning:
  – Jag är superlycklig, men det känns som en seger för kvinnorna också, att kunna visa att det går. Det är ju inte så att kvinnor inte kan, jag tror att vi är mindre benägna att ta risker bara, säger Lena Angviken.

  Spelet går ju ut på att våga satsa ibland, bära eller brista. Och kanske är kvinnor mer benägna att hålla på det de har än chansa på storkovan. Hellre 250000 i handen än chansa på 500000 och landa på 100000. En djupare analys skulle isf visa att fler män hamnar på säkerhetsnivåerna. Dvs fler män chansar. Några lyckas rejält, men fler misslyckas också. Finns det månne någon som har siffror?

  http://www.expressen.se/nyheter/bibliotekarien-lena-62-svarade-till-sig-1-miljon/

 25. Taste in men Says:

  Detta var faktiskt jävligt bra skrivet. Jag väntar på nästa inlägg. Så jävla bra att Pär tagit in gästskribenter. Bloggen lever!

 26. Johannes Says:

  @Nils Jungenäs
  Nei. Jeg mener KD; sjekk eksempelvis her, http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=kristdemokraterna%20%2B%20genus&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.genus.se%2FdigitalAssets%2F1118%2F1118669_genusperspektiv3.08.pdf&ei=g0poUKvPIIf14QSjnoDoBw&usg=AFQjCNFvEckBIRHfqhfZNstC2-ERHg4MNQ

  Mvh
  Johannes

 27. Johannes Says:

  @Nisse

  Takk for komplimentet! Trist å høre at du har hatt en slik erfaring.

  Mennesker er selvsagt langt mer enn drifter og underliggende instinkter. Som Richard Dawkins har sagt det, så er mennesket et dyr som kan gjøre opprør mot sine gener. Det er likevel slik at mange menn innerst inne har en oppfatning om at kvinner ønsker seg produktive og driftige menn. Menn uten jobb, blir nok av mange kvinner sett på som lite attraktive.

  Det finnes mye forskning som tyder på det at menn som mister jobben, eller velger å bli hjemme står i økt fare for skilsmisse jf. de to norske rapportene, men også her;

  http://m.theglobeandmail.com/life/the-hot-button/stay-at-home-husbands-more-likely-to-divorce-study/article615833/?service=mobile

  http://healthland.time.com/2011/07/11/unemployed-men-are-more-likely-to-divorce/

  Tilsvarende vet man at menn som mister jobben står i økt fare for selvmord.

  Dette har sikkert noe med verdier og normer og gjøre, men det har nok utvilsomt også noe med underliggende drifter og biologi å gjøre. Forskere som velger å se bort fra dette ser bort fra en viktig forklaringsmekanisme.

  Som jeg skrev i innlegget sier det en hel del om vår samtid at dette blir ansett som noe nytt. Det sier også en hel del om den såkalte ”forskningen”.

  Nok en gang, takk for kompliment.

  Mvh
  Johannes

 28. jämställdisten Says:

  sara,sandra,vill även påpeka att en örfil mot den ena eller den andra partnen är enligt svensk lag(misshandel) och inget annat.

 29. Nils Jungenäs Says:

  >> Johannes 15:36

  Har du någon källa? Det har jag nämligen missat isåfall.

 30. Carl Says:

  Fint att vi är flera och delar en rad åsikter, samt diskuterar övrigt på ett civiliserat sätt, oavsett vad vi nu tycker vår gällande demokrati är värd (bättre än ingen alls eller hur?) 🙂

  @ Nils Jungenäs

  Som medlem i SD hoppas jag du följer Åkessons ton, för mitt problem med partiet är inte vad han säger i debatter (han är en bra politiker utan tvekan och nej jag ser honom inte som främlingsfientligt) utan de plumpheter kommunpolitikerna vräker ur sig. Det finns tveklöst främlingsfientliga element i partiet och de kan jag inte acceptera. Om ett antal val så kanske jag ser partiet som värdigt min röst men tills vidare inte.

 31. Johannes Says:

  @Nils Jungenäs

  Sjekk linken i kommentaren min i 15:36. Linken fungerer fint for meg. Gi lyd hvis du ikke får den til å fungere.
  Mvh
  Johannes

 32. Shastra Says:

  Finns det något politiskt parti som lämnar utrymme för både 1950-tals hemmafruar, och hemmamän med fruar som försörjer dem, och par som millimeterfördelar allting 50/50? Jag tror inte det, för ett sånt parti skulle ju då lämna hela fältet utanför politisk kontroll, och därmed missa ett stort område för röstköp via skattepengar, och vårt parlamentariska system är designat på ett sätt som inte gynnar såna partier.

 33. schmucken Says:

  @ Johannes:

  Vill tacka dig för ett sakligt och välformulerat gästinlägg!

  Du berör viktiga samhällsfrågor.

  Ser fram emot framtida inlägg från dig.

  Heja Norge! 😀

  / schmucken

 34. lavazza1891 Says:

  Shastra: Jag tror att du är något på spåren där. Coolt nick, förresten.

 35. leifer Says:

  @Sara och @Sandra i sina inlägg ovan här, sätter fingret på ett problem för jämställdister, och särskilt då för manliga sådana. Det är att varken ”patriarkaliska” kvinnor eller feministiska kvinnor, är jämställdistens vän.

  Män har fått acceptera att kvinnor kommer in i arbetslivet och inte sällan heller, tagit ett jobb ”från en man”. Detta tycker nog både Sara och Sandra är bra. Även jag tycker det är bra att arbetslivet blir jämställt.

  Men sen händer nåt när man kommer in på det reproduktiva området, allt kring barn och deras tillkomst. Detta vill då de flesta att KVINNOR ska ha makten och ansvaret över. Inget rop alltså om jämställdhet där. Kvinnan ska vara vårdnadshavare nr1. Kvinnan ska kunna välja och vraka, ha ”sin frihet”, även om den sker på bekostnad av män. Kvinnan ska kunna vara hemma med barnen, jobba halvtid, eller heltid. Allt efter eget gottfinnande och utan att det ska påverkas ex hennes roll som vårdnadshavare nr1.

  Vad är det då Sara och Sandra pratar om? Jo det handlar om att försvara privilegier för kvinnor. På samma sätt som män förr försvarade sina (som dom nu förlorat). Är det en jämställd syn? Svaret är förstås ett stort nej. Möjligen skulle det kunna kallas feminismen a la carte, nåt som Pär Ström tidigare skrivit mycket om.

  Vad är då det mest tragiska här? Jo för dessa kvinnor är det ju faktiskt att dom cementerar kvinnor i sin roll som ”mamman”. Den rollen är nr1 för kvinnan och hon behöver då sina barn för överhuvudtaget ha en identitet som människa. Jag säger bara, kom sen för f-n inte å snacka om patriarkatet och ”taskig kvinnosyn” när ni själva står för detta!

 36. Stockholm/TT Says:

  Vi föds till kvinnor och vi föds till män och ibland kommer vi till världen som någonting däremellan. Men att bli människa med intentioner att fungera med andra människor i ett lite bättre universum kräver massvis med personligt arbete. Det är sant att våra hjärnor är ursprungskodade av upplevelser från savannerna i nordöstra Afrika för 180 000 år sedan.

  Men därmed inte sagt att vi med vår inneboende intelligens måste leva som då eller på 1950-talet eller tjafsa som nu, 2012. Grejen är att man inte måste leva ihop med något bara för att alla med åsikter tycker så. Man kan utveckla sig själv och bli kreativ och vacker i sin ensamhet så att man inte längre väljer förhållanden som inte borde ske.

  En annan sak med den här viktiga och mycket mänskliga bloggen är de feminister som titt och tätt rapar upp lite floskler och avsky för livet i stort och män i synnerhet. Det som är så fint är att de alltid möts med respekt, och en vilja till en hederlig diskussion. Det som är så vämjeligt är att ingen av dessa feminister har något gott att komma med, eller visar på någon vilja till ett okej samtal. I deras flöde av atrociteter tycks det bara vara den gröna ärtsoppan som saknas. Vad i hela världen försöker de uppnå, mer än kaos och olust?

  Efter att ha haft närmare hundra feminister på middag under alla år – och aldrig mer – kan jag konstatera att ni är den sorgligaste samling människor. Ert ständigt formelartade ”resonemang”, er löjliga egoism, era motsägelser och oärlighet, er många gånger braskande dumhet, falskhet och ert råa sätt. Jag har lyssnat och försökt förstå men det går inte. Ni är bara en armé av individer som försöker dränka solen.

 37. Jack Says:

  Angående 50-talet och utveckling. Ju mer tekniskt presterande ett samhäller är desto större blir utrymmet för bristande verklighetskontakt.

  Verklighetskontakt behövs i dess starkaste mening bara om man ligger på gränsen till överlevnad.

  Man kan annars prata hur som helst, det behöver inte ens vara riktiga ord man säger, och hålla vad som helst för sant, så som feminister gjort i könsfrågor i 40 år. Man kan önska deras trosbegeistrade tungotal också varit utan riktiga ord, de hade kanske orsakat mindre skada.

  Allt kan hållas för sant dock så länge ingen dör, det spelar knappeligen någon roll annars i jämförelse, men till problemet hör att män redan dött. 300 000 män har dött i förtid i Sverige de senaste 10 åren och statistiskt förväntat sker 3 självmord idag.

  De män som faktiskt dött kan dock inte tala och de män som legat på gränsen och därmed varit i behov av verklighetskontakt är inte attraktiva nog för någon ska vilja höra vad de säger. De är förmodligen redan fattiga och ensamma.

  Detta är ungefär vad insändaren också beskriver samt hur det är tvärtom för kvinnor. När kvinnan fått det svårare stärks relationer omkring henne, medan män som fått det värre snarare isoleras och därmed tystas.

  Såg denna nyhet. Grunderna till ojämställdhet är många, en del kan ifrågasättas medan andra snarare måste accpeteras och det här är en sådan grund, kvinnans attraktivitet jämfört med mannen:

  20 årig kvinna säljer sin oskuld för 160 000 dollar (eller mer). Hur mycket får en man?

  http://nyheter.se.msn.com/photopage.aspx?cp-documentid=251502719

 38. JD Says:

  Nej. Det här är inte seriöst.
  https://molndal.sverigedemokraterna.se/2012/08/14/valdtaktsvagen-ar-det-storsta-hotet-mot-svenska-tjejer/

 39. Drängarnas Ombudsman Says:

  Jag har studerat, analyserat och kommit fram till slutsatsen att dagens nationalfeminism och dess ideer härrör ur Marxism-Leninsmens gamla tankegods men där klass bytts ut mot kön. Precis som det finns en teori som pekar ut kapitalet till allt ont så finns feminismens teori att mannen och det sk patriarkatet är skyldig till världens alla problem och därför måste utrotas. Lika fixerad som Hitler och nazismen var vid judar och krokiga näsor har feminismen idag blivit till mannen och hans penis. Feminismen har i Sverige fått exeptionell genomslagskraft och genomsyrar allt från dagisnivå upp till riksdag och regering. Skulden till detta landsgift bär dels av den fege svenske mannen själv (den snälle men dumme drängen som blev kvar efter utvandringen till Amerika) som lurats att ställa upp som värddjur åt en elakartad blodsugare. Motorn och gaspedalen i feminsmens erövningar bottnar i uppiskat manshat från kvinnoorganisationer som fritt fått löpa amok och som därför frenetiskt kan äta sig allt djupare ner i folksjälen medan själva vägen framåt som blir överkörd utgörs av oss själva. Sverige är feminismens Saudiarabien och Stockholm hennes andliga huvudstad Mekka.

 40. Nils Jungenäs Says:

  >> Carl

  Om du har några som helst belägg för att SD har mer ”främlingsfientliga element” än något av de övriga partierna, kommer jag bemöda mig med att berätta om den centerpartistiska riksdagskandidaten som bloggade om utomjordingar och en judisk konspiration för världsherravälde, om miljöpartisterna som vill förbjuda ”osunda” internetsidor, om sossarna som… osv, osv, osv. SD är det absolut mest jagade och genomlysta partiet i svensk rikspolitik. Trotts det kommer du inte hitta några anmärkningsvärda galenskaper som inte de andra partierna kan toppa. Tänk om! Tänk själv!

 41. Gunnar D.U. Says:

  Maria Bustillos skriver intressant, tänkvärt och läsvärt om misandrin i nyfeminismen:

  ”Equality is the pole star of my own politics, and that made it really tough going for me to read The End of
  Men objectively, or maybe even fairly, because it’s evident that Rosin believes women to be literally — and inherently — superior to men. This view is not only one I don’t share, it is anathema to me.
  It is the exact reason why I have never been able to call myself a feminist; it transgresses against my deepest conviction, namely, a belief in universal human equality. I believe that each of us — all human beings who share the same seemingly limitless abilities, and the same unfathomable doom — should be able to develop his or her potential and live freely and on equal terms in a condition of mutual respect and support.”
  http://www.salon.com/2012/09/11/men_arent_ending/

 42. Stockholm/TT Says:

  Universal human equality.

 43. jämställdisten Says:

  drängarnas ombudsman håller helt med dig

 44. JD Says:

  Nils Jungemark.
  Då vill jag ta länken oman som ett exempel på populistisk dårskap.
  SD menar i sin artikel att 30000 Svenska kvinnor våldtad varje dag. Detta baserar man bla på en rapport från F N som blivit sågad vid fotknölarna.
  Man baserar sin ståndpunkt på statistik från BRÅ men man är ignoterar helt att i statistiken räknad antalet våldtäkter där 100 våldtäkter i många fall gäller enbart 1 kvinna. Att invandrarkvinnor ingår i statistiken ignorerar man också. Dessutom utesluter SD helt i artikeln att en våldtäkt kan vara uppdiktad. Att rättssäkerhet även bör gälla män.
  Allvarligt talat.Skulle inte artikeln lika gärna kunnat vara skriven av någon från ROKS?

 45. Ninni Says:

  @ JD

  Och man måste, som med all statistik, ta hänsyn till andra faktorer. Har man tagit hänsyn till socioekonomisk situation när man kommit fram till överrepresentationen tex.?
  Den artikeln var allt jag behövde. Den enda skillnaden från radikalfeminister propaganda vad jag kan se är att man bytt ut ”män” mot ”invandrare”. Jag är mot demonisering oavsett vilken grupp som demoniseras. Och det där stinker demonisering.

 46. AV Says:

  Ninni: Glöm inte denna pärla. Schyman vs Åkesson om våldtäkter. Samma retorik och generaliserande, olika grupper. Män resp. invandrare. En dynggrep och en skyffel skyller varandra för att kasta skit.

 47. Torstensson Says:

  AV

  Redan efter 57 sekunder säger Gudrun ” Vi har ett mönster i samhället där män ser sig ha rätt till kvinnors kroppar och det är därför vi har våldtäkter”.

  Redan där är det så ovetenskapligt att det inte är sant. Vi har inget mönster alls. Vi har lagar som är tydligt EMOT våldtäkter. De män som våldtar är en ytterst liten grupp sjuka, berusade eller kriminella män som begår ett ytterst allvarligt normbrott. Den stora enorma överväldigande majoriteten män våldtar inte kvinnor. Det mönster vi har i samhället är således att män INTE våldtar kvinnor och inte ser sig ha rätt till kvinnors kroppar.

  Mäns kroppar däremot har använts som slit o slängvaror i både första och andra världskriget. Det fanns ingen politiker som hade tyckt att det vore OK att sända ut kvinnor i Normandie 6 juni 1944. Att Gudrun kunde säga något sådant utan att bli ifrågasatt säger en hel del om Sverige.

  Totalt hjärntvättat.

 48. Thomas Says:

  @Drängarnas Ombudsman

  Återigen bekräftas Godwins lag via ditt inlägg *suck* Om jag bortser från just det klavertrampet så blir jag emellertid intresserad av dina tankegångar.

  ”Precis som det finns en teori som pekar ut kapitalet till allt ont så finns feminismens teori att mannen och det sk patriarkatet är skyldig till världens alla problem och därför måste utrotas.”

  Varför talar du om det ”sk patriarkatet”? Menar du att patriarkala system inte existerar/existerat eller menar du att feministernas beskrivning av dessa är felaktiga eller helt saknar grund?

  Om du menar att feministerna avser att utrota det av dem upplevda patriarkatet, tror du då att de avser att införa ett matriarkat och således biter sig själva i svansen via sin nuvarande argumentation?

 49. Nils Jungenäs Says:

  >> Ninni

  Det där argumentet har jag stött på tidigare. Jämförelsen haltar betänkligt.

  SD’s snack om invandrares överrepresentation i brottsstatistiken går inte ut på att demonisera en grupp. Det går bara ut på att sluta neka till faktum för att sedan över huvud taget förutsättningslöst kunna diskutera frågan. Det är tabu idag. Det finns till och med de som nekar till faktum eller skyller på socioekonomiska faktorer. Även när man kompenserar för dessa kvarstår en kraftig överrepresentation.
  Radikalfeministernas snack om gruppen män som överrepresenterade i brottsstatistiken är det ju däremot ingen som förnekar. Där är problemet det motsatta. Det dras långtgående felaktiga slutsatser på lösa eller felaktiga grunder som sedan resulterar i en massa mansdiskriminerande och kostsamma, felriktade åtgärder. Frågan om mäns överrepresentation i brottsstatistiken behöver alltså istället nyanseras.

  Radikalfeminister beskyller onekligen män som grupp och det är tabu att ifrågasätta.
  SD beskyller inte invandrare som grupp men det är tabu att ens ta upp frågor med orden ”invandrare” och ”problem” i samma fråga.

  …men jag förstår varför du har den bild du har av saken. Det var inte många år sedan jag satt och diskuterade saken från ditt håll med obildade och fördomsfulla sverigedemokrater.

 50. Stockholm/TT Says:

  Jungenäs:

  En procent av ”infödingarna” lagförs för brott i Sverige.
  Två procent av ”invandrarna” lagförs för brott i Sverige.
  För den som tänker lite handlar det om en sketen procentsats.
  För en Sverigedemokrat så är det väl ”dubbelt så många”.

 51. Thomas Says:

  @Torstensson

  Ska man tolka jämförelsen med världskrigen på följande sätt?

  Våldtäkter: begås av en liten skara sjuka män som tror sig ha rätt till kvinnors kroppar

  Krig: styrs av en liten skara sjuka män som tror sig ha rätt till mäns kroppar

  Om så är fallet torde Gudrun ha en poäng med att det kan finnas samhälleliga normer som påverkat denna förvisso lilla, men ack så historiskt avgörande, skara sjuka män. Därmed inte sagt att det berättigar den grova generaliseringen 😉

 52. Recension: Jämställdhetsbluffen av Pelle Billing – Introduktion till Mansfrågor « Aktivarum Says:

  […] Genusnytt: Gästblogg, mannen på gatan förstår mer än forskarna. […]

 53. Torstensson Says:

  Thomas

  Godkväll.

  Så enkelt är det inte att definiera ett patriarkat. Kvinnor var delaktiga i att håna de män som inte frivilligt skrev in sig i armén. Dvs kvinnor var med och hånade de män som inte ville bada bland inälvor i Normandie. Kvinnor belönar våldsamhet även om våldsamheten var till gagn för mänskligheten.

  När de brittiska soldaterna kom tillbaka från falklandkriget(utsända av en kvinna som jag är stor beundare av) så blev dom emottagna av enorma mängder kvinnor som visade tuttarna i hamnen. Att dom precis skjutit skallen av ett gäng argentinare osv var ju hur läckert som helst.

  Kvinnor är högst delaktiga i patriarkatet i väst. Kvinnor har sedan urminnestider belönat den man som på något sätt utmärkt sig. Att det har varit medels våld har inte bekommit dom. Visst är det så att den blyge killen kan anses som söt och blir ihop med en snygg tjej, men det är killarna som röker under bron på rasterna och som totalt skiter i att vara kompis med tjejerna som får ligga mest. Jag ställer mig frågan, vem är patriarkatet, är det tuffingen(killen) som röker eller är det tjejen som faktiskt vill ligga med honom.
  Go figure it out =)

 54. jämställdisten Says:

  ja man hör hur det är i sverige i dag en feminist ledare propagerar i tv att alla män är våldtäktsmän den andre debatören han säger att alla invandrar män är våldtäktsmän så jag undrar vart var jämställdheten i denna debatt,varför togs inte dom kvinnliga sexbrottslingarna upp på agendan dom kvinnor och flickor som begår sexövergrepp på pojkar och män ,för det skulle ju handla om våldtäkt och det vet vi att man behöver inte ha muskel styrka för att det ska vara en våldtäkt det räcker att den ene har sex mot den andres vilja eller att någon av parterna är i hjälplöst tillstånd för att det ska klassas som våldtäkt.

 55. Nils Jungenäs Says:

  ”En sketen procentsats”?!?

  Intelligent argumenterat…

  6000 våldtagna kvinnor då? Det är ju ”bara” en promille av sveriges kvinnor.

 56. Drängarnas Ombudsman Says:

  Gudrun säger i debatten med Åkersson att män begår 95 % av brotten. Rara söta Schyman.. Kan det kanske bero på att lagstiftningen är enögd och feministisk utformad ? Låt oss slänga in ett enda begrepp i lagboken som tex OTILLBÖRLIG SEXUELL PÅVERKAN och vi skulle se en helt annan procentsats.

  Jag var en aktiv debattör på gamla Genusnytt och minns väl namnet Torstensson. Jag trodde jag hade tänkt ut allt men ett antal gånger har du fått mig att ifrågasätta det. Du har i vissa inlägg transkriberat mina intuitioner ner till verkliga ord och frågetecken. Ja, frågan är precis den du ställer. Vem bär skulden till männens mansdestruktivitet ? Jag vet nog redan svaret på frågan så jag ställer därför en följdfråga. Fattas det inte något i svensk lagstiftning ?

 57. Henke Says:

  Det här påminner lite om när prostitution legaliserades i Sverige men det samtidigt infördes sexköpsförbud. Vem som begår brott är ur betraktarens öga men enligt lagen.

 58. Mannen från Götet Says:

  Jag njuter av Sverigedemokraternas närvaro i maktens centrum. Efter nästa val kommer det partiet laddas med verkliga ekonomiska muskler och äntligen ska det bli syndikalisterna tur att springa gatlopp och förfäktas.

  Men det fattas likväl ändå något för att jag ska känna mig nöjd. Ett muslimskt parti med nya värderingar och ett annat sätt att se på saken. Ersätt surfittan Ibrahim Baylan med en riktig Mustafa. Jag är ändå så äcklad av moder Svea och hennes tjocka fula kropp. Och en sak till.. Är det någon mer än jag som mår dåligt av Löfven. Hans smurfansikte saboterar min tillvaro framför tv:n Jag håller inte att se honom länge till.

 59. Johannes Says:

  @Schmucken

  Takk for gode ord!

  Mvh
  Johannes

 60. JD Says:

  @Nils Jungenäs

  Det spelar ingen roll hur mycket oförskyllt och orättvist som Sverigedemokraterna har råkat ut för under åren eller hur låg toleransnivå det finns i Sverige då det gäller kritik/argumentation om invandringsfrågor.
  Kvar står ändå att det SD Mölndal skriver skulle kunna vara skrivet av vilken Radikalfeminist som helst och att det de skriver är så vinklat och ofullständigt att det borde vara svårt att försvara av någon som kallar sig Sverigedemokrat!

 61. JD Says:

  eller någon annan person som tror på lika värde mellan människor oavsett kön eller etniskt ursprung!

 62. Thomas Says:

  @Torstensson

  Låt oss säga att ett våldsamt och destruktivt beteende hos män traditionellt attraherat majoriteten av kvinnor. Varför har män i så fall accepterat detta?

  Styrs män mer av sin sexualdrift än av sitt förnuft?

 63. Nils Jungenäs Says:

  >> JD 20:36

  Flera av påståendena och formuleringarna är galna. Det är väl inte första gången företrädaren för ett ungdomsförbund ger uttryck för tankar som inte är representativa för moderpartiet? Problemet är att media i Sverige inte rapporterar dessa på ett balanserat och rättvist sätt. Så fort en sverigedemokrat gör något galet så får det enorm uppmärksamhet. Ingen försöker ursäkta eller problematisera det på ett konstruktivt sätt, utan istället blir slutsatsen: ”Vad var det vi sa.”

 64. Nils Jungenäs Says:

  …men fortsätt gärna. Om nu SD är så fruktansvärt dumma, så vill jag ju få veta det. Jag vill inte stödja ett dummt parti. Dock kanske vi kan göra det någonannan stans. Jag vill inte att den dåliga aura som tyvärr omger SD ska färga av sig på Pär Ströms blogg. Han är ju faktiskt inte sverigedemokrat. Det är viktigt att den feministkritiska jämställdhetsrörelsen förblir partipolitiskt obunden.

 65. Ninni Says:

  @ Nils Jungenäs

  Jag vill inte att den dåliga aura som tyvärr omger SD ska färga av sig på Pär Ströms blogg. Han är ju faktiskt inte sverigedemokrat. Det är viktigt att den feministkritiska jämställdhetsrörelsen förblir partipolitiskt obunden.[min markering]

  Tack. Det är just därför jag inte går i debatt med dig.
  Jag hoppas vi träffas en dag ska jag visa dig vad jag ser. Könskollektivistiskt tänkande har lett till den misandri vi här sliter vårt hår för att få bukt med, raskollektivistiskt tänkande är en parallell gata to hell. Same shit different names.:)

 66. dolf Says:

  Jag vill inte heller ge min och börja diskutera SD här, men jag vill påpeka en sak mer allmängiltigt som torde vara relevant i sammanhanget.
  Vi känner alla till här hur media misshandlar Pär Ström med ständigt negativa skriverier, krönikörer och skribenter som drar paralleller till Breivik och allmänt presenterar en gravt perverterad bild av vad Ström och jämställdisterna står för.
  Är det någon som på allvar tror att detta är något som är unikt och bara sker jämställdister?
  Det är förstås något som drabbar alla som inte rättar in sig i PK-leden, och gäller både inrikes och utrikes. Hur speglar man till exempel Obama, Ron Paul (speglades inte alls), Tea Party-rörelsen, konflikterna i mellanöstern, olika religioner, både stora som Islam, och små obskyra, grupper som ägnar sig åt alternativa livsstilar eller anammar alternativ sjukvård, de som avviker från den etablerade skolformen eller etablerade barn och åldringsvård osv osv i all oändlighet.
  Det verkar som nästan alla som är aktiva inom något eller tillhör någon form av gruppering som behandlas i media är medvetna om att de utsätts för ständigt förtal och den bild som presenteras av dem i det offentliga rummet är en ren nidbild. Men få verkar ha kommit till insikt om att detta inte är något som är unikt för dem själva, utan drabbar alla.
  Har man väl en gång kommit till insikten om hur förljugen media är och att man är utsatt för en ständig propagandamaskin så lär man sig snart att läsa mellan raderna och ser media som ett negativ av verkligheten, där svart är vitt och vitt är svart.
  Att media skriver negativt om SD bevisar inte att SD är bra, men … nästan.

 67. barfota Says:

  @Ninni
  Du skriver till @ Nils Jungenäs….

  ”Jag hoppas vi träffas en dag ska jag visa dig vad jag ser. ”

  Det mötet vill jag inte missa, maila mig så kommer jag också 😀

 68. Ninni Says:

  @ Dolf

  Absolut. Media är våra största gangstrar. Dom förtalar grupper på regelbunden basis och helst ska man piska upp hat i samhället mot gruppen. Det kallas med en sociologisk term ”folk devils” och är ett otroligt intressant socialt fenomen. En sak jag är nyfiken på, som jag hade velat forska i är om demoniseringsprocesser ökat i vår tid(jag upplever det så, men det kan ju bero på just den insikt du talar om) och vad det isf beror på.

 69. Ninni Says:

  @ Barfota

  Vi hade tänkt träffas i Stockholm nyligen, jag och Nils. Tyvärr blev det inte av. Det är lite stökigt att få ihop det med två skåningar och en lapp, då vi alla tre måste befinna oss på samma ort samtidigt. Nils får ta sig hit!

 70. Ulf T Says:

  @Ninni,

  En sak jag är nyfiken på, som jag hade velat forska i är om demoniseringsprocesser ökat i vår tid(jag upplever det så, men det kan ju bero på just den insikt du talar om) och vad det isf beror på.

  En hypotes jag har är att det är en kombination av att det globala samhället är så komplext och föränderligt att inte ens de klokaste kan göra anspråk på att ha så värst många svar (att de villigt erkänner det är åtminstone en av de ledtrådar vi kan använda för att känna igen dem), och att tekniken gjort det möjligt för även den mest imbecille och omogne att få ett podium. Sålunda kastas vi in i det postmodernistiska samhället, där allt – även klokhet – är relativt, där alla har rätt till en åsikt och allas åsikter är lika bra.

  Att hitta en idé att klänga sig fast vid är lättare än någonsin, men att verkligen begripa något är nog väl så svårt som det någonsin varit.

 71. Ninni Says:

  @ Ulf T

  När Horace Engdahl var i Skavlan så talade han om den tyska journalistiken jämfört med den svenska. Min kunskap i tyska sträcker sig till ”ein großes Bier, bitte”, så med det kommer jag inte så långt;)

  Men enligt honom var den tyska journalisitken just sådan som du och jag skulle önska oss. Tyskland är ju liksom ett stenkast bort och det finns ingen rimlig förklaring att Tyskland och Sverige skulle skiljas åt om det (enbart) berodde på de faktorer som du tar upp. Jag har andra teorier kring fenomenet.

 72. dolf Says:

  @Ninni
  Jag tror att demoniseringen har blivit mer påtaglig i och med att kommunikationskanalerna har blivit så mycket mer tillgängliga och öppna. Idag får vi filmer tagna med mobiltelefon från syrien nästan i realtid på nyheterna. Man kan också sitta och prata hela natten på skype med ett fruntimmer i Grekland eller USA utan att det kostar ett öre, med bild. För 30 år sen var inget av detta möjligt. I mitten av 80-talet kostade det runt 15 kronor per minut, i den tidens pengavärde, att ringa till Tel Aviv om jag minns rätt.
  Så precis som vi nås omedelbart av alla dåliga nyheter och orkaner, översvämningar, jordbävningar, attentant och mord flyttas rakt in i våra vardagsrum så följer den förbannande dyngpropagandan med på samma kanaler. Så man begravs av skiten vare sig man vill eller inte. (Mår man dåligt bör man pröva med att helt sluta läsa tidningar och ta del av nyheter ett par veckor, och se vad det får för effekt).

 73. Ulf T Says:

  @Ninni,

  Min kunskap i tyska sträcker sig till “ein großes Bier, bitte”, så med det kommer jag inte så långt;)

  Jodå, det är vägen till Tyskens hjärta. Resten brukar lösa sig. 😉

  Tyskland har en väldig stark tradition av filosofi, lojalitet och ingenjörsmentalitet.

  Se t.ex. Why German Men Don’t Flirt

  Basically, men are afraid to make fools of themselves, because that’s precisely the risk that flirting entails, and Germans don’t go in for risks. They like to do things properly and thoroughly, not spontaneously or irrationally. Forget genetic predisposition, or even cultural conditioning. Germans just aren’t into extreme sports.

  Läs också gärna It’s the Economy, Dummkopf!

  Jörg Asmussen offers the first hint of an answer—in his personal behavior. He is a type familiar in Germany but absolutely freakish in Greece—or for that matter the United States: a keenly intelligent, highly ambitious civil servant who has no other desire but to serve his country. His sparkling curriculum vitae is missing a line that would be found on the résumés of men in his position most anywhere else in the world—the line where he leaves government service for Goldman Sachs to cash out. When I asked another prominent German civil servant why he hadn’t taken time out of public service to make his fortune working for some bank, the way every American civil servant who is anywhere near finance seems to want to do, his expression changed to alarm. “But I could never do this,” he said. “It would be illoyal!”

 74. Ulf T Says:

  …jag vet att framför allt den andra artikeln är lång, men den är väldigt intressant. Här ännu ett citat (typiskt, nu sitter jag och läser om den, när jag har annat att göra!)

  The curious thing about the eruption of cheap and indiscriminate lending of money during the past decade was the different effects it had from country to country. Every developed country was subjected to more or less the same temptation, but no two countries responded in precisely the same way. The rest of Europe, in effect, used Germany’s credit rating to indulge its material desires. They borrowed as cheaply as Germans could to buy stuff they couldn’t afford. Given the chance to take something for nothing, the German people alone simply ignored the offer. “There was no credit boom in Germany,” says Asmussen. “Real-estate prices were completely flat. There was no borrowing for consumption. Because this behavior is rather alien to Germans. Germans save whenever possible. This is deeply in German genes. Perhaps a leftover of the collective memory of the Great Depression and the hyperinflation of the 1920s.”

 75. Ninni Says:

  @ Ulf T

  Tyskland har en väldig stark tradition av filosofi, lojalitet och ingenjörsmentalitet. [min markering]

  … vilket stämmer väldigt väl med en av mina teorier.

  Vilket i sin tur leder till mina hypoteser att det ökat och varför isf. ”Ingenjörsmentalitet” är ju inte en egenskap som (könssocialt eller biologiskt spelar ingen roll) dominerar på den kvinnliga sidan. Idag domineras journalistutbildningar av kvinnor.

  Den här skvaller&demoniserings-mentaliteten som, jag anser, råder i vår media ställer till stora problem i samhället. (Se bara demoniseringen av män och vilka konsekvenser det fått, inte minst på den juridiska sidan.) Då media till stor del bekostas av staten ligger ansvaret på våra politiker att se över journalistikutbildningen så vi får till en mer grävande, sansad och balanserad journalistik, för samhällets bästa.

 76. Ninni Says:

  @ Dolf

  Jag tror att demoniseringen har blivit mer påtaglig i och med att kommunikationskanalerna har blivit så mycket mer tillgängliga och öppna.

  Möjligt. Kanske blir det också mer genomskinligt(och därvid tydligt) då allt detta leder till en möjlighet att genomskåda fenomenet för den som vill och orkar lägga krut på det.

 77. JD Says:

  @Nils Jungenäs

  ”Jag vill inte att den dåliga aura som tyvärr omger SD ska färga av sig på Pär Ströms blogg.”

  Därför är det ju bra att vi kan även visa upp att vi respekterar varandra trots att vi alla sympatiserar med helt olika politiska partier.
  Vi är ju ingen homogen grupp som måste tycka likadant i alla frågor bara för att vi vurmar för jämställdhet.

 78. Kristin Says:

  Angående vilket parti som står för jämställdhet så tycker jag inte att det kan sägas bättre än Sverigedemokraterna gör.

  ”Vår uppfattning är att det är helt upp till individen att välja sin egen väg i livet. Vi förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet. Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt.”

  https://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/principprogram/familj-och-jamstalldhet/

  Vet ni andra något annat parti som ställer upp på riktig jämställdhet?

 79. dolf Says:

  @Ninni
  Just så. :*

 80. Nils Jungenäs Says:

  @Kristin
  Just så.

 81. Nils Jungenäs Says:

  @JD
  Just så.

 82. Nils Jungenäs Says:

  ”-Same shit different names.”

  No it isn’t… as i described in an earlier to you. :-/

 83. Thomas Says:

  @Kristin

  Ur SD:s principprogram 2011 står:

  ”För kvinnor och icke vapenföra män skall allmän tjänsteplikt i krig gälla. Kvinnor skall dock på frivillig basis kunna delta även i den väpnade delen av försvaret.”

  Låter inte som om kvinnor och män är lika inför lagen på den fronten iaf.

  Likaså går att läsa ur valmanifestet 2010 att arbetet för en ökad jämställdhet skall stimuleras via följande:

  • En kvinnofridsmiljard för ökad trygghet och aktiva insatser mot kvinnovåldet.
  • Ett ökat anslag till forskning och behandling av kvinnosjukdomar.
  • En absolut nolltolerans mot kvinnofientliga attityder och tillmälen i skolan och annan offentlig verksamhet.
  • Ett utökat stöd till landets kvinnojourer.

  Följande punkter tror jag definitivt att Fi skulle skriva under på om SD letar sympatisörer. Frågan är dock om det beskriver den rätta vägen att gå mot den ”riktiga jämställdhet” du avser?

 84. Kristin Says:

  @Thomas
  Finns det något parti som har en bättre eller likvärdig förklaring av jämställdhet än nedanstående?
  Vore intressant att se i så fall.

  “Vår uppfattning är att det är helt upp till individen att välja sin egen väg i livet. Vi förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet. Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt.”

 85. Thomas Says:

  @Kristin

  Har du ens läst samtliga partiers förklaringar? Som den goda medmänniska jag är så kan jag väl för sakens skull ge dig ett exempel. Du får dock själv lista ut från vilket partis hemsida det är taget. 😉

  ”Det är utifrån vår kärlek till livet som vi vill skapa goda förutsättningar för det uppväxande och framtida släktet, skapa mer tid till annat än lönearbete och öka delaktigheten i samhället. För att alla ska kunna få en god livskvalitet krävs att alla har verkliga möjligheter att utvecklas som de unika individer de är. Alla måste ha en okränkbar rätt att forma sitt eget liv utan att hindras av diskriminering eller fördomar. Det ska inte finnas några mekanismer som stänger människor ute, och skillnader i ekonomiska och sociala levnadsvillkor måste motverkas.

  Lika rätt handlar om lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter, såväl politiskt och ekonomiskt som socialt. Utöver att människor ska vara lika inför lagen ska principen om lika rätt gälla i skolan, på arbetsplatsen och i alla andra delar av samhället.”

 86. Kristin Says:

  @Thomas
  Ur feministiska Miljöpartiets Grön Ideologi
  ”Den ojämställdhet vi ser i samhället i dag, där mannen är strukturellt överordnad kvinnan, beror bland annat på konstruerade könsnormer. Feminism betyder att vi insett samhällets rådande könsmaktsordning, och att vi vill förändra den. ”

 87. Brennan Says:

  Kristin; Om nu Sverigedemokraterna är för jämlikhet, varför har då partiet ett kvinnoförbund men inget mansförbund ?

 88. Thomas Says:

  @Kristin

  Du kan ju inte förneka att själva definitionen av jämställdheten fortfarande är likvärdig, om man bortser från användandet av genus.

  Det som du försöker påvisa med ditt senaste inlägg är emellertid att SD och Mp har olika ideologiska definitioner av vad som orsakar det motsatta – dvs ojämlikhet. Det har jag aldrig förnekat. SD utgår från ett biologisktiskt perspektiv och Mp utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv då de formulerat sina orsaksförklaringar.

 89. Kristin Says:

  @Brennan

  Det är fel med kvinnoförbund. Där håller jag med dig.

 90. Kristin Says:

  @Thomas

  Visst det låter ju bra. Men feminism, könsmaktsordning och kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser talar ju tvärtemot MPs eget partiprogram.

 91. Migge Says:

  Eftersom jämställdhet idag definieras som att kvinnor och män ska göra samma saker och bete sig likadant (inkluderat att bägge ska sitta ner och kissa) så är det knappast någon högoddsare att denna version av “jämställdhet” dödar förhållanden.

  Jag tänker nu komma med två påståenden som kommer att chockera Sveriges samlade genusvetarkår:

  1. Heterosexuella kvinnor föredrar manliga män framför mjuka velourmän och heterosexuella kvinnors preferenser är den största enskilda orsaken till varför den manliga könsrollen ser ut som den gör.

  2. Heterosexuella män föredrar feminina kvinnor framför butchiga tomboys och heterosexuella mäns preferenser är den största enskilda orsaken till varför den kvinnliga könsrollen ser ut som den gör.

  Sug på det genusvetare.

  Kan ni höra hur Sveriges genuselit kollektivt kippar efter andan efter dessa chockerande fakta?

 92. Thomas Says:

  @Kristin

  ”Visst det låter ju bra. Men feminism, könsmaktsordning och kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser talar ju tvärtemot MPs eget partiprogram.”

  Precis min poäng. Definitionerna av jämställdhet låter bra nästan oavsett vilket partiprogram du läser. Det vore ju rent korkat att som parti försöka vinna röster med ”Vi är emot jämställdhet”.

  Även om du anser att Sverigedemokraterna tar hem priset för bästa politiska plattityd så kvarstår det faktum att samtliga partier idag uppvisar en rad åtgärdsförslag som inte främjar jämställdhet.

 93. Nils Jungenäs Says:

  Hej Bullen. Jag föredrar feminina tomboys. Är det normalt? 😉

 94. Nils Jungenäs Says:

  Hej Bullen. Jag föredrar tomboys framför ”vanliga” tjejer. Är jag en kvinnohatare?

 95. Ulf T Says:

  @Nils Jungenäs,

  Enligt t.ex. Yahoo Answers (ok, väldigt litet sampel), verkar det vara helt normalt. 🙂

  Den här artikeln var också lite intressant: The Pros And Cons Of Dating A TomBoy

  Baserat på denna högst begränsade efterforskning (och min egen uppfattning), är det inte bara normalt – det är nog mycket vanligare än man tror.

 96. Ninni Says:

  @ Nils Jungenäs

  Jag föredrar tomboys framför “vanliga” tjejer.

  Heeeeej Nils 😉

  (Seriöst, så upplever jag absolut inte det som en nackdel på dajtingmarknanden, nej)

 97. Nils Jungenäs Says:

  >> Ninni

  ”-Seriöst, så upplever jag absolut inte det som en nackdel på dajtingmarknanden, nej”

  Vadå? …att hata kvinnor? 😉

 98. dolf Says:

  @Nisse
  Du är inte bara en uttalad kvinnohatare och våldtäktsman, du är också homofob, rasist och djurplågare med pedofila drag som sitter i knät på Breivik och förtrycker den demokratiska beslutsprocessen som verkar för att vi alla skall gilla olika. Jag hoppas admin blockerar dig så du inte smutsar ner bloggen här mer och skämmer ut oss andra.

 99. Ninni Says:

  @ Nils

  Precis, eller inte.:*

 100. dolf Says:

  Jag glömde säga att ovan förstås var ett svar på din fråga om du är kvinnohatare för att du gillar tomboys. Viktigt att det förstås i korrekt kontext.

 101. Kristin Says:

  @Thomas

  Ja, det är ju så att inte ens partiledarna alltid kan skilja det egna partiprogrammets ordalydelse från motståndarnas om de får höra ett utdrag.

 102. Nils Jungenäs Says:

  >> Dolf

  Tack för info. Jag misstänkte det.

 103. Torstensson Says:

  Migge

  Så är det.

  Du har fattat det bra och det är därför som det är så viktigt för mig att bevara en attraktiv manlighet. Jag vägrar bli velour därför att feminister vill att jag ska vara det så att DOM kan ta min plats eftersom mjukisar lätt kan köras över. Samt att heterosexuella kvinnor respekterar mig betydligt mindre om jag är mjukis.

  Därför vårdar jag mina manliga attribut. Ser till att ha ha ansatt skägg (signalerar man) och jag tränar axlarna och nackmuskler (ingen gamnacke här inte) . Manlig rejäl klocka på armen samt gärna mörk kostym till jeans och t-shirt. Snygga skor modell något större än man behöver (precis som många nigerianer har för att signalera man i afrika).

  Kalla det fulspel men det fungerar.

  Jag är man och det ska synas. Punkt slut finito.

 104. Thomas Says:

  ”If I had a choice of being an ugly person or an attractive person I’d rather be ugly so I can look at the attractive people. How often do you look at yourself in the mirror?” Karl Pilkington

 105. barfota Says:

  OM Politik och jämställdheten.
  SD Brasklappar som ändå låter vackert.
  Principprogram

  ”Vår uppfattning är att det är helt upp till individen att välja sin egen väg i livet. Vi förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet.”

  Men varför kommer då detta?
  SD-Kvinnor
  Varför tillåta ett parti i partiet om man nu talar om jämställdhet och lika rätt för alla. Dags att Starta upp SAD-bögar, SD-fasister, SD-rasister, SD-cherrypicking och alla andra tänkbara varianter. Detta är inte ett SD fenomen, det förekommer i de flesta partier för att man inte vågar föra en rak och ärlig politik utan är populistiskt. Partipiskan måste vina hårdare… Antingen så är man med i ett parti och rättar in sig i leden eller så får man starta ett eget parti. Var finns avdelningen SD-männen?

  Ansvarsfullt

  ”Ökat stöd till kvinnor som lever under religiöst och hedersrelaterat förtryck i Sverige”

  Upps: Glömde man inte männen här?

  ”Det är resurser som vi hellre skulle lägga på en trygg och värdig ålderdom, krafttag mot brottsligheten, trygghet för landets kvinnor, hjälp till flyktingar i närområdet och en rättvis arbetsmarknad.”

  Upps: Glömde man inte männen, etniska Svenskar (båda könen) och åldersdiskriminering (båda könen) på arbetsmarknaden här?

  Försvaret

  ”För kvinnor och icke vapenföra män skall allmän tjänsteplikt i krig gälla. Kvinnor skall dock på frivillig basis kunna delta även i den väpnade delen av försvaret.”

  Upps: Frivilligt för kvinnor?

  Kriminalitet

  ”Vi anser att nolltolerans mot sexualbrott och krafttag mot den sexualbrottsvåg som drabbat Sverige är av största vikt för att skydda våra barn och kvinnor, de som är mest utsatta för denna typ av brottslighet.”

  Upps: Varför inte skydda alla mot denna typen av brott?

  Valmanifest 2010

  ”Jämställdhet och ökad trygghet för landets kvinnor
  I vårt Sverige är det en självklarhet att män och kvinnor har samma värde och rättigheter. I vårt Sverige finns det ingen plats för kvinnofientliga religioner och ideologier. I vårt Sverige skall både män och kvinnor kunna känna sig trygga, respekterade och rättvist behandlade.
  • En kvinnofridsmiljard för ökad trygghet och aktiva insatser mot kvinnovåldet.
  • Ett ökat anslag till forskning och behandling av kvinnosjukdomar.
  • Ett slopande av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik.
  • En absolut nolltolerans mot kvinnofientliga attityder och tillmälen i skolan och annan offentlig verksamhet.
  • Ett utökat stöd till landets kvinnojourer.”

  Upps: Luktar aningen feministiskt1

 106. barfota Says:

  @Ninni
  Ja självklart måste Nils ta sig till Skåne. Det hade varit kul att träffas några stycken vid tillfälle.

 107. Nils Jungenäs Says:

  >> Barfota 11:17

  Tack. Du har naturligtvis helt rätt. (som vanligt) Det var faktiskt någon ny grej där också som jag inte sett tidigare. Som du kan se på ditt inledande utdrag ur principprogrammet så finns iallafall den jämställdistiska ambitionen med helt rätt grundsyn där. Bara det gör att SD ligger hästlängder före övriga riksdagspartier. Vad gäller de övriga citaten du listar så är det två grejer man behöver tänka på. Dels har SD hittills valt att inte fokusera så mycket på feminism-kritiken. SD har fullt upp att bekämpa den demonisering och svartmålning som kommer med de tre kärnfrågor som valt att profilera sig med hittills. Man försöker också vara lite cyniskt pragmatisk på alla andra områden än så länge och tyvärr även delvis spela lite på det allmänna vurmandet för kvinnors offerroll för att försöka bli mer accepterade av etablisemanget. Jag tycker det är fel och visar på precis samma ryggradslöshet som man anklagar övriga partier för. Jag (och många med mig) gör vad jag kan för att få bukt med sån skit. Som en spegling kan jag t.ex nämna att Pär Ström faktiskt åtnjöt stor respekt hos många sverigedemokrater tills han förra året tackade nej till att prata om sitt jämställdhetsengagemang på tryckfrihetssällskapets seminarium i Malmö. Pär angav tydligen främlingsfientliga kopplingar som skäl. Det är lite samma typ av politisk korrekthet genom rädsla för gult by association. Pär vill naturligtvis inte offra något av det lilla förtroendekapital han har i samhällsdebatten genom att riskera att sammankopplas med främlingsfientliga element. Fullt förståeligt men samtidigt sorgligt. Samma sak med SD fast åt andra hållet.

  När vi nu alla gläds över hur den borgerliga regeringens plötsliga fokus på mansfrågor är ”ett steg i rätt riktning” så kom ihåg att det fortfarande bara är ett steg i rätt riktning. SD ligger, dina exempel till trotts, många steg före övriga riksdagspartier.

  Kan du maila mig igen är du snäll. Jag hittar inte din mailadress längre. Jag har bytt till en ny telefon i dagarna.
  förnamn punkt efternamn ätt gmail punkt com.

 108. Nils Jungenäs Says:

  >> Ninni & Barfota

  Även om jag gillar Danmark i övrigt så har jag tyvärr sällan anledning att besöka Skåne. 😉

  …men jag har en riktigt, riktigt snabb biljävel.

 109. barfota Says:

  @Nils Jungenäs

  ”Som en spegling kan jag t.ex nämna att Pär Ström faktiskt åtnjöt stor respekt hos många sverigedemokrater tills han förra året tackade nej till att prata om sitt jämställdhetsengagemang på tryckfrihetssällskapets seminarium i Malmö. Pär angav tydligen främlingsfientliga kopplingar som skäl. Det är lite samma typ av politisk korrekthet genom rädsla för gult by association. Pär vill naturligtvis inte offra något av det lilla förtroendekapital han har i samhällsdebatten genom att riskera att sammankopplas med främlingsfientliga element.”

  Jag gillar Pär Ström skarpt men har kritiserat honom för tre saker.
  Det första var att ta avstånd från Medborgare X och det sk. ”mordhotet” och det andra var det du beskriver här och det tredje att han under namnet ”jämställdism” endast vill ha en könsneutral lagstiftning. Att inte förespråka en helt neutral lagstiftning är inte jämställt. Varje sig feminismen eller jämställdismen är synonymt med jämställdhet även om båda grupperna gärna vill hävda det. Jämställdhet handlar inte om kön, det är betydligt enklare än så, det handlar om alla oavsett kön. Eller möjligtvis så är det bara så att jag inte vet vad jämställdhet är.
  Nu tror jag inte man skall glädjas för mycket över ”den borgerliga regeringens plötsliga fokus på mansfrågor”. Personligen så måste jag vara en partydödare och tror att det inte kommer att leda till någonting annat än ytterligare ett ”alibi” för stadsfeminismens vidrigheter. När hörde du senast en politiker erkänna att de gjort fel i 50 års tid?

  Jag mailar min adress och det skulle verkligen vara kul om du kom ned. Ninni är en ”hård nöt” att knäcka på egen hand 😀

 110. Nils Jungenäs Says:

  >> Barfota

  ”-Jag gillar Pär Ström skarpt men har kritiserat honom för tre saker…”

  Jag är av precis samma uppfattning. Har dessutom samma tre saker på min lista.

 111. Ninni Says:

  @ Barfota (och Nils)

  (14:53) Diskrimineringen och avsaknaden av “rödhåriga forskare” är ett stort jämställdhetsproblem som vi omedelbart måste ta tag i. 😀
  Får jag föreslå ett besök en hårfärgning hos närmaste frisör så är det problemet löst.

  Tror du min nyans räcker eller bör jag ta i mer rött för att få åka den räckmackan?

  (15:28) Ninni är en “hård nöt” att knäcka på egen hand 😀

  Du tror alltså det är större chans för ni är två?! Tsss, kom an bara. Gör ett försök, grabbar! 😉

  (Tack för komplimangen*ler*)

 112. Ninni Says:

  @ Nils (och Barfota)

  Den kritiken, hur fantastisk Pär än är, delar vi. Men jag kan förstå och respektera hans val. Han får skit nog, så jag förstår han väljer att ducka i bland.

 113. barfota Says:

  @Ninni
  Givetvis så både förstår och respekterar jag bloggägarens val och frihet men ”ducka” är vad vi män gjort så förbannat länge så för min del så får det vara nog. Din hårfärg står sig väl för räkmackan, så ta för dig (det har lag lärt att kvinnor skall göra). You Go Girl! Vi män har lärt att ”maka på oss”. Jag tror du har rätt i att det krävs mer än två män för att få vett på en kvinna, ni har ju hela stadsfeminismen i ryggen. En ny och bättre jämställdhetssyn kanske kunde vara en lösning. 😀

  Ps.
  @dolf efterlyser ett bättre skattesystem också så vi kanske ber honom dyka upp oxo.

 114. Erik Says:

  > ”Det blir spännande att se om några andra politiska partier i Sverige än Kristdemokraterna vågar ta upp stafettpinnen.”

  Det är väl bara KDU, inte KD?

  Sedan tycker jag nog att SD (moderpartiet) är minst lika jämställdistiskt som KDU.

 115. Ninni Says:

  @ Barfota

  Inte dolf! Vi skulle ju ha trevligt? ;D

 116. barfota Says:

  @Ninni
  :mrgreen:

 117. dolf Says:

  @barfota @Nesse Jungman
  Håller med ni. Just i trefasen verkar Strömmen ha råkat ha tappat ampere, men annars är det väl högspänning som gäller, han är väl en bra ledare, så snart han visar sig får feministerna urladdning direkt från sina rosa moln till jord. Snacka om spänningsfall.
  @Ninni

  (14:53) Diskrimineringen och avsaknaden av “rödhåriga forskare” är ett stort jämställdhetsproblem som vi omedelbart måste ta tag i.
  Får jag föreslå ett besök en hårfärgning hos närmaste frisör så är det problemet löst.

  Tror du min nyans räcker eller bör jag ta i mer rött för att få åka den räckmackan?

  Vafalls? Du har tidigare bestämt förnekat att du skulle va rödhårig alls. Men nu påstår du att du har en röd nyans. Det stämmer inte alls med den bild jag har av dig. Försöker du föra mig bakom ljuset. Och sen dessutom

  Inte dolf! Vi skulle ju ha trevligt? ;D

  Jag tänker inte prata med dig mer i år. Känn dig ignorerad. De det som ett löfte. nu tycker jag egentligen att tokfian Ninni är ganska gosig, så det går väl med det slutårslöftet som med mina nyårslöften att bli snäll. De går åt skogen innan minuvisaren hunnit gå ett varv. Men det behöver ju inte nån upplysa Ninni om

 118. barfota Says:

  @dolf
  Att @Ninni mobbar dig kan bero på att hon behöver upplysning om den rådande spänning som genom åren likriktats till negativ energi i kvinnliga kretsar. Man skulle kunna kalla det för en feministisk stående våg. Stående vågor är ett rent helvete att få rätt på men när vi väl får trimmat in @Ninni så hamnar även hon på rätt våglängd och når ut med sitt budskap 😀

  Nä, nu skall jag ladda batterierna och hämta ny kraft. Den här tråden lider av förnyelsebara inputs och jag vill inte hamna i blåsväder på grund av en massa trasiga komponenter med dataspridning och ologiska slutsatser som resultat.

  Bortsett från all fyllnadstext så hade det varit riktigt kul om vi till våren (kanske) kunde sammanstråla och diskutera kärnfrågorna. Du får ta @Ninni till ditt hjärta igen.

 119. Ninni Says:

  @ Dolf

  Vafalls? Du har tidigare bestämt förnekat att du skulle va rödhårig alls. Men nu påstår du att du har en röd nyans. Det stämmer inte alls med den bild jag har av dig. Försöker du föra mig bakom ljuset.

  Icke! Se här.

  Du får sluta med din dementa och romantiska illusion om mig. Jag är ingen grekisk gudinna.:P

  Jag tänker inte prata med dig mer i år. Känn dig ignorerad.

  Tack! ;D

 120. dolf Says:

  @ingen
  den där 6-veckorsmånaden hade jag glömt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: