Norges forskningsråd lägger ned genusforskning

by

I vårt västra grannland har Norges Forskningsråd beslutat sig för att efter 17 år lägga ned programmet för kjønnsforskning, alltså genusforskning. År 2008 beslutades senast om att lägga 56 miljoner (norska) kronor på genusforskning under de kommande fyra åren. Det blir det sista som går av programmet. Det förnyas inte.

”Forening for kjønnsforskning”, med cirka 200 genusforskare, har försökt rädda programmet genom dialogmöten, brev och förslag till förbättringar av programmet. Men förgäves. Genusforskningen ska nu istället ingå som en del i annan forskning (men de särskilda genuspengarna är borta).

Beslutet om nedläggning fattas ett och ett halvt år efter att en serie kallad ”Hjernevask” (hjärntvätt) sändes i norsk teve. Den granskade feminismens teser och genusforskningen på ett mycket kritiskt sätt, och resulterade i en stor debatt och ett skadat förtroende för genusforskningen. Man kan lite förenklat kalla teveserien för en norsk variant av SVT:s Könskriget.

Marit Aure, som leder föreningen Forening for kjønnsforskning, är mycket upprörd över att programmet läggs ned. Du kan läsa mer om saken i Aftenposten här.

Här kan du se de sju delarna i teveserien Hjernevask – på norska och textat på engelska. Rekommenderas.

Del 1 – ”The Gender Equality Paradox
Del 2 – ”The Parental Effect
Del 3 – ”Gay/straight
Del 4 – ”Violence
Del 5 – ”Sex
Del 6 – ”Race
Del 7 – ”Nature or Nurture

Jag tycker det vore bra om SVT kunde köpa in och sända Hjernevask. Här kan man tipsa SVT:s programinköpare. Det är väl närmast ”dokumentär,  samhälle” eller möjligen ”natur och vetenskap” som ska tipsas.

Tack för tipset, J och Nisse.

I Sverige har Vetenskapsrådet nyligen beslutat om tilldelning av 67 miljoner kronor i en stor utlysning av pengar för genusforskning (se här).

128 svar to “Norges forskningsråd lägger ned genusforskning”

 1. Brüno Says:

  Är detta sant? Jag tror inte mina ögon…

  Det går onekligen framåt. Det finns hopp för världen!

 2. Rick Says:

  Om det inte ligger någon hund begraven i detta (jag tänker främst på integreringen av genus”vetenskapen” i annat), så är det faktiskt ett gigantiskt framsteg.Genus”vetenskapen” hör hemma på den mänskliga idéhistoriens skräphög tillsammans med rasbiologin. I och för sig kan jag tycka att detta är trist, eftersom det skulle minsann ha funnits ett behov av seriös forskning i kvinnors villkor i både dåtid och nutid, men som det ser ut nu har allt fullständigt språrat ur.

 3. Men@Work Says:

  Nu är en vändning på gång! Men i Sverige, den sista Sovjetstaten, fortsätter regeringen pumpa in pengar till den skattefininsierade hjärtvätten. Sverige ”framtidslandet” blir som vanligt sist med allt. Precis som Apotektsavregleringen, där bara Nordkorea och Cuba hade kvar monopolen.

 4. Hans Says:

  Halleluja!

 5. Rick Says:

  En sak till…
  Det är intressant att den tydligen massiva kritiken mot genus”forskning” i Norge inte alls verkar ha spillt över på Sverige, inte ens i form av enstaka artiklar. Fast jag kan ju missta mig och kanske det förekommit en kritisk debatt i riksmedia om detta, som jag missat av pur ouppmärksamhet…

 6. Men@Work Says:

  Kritiken mot sexköpslagen, som är en produkt av genusfascimen, har även ökat i Norge. Lagen har på olika sätt slagit hårt mot de svagaste av sexarbetare. Men feministerna struntar i att lyssna på dessa kvinnor. Samma sak i Sverige.

  Norge är på gång…

 7. ninnitokan Says:

  Rick:
  Jag tycker inte alls det är konstigt. Vi hade mycket starkare moralentreprenörer(tex. Eva Lundgren och Margareta Winberg) i könskrigets början, som kunde slå an på individers känslor långt effektivare än i Norge. Därför har moralpaniken varit kraftigare i Sverige än i Norge(och Danmark också vad jag förstått).

  Idag står vi i ett läge där moralpaniken nått ut med en falsk ”kunskap” som är välspridd på gräsrot-nivå. Folk tror så fullt och fast på patriarkat och kvinnans underordning att man är förblindad för all information som talar mot denna ”kunskap”. Ju bättre den ”kunskapen” befäst, ju längre tid tar det att motarbeta den.

  Idag finns det ett enormt ekonomiskt intresse inom makteliten att behålla denna ”kunskap” hos gräsrötterna. Jag menar, tänk dig att du utbildat dig till genusvetare, det vi gör här är att såga den gren du då sitter på. För media är detta en kassako, för politiker möjlighet till billiga politiska poänger.

  Därav måste ”folket” hållas kvar i ”sin religion”(oavsett vad den är) och därför ser vi inget av Norge. Jag följer Norsk media mer än svensk utan att ha någon anknytning till Norge. Jag gör det för att samhällsklimatet där är mindre ”moralpanik-smittat” och då nås jag av mer pålitlig bild från media.

  Det här följer precis mönstret för moralpanik. Jag har skrivit om moralpanik här

 8. Info Says:

  I SVERIGE TVÄRTOM: TURTEATERNS SCUM-FÖRESTÄLLNING BESTÄLLD AV SJUPARTIET?

  TUR-teatern hålls under armarna av Statens Kulturråd, Stockholms Kulturförvaltning och Stockholms Läns Landsting. Alltså med frikostiga skattemedel.

  Kanske ska SCUM-föreställningen ses som en motprestation? En av många små brickor i Sjupartiets och kulturvänsterns sedan länge förda och oåterkalleliga genuspolitik?

  Att en sådan existerar, maktideologiskt snarare än altruistiskt och biologiskt betingad, kan kanske vara svårt att genomskåda. Men motiven framgår med full tydlighet av genusvetaren Niclas Järvklos egen presentation av sin aktuella forskning.

  Niclas Järvklo – för resten en gammal bekant till GenusNytt – är avlönad av Stockholms universitet och redogör på dettas hemsidor för sina ambitioner på bl.a. följande sätt (direkta citat):

  • Vem är den nye mannen? Frågan har under de senaste decennierna blivit svårare att undvika, men knappast lättare att besvara. Är han en metrosexuell man, en jämställd man, en kvinnlig eller manlig man, är han överhuvudtaget man? Och vad gör han?

  • I Sverige har framväxten av ”nya män” varit ett uttalat mål för den statliga jämställdhetspolitiken. – – – I praktiken var det samtidigt få män som lockades att leva upp till den nya manlighetens normer. Möjligheten till betald pappaledighet 1974 fick, belysande nog, ett väldigt tamt utfall. Ytterst få män verkade lyssna till jämställdhetspolitikens uppmaning att förändra sig trots att det borde ligga i deras egna intressen. Frågan var varför och hur det kunde förändras. På 1980-talet lanserades därför en särskild satsning från statligt håll på att utreda frågan om män och jämställdhet och komma fram med förslag på åtgärder för att stödja framväxten av nya mansideal. Denna satsning följdes sedan upp under 1990-talet och det tidiga 2000-talet av nya utredningar kring män, manlighet och jämställdhet.

  • Mitt syfte är att analysera det statliga utredningsarbetet om nya män i Sverige från 1980-2002. Jag analyserar hur olika genuspolitiska diskurser präglat de olika utredningarna under denna period och format innehållet och inriktningen för hur manlighet diskuterats inom jämställdhetspolitikens ram. Detta ger mig möjlighet att utifrån ett genusteoretiskt perspektiv diskutera hur svensk maskulinitetspolitik både kunnat utmana och reproducera (hetero)normativa hegemoniska ideal för manlighet och mäns samhälleliga maktposition.

  https://genusnytt.wordpress.com/2011/06/08/mannen-kan-bli-onodig-skriver-dn/

 9. Rick Says:

  @ninnitokan
  Okej, det är alltså du som har den där intressanta bloggen. Jag har av ouppmärksamhet inte kopplat ihop dig med bloggen.
  Jag följer aktivt med motsvarande debatt i Finland och trots att jämställdheten mellan könen i det stora hela är som i Sverige (i flera fall faktiskt betydligt längre gången, i andra inte) så har inte genusvetenskapen tillskansat sig samma centrala roll där som här. Jag har noterat ett antal försök, främst i svenskspråkiga medier i Finland, att överföra ideologin från Sverige, men hittills har den uppfattats som komplett verklighetsfrämmande och därför aldrig slagit rot. Genus är därför en marginalföreteelse begränsad till vissa kretsar i Helsingfors och kanske Åbo, medan jämställdhet är en riksangelägenhet.

 10. Palme Says:

  Det var som fan, norrbaggarna leder vägen. Vi får se hur länge DDR-Sverige fortsätter att pyttsa in pengar i denna galenskap.

 11. LEW Says:

  Det är definitivt ett framsteg att kjønnsforskningen avskaffas. Men om samma ”forskare” kan fortsätta så har man bara vunnit en delseger. Man skulle passa på att göra en ”review” av forskningen hittills. De som inte har hållit måttet för vad som kan betecknas som kvalificerad forskning kan börja jobba som busschaufförer. Jag har hör att dom har ont om sådana i Norge.

 12. Info Says:

  DE UTKORADE

  83 sökande hade alltså anmält sitt intresse för Vetenskapsrådets nya 67 genusmiljoner. Till de 13 utvalda hörde t.ex. danskan NINA LYKKE, nu professor vid Linköpings ”universitet”:

  http://www.worldcat.org/title/lesbian-studies-lesbian-lives-lesbian-voices/oclc/184780460?referer=list_view

  En annan utvald jämställdhetskämpe är KERSTIN ALNEBRATT:

  ”Kerstin Alnebratt, Göteborg, är ny ordförande i Arbetarrörelsens Tankesmedjas styrelse, som är helt ny och nu består av enbart kvinnor, förutom Alnebratt även Carin Jämtin, SAP, Ulla Lindqvist, LO, och Annika Nilsson, ABF.”

  http://data.s-info.nu/region/show_news.asp?id=120&news=16164

 13. Man & Woman United Says:

  Den som gräver vilka som satt i granskningsnämden som stoppade svt könskriget. finner svaret hur korrupt schweden är. Frågan är om det hade räckt för att bryta folks likgiltighet?

  Men glöm inte bort EN SVENSK TIGER

  till skillnad från Norge

 14. Stopp för finansiering av norsk genusforskning « Avpixlat Says:

  […] GenusNytt 2011-11-27, 13:32 (uppdaterat 2011-11-27, 13:32) | Kategori(er): Utrikes /* […]

 15. Man & Woman United Says:

  Del ett av ”Könskriget” fälldes i Granskningsnämnden för partiskhet eftersom två personers version av händelseförloppet på Bellas vänner-lägret varken efterfrågats i tid eller presenterats i programmet. Rubar och programmets redaktör, Johan Brånstad, har anmält Granskningsnämnden till
  Justitieombudsmannen, eftersom de anser att jävsituation föreligger då en av ledmöterna, Lena Adelsohn Liljeroth, i Granskningsnämnden haft ett förflutet inom ROKS. Deras anmälan har dock ej resulterat i någon åtgärd från JO.[k

 16. Man & Woman United Says:

  I Könskriget granskades främst följande organisationer och personer:

  Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks)
  den sedermera upplösta organisationen Bellas vänner
  fd jämställdhetsminister/vice statsminister Margareta Winberg
  professor Eva Lundgren.

 17. Mrs G Says:

  Fler kanske borde göra detsamma, se det som ett gott råd från norrmännen.
  Var männsikor och njut av livet.
  Försöka att inte söka provokation i precis allt.

  Ha en fin första advent.

  Mrs G

 18. Man & Woman United Says:

  Roks kritiserades också för att alltför lättvindigt ta till sig teorier om satanistiska nätverk genom att hänvisa till våldsforskaren Eva Lundgren vars forskning har utövat ett stort inflytande på organisationen. Dessutom framkom att organisationen arbetar aktivt för att könsmaktsordningen skall vara den feministiska teorin i Sverige, och att man därför varit tveksam till behandling av våldsamma män. Detta, eftersom man hävdar att resurser och uppmärksamhet som borde ägnas offren då används till förövarna och framför allt för att detta kan riskera att de misshandlande männen beskrivs som sjuka och avvikande, något som ofta inte är ett faktum, män slår kvinnor för att behålla makten över dem och bara använder den mängd våld som behövs för detta och i många fall klarar av att dominera utan att gå så långt som till att misshandla.

 19. PEZ Says:

  Kors i taket!

 20. Jämställdhetsfeministern Says:

  Hemska nyheter!

  I Sverige har vi förstått att genusvetenskap är den absolut viktigaste av alla vetenskapsgrenar – överordnad allt annat. Genusvetenskap är också den enda vetenskap där Sverige är världsledande.

 21. kristianjonsson Says:

  Hej där!! Får inte upp vimeo-filmerra!
  Hur göra?

 22. Daniel R Says:

  Jag kollade igenom det första klippet. Obs vid 34:24 där genusforskaren reagerar med förvåning när Harald Eia frågar henne om hennes vetenskapliga grund för sin tes.

  Jag hade velat vara med i rummet, hoppa ur en låda och ropa ”Ja, du måste faktiskt ha faktiska fynd till grund för ett påstående om fakta!”

  Men det var mkt intressant att se vad efterföljande genusvetare svarade när han pressades; Det var endast hans hypotes att biologiska skillnader inte fanns och detta är sant sålänge inte motsatsen bevisats.
  Vi snackar alltså närmast religiösa trosbekännelser, med andra ord. Så fungerar inte vetenskap.

  Sedan skulle jag vilja berömma Pär Ström för insatsen i Debatt. Du var saklig och sansad. Motståndarna betedde sig som översittare i mitt tycke, med sina barnsliga knep som att flina och retas. Keep up the good work!

 23. Eva Says:

  Denna goda nyhet från Norge visar än en gång att genusfrågorna inte nödvändigtvis är höger-vänsterfrågor. Värt att hålla i minnet för dem som hävdar motsatsen. Norges vänsterregering lägger ner genusforskning medan Sveriges högerregering fortsätter att ösa ut skattepengar på genusforskning. Heia Norge!

 24. Anders Says:

  Varför gå via flashback?

  Det funkar väl att gå direkt till vimeo:

 25. olle Says:

  Jo, det här med forskning utan underbyggande fakta är ett stort problem. Nägra tankar om den här artikeln http://www2.ne.su.se/ed/pdf/39-7-abammpmp.pdf ? Har även nationalekonomin blivit kapad av genusmaskineriet?

 26. Nils D Says:

  Någon som vet hur man ska kunna se filmerna? Logga in…?

 27. Nisse Says:

  Det går utmärkt att se filmerna genom att använda de här direktlänkarna till Vimeo och lösenordet ”hjernevask”:

  1. http://vimeo.com/19707588
  2. http://vimeo.com/19893826
  3. http://vimeo.com/19869748
  4. http://vimeo.com/19921232
  5. http://vimeo.com/19921928
  6. http://vimeo.com/19922972
  7. http://vimeo.com/19889788

  Fungerar inte det, fins teve-serien också tillgänglig på Youtube i en hel bunt 15-minutersklipp. Något opraktiskt kan man tycka, men det börjar här: http://www.youtube.com/watch?v=r-KbHyJ6rLU

  Den mer vågade kan ”lasta ned” alla 7 delarna från en ökänd svensk fildelningssajt.

 28. Connor Says:

  Del 1 – http://vimeo.com/19707588
  Del 2 – http://vimeo.com/19893826
  Del 3 – http://vimeo.com/19869748
  Del 4 – http://vimeo.com/19921232
  Del 5 – http://vimeo.com/19921928
  Del 6 – http://vimeo.com/19922972
  Del 7 – http://vimeo.com/19889788

  Lösenord: hjernevask

 29. Connor Says:

  Lösenordet behövs inte med direktlänkarna…

 30. Nils D Says:

  Här finns flera av avsnitten:
  http://www.youtube.com/user/Carnei#p/u/21/r-KbHyJ6rLU

 31. hpx83 Says:

  Haaaaalleluja! Halleluja! Halleluja!

 32. Andreas Says:

  Jag har hittills sett 2 avsnitt. Vill bara flika in en rekommendation. Det är både trovärdigt, tänkvärt och underhållande. Inte undra på att det är anglosaxiska länder (och inte våra nordiska länder), som vinner nobelpris: Vår forskning är ju helt kontaminerad.

 33. Genusproffset Says:

  Alla som tycker att Pär Ström ska starta en jämställdistisk nättidning räcker upp en hand!

  ”Feministiskt Perspektiv får 1 679 250 kronor i presstöd för 2011.”

  ”Tidningens abonnerade upplaga var under mätperioden 2 376 exemplar.”

  http://www.medievarlden.se/nyheter/2011/09/feministiskt-perspektiv-far-presstod

 34. Mia Says:

  Gud va bra ni män känner eran maktstruktur hotad på allvar. Faen inte konstigt ni beter er såsom ni gör och hotar kvinnorättskämpar.

 35. Daniel L Says:

  Kan även tipsa om att hjernevask finns på PB också, för den som vill spara ner det för framtiden. 🙂

 36. barfota Says:

  @Genusproffset
  Jag räcker upp min ena hand och funderar på att beställa en enkelbiljett till Norge.

  Heja Norge och lycka till!

 37. jknorin Says:

  Vi måste inse att genusforskning i sig inte är fel, tvärtom är den mycket bra och belyser en problematik som bör belysas. Problemet skapas då den står ensam, och man ska försöka förklara allt ur ett genusperspektiv. Det finns fler motsättningar i samhället som alla på något vis samspelar med varandra. Det vi måste belysa är varken det du eller feminismrörelsen gör, vi måste istället applicera ett intersektionellt perspektiv och inse att samtliga sanningar är subjektiva och att vi ständigt måste värdera vårt ställningstagande ur flera perspektiv.

  En intressant krönika kring detta kan ni läsa på min nystartade blogg här på WordPress

 38. barfota Says:

  @jknorin

  ”Vi måste inse att genusforskning i sig inte är fel, tvärtom är den mycket bra och belyser en problematik som bör belysas.”

  Nej, det måste vi inte alls inse!
  Snarare att…
  Vi skall ha samma skyldigheter, rättigheter, lagar och lika straff för samma brott, m.a.o. samma spelregler för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning m.m. Lagarna skall helt enkelt vara neutrala! Med det sagt så finns det ingen anledning att specificera ytterligare.

 39. Den hemliga snaran Says:

  Helt tyst om detta i svensk media?

 40. olle Says:

  Hej igen,

  det skulle som sagt vara intressant att höra vad folk här (framförallt dina åsikter Pär) tycker om den här analysen (http://www2.ne.su.se/ed/pdf/39-7-abammpmp.pdf) som ifrågasätter många av Pärs vetenskapliga slutsatser. Folk här verkar ju efterlysa en vetenskapligt underbyggd debatt, och det här är ju en genomgång av vad nationalekonomisk forskning säger.

  Vad tycker ni, ska vi lägga ner nationalekonomin också? Onekligen verkar den korrumperad.

 41. Den hemliga snaran Says:

  För övrigt något av en besvikelse, den norska serien. I de första 3 avsnitten dras det många snabba slutsatser, t. ex. om homosexualitet. Det är som att själva tolkandet och ifrågasättandet av forskningsdata inte ägnas någon tankeverksamhet ö.h.t från produktionsteamets sida. Alternativa förklaringar lyser uppmärksammas inte trots att det är lätt att identifiera dom som tittare.

  Skulle troligtvis gå att göra ett betydligt mer ruffigt och spännande program om den svenska radikalfeminismen.

 42. GandalfGrå Says:

  ”The Gender Equality Paradox”

  Har nu sett del ett av NRK´s program och naturligtvis om man i genushysterins tecken väljer att bortse från biologiska fakta då kan man ju få kvinnor och män att vara helt lika….haha…vilka tokigheter och man kan ju se på genusförespråkarna och deras hela ansiktsuttryck att dom inser att dom har fel…och att dom inte kan komma med argument som stödjer deras sak.

  Det enda som dom kan säga är att det är dålig forskning från biologernas sida..haha eller att dom inte har biologi med i beräkningarna i sin egen forskning…..!!

  För mig är inte det forskning överhuvudtaget…att ha en sån syn på vetenskap…och därför är genusforskningen…ett stort likatecken med TRAMS…!!

  Vad jäkla bra att du tar upp dessa saker med detta suveräna norska tv-program..TACK..Pär..!!

  Och stå på dig du är inte ensam…fler och fler vaknar..!

  GandalfGrå

 43. John Nilsson Says:

  Hoppsan! Men hur var det han sa, den där lite anspråkslöse mannen i vita linnekläder?

  – ”First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win

  (Min emfasering).

  Undertecknad skulle dock inte ha något emot forskning på kön/genus, så länge forskningen i fråga är ”förutsättningslös”, gärna tvärvetenskaplig (inkluderar också biologi!) och utan ideologiska låsningar – samt bedrivs av ungefär lika många män som kvinnor.

  *

  Vad jag kan förstå ligger man i Norge också längre fram än oss, när det kommer till behandling av personer (män och kvinnor) som brukar våld i nära relationer – vilket är det språkbruk man verkar använda på Alternativ til Vold (ATV):

  http://atv-stiftelsen.no/

  Filialer av ATV i Sverige:
  http://www.taby.se/sv/Omsorg-och-social-hjalp/Vald-i-nara-relation/ATV/
  http://www.kalmar.se/Invanare/Social-service/Socialtjanst/Vald-i-nara-relationer/Alternativ-till-vald-Vingen/

 44. ninnitokan Says:

  jknorin

  Vi måste inse att genusforskning i sig inte är fel, tvärtom är den mycket bra och belyser en problematik som bör belysas.

  Hade det varit genusforskning, så ja, då håller jag med dig. Men någon sådan har vi aldrig haft.
  Vi har haft folk som bestämt att det finns ett patriarkat i vårt nutids-samhälle och stämmer inte den tesen så är det världen som får anpassas efter tesen inte tvärt om.
  En sådan ”forskning” gör bara skada och ska brännas på bål fortare än kvickt så ett verkligt jämställdsarbete kan bedrivas.

 45. Elina Says:

  Är det inte dags att ifrågasätta den radikalfeministiska mytbildningen runt Valerie Solanas?

  Valerie Solanas är viktig i den radikalfeministiska mytologin.
  Valerie Solanas är också på många sätt en radikalfeministisk konstruktion. Det har varit viktigt att göra henne till ett offer. Ett offer för Patriarkatet. Utan den här offerrollen hade hon inte kunnat ta steget upp till nästa nivå: till rollen som feminismens hämnande ängel. Till den som hämnas allt det som Kvinnan genom historien blivit utsatt för av Mannen.

  Offerrollen bygger på att hon blev utsatt för sexuella övergrepp av pappan när hon var liten. Efter det revolterar hon. Börjar skolka från skolan. Misshandlas av sin morfar. Redan som femtonåring är hon hemlös och försörjer sig som prostituerad. Blir eventuellt gravid med en sjöman och föder eventuellt också en son som adopteras bort. Och blir lesbisk.

  Problemet med den här bilden av Valerie Solanas liv är att den kommer från henne själv. Valerie Solanas var en person som närmast strödde ur sig lögner och märkliga påståenden. Hon har till exempel sagt att hon skulle ha fått ett förskott på 100 000 000 dollar från maffian för att skriva en bok om sitt liv. Det finns faktiskt ingen större anledning att tro att något av vad hon säger är sant.

  Bilden av den skolkande hemlösa femtonåringen är också svår att få ihop med att hon bevisligen är framgångsrik i skolan, går ut High School och tar en examen i psykologi vid universitetet i Maryland, för att sedan arbeta som forskare vid universitetet i Minnesota.

  Radikalfeminismen behöver också Valerie Solanas som teoretiker och litterärt geni. Men de litterära kvaliteterna hos SCUM Manifesto är överdrivna. De flesta författare som nöjt sig med att enbart skriva och aldrig försökt döda någon har skrivit betydligt bättre än Valerie Solanas.

  Men det är trots allt lätt att tycka synd om människan Valerie Solanas. Mytoman, narcissist och misslyckad skytt som hon var. Jag tycker däremot inte synd om de som hyllar henne. De förtjänar enbart förakt. Och det är dags att ifrågasätta den bild de ger av Valerie Solanas.

 46. ninnitokan Says:

  Den hemliga snaran säger:
  27 november 2011 kl. 17:29

  Helt tyst om detta i svensk media?

  Naturligtvis. Media är marknadsdriven. Pengarna styr.
  Feminism är en guldko som ännu kan mjölkas, för media så väl som för makteliten. Därav tystnaden.

 47. Staffan Says:

  Kollade på första avsnittet och blev riktigt imponerad. Välgjort och välgenomarbetat, och en reporter som verkligen vet vad han pratat om.

  Ska kolla på de andra delarna så fort jag får tid.

 48. Rick Says:

  @Olle
  Bara för att fyra nationalekonomer säger någonting är det inte synonymt med ”vad nationalekonomisk forskning säger” (dina ord).
  faktum är att de fyra nationalekonomernas artikel egentligen inte säger någonting alls eftersom de vill motbevisa Pär och misslyckas.
  De påstår att Pärs debattskrift inte håller för en vetenskaplig granskning, vilket på sitt sätt är sant, eftersom Pär aldrig hävdat att hans bok är vetenskaplig. En debattbok ska bedömas som debattbok och en vetenskaplig publikation som en vetenskaplig publikation. Nu kunde man ju tänka sig att sanningshalten i utsagorna i en debattbok skulle granskas av mertiterade forskare. Om de fyra nationalekonomerna verkligen vill hävda att de gjort detta, så ger de Pär rätt, för hans utsagor håller nämligen i sak.
  Men som sagt, det är lätt att hävda att Pärs bok inte håller för en vetenskaplig (dvs, metodologisk) granskning, uttryckligen eftersom Pär inte skrivit ett vetenskapligt verk.
  Men vad kan vi säga om kvaliteten i forskarnas artikel? Notera att deras källor är gamla och flera centrala referenser är från 1990-talet. Dessutom verkar det som om en del referenser inte ens handlar om Sverige. Pär har uttalat sig om Sverige på 2010-talet, inte om någonting annat.
  Låt mig illustrera detta med någonting mindre känsligt: Om du Olle skulle hävda att priserna på bostäder i storstäderna dagens Sverige är oskäligt höga för låginkomsttagare, så vore det inget seriöst motargument från min sida att visa att priserna inte alls var höga i amerikanska storstäder på 1990-talet.
  Jag kunde komma med fler exempel på vad som i mitt tycke är rena rama lurendrejeriet i de fyra nationalekonomernas artikel, men jag vill hålla det här inlägget hyfsat kort.
  En sak till tål att nämnas.I nedlåtande ton avvisar de betydelsen av ett dokument som Pär åberopar och som härstammar från Margareta Winbergs kansli, som då var vice statsminisiter (vilket de fyra underlåter att nämna) .
  Anta igen att du Olle hade funnit ett dokument från den amerikanska vicepresidentens kansli som visar att den enda orsaken till Irakkriget var att komma över Iraks olja. Skulle jag då i nedlåtande ton kunna avfärda detta påstående i en fotnot, givet att det inte råder något tvivel om dokumentets äktehet? Eller skulle jag bli tvungen att sätta mig ner och finna tyngre belägg för mitt (hypotetiska) påstående att kriget inte alls handlade om olja? Vad tycker du?

  Avslutningsvis tål det att sägas rakt ut att de fyra forskarna använder ett förklenande språk och att de alldeles uppenbart har en politisk agenda som de driver under vetenskapens flagg.

 49. olle Says:

  Jo, men nu är det faktiskt så att Pärs huvudbudskap är att hans debattskrift, till skillnad från den feministiska forskningen, bygger på vetenskapliga argument, se till exempel hans bemötande av Gudrun Schyman, http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/var-ar-dina-kallor-schyman_6196991.svd. Det artikelförfattarna vill belysa är helt enkelt att Pärs argument inte har den tunga vetenskapliga underbyggnad som han påstår. På många av de här frågorna finns en seriös vetenskaplig debatt.

  Sen är det ju alltid lätt att avfärda vetenskaplig kritik med att den driver en vetenskaplig agenda, men är inte just det en kritik som Pär (och många andra här riktar mot genusforskningen) .

  Att därmed kritisera forskning som går emot sina föreställningar om mansdiskriminering på detta sätt är väl att kasta sten i glashus?

 50. Funtaren Says:

  Han for lite med osanning när han sade att han gjorde ett seriöst vetenskapsprogram och att det inte handlade om humor.

  Hans intentioner var seriösa, men han kan ju inte annat än arbeta med det material som verkligheten tillhandahåller. När man ser en föregiven forskare som refererar till sin egen uppväxt som ”bevis” för någon sorts tes och tycker att det övertrumfar en undersökning gjorde enligt konstens alla regler så kan man ju inte låta bli att storflabba. Jag kommer säkert att få frågor av grannarna vad jag skrattade så åt ikväll. Det är lyhört här.Jag blir tvungen att medge att det var lyteskomik.

 51. olle Says:

  En fråga, rätta mig om jag har fel, men är det inte så att de vetenskapliga publicerade artiklar som Pär refererar till även de är något äldre, och att även dessa i stor utsträckning gäller amerikanska förhållanden? Vill man hålla sig till vetenskapligt granskade artiklar blir det svårare. Håller man sig till nyhetsartiklar och debattinlägg som källor blir det självklart enklare att hitta färska svenska källor.

  Men som sagt, det skulle vara väldigt intressant att få se Pär själv bemöta den här kritiken i och med artikeln just bygger på seriösa vetenskapliga artiklar.

 52. LEW Says:

  @Olle
  Man kan argumentera med vetenskapliga argument och att ändå få kritik från vetenskapligt håll. Det är helt OK.Men hur svarade Schyman ” Detta finns det hela bibliotek med genusvetenskapliga skrifter …” .
  Har Pär lyckats höja nivån så är ju mycket vunnet.

  Dessutom håller jag med om kritiken från Rick.

  Men vad har nationalekonomerna att säga om ”Kön är en social konstruktion”. Det är ju inte direkt deras specialområde. Egentligen ingenting förutom att Pär inte har skrivit en vetenskaplig avhandling vilket han aldrig har påstått att han har gjort.
  Eller ”Kvinnor får lägre lön för samma jobb”. Pär kritiseras för att att t.ex. inte använt undersökningar från löntagarnas organisationen. Det luktar lite politisk agenda. Men den verkliga kritiken är att Pär inte förklarar i boken varför kvinnor inte är lika bra på att göra karriär. Här spårar kritiken ur nästan helt och hållet. Nationalekonomerna kritiserar det ensidiga urvalet hos Pär och väljer att säga
  ” Men av någon anledning hänvisar inte Pär Ström till dessa forskare – och det kan inte gärna bero på att han anser Meyersson och Petersen vara opålitliga och illasinnade representanter för ”den feministiska rörelsen”.”
  Vad f-n har en sådan utsaga att göra i en skrift om man vill angripa Pärs vetenskapliga argument.

  Artikeln är intressant men den tar definitivt inte död på Pärs argument utan visar högst på att debatten inte är så enkel som FI och genusforskare vill få oss att tro.

 53. Jonas Says:

  Olle skrev:

  ”Jo, men nu är det faktiskt så att Pärs huvudbudskap är att hans debattskrift, till skillnad från den feministiska forskningen, bygger på vetenskapliga argument”

  Jag misstänker att Pär i första hand kommer att bemöta kritiken på plats, i tidskriften Ekonomisk Debatt. Men jag vet inte.

  Det jag vet är att artikeln av nationalekonomerna var tendentiöst skriven jämfört med normal standard i vetenskapstidskrifter.

  Nationalekonomin delar många svagheter med genusforskningen. En förkärlek för orealistiska antaganden och en stark fokusering på teorier som ett lämpligt sätt att förklara verkligheten, bland annat. Nationalekonomin är för övrigt i kris – den pågående Great Recession och det ”Eurogeddon” som marknaden nu verkar förvänta har inte kunnat förutsägas med dagens modeller.

  Så nej, nationalekonomin kommer nog inte att läggas ned men förhoppningsvis förändras kraftigt under de närmaste tio åren.

  Det går ändå alldeles utmärkt att ifrågasätta statsfeminismen utan att publicera sig i vetenskapliga tidskrifter.

  Varför har de könsdiskriminerande lagarna blivit värre de senaste 15 åren på grund av statsfeministiska förslag som har klubbats igenom? Om feminismen strävar efter jämställdhet, varför accepteras och förvärras diskrimineringen av män av de feministiska organisationerna och partierna? Vårdnadslagstiftningen och fridsbrottslagstiftningen, för att ta två exempel.

 54. Dan Says:

  Och ändå försöker feministerna få allt till 50/50. Människor har olika intressen och det går inte och tvinga de till nåt som är PK.

 55. per hagman Says:

  vi får jobba för att samma nedläggning sker i svergie.

  per hagman

 56. Stefan Says:

  Man kan läsa nationalekonomernas recension av Pär Ströms bok på ett annorlunda sätt. Att boken alls blivit recenserad i Ekonomisk Debatt är ett erkännande av nationalekonomerna av att Ström måste tas på allvar. Att Pär Ströms bok blivit recenserad i Ekonomisk Debatt är ett erkännande av nationalekonomerna av att Ström måste tas på allvar. Nationalekonomer brukar inte bry sig om forskare utanför sin egen disciplin, men här har de utifrån sitt ämnes kriterier granskat ett arbete av en person som de beskriver som ”ingenjör och it-expert”. Redan det är ett genombrott.

  Går man sedan igenom kritiken ser man att det på fem punkter av sex handlar om att nationalekonomerna anser att Ström inte har fullt stöd för sina påståenden. Men de hävdar inte att motsatsen gäller. Det är därmed också sagt att fem av de sex myterna inte heller är riktiga, och det är ju det som är Ströms tes.

  Angående myten om kön som social konstruktion hävdar kritikerna att egentligen ingen tycker det. Ström har alltså rätt även om han sägs slå in en öppen dörr: kön är inte uteslutande en social konstruktion. Angående begåvningsfördelningen menar de att viss forskning pekar på Ströms ställningstagande, annan emot. Myten är inte styrkt.

  Vad gäller myten om löneskillnader förhåller det sig på samma sätt. Vissa forskare hävdar att det finns en liten fördel för män men siffrorna är så osäkra att det kan lika gärna vara tvärtom. Ström har fel om han hävdar att män är underbetalda men det gör han ju inte; han hävdar att feministerna har fel när de påstår att kvinnor är underbetalda. Och den myten är inte styrkt enligt nationalekonomerna.

  Om kvinnors karriär skriver nationalekonomerna att det är ett svårt empiriskt problem. De hänvisar till två mycket begränsade studier som tyder på diskriminering av kvinnor. Men deras egen slutsats blir åter att man inte vet. Det kan formuleras som att Ström har fel om han påstår att kvinnor inte diskrimineras men frågan är om myten om det verkligen gör det är sann. Slutsatsen av nationalekonomernas analys är att man inte vet, så Ström har alltså åter rätt när han ifrågasätter myten.

  Att män slår kvinnor är däremot enligt nationalekonomerna inte en myt. Män slår mest oavsett om offret är en man eller kvinna. Gärningsmännen är oftare män, men också offren är oftare män. Så det är inte en myt att män utövar mer våld, men det är en myt att kvinnor utsätts för mer våld än män. Som myten är formulerad – män slår kvinnor – är den inte motbevisad. Här får man medge att Ström har fel, men egentligen är det en formuleringsfråga.

  forts. i nästa post.

 57. Andreas Nurbo Says:

  Olle: Grejen är ju att den kritiska artikeln har fel på många punkter.
  Punkt 1: Likhetsfeminism
  Punkt 2: De lägger inte fram något som motbevisar Pärs tes
  Punkt 3: Deras egna referenser säger något annat.
  Meyerseon o Trond

  The obvious conclusion is that the scarcity of women in the very highest rank
  results in large part from the dearth of women with appropriate educational backgrounds, full-time status, and age. They are not mostly selected out by men higher up, but have in large
  measure selected themselves out through educational choices made in the past.

  Punkt 4: Han pratar om våld i nära relationer inte våld totalt i hela samhället.

  Punkt 5: Siffror för 2010. VIsst 2000 arbetade mammor mer än pappor. Likväl arbetar kvinnor som grupp mindre än män som grupp. Dock har det på föräldrafronten förändrats.
  Samboende kvinnor
  Barn – 9,4 timmar
  Över 7 – 8,8 timmar

  Samboende män
  Barn – 9,7 timmar
  Över 7 – 9,4 timmar

  Punkt 6: Öh? Vi vet inte men han har förmodligen fel för det tycker vi han har under de övriga punkterna.

  Punkt 7: Right back at ya.

 58. Stefan Says:

  forts.

  Myt nummer fem handlar om total arbetsinsats inklusive hemarbete. Det avsnittet avslutar inte nationalekonomerna med någon tydlig slutsats. De visar på ett exempel där kvinnors sammanlagda arbetstid är tydligt högre, men det framgår inte vad som räknas in i hemarbete. Det lutar åt att man åter får säga att man inte vet, det vill säga myten är obestyrkt. I det har Ström således rätt.

  Den sjätte och sista myten handlar om att kvinnor får sämre sjukvård. Här det på samma sätt: nationalekonomerna skriver att det finns oenighet bland forskarna om vad som är rätt nivå och forskningsläget är oklart. Myten är obestyrkt liksom påståenden om att det är tvärtom, men Ström hävdar ju inte att det är tvärtom utan bestrider bara myten.

  På fem punkter av sex kommer nationalekonomerna alltså fram till att varken myterna eller deras motsatser är styrkta. Man vet inte säkert om Ström har rätt eller inte men inte heller om feministerna har rätt. Och eftersom myterna drivs från feministernas sida får de anses ha bevisbördan. Nationalekonomernas slutsats får anses vara att fem av sex myter inte är bevisade. Och det har påvisats av en som inte är nationalekonom till professionen.

  5-1 till Ström.

 59. Pelle Says:

  Det är fruktansvärt fascinerande hur forskare inom genus, som ska vara objektiva och tolka de resultat som presenteras oavsett var de kommer ifrån, kan vara så fruktansvärt trångsynta och naiva. Inte undra på att deras resultat blir som de vill, när de uppenbarligen blundar för andra.

  PINSAMT!

 60. Rick Says:

  @ Olle
  Anta att någon, låt oss kalla honom Pär, skriver en debattskrift vars syfte är att motbevisa allmänt förekommande påståenden om att jorden kontrolleras av ödlor från yttre rymden. Pärs avsikt är att på ett lättfattligt sätt belysa orimligheter och peka på omstädigheter som talar emot påståendena om rymdödlor. Hans målgrupp är den breda allmänheten, som enligt Pär i allt högre grad börjat tro att rymdödlorna faktiskt tagit kontrollen.
  Nu griper emellertid fyra astronomer in och hävdar att Pär ingalunda lyckats bevisa att rymdödlorna inte är här. Däremot kan de inte ge belägg för motsatsen, dvs.att rymdvarelserna verkligen skulle ha tagit kontrollen.
  Frågan är hur vi ska förhålla oss till detta? Anser inte du att de som stöder rymdödelteorin är skyldiga att lägga fram handfasta bevis för sina påståenden? Att påtala eventuella tillkortakommanden i Pärs resonemang är inte bevis nog för att ödlorna är här.

 61. Rick Says:

  @Stefan

  Perfekt sammanfattning.

 62. Sten Sture Says:

  Tacksam att jag blivit uppmärksammad på den Norska serien. Vet att Tanja länkat till den förut.

  Kanske finns det hopp om en kursändring inom överskådlig tid.
  Kämpa på/Sten Sture

 63. JustMe Says:

  Mia:

  ”Gud va bra ni män känner eran maktstruktur hotad på allvar. Faen inte konstigt ni beter er såsom ni gör och hotar kvinnorättskämpar.”

  Min gissning är att du Mia inte kommer att titta på de norska programmen. Tryggast att fortsätta ha huvudet i sanden.

 64. ninnitokan Says:

  JustMe säger:
  27 november 2011 kl. 20:47

  Mia:

  ”Gud va bra ni män känner eran maktstruktur hotad på allvar. Faen inte konstigt ni beter er såsom ni gör och hotar kvinnorättskämpar.”

  Min gissning är att du Mia inte kommer att titta på de norska programmen. Tryggast att fortsätta ha huvudet i sanden.

  Mm och dessutom blunda för att vi är män och kvinnor här.;D

 65. Shastra Says:

  Vetenskap handlar om noggranna observationer och bevisföring, men det handlar även om attityd. Om man inte är beredd att ändra sin ståndpunkt när nya fakta presenteras så är man inte lämpad att ägna sig åt vetenskap. När hörde ni senast en ”genusforskare” säga sig vara beredd att ompröva en hypotes?

  Det verkar vara lika sällsynt som att hitta exempel på fall där feministiska organisationer ställer upp för män som könsdiskrimineras.

 66. Dan Says:

  Jag har alltid trott att gener spelar en mycket större roll i våra liv än de flesta tror. Det är ganska enkel matematik;

  Vi har varit civilicerade för ungefär 7000 år och det är en bråkdel av vår arts liv på jorden. Vi har varit tekniskt civilicerade för ungefär 200 år och det är en försvinnande del av människans historia.

  Ett par miljoner års arv av gener försvinner inte på 7000 år. Än mindre på 200 år.

 67. Dan Says:

  Felet som feminister gör är att de i sin iver till lika möjligheter och makt påstår att ALLT som inte överensstämmer med deras teori beror på patriarkatet. Det är männen som gör att kvinnor inte vill utföra vissa saker eller kan klara av andra.

  Visst, det stämmer att patriarkatet tidigare har satt stop för kvinnors rättigheter. Att trots lika rättigheter kvinnor fortfarande inte kan eller vill, det kan inte feminister köpa. Att vi män och kvinnor har helt olika förutsättningar vid vissa uppgifter i livet beroende på våra olika biologier köper de inte.

  Biologi för de är bara att vi har olika genitalier och INGET annat. Snacka om att se saker ytligt.

 68. Dan Says:

  @Mia

  Vi känner oss inte hotade av kvinnorättskämpar, vi samarbetar med de. Däremot känner vi kvinnor och män oss hotade av extrema radikalfeminister som i sina sjuka fantasier eller iver att sko sig hittar på den ena galenskapen efter det andra.

  För de flesta som fortfarande inte visste bättre eller bryde sig blev Assange affären en väckarklocka om hur dessa extremister håller på och förstör det här landet. Andra galenskaper som att bekräfta SCUM som konst och göra teater av den (inte i konstnärligt syfte utan i syfte att förstör vårt samhälle) är andra signaler till vanligt folk om hur långt dessa extremister är bredda att gå.

 69. olle Says:

  Min poäng är att Pärs påståenden i stor utsträckning saknar vetenskaplig underbyggnad. Att samtidigt håna feminister för att de enbart tycker och helt saknar bevis är därmed något motstridigt. Sen är det ju så att Pär trycker ganska hårt på sin vetenskaplighet och saklighet, se till exempel följande citat:

  ”Men, Gudrun Schyman, den tiden är förbi när feminister kommer undan med påståenden utan underbyggnad. Jag kan konstatera att du inte kommer med en enda konkret invändning mot de fakta jag presenterar i min bok, som avslöjar sex välspridda feministiska påståenden som myter.”

  Det ekonomisk debatt artikeln visar är att Pärs argument inte är så väl underbyggda och att många av hans påståenden inte är så väl underbyggda.

  Så, personligen ser jag Pär som en debattör som, likt många andra debattörer, saknar vetenskapliga grunder för sina argument.

  Sen måste jag påpeka att det inom samhällsvetenskap alltid kommer finnas motstridiga resultat och att vi aldrig kommer att hitta några slutgiltiga sanningar.

  En liten betraktelse från den här bloggen är att det verkar vara så att fördelar för män i samhället tillskrivs genetiken, medan nackdelar, i till exempel vårdnadstvister, tillskrivs det statliga genusmaskineriet.

 70. Clabbe Says:

  Serien ”Hejrnevask” finns i HD-kvalitet på en jättefin torrent på Piratbukten. Gick snabbt att tanka hem dessutom.

 71. Lars I Says:

  Tecknen på tillnyktring i Norge vad gäller genusforskning är otroligt glädjande och når med all säkerhet även Sverige, förr eller senare. Helt enkelt därför att vansinne till sist alltid förgår, och sanningen består. Hur många decennier överlevde Nazismen innan verkligheten och domen hann ifatt ? I Sverige hann det förpesta en hel generations samhällsklimat och förvandla den föregående generationens respekterade och starka kvinnor till dagens drabbade spån, vars enda insikt verkar vara självömkan. Då kan vi förhoppningsvis konstatera att könskriget var en bedrövlig parentes i historien och kvinnor och män kan återigen leva i respekt för varandra med de svagheter och styrkor vi har. Då man kastat skygglappen och återfått den tvådimensionell synförmågan på sig själv och omvärlden.

  På tal om detta, ett nyhetsinslag i kvällens SVT Rapport om överrepresentationen av äldre män i självmordsstatistiken, något som till en början väcker förvåning eftersom det för ovanlighetens skull tar upp ett manligt problem. Dessutom ett ytterst allvarligt problem. Att reportern är en modern vit svensk kvinnlig journalist väcker däremot snabbt misstanken att vi inte heller denna gång lär få en djupare analys än ett självömkande skrap på ytan.
  Mycket riktigt: Den drabbade är inte den som av smärta tagit sitt liv, utan den efterlevandes, dvs KVINNAN som blir ensam. Naturligtvis, eftersom det i världens mest kvinnovänliga land bor världens mest drabbade kvinnor. När ska vi i världens mest JÄMSTÄLLDA land få två JÄMBÖRDIGA halvor.

 72. LEW Says:

  @olle
  du skriver
  ”Min poäng är att Pärs påståenden i stor utsträckning saknar vetenskaplig underbyggnad”

  Ett litet kryphål har du lämnat genom att skriva ”i stor utsträckning”

  Pär har, som du själv med ovanstående mening erkänner, vetenskaplig täckning. Är du inte nöjd kan du skriva något själv helst utan förutfattade åsikter.

  Sedan skriver du
  ”En liten betraktelse från den här bloggen är att det verkar vara så att fördelar för män i samhället tillskrivs genetiken, medan nackdelar, i till exempel vårdnadstvister, tillskrivs det statliga genusmaskineriet.”

  kan du göra en statistisk analys av den här bloggen för att bekräfta ditt påstående. Ett eller två exempel räcker inte.

 73. ParStrom Says:

  Tack för direktlänkarna, har lagt in dem!

 74. jknorin Says:

  @barfota Jag håller med dig i det du säger, och den krönikan,på min blogg, jag hänvisade till belyser det. Dock är det inte sagt att genusforskning och att problematisera samhället ur ett genusperspektiv inte behövs, det behövs. Men det behövs så mycket mer och alla dessa sfärer måste läggas ihop till en helhetsbild av de som ägnar sig åt forskningen. Att dementera att det finns en diskriminering baserat på kön är lika naivt som att bara belysa den ena sidan av en diskriminering. Samhället är en helhet, en helhet med många och komplexa problem. Att enbart offerfiera kvinnor likt feminismen är fel men att offerfiera män som ni gör är att gräva samma grop fast åt andra hållet. Vi måste vidga perspektivet för att nå det mål vi vill!

  @ninnitokan Jag håller med att framställningen i media och av feminister varit åt det hållet men genusforskning är så mycket mer än enbart patriarkatforskning…

  Krönikan på min blogg är en lämplig läsning som åskådliggör min åsikt i frågan och som pekar på mycket av det naiva i dagens debatt!

 75. Staffan Says:

  Saknas det inte en del av slutet på avsnitt 7?

 76. barfota Says:

  @jknorin
  I ställer för ”genusforskning” hade jag hellre sett att man lade pengarna på att komma tillrätta med alla former av diskriminering så nej varför offerfiera någon när vi skulle kunna ha samma skyldigheter, rättigheter, lagar och lika straff för samma brott, m.a.o. samma spelregler för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning m.m. Lagarna skall helt enkelt vara neutrala! Med det sagt så finns det ingen anledning att specificera ytterligare.
  Sverige borde göra som Norge… skippa pengaflödet till denna typ av sk. ”forskning” helt. Heja Norge!

 77. Argus Says:

  Genusvetenskap är helt enkelt ingen vetenskap. Det är, huvudsakligen, en åsiktsinriktning eller ideologi. Feministiska synsätt kan dock tillämpas i forskning, men då inom ramen för vedertagna vetenskapliga discipliner. Genusvetenskapen öppnar i själva verket dörren öppen för allehanda pseudovetenskaper på våra universitet.

 78. Stina Says:

  Argus, finns det fler discipliner som du anser borde tas bort från universiteten?

 79. jknorin Says:

  @Barfota Återigen jag håller med dig angående att vi måste komma tillrätta med all form av diskriminering. Men tror du har fel bild av genusforskning. Den handlar om att problematisera all form av diskriminering baserad på kön samt hur dessa kan härledas. Att den används annorlunda i populärdebatten kring främst feminism är bara beklagligt dock. Men saken är den, ska man komma till bukt med problem måste man studera dem och strukturerna bakom, Sociologer runt om i världen gör detta och då genom bland annat genus, klass, etnicitet och utbildning som huvudproblemområde. För att motverka något krävs kunskap om det, där är vi väl överrens? Men att enbart en aspekt av genusforkningen har belyst är bara tragisk, för det är en vetenskap och syftar till att nå botten till samtliga former av diskriminering i samhället baserat på kön. Ditt exempel om dagens svenska lag är ett typiskt sådant problemområde som skulle vara väldigt intressant att närma sig genom genusvetenskapen.

 80. Man & Woman United Says:

  Det är Verkligen lägligt nu i Sverige att skapa en rapport som redovisar den totala kostnaden för feminism,radikalfeminism och genus.
  Allmänheten kan ställa det Kravet på vad ideologin kostar Samhället och skattebetalarna.

  Har inget emot att betala skatt men inte till radikalfeministiska 90tals teorier och löjeväckande genus projekt mm.

  Skatt som ska gå till att säkra kvalitén för Sjukvård och Rättväsende(upprätthålla medborgarnas förtroende) ska inte ges till patologisk genusforskning

 81. Argus Says:

  Stina: Det finns fler kurser på universiteten som man kan ifrågasätta den vetenskapliga halten i. Teologi är ett sådant ämne. I slutändan beror det på hur man definierar begreppet vetenskap. Väljer man en slapp definition är det mesta tillåtet…

 82. CB Says:

  Det är ju helt lysande av norrmännen! Visserligen verkar de överlag ha det lite lättare att se nyktert på saker och ting än i offentliga Sverige – men, en dag kanske polletten trillar ner även här…

 83. Nils D Says:

  Har nu sett avsnitt 1, 4 och 7.
  (slutet av 7 finns med på Youtube varianten)
  Och det mest fascinerande i programmen, är de forskare som vägrar gå med på att det finns biologiska grunder för hur människor formas.
  Varför detta förnekande?

  En möjlig ledtråd till deras märkliga beteende:
  Dessa forskare har någonstans en god och vällovlig önskan och det är att ”förbättra” världen, göra livet bättre för oss människor.
  Men de vet att biologin, den kan vi inte förändra, inte annat än med metoder som användes i koncentrationslägren. Därför har de valt att bortse från biologin.
  Men eftersom de då inte gör en ordentlig analys av de förutsättningar som gäller för människorna, så blir deras teorier byggen på lösan sand.
  Det blir inte ens utopier, det är snarast hallucinationer.

 84. David Olofsson Says:

  Favorit i repris:

  Quantas och Virgin Airlines policy att inte placera män på platser bredvid ensamåkande barn.

  Kanske bäst att sätta alla män längst bak i planet när man ändå är igång.

  http://www.peterellis.org.nz/MoralPanic/Airline/reports1.htm

 85. David Olofsson Says:

  @Den hemliga snaran

  Kan du kosta på dig att nämna några konkreta exempel av de alternativa förklaringarna?

 86. Man & Woman United Says:

  Vad skulle få Sverige att göra gemensam sak med Norge att avskaffa genusforskningen. Säkra statsfinanserna?
  Inte ytterligare reta upp kärnväljare.

  Sveriges präglas av att en svensk tiger och därmed inte mäktar med omvälvningar. Gäller främst politiker,myndigheter,beslutsfattare.
  Det enda som skulle ändra historien och förutsättningarna för handlingskraft var ifall Sverige gjort motstånd likt Norrmännen.

 87. Man & Woman United Says:

  Ifrågasättande av skatte miljarder som går till genus industrin och statsfeminism baserat på 9 0 tals radikal feminism

 88. John Says:

  Problemet är inte genusforskningen. Problemet är att den är helt genompolitiserad och vissa frågor är informellt förbjudna att forska inom. Om du vill ha en fortsatt karriär så ska man helt enkelt aldrig ställa upp en hypotes om att de män som använder våld exempelvis skulle ha högre nivåer av testosteron.

  Något som också är intressant är att en av de norska genusforskarna menar att bög är inget man föds till – det är något man blir eftersom han vägrade acceptera, eller ens ställa upp en hypotes krig, sexualitet som ett medfött beteende. I Sverige däremot menar RFSL att bög är något man föds till.

 89. AM Says:

  Spännande Pär, nu sprider du rasbiologi på bloggen också! Du kan ju börja se fram emot ännu mera positiva omdömen från SD i framtiden. Grattis!

 90. HC Says:

  Problemet med kjønnsforskning er ikke at forskningsområdet eksisterer, men at det er fylt med postmodernistisk dekonstruktivisme og politisert pseudovitenskap som er helt uten relevans for noe som helst. Det samme gjelder for enkelte andre sosialvitenskaper, spesielt kriminologi. Det er synd, for både kjønn og kriminalitet er egentlig veldig interessante vitenskaplige temaer som det går å si mye fornuftig om med de rette metodene. Det er klart at sosiale konstruksjoner eksisterer, men statistisk empiri og biologi må være fundamentet. Kjønnsforskere og kriminologer med biofobi har ikke noe i et forskningsmiljø å gjøre.

  Det er spesielt synd for kriminologien. Tenk på hvor store kostnader det er med kriminalitet og hva som kunne vært spart om vi hadde visst hva mekanismene faktisk var og hva som faktisk fungerer som forebyggende tiltak, i stedet for å få masse sosialkonstruktivistisk ordbajs uten mål og mening.

 91. Man & Woman United Says:

  Det inte många verkar begripa är att kritikerna till radikalfeminism är vänster och socialister inte bara avhoppade revolterande ”moderater”.

 92. Kvinnor diskrimineras svårt i Egypten « GenusNytt Says:

  […] blogginlägg jag skrev i helgen: Norges forskningsråd lägger ned programmet för genusforskning. Här. Like this:GillaBli först att gilla denna […]

 93. 50/50 Says:

  Såg att SVT fladdrade förbi i eftertexten. Kommer dessa filmer att visas även i feminismens Saudiarabien mån tro?

 94. Stina Says:

  Argus säger 28 november 2011 kl. 2:31 ill mig: Det finns fler kurser på universiteten som man kan ifrågasätta den vetenskapliga halten i. Teologi är ett sådant ämne. I slutändan beror det på hur man definierar begreppet vetenskap.”

  Argus, vad tror du att studier i teologi består av? 🙂

  Ja, du vet inte… Du förstår, Argus, studier i teologi innebär inte att man så att säga sitter och lyssnar till predikningar.

  Studier i teologi är undervisning *om* olika teologiska frågor och religionernas (plural) utveckling och samband, dvs. som ämnet historia.

  Accepterar du ämnet histoira som vetenskaplig disciplin?

 95. Feministisk ideologi kontra vetenskap, del 5(5). « kvinnaochantifeminist Says:

  […] För er läsare som tillhör den första kategori ovan vill jag dock visa diskussioner jämställdister mellan angående denna ”sågning”. Där ser du dels att vi själva lever som vi lär(dvs agerar enligt översta punkten) och också vad vi anser om kritikens bärighet. Du finner det bland kommentarerna här och här. […]

 96. Hjalmar Says:

  50/50 13:34:
  ”Såg att SVT fladdrade förbi i eftertexten. Kommer dessa filmer att visas även i feminismens Saudiarabien mån tro?”

  Vem vet, kanske SVT börjar känna den kalla vinden från väster (=Norge)?
  Man kan ju hoppas… 🙂

 97. Hjalmar Says:

  Elina säger 27 nov 2011 kl. 17:55:

  ”Är det inte dags att ifrågasätta den radikalfeministiska mytbildningen runt Valerie Solanas?”

  Jo, absolut!

  ”Men det är trots allt lätt att tycka synd om människan Valerie Solanas. Mytoman, narcissist och misslyckad skytt som hon var. Jag tycker däremot inte synd om de som hyllar henne. De förtjänar enbart förakt. Och det är dags att ifrågasätta den bild de ger av Valerie Solanas.”

  Hear, hear!
  Jag tycker att Du ska mejla Pär Ström om detta, det förtjänar en egen bloggpost. (Pelle Billing skriver om liknande saker, kan också rekommenderas.)

 98. Argus Says:

  Visst, Stina. Jag åsyftade egentligen präster. Man kan ifrågasätta om våra universitet ska utbilda präster. Fem års akademiska studier för att bli präst: ett yrke vars förkunnelse går tvärs emot alla grundläggande vertenskapliga kriterier! Något, dessvärre, genusvetarens praktik också tenderar att göra. Därav jämförelsen.

 99. Stina Says:

  Argus, universiteteten utbildar inte präster. De ger en grundutbildning i teologi. Därefter krävs att man fullföljer utbildningen vid ett pastoralinstitut.

 100. Argus Says:

  Du har rätt Stina. Men uppenbarligen så har pastoralinstitutet akademisk status eftersom prästkandidaterna får tillgodoräkna sig akademiska poäng för studierna där.

 101. Elina Says:

  @Hjalmar,

  Det ska jag göra.

  Är för övrigt tacksam för tips angående material om Solanas.

 102. Nova Says:

  Fattar ni hur många jobb ni riskerar genom att skriva sånt här?!?!

 103. barfota Says:

  @Nova
  Ja det är säkert många män som blir arbetslösa. Skall vi för männens skull lägga ned projektet?

 104. Hugo Says:

  Man borde söka forskningspengar hos Vetenskapsrådet för en studie som undersöker om det verkligen behövs mer genusforsning.

 105. Stina Says:

  Hugo säger 28 november 2011 kl. 21:02: ”Man borde söka forskningspengar hos Vetenskapsrådet för en studie som undersöker om det verkligen behövs mer genusforsning.”

  Menar du en opartisk, förutsättningslös forskning?

 106. Aktivarum Says:

  Nova:

  ”Fattar ni hur många jobb ni riskerar genom att skriva sånt här?!?!”

  Fatta vem som betalade kostnaden för de jobben! Arbetslöshet i statliga sektorn bekostas liksom av precis samma statskassa som bekostade könsforskares lyxlöner.

  A-kassa är billigare än full lön och pengarna som blir över kan användas till jobb som BEHÖVER utföras för folkets bästra, inte för politiska ideologiers PR-avdelning.

  Intressant dock att det är Norge (som är rika som troll) som lägger ner skiten medan Sverige trots statsskuld och stora brlster i både vård, skola och omsorg skall ha råd att betala dessa charlataner.

  Fast Norge kanske räknar med att oljepengarna inte finns för alltid och börjar förbereda sig på sämre tider? Eller så kanske helt enkelt de tycker riktig forskning är viktigare?

 107. En Läsare Says:

  SVT kommer förmodligen ALDRIG visa Hjernevask.

 108. Eric Eriksson Says:

  Det här är så osannolikt att jag nästan blev religiös enbart för att kunna tacka gud! Detta är ett mirakel, det går inte att beskriva det på annat sätt, åh Zeus, Athena och Poseidon förlåt att jag tvivlade, jag ska ta er till mitt hjärta!

  PS. vill också tacka Artemis, så nu var könsfördelningen mellan gudarna modern!

 109. En man som säljer serietidningar lägger ut ett gammalt nummer av Fantomen på Tradera Says:

  […] Norges forskningsråd lägger ned genusforskning « GenusNytt Share and Enjoy: […]

 110. Hugo Says:

  @Stina: Naturligtvis ska den vara lika opartisk och förutsättningslös som all annan svensk forskning på genusområdet.

 111. Stina Says:

  Hugo säger 29 november 2011 kl. 3:06 till mig: ”Naturligtvis ska den vara lika opartisk och förutsättningslös som all annan svensk forskning på genusområdet.”

  Hugo, jag frågade hur *du* hade tänkt lägga upp forskningen.

  Och du svarar att du hade tänkt trampa på i samma fotspår som pågående genusforskning.

  Fast egentligen tror jag att du försökte vara rolig – utan att egentligen inse vad du skrev.

 112. Carl Says:

  Ja jösses det här kapitlet kommer ses tillbaka på på samma sätt som frenologi, och uttalade feminister kommer ses tillbaka på som komplett hjärnlösa, hybriskt makthungriga, idioter.

  Fly till Argentina medan tid finns säger jag bara för skiten träffar fläkten när som helst. Det är inget hot utan en uppenbar sanning som alla borde kunna se.

 113. JohanG Says:

  Skulle inte feministiska missionärer kunna uppsöka varuhusens kosmetika- och modeavdelningar och hålla flammande tal till sina medsystrar?

 114. Feminismens påverkan på kvinnor och socialvetenskapens lögner « Aktivarum Says:

  […] ett och ett halvt år sedan är det dock precis vad norska TV-programmet HJERNEVASK gjorde och den dogmatiska hållningen hos många av de tillfrågade norska socialvetarna är rena […]

 115. Professor: Genusforskning om partnervåld är inte vetenskap | Rutrutan Says:

  […] Genusnytt och tidningen Aftenposten skriver att genusforskningen i Norge har fått minskade anslag ett och ett […]

 116. Ulf Says:

  Jag har nu sett de fem första avsnitten av Hjernevask. Man kan notera att vissa personer återkommer i avsnitt efter avsnitt, med samma roll i dramaturgin. 🙂

  Små intressanta bitar som t.ex. i avsn. 5, ”Sex”, där det nämns att 10-12% av barnen, i genetiska studier, visar sig inte tillhöra den förmodade fadern. Män tycks alltså ha relativ grund för sina tvivel att det är de som är pappa till barnen, enligt programmet.

  Nu verkar ju den siffran rätt hög… En snabb googling resulterade i bl.a. denna artikel:

  http://www.bionews.org.uk/page_12470.asp

  They found that the proportion of families in which a man is not the biological father of his child ranges from less than one per cent to as much as 30 per cent.

  They estimate that the median rate of paternal discrepancy revealed by these studies is 3.7 per cent, affecting about one in 25 fathers. However, the researchers say that the increasing use of DNA techniques in judicial and medical procedures, as well as an increase in paternity testing, means that this figure is set to increase.

  30% var förvisso en ännu högre siffra! Undrar vilken studie det var?

  Jag hittade sedan en sida som försöker sammanställa kunskapen om ”misattributedpaternity”. Det verkar vara rätt svårt att isolera alla felkällor.

  Tydligt är att det finns flera dimensioner kring frågan. När man i allt högre grad börjar använda sig av genetisk information för att bedöma risker för t.ex. nedärvda sjukdomar, finns en risk att DNA-testerna avslöjar saker som man kanske inte ville veta… Medicinska frågor hamnar ofta i någon form av ”bean counting”: varje medicin eller metod har t.ex. risker. Det gäller att försöka kvantifiera risken så att man kan bedöma nyttan.

  Men själva grävandet efter riskfaktorer kan ju i sig ha sociala implikationer. 🙂

 117. Dr.Whoever Says:

  Jag jobbar som forskare och konfronteras nästan dagligen med mycket dålig forskning bedriven av diverse politiserade så kallade ämnen. Deras gemesamma nämnare är att de är ”postmoderna”, vilket betyder att de inte tror på vetenskaplig metod.

  De har någon förvirrad grundtes som bygger på att eftersom vi inte kan nå en absolut sanning om något så kan vi inte heller nå några delsanningar i ett delsystem, även givet axiom och premisser. Dessa ämnen befolkas nästan uteslutande av personer som har en mycket begränsad skolning i logik, abstrakt tänkande, kritiskt tänkande och tänkande i stort.

  Eftersom de är totalt oförmögna att bedriva riktig forskning som kräver just de egenskaper de inte har, har de skapat egna ”postmoderna” ”vetenskaper” där man inte behöver vara så noga. För att det inte ska bli för uppenbart att de är totala charlataner inom vetenskapen har de skapat ett nästan ogenomträngligt fikonspråk där (för de flesta av oss) obegripliga ord som ”fenomenologi, dialektik, hegemoni” blandas med vanliga ord som dock inte betyder det de vanligtvis brukar göra. För en lekman är det helt omöjligt att läsa texterna och för oss forskare är det nära nog lika svårt eftersom själva grundtanken är att hålla vetenskaplig kritik på avstånd.

  Deras sätt att bemöta den kritik de trots allt ändå får utstå är nästan uteslutande baserat på de fem härskarteknikerna som (ironiskt nog) påstås användas av män för att förtrycka kvinnor. Osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbel bestraffning och vållande av skuld- och mindrevärdeskänslor. Jag har vid ett flertal tillfällen hamnat i dispyt med genusvetare och fått smaka på dessa personligen, liksom har alla som försökt samma sak.

  Det är glädjande att Norge försöker städa upp i genussmutsen och man får hoppas att det trots allt kan spilla över på Sverige. Jag hoppas vidare att vi kunde få en riktig jämställdhetsforskning i Sverige, en som är ute efter att hitta sanning i stället för att bekräfta fördomar och vilda teorier.

 118. Liljestrands argument för SCUM duger för sekter men inte för vetenskap « Aktivarum Says:

  […] här vill jag påpeka att Hjernevask visade socialvetenskapen är full av denna sorts bluffvetenskapliga påståenden. Hjernevask kommer […]

 119. Ulf Says:

  Nu har jag sett alla sju avsnitt. Jag blev rejält upprörd av det sista avsnittet, då inte ens historien om Viktor fick sociologerna att rucka på sina teorier.

  Själv har jag varit med om att en god vän gått igenom ett könsbyte. Han gick igenom ett antal depressioner, och var på väg att ta sitt eget liv, när han till slut fick veta att hans kromosomuppsättning var en kvinnas, trots att han till det yttre var en man. Han var då medelålders. Könsbytet var en stor befrielse för henne. Själv upplevde jag det som en utmaning att förhålla mig till att denne man, som varit min gode vän och mentor, plötsligt blev en kvinna – och en som dessutom var lite ovan och ambivalent i sin kvinnlighet (efter ett liv som man i tekniska yrken, militärtjänst och annat).

  Jag fick ta en allvarlig funderare på hur vår bild av könsidentitet påverkar vår uppfattning av andra människor. Däremot fick jag ju rätt konkret demonstrerat för mig att det verkligen finns en biologiskt betingad könsidentitet, som det är svårt och smärtsamt att motarbeta.

  Efteråt har jag intresserat mig lite extra för problematiken, och har läst om åtskilliga tragiska fall där människor tvingats in i ‘fel’ könsidentitet. Att dessa ‘forskare’ så hårdnackat håller fast vid sin religiösa övertygelse, trots konkreta bevis på motsatsen, och dessutom har mage att hävda att hela samhället hellre borde ändras, än att man skall hjälpa dessa individer, gör mig mycket illa till mods.

 120. www.fredrik-karrholm.se Says:

  […] Ingerö skriver i SvD om det som också uppmärksammats av Pär Ström och Johan Lundberg, att vetenskapsrådet i Norge beslutat att frysa alla pengar till […]

 121. DogDylan Says:

  Underbart kul att höra att Norge har stoppat detta politiska genusprojekt. Den här norska populärvetenskapliga TV-serien var verkligen bra. Visst, jag har inte sett alla delar, men de delar jag har sett har varit bra. Jag har sett delen om sex, homosexualitet och ras. Jag tyckte det var litet för mycket moraliserande och tassande i en av dessa. Men betydligt mindre än i allt annat jag sett i västerländsk media.

  Det som faktiskt var bra med den här TV-serien är att vi får en rätt bra insikt i hur de här socialkonstruktivisterna mer eller mindre är politiker i sin yrkesmässiga gärning. Det intressanta är ju att dessa politiker i akademin för fram argument som är så uppenbart felaktiga och paradoxala att vilken idiot som helst kan se igenom dem. Det intressanta är att många av dessa argument de för fram kan användas emot dem på en mängd olika sätt. Alltså, den ”ideproducering” som dessa norska vänsterforskare använder sig av är faktiskt ”nyttig” kunskap för oss, som vill förändra samhället i en annan riktning än dem.

  Man tackar och bockar.

  Återigen, bra gjort av Norge!

 122. Fyra Nationalekonomer vs Pär Ström vs Genusvetenkapen « Aktivarum Says:

  […] började på Genusnytt där Pär Ström skrev om hur forskningsrådet i Norge lägger ner kjønnsforskning. Detta kommenterades sedan med följande ord av Johan Lundberg på Axessbloggen. ”Beslutet […]

 123. Oscar Says:

  Såg filmen könskriget.

  Margareta Winberg kan nog ta till sig del av äran för att en person inom systenet, när den vill säga sanningen, inte använder eget namn, utan hellre kallar sig Dr. Whoever.

 124. Norge avskaffar genusforskning och lite om underkastelse, föda och evolution « Tanja Bergkvists Blog Says:

  […] Och på tal om det – Norge har just lagt ner sin genusforskning, vilket vi kunde läsa om nyligen på Genusnytt  och i SVD  och i Aftenposten  om hur norsk genusforskning mister 56 miljoner ett och ett halvt […]

 125. Snart åter… « I huvudet på Karin Says:

  […] på dagis. Har nu en stund suttit och läst om genusforskning och sånt på nätet. Hittade detta intressanta. Jag började se Hjernevask – riktigt intressant. Men jag fortsätter en annan kväll. Nu […]

 126. Söndagskrönika: Bitterfittans klagan « Snaphanen Says:

  […] fått anslag i sjutton år. 2008 satsade Forskningsrådet 56 miljoner kronor för fyra år framåt. Nu är det stopp.  I Sverige har Vetenskapsrådet nyligen beslutat om tilldelning av 67 miljoner kronor för […]

 127. Mikael Says:

  Slutet saknas på flera delar, bl.a. den sjunde. Var kan jag se slutet av den?

 128. Miljöteknik är alltför manlig – skymmer feminina sociala lösningar « Genusnytt Says:

  […] är på väg till Sverige. Genusnytt skrev om Hjernevask redan innan serien var känd i Sverige – här. Detta efter tips från Genusnytts rapportör i Norge, Johannes. I det blogginlägget kan du också […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: