Feminismen – även för män? Gästinlägg av Ninni

by

Detta är ett gästinlägg av Ninni, som driver bloggen Kvinna och antifeminist

Inspirerad av feministen ”Sofies kommentarer” vill jag skriva några inlägg, där jag besvarar en frågeställning per inlägg. Detta citat kommer från hennes kommentarer under detta inlägg:

Jag stöter sällan på femininister som är manshatare och har den retoriken som jag så ofta får höra jämställdister säga att vi har.”

Jag föredrar att använda termen ”feministkritiska” istället för termen ”jämställdister”. Varför möter du den responsen från oss feministkritiska?

Det förklaras bland annat av nedanstående två punkter:

1. Folk är förbannade på vad feminismen och genusvetenskapen, med sin enögdhet, medför och medfört i vårt samhälle

Avgörande för samhällets utveckling vad gäller feminismen är inte vad den enskilde feministen grundar sin feminism på, det är hur feminister i maktelit/media agerar. Misandri (mansförakt) är idag ett utbrett fenomen även i våra seriösa medier.

Så låt oss titta på feminister i media; Pär har till exempel gjort en sammanställning av några citat från feminister i detta inlägg. Det här har medfört ett samhällsklimat där det är helt legitimt att bespotta manlighet/män som grupp, belägga män med kollektiv skuld för enskilda individers handlingar samt att mörka kön när män gör något bra eller är offer – då är det ”personer” och inte ”män”.

Det handlar också om lögner man använder för att legitimera åtgärder som innebär diskriminering av män (dvs. positiv särbehandling av kvinnor). Pär har skrivit en bok, ”Sex feministiska myter” om några av dessa lögner och man hittar boken som pdf här

Jag vill ge ett konkret exempel:

Rättviseförmedlingen är en organisation som skapar gräddfiler för kvinnor. I en artikel menar man att DJ-bokarna måste påverkas för att dom omedvetet väljer bort kvinnor på grund av fördomar.

För att undersöka om de hade belägg för påståendet om bokarnas fördomar, gjorde jag en sökning, då jag vet att specialforum ofta finns. Och jag hittade DJportalen

Jag kollade de 17 första (av 175) sidorna med medlemmar och räknade kön. Av 460 individer var 445 män! 7 var kvinnor, 8 gick inte att avgöra på namn eller annan info. 
Det ger mellan 1,5-3,2  procent kvinnor i underlaget!

Enligt artikeln var tjejerna som är anlitade förspelningar (i Stockholm) 21-38%!
 Kvinnor är alltså mycket kraftigt överrepresenterade, vilket troligen beror på att dom har lättare att få spelningar på grund av sitt kön. (Vilket BTW, stämmer mycket väl med min personliga erfarenhet som kvinna i en mansdominerad värld. Man minns lättare ”kvinnan bland alla männen”.)

En liknelse: Om du har en skål med 100 äpplen identiska förutom att det 2-3 st är röda, resten gröna, hur stor chans är det att du får tag på ett rött äpplet med förbundna ögon?! Det är inga “strukturer”, det är inga fördomar mot röda äpplen, som gör att det är väldigt mycket troligare att du har ett grönt äpple i din hand, eller hur?

Inte sällan betalas denna diskriminering av män med våra skattemedel. Det här är såklart negativt för männen, men även kontraproduktivt för kvinnorna. När Rättviseförmedlingen (eller någon annan) påstår att kvinnokönet utgör ett hinder, så kommer kvinnor tolka sin värld utifrån den ”kunskap” som förmedlats. Vem orkar kämpa för att förverkliga sina drömmar, när ens kön upplevs som ett hinder?

Dessa, vanligen kvinnor, som skapat, skapar och underhåller detta manshat och diskrimineringen av män är också feminister. När feminister  då säger att ”min feminism är annorlunda”, så tror jag det absolut. Jag är övertygad om att många som kallar sig feminister har åsikter som stämmer väl överens med jämställdismen. Men ”min feminism är annorlunda” är som att säg ”Jag röstade på moderaterna för jag tror på deras politiska ideologi, men jag har inget ansvar för/bryr mig inte på vad moderaterna driver för politik i riksdagen”

2. Vad man säger är inte vad man gör

I feministers ”försvarstal” så talar man sig gärna varma om att man visst månar om männens könsrollsproblematik. Dels anser jag att det är sanning med en mycket stor portion modifikation (Var är genusvetenskapens analys av kvinnlighet till exempel vad gäller kvinnans maktmissbruk i hemmet och hur detta drabbar männen? Visa mig gärna att jag har fel, så ska jag ändra mig.) men det lämnar jag därhän just nu.

Det stora är att det är mycket snack, men lite verkstad.

Jag ska ge ett konkret exempel angående partnervåld.

Internationell forskning visar att de som är offer för partnervåld är relativt jämt fördelade mellan könen. Våldet ser inte helt identiskt ut, men det är absolut felaktigt att prata om ”mäns våld mot kvinnor”. Naturligtvis anser jag det lika illa om det är en kvinna eller en man som utsätts för våld. Men i den manliga könsrollen finns några faktorer som ytterligare försvårar för en man att söka hjälp.
* Ta skit som en man; En ”riktig man” gnäller inte, han tiger och lider. Om han ”gnäller” är han en ”kärring”.
* Fick du stryk av en tjej?!; Det finns inte mycket som är så förnedrande för en man som att få stryk av en kvinna. Då är han en ”fjolla”.

Med Eva Lundgrens vidriga ”Slagen dam” som bibel har man tutat i samhället att män slår kvinnor som ett yttersta led av att männens makt är överordnad kvinnans makt (utan att någonsin ifrågasätta huruvida mannens makt av kön faktiskt är överordnad kvinnans dito. Jag menar att det är tvärtom.)  Det har medfört att partnervåld blivit synonymt med ”mäns våld mot kvinnor”.

Det är alltså inte taget ur luften när jag hävdar att det är än svårare för en man att söka hjälp när han är offer för partnervåld, än det är för en kvinna i motsvarande situation.

Någon på ”vår sida” uppmärksammade att information om partnervåld på kommunernas hemsida ofta inte är könsneutral, vilket ytterligare försvårar för en utsatt individ av manligt kön. Det gjorde att det drogs igång något som Pelle Billing kallar medborgarförslag.

Jag är mycket stolt över att vara delaktig i den aktionen. Men inte en enda feminist har jag sett som säger ”High five! Detta kör vi på gemensamt!” Tvärtom visar man med tydlighet att männens problematik är helt ointressant i feministers värld när man förlöjligar män (och osynliggör oss kvinnor) som gör det stora könsnormsbrottet att inte längre ”ta skiten som en man”. Exempel på detta förlöjligande är den patetiska gruppen ”Vita kränkta män” på Facebook (och ja, många (alla?) där kallar sig feminister) och Susanna Holmströms senaste artikel som Pär skrev om häromdagen.

Varför är det så? Varför är det mycket snack och lite verkstad från feministiskt håll när det kommer till mansfrågorna?

Det beror på ett fenomen som forskare döpt till Women are wonderful. Antagligen beror detta fenomen på att kvinnan är den begränsande faktorn ur reproduktionsperspektiv och det har därför gynnat oss evolutionsmässigt att bry oss mer om kvinnan. För att komma runt denna, i nutid, ”biologiska defekt” måste man med vårt medvetna tänkande lyfta upp mannen till lika värd. Om vi inte kopplar in vårt medvetna tänkande och gör ett aktivt val att jobba för männens problematik, så kommer man agerar på känsla och då sätter vi, man som kvinna, kvinnan ”i första rummet”, dvs feminism.

Så om man menar allvar med att männens könsroll och mansfrågor också är viktiga, så är den rätta platsen att arbeta för jämställdhet här, absolut inte feminismen.

84 svar to “Feminismen – även för män? Gästinlägg av Ninni”

 1. joeytruelove Says:

  Man har nog börjat använda ordet jämställdist för att försöka ingjuta en negativ laddning, ungefär som maskulinister har med viss rätt. Jag tycker du har i stora drag rätt Ninni, men det riktigt intressanta är att rädsla, frustration, ilska, hat och lidande är som olika steg på samma trappa.

  En feminist kanske inte tycker att den hatar män, men någonstans finns en oförmåga att försöka se saker från mäns perspektiv, insikten att ett feministiskt framsteg man förmodligen inte gjort konsekvensanalys av även påverkar män, benägenheten i att ständigt dela in saker värdemässigt som bra/ dåligt, offer/ förrövare (klassikern är ju att överlåta det största ansvaret på män och se’n kalla det för det förhatliga patriarkatet).

  Självransakan och djupa konsekvensanalyser av sitt handlande eller sin ideologis eftersträvanden saknas, vilket är vanligt inom politik generellt. Och det vi bör fokusera oss på är eventuella faktiska förtryck, dvs det vi känner förväntning på oss att göra men inte själva önskat.

  Jag tänkte nästan skriva ett omvänt taliban-tal om det förtryck högljuda feminister lägger på män, men inte ser något problem med. Eller om man kunde på annat sätt lägga fram exempel på a) feministiskt tänk, b) maskulinsitiskt tänk och c) ekvalistiskt tänk, för att verkligen lyfta fram de konceptuella skilnaderna och varför c) är att före dra över a) och b).

 2. JD Says:

  ”En liknelse: Om du har en skål med 100 äpplen identiska förutom att det 2-3 st är röda, resten gröna, hur stor chans är det att du får tag på ett rött äpplet med förbundna ögon?!”

  Om rättviseförmedlingen hela tiden lägger tre röda äpplena överst i skålen så blir ju sannolikheten stor att det bara blir röda äpplen som plockas samtidigt som de stackars gröna äpplena underst i skålen tillslut ruttnar bort.

 3. grön stol Says:

  Vart vänder man sig med kvinnofrågor numera?

 4. Ninni Says:

  Man har nog börjat använda ordet jämställdist för att försöka ingjuta en negativ laddning, ungefär som maskulinister har med viss rätt.

  Jag bryr mig inte värst på att man försöker ge det negativ laddning. Då hade jag inte valt antifeminist:P Så dom kan kämpa sig trötta i det:)

  Att jag väljer att använda feministkritiska är att alla på ”vår sida” lär känna sig inkluderade i den tillskillnad från andra etiketter där vi väljer olika.

  någonstans finns en oförmåga att försöka se saker från mäns perspektiv

  perfekt formulerat. Det handlar om oförmåga/ovilja att se saken ur männens perspektiv pga. att man som individ inte ”gjort upp” med Women are wonderful-effekten

 5. joeytruelove Says:

  Nej andras ynkliga försök att applicera laddningar ska man inte ägna så mycket tankeverksamhet åt, så att så till vida håller jag helt med. Samtidigt kan ‘anti’ till viss del få omvänd effekt för den önskade målsättningen. Jag tror att många som har mycket frustration inom sig älskar att få mothugg och sån’a som är emot dem, vilket gör att de biter sig ännu hårdare fast i sin bitterhet. Därför man ska ”ha sina fiender nära”, som det heter… 😉

  @ Grön Stol: Det finns inga kvinnofrågor/ mansfrågor. De är båda sidor av samma mynt. Jag skulle vilja säga att oförmågan att se detta återspeglar sig ofta i hur vi väljer att se t.ex. män och kvinnor som ett motsatsförhållande än två delar som skapar en helhet. Jag vill inte styra dig att tycka på ett visst sätt men i min erfarenhet blir man inte visare av att inte se alla delar av sammanhanget av ett problem, vad som är orsak och verkan, vad som är ett faktiskt problem och inte.

 6. Ninni Says:

  @ grön stol

  Det går att göra här. Jag har ju, av naturliga skäl, mer eller mindre alltid med ett kvinnoperspektiv när jag debatterar, så även i detta inlägg:

  även kontraproduktivt för kvinnorna. När Rättviseförmedlingen (eller någon annan) påstår att kvinnokönet utgör ett hinder, så kommer kvinnor tolka sin värld utifrån den ”kunskap” som förmedlats. Vem orkar kämpa för att förverkliga sina drömmar, när ens kön upplevs som ett hinder?

  Men denna bloggen har en speciell inriktning. Pär skriver:
  Orsaken till att jag mest skriver om mansfrågor – trots att jag är jämställdist – är att dessa är väldigt underbelysta i samhällsdebatten (till skillnad från kvinnofrågor).

  Så är du mest intresserad av kvinnofrågor så rekommenderar bloggen http://www.pellebilling.se, som har en mer neutral utgångspunkt.

 7. Ninni Says:

  @ JD

  Precis så. Och så kallar dom sig rättviseförmedlingen?! 😛

 8. Men@Work Says:

  @Ninni:

  Jag är grymt imponerad av ditt gästinlägg! Nu tycker jag du har förklarat så tydligt att en femåring borde förstå vår berättigade kritik mot feminismen. Frågan är om feministerna och genusvetarna kommer att förstå? Troligtvis inte, för de VILL inte förstå.

  Ideologiska skygglappar, karriärlystnad, grupptryck och indoktrinering sitter oftast i vägen. Dags för fler att komma ut som feministkritiska och jämställdister! Allt vi vill är ju att ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön. Detta borde ju vara en självklarhet!

  Tack Ninni!

 9. Hjalmar Says:

  @Ninni
  Engagerat och välskrivet!
  Ja, för att uppnå jämställdhet måste folk förstå ”women-are-wonderfuleffekten”, jag tror få inser dess sprängkraft.

  Hur många kvinnor bryr sig om ”den osynlige mannen”, som tvingas offra sig för samhällets bästa? Nej, allt fokus på kvinnor, män är förbrukningsvaror.

 10. michael Says:

  Bra skrivet Ninni.

 11. Nils Jungenäs Says:

  ”-Jag är antifeminist av exakt samma orsak som jag är antinazist. Det känns bara så fegt att inte våga stå för det för att feminism i vår samtid är pk.”

  Precis!

  Det är en av de saker som gör att jag har svårt att ta ”några högprofilerade icke-feministiska jämstäldhetsbloggare” på allvar. Han/hon/den/de väljer medvetet att försöka att inte stöta sig med pk-etablisemanget istället för att bara säga som de tycker. En omöjlig och kontraproduktiv linje.

 12. Nils Jungenäs Says:

  Mycket bra skrivet förresten – som oftast. I nästa liv är det du och jag som gifter oss Ninni. 😉
  Jag ska iofs bli tamkatt åt någon snäll gammal tant i nästa liv, men hon kanske kan ha två katter…?

 13. Lövet Says:

  Ninni, My Hero!

 14. Ninni Says:

  @ Men@Work, Hjalmar och michael

  Tack:)

  @ joeytruelove
  Samtidigt kan ‘anti’ till viss del få omvänd effekt för den önskade målsättningen. Jag tror att många som har mycket frustration inom sig älskar att få mothugg och sån’a som är emot dem, vilket gör att de biter sig ännu hårdare fast i sin bitterhet. Därför man ska “ha sina fiender nära”, som det heter…

  Absolut. Jag ska villig erkänna att antifeminist kom till i affekt. Jag hade under långt tid haft djupa och respektfulla debatter i dessa frågor med vänner till mig som var feminister.
  Jag kände mig naturligtvis helt ensam, men jag står för det jag tycker ändå.
  Så hittade jag genusnytt och blev så lycklig av att hitta ”er” och inte längre vara ensam med mina åsikter, så jag hojtade till högt om det. Jag hade ingen koll på Pär Ström, men det hade mina feministvänner, det kan jag lova:P
  Så mitt glädjetjut föll inte i god jord, om vi säger som så. Då hette det, från en som jag räknade som god vän ”Jag kan inte respektera åsikter som dina.”

  Så mina åsikter förändrades för jag hittade någon som tycker och tänker som jag?!

  Jag blev så arg av att en vän säger att denna inte kan respektera mina åsikter att anti kom i bara ilska.

  Sen efteråt funderade jag på just det du säger… att det kan ge taggarna utåt.. Och funderade kring om jag skulle droppa etiketten.

  Men det kändes bara så falskt att huka sig liksom. Jag är antinazist och ingen skulle tycka det är störande/stötande. Jag är antifeminist av exakt samma orsak som jag är antinazist. Det känns bara så fegt att inte våga stå för det för att feminism i vår samtid är pk.

  Könsmaktordningen är mycket av grunden i feminism. Jag menar att den teorin behöver vändas 180 grader för att bli med sanningen överensstämmande. Mer anti än 180 grader kan man inte bli.

  Har folk problem med det, så ligger det problemet hos dom. Då bör dessa fundera över vad de lägger i ordet ”åsiktsfrihet”

 15. leifer Says:

  @Ninni

  Tack för att du finns!

 16. Biologist? Says:

  Ninni

  Du är bra. Du borde piffa upp din blogg på något sätt så att den blir mer attraktiv och slagkraftig. Inte för att den inte är fin som den är (vet förresten inte hur många besökare du har – en hel del att döma av antalet kommentarer) men säkert hade den kunnat göras ännu mer intressant. Å andra sidan är du så sansad och vettig att det är frågan om det skulle bli så många fler besökare eftersom den stora massan verkar dras till extrema personligheter. Men det är en tanke i alla fall.

  Och någon begåvad person borde seriöst starta en seriestripp som skojar om extremism i dagens Sverige, för jag är ordentligt trött på feminister som låtsas som att just deras ideologi är immun mot extremism. Bra grej att ha på sin blogg också för att blanda upp innehållet.

 17. tjenare Says:

  Om man inte har EN ENDA jävla susning om vad genusforskningen innefattar så kan jag upplysa om att det handlar om en kritisk granskning av både män och kvinnors snäva och förminskande roller i samhället. Men ni kanske kan snacka med… Ulf Brunnberg? Eller vem som helst på samma höga intellektuella nivå. ( oh no! Han kör med härskartekniker! Då gills inte det här inlägget!)

 18. tjenare Says:

  Snacka om ideologiska skygglappar, som ni snackar om på ett så förenklande sätt? Hur många av er är inte högerliberaler. Hands up!

 19. Prillan Says:

  Jättebra inlägg Ninni! Jag känner så igen mig i din vrede och dina tankar.

 20. Aktivarum Says:

  Nu när sommaren är över börjar det visst hända saker.

  Kanonbra inlägg Ninni

 21. Admin Says:

  @ tjenare

  Om man inte har EN ENDA jävla susning om vad genusforskningen innefattar så kan jag upplysa om att det handlar om en kritisk granskning av både män och kvinnors snäva och förminskande roller i samhället.

  Ninni ger två möjliga ingångar för saklig diskussion i inlägget

  * Var är genusvetenskapens analys av kvinnlighet till exempel vad gäller kvinnans maktmissbruk i hemmet och hur detta drabbar männen? Visa mig gärna att jag har fel, så ska jag ändra mig.

  * utan att någonsin ifrågasätta huruvida mannens makt av kön faktiskt är överordnad kvinnans dito. Jag menar att det är tvärtom.

  Eftersom du påstår att att hon har fel, så får du allt presenterar någon rapport som belägger det du påstår, så att denna/dessa kan diskuteras.

  Vidare gäller att man baserar sin debatt här på argument.

  Om inte så blir du blockad.

  – Admin

 22. tjenare Says:

  Och ninni, som nån säger här! Kan du va liiiiite ner sexig på din blogg?

 23. JD Says:

  Ninni, bra skrivet!

 24. Nils Jungenäs Says:

  tjenare:

  ”-Och ninni, som nån säger här! Kan du va liiiiite ner sexig på din blogg?”

  Nice try. Det där sättet att försöka dra ner andra kvinnor biter inte på Ninni, eller på någon annan vuxen kvinna med någolunda grad av personlig mognad.

  ”-Hur många av er är inte högerliberaler. Hands up!”

  Jag har aldrig röstat till höger om sossarna i hela mitt liv. Hur så?

  Varför ska vi prata med Brunnberg om genusforskning? Ditt inlägg är patetiskt och absurt.

 25. Red Says:

  Kan bara instämma i hyllningskören till Ninni. En kommentar bara:

  ”Tvärtom visar man med tydlighet att männens problematik är helt ointressant i feministers värld när man förlöjligar män (och osynliggör oss kvinnor)”

  Synd att det som står i parentes står i parentes.

  För det är ju en klockren poäng: könsmaktsfeminister som å ena sidan klagar över att kvinnor osynliggörs, å andra sidan just osynliggör de kvinnor som kritiserar feminismen/könsmaktsfeminismen!

  som kommentatorn Tjenare som inte lyckas kritisera _något_ av det som står i ursprungsartikeln – det snurrar väl i skallen på hen av att artikeln är skriven av en kvinna… vilka oneliners ska man dra till med då, liksom?..

 26. leifer Says:

  På sätt å vis lite patetiskt att man står bredvid och applåderar Ninni (hur bra hon än är), för det sätter fingret på det mest tragiska idag. Män har INGEN röst i jämställdhetsdebatten (annat än förstås att hålla med feminismen) och kan bara hoppas att nån kvinna vågar ta ton mot den sjuka feminism som råder i samhället.

  Och det är ju också mycket märkligt att männen berövats en röst, när ju jämställdhet väl just handlade om respekt för båda könen.

  Det behövs alltså nåt mer än att sitta å hoppas på att kvinnor blir mammor till söner (och då ju vaknar upp ur feminism-dimman).

 27. Ninni Says:

  @ tjenare

  Naturligtvis är det fullt möjligt att jag har missat något. Och ingen skulle bli gladare än jag om jag har fel. För det skulle vara ett tecken på att vi har möjlighet att nå en jämställd värld.
  Och jag har inte mycket för det där med stolthet, har jag fel så har jag fel, inte mer med det.

  Så jag välkomnar, från dig och andra feminister eller genusvetare, att visa mig att jag har fel.

  Visa mig rapporter från genusvetenskapen som handlar om: (hämtar ur en kommentar jag skrev 18 aug kl. 17:13 under inlägget Bitterfittan 2.0)

  Så att kvinnor får lära sig förstå hur det är att vara man.
  Hur är det att leva med en partner som är hemmets boss? Som anser sig har rätt att bestämma
  * vilken nivå på städat som är “det rätta” och sen kräva att ni delar jobbet lika
  * vilka kläder du ska ha eftersom din smak är dålig
  * som har en lägre sexlust och samtidigt avkräver att du inte ska porrsurfa eller på annat sätt ta hand om “överskottet”
  * bestämmer huruvida dina polare är “bra sällskap”
  * att huset behöver renoveras, trots att det är du som får göra jobbet
  * att vara mer eller mindre utlämnad till kvinnans goda vilja när det gäller barnen
  mm. mm.

  Jag säger absolut inte att alla kvinnor är “hemmets boss”, men jag upplever det mycket vanligt, tyvärr.
  Och naturligtvis finns det skitstövlar** av båda kön.

  —-

  ** ovanstående punkter tycker jag alltså inte (nödvändigtvis) är “skitstövlar”. Det är oförmåga att se ur mannens perspektiv. Jag har skrivit om detta ur ett privat perspektiv här

  Detta är exempel på vad jag menar med kvinnans maktmissbruk, som jag tyvärr upplever ganska vanligt.

  Det går också bra med en rapport som har en antifeministisk utgångspunkt, då konkurrerande perspektiv är nödvändigt för seriös vetenskap inom sociologiska fenomen.

  Jag ser fram mot att få läsa det du vet. Bildning är spännande! tycker jag.

 28. Joakim Says:

  Ninni, du är enligt mig en av de bästa och viktigaste kommentatorerna vi har. Det finns vissa kommentatorer som verkar ha en större genomslagskraft. Dels är det Jämställdhetsfeministern med sin unika sarkasm (och som till skillnad från VKM inte förlöjligar kvinnor utan faktiskt håller sig till radikalfeminismen), och dels är det ni aktiva kvinnor som nu börjar bli besvärande många för radikalfeministerna. Så är det någonstans vi ska ”lyfta fram kvinnor” så är det här. Dina analyser, exempelvis den om äpplen, är dessutom helt oslagbara. Du kör även på min linje om att inte generalisera feminister för hårt, utan istället framhäva det faktum att många liberalfeminister har alldeles för svårt att gå i polemik med sina egna statsfeministiska sektledare och istället tror att det räcker med att göra NAFALT-operationer (Not All Feminists Are Like That) hos oss. Titta bara vad som hände när liberalfeministen Annika Hernroth tog steget och försökte sig på internkritik: http://www.newsmill.se/artikel/2012/04/25/hatet-mot-feminister-kan-inte-r-ttf-rdigas-med-h-nvisning-till-yttrandefrihet

 29. Ninni Says:

  Åh, tack alla. Kul att ni uppskattar det!

  @ Nils
  (19:24)
  Jaja, vi har ju redan bestämt att vi ska ha en trea med ett magnifikt special-rum!;P
  (21:55)
  Nope, biter inte det minsta. 🙂

  @ Red
  Jag vet. Det är absolut tagikomiskt på allvar:P

 30. Heat Says:

  Feminismen är ett trademark som är ljupt insyltat i skolor, universitet, politik, överallt. Då kan man inte låtsas som att man inte representerar något av detta när man kallar sig feminist. Och jag förstår fortfarande inte hur någon som kallar sig feminist inte begriper det!

  Appropå kvinnor, makt och wonderful:

  ”Maktfullkomlig, auktoritär och beredd att kasta alla politiska värderingar över bord för att gynna den egna karriären – så beskrivs Angela Merkel i en ny uppmärksammad bok som är svidande vidräkningen med ”systemet M”.”

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/merkel-anklagas-for-auktoritar-ledarstil_7448196.svd

  Hon är ju en av Europas mäktigaste politiker och har öppet proklamerat att könsstympning av pojkar är en rättighet, liksom Norges hälsominister Anne-Grete.

 31. FumikoFem Says:

  ”Varför är det så? Varför är det mycket snack och lite verkstad från feministiskt håll när det kommer till mansfrågorna?”

  För att en hel del av oss feminister anser att feminism inte handlar om mansfrågor? För att vi anser att fokus ska ligga på det som drabbar kvinnor?

  Går du runt och anklagar HBTQ-aktivister för att vi inte kämpar massa för heterosexuella? Om inte, varför inte? Det är samma sak i mina ögon.

  Att dom flesta feminister ÄVEN diskuterar sådant som drabbar killar och män är en sak, men det är inte ens fokus. Jag snackar allt mer nuförtiden för olika problem som drabbar killar, framför allt unga killar men det betyder inte att feminism för mig helt plötsligt betyder att jag fokuserar på unga killars problem i skola och hem. Däremot så lägger jag även ner tid på det. Mest för att det är en hjärtfråga för mig pga att jag självt växte upp som kille.

 32. FumikoFem Says:

  ”Jag snackar allt mer nuförtiden för” om, inte för.

  Förövrigt så är jag trött på dom som anser att feminism = jämställdhet. Nej, jämställdhet är ett MÅL. Inte ett verktyg. Jävla skillnad. Sen bryr jag mig inte om någon annan medfeminist nu skiter på sig av min kommentar, du har din fokus och jag har min.

 33. Taste in men Says:

  Tack för en bra gästkrönika Ninni!

  Hoppas att du kommer med mer på Genusnytt.

 34. Björn Says:

  Applåder! Väldigt bra inlägg Ninni. Kul att Pär tar in fler och fler gästskribenter.

 35. Björn Says:

  @Fumikofem, jämställdhet är inte alls målet för feminismen. Tvärtom har Schyman sagt att målet är att gå FRÅN jämställdhet TILL feminism.

 36. Admin Says:

  @ FumikoFem

  Min kommentar till tjenare, igår 21:26, gäller även dig

  Ninni har utmanat er i tråden(kommentar publicerad igår 23:23) att visa upp ert arbete, där ni diskuterar kvinnlighet ur ett manligt perspektiv. Hon har gett ett antal punkter som exempel. Det går utmärkt att hänvisa till en diskussion mellan feminister om någon av de punkter hon räknar upp.

  Varför antar du inte utmaningen och visar henne att hon har fel?

  Visa upp och debattera sakligt.
  Om inte så blir du blockad.

  – Admin

 37. dolf Says:

  @Nisse @Ninni
  Lessen att jag smolkar glädjebägaren, men det där med slave/master funkar inte om ni blir katter. Alla katter är masters och dominatrixer. Inklusive min som sätter sig på innertrappen och blänger stenhårt uppfordrande på mig tills jag fogligt och servilt öppnar dörren för henne.

 38. Aktivarum Says:

  På tal om det här med ”upp till bevis” så vill jag påminna om diskussionen jag påbörjade på Pelle Billing gällande användningen av ordet kritik i allmänhet och normkritik i synnerhet.

  Min motpart i diskussionen menade att normkritik inte behöver vara negativ och hänvisade till att ordböcker säger kritik inte behöver vara negativ (de flesta ordböcker medger dock att kritik vanligen uppfattas som ett negativt ord)

  Följande replikskifte skedde:

  ”Men eftersom vi nu diskuterar normkritik, en företeelse som framförallt existerar inom den akademiska världen, så kan man ju säga att vi faktiskt befinner oss i ‘klassrummet’, inte i ‘den riktiga världen”

  Ok, låt oss hålla oss till akademiska världen.
  Vänligen visa mig exempel på POSITIV NORMKRITIK av följande saker:

  1) Vithet
  2) Manlighet
  3) Heterosexualitet
  4) Västerländsk kultur

  Du säger att det inte nödvändigtvis är negativa omdömen.
  Då borde det vara enkelt att visa positiva exempel eller hur?

 39. dolf Says:

  Jag har aldrig riktigt fattat det där med NAFALT. Det finns ju de facto en organiserad feminism, titta bara på alla (feministiska) kvinnoorganisationer i partierna, det finns till och med ett speciellt parti (inte särskilt framgångsrikt, gud ske lov) som är grundat enkom på feminism, och därutöver ett otal feministiska intresseorganisationer som bränner av medborgarna surt förvärvade och orättfärdigt taxerade skattekronor.
  Det finns med andra ord en etablerad feminism, och vi, som inte är feminister, bedömer den förstås utifrån vad vi ser. Det vi ser är vad som kommer fram i media, och, vilket måste poängteras, det är feministerna själva som höjer sina röster och i allehanda debattartiklar, ledare, nyhetsbevakning och allt och intet därtill skapar den negativa bild vi protesterar mot.
  Så om vardagsfeministen är en NAFALT, och motsätter sig kvotering, tycker SCUM är dynga och rent allmänt motsätter sig feministiska dumheter, varför kallor hon (eller han) sig då för feminist?
  Om man avviker på viktiga punkter som är klart tongivande eller definierande för en rörelse så skall man väl inte etikettera sig själv som tillhörande den rörelsen. Jag tror det finns någon idé som flyter omkring, att feminism som begrepp är något fint, och därför skall man vara feminist, oavsett hur intelligensbefriade uttryck ideologin tar sig ute i verkligheten.
  Jag må rösta Svenska RAP i riksdagsvalet, men avviker de på en eller två viktiga punkter från vad jag själv anser skulle jag själv aldrig kalla mig rappartist, för vi sjunger inte på samma refräng.
  Av denna anledning kallar jag mig inte heller jämställdist, och jag tror att det är fler än jag som har denna inställning. Jag argumenterar var sakfråga för sig, och funnes det ett jämställdistiskt parti skulle det förmodligen få min röst (men det finns andra frågor av vikt, såsom t.ex. EU-utträde och att motverka 1984-samhället som är viktigare för mig än just jämställdhet, som bara är en del i helheten), men jag skulle lik förbaskat inte kalla mig jämställdist. Och då skulle jag heller inte behöva lägga ett NAJALT-kort så fort Pär eller någon annan jämställdistisk företrädare gjorde en groda och kom med ett uttalande eller lade ett förslag som jag tycker är uppåt väggarna.
  Tar man var fråga för sig, slipper man den där diskussionen om vad man tillhör eller inte tillhör för ideologi.

 40. Håkan Says:

  @FumikoFem

  Problemet är inte att feminister inte vill inkludera mansfrågor i feminismen. Problemet är att man anser sig äga jämställdhetsfrågan och därför med alla möjliga medel hindrar diskussioner om mansfrågor.

 41. Nils Jungenäs Says:

  Dolf:

  Men dolf, du avviker väl inte ”på viktiga punkter som är klart tongivande eller definierande för” jämställdismen? Då ser jag inte ens problemet enligt din egen logik.

 42. barfota Says:

  @tjenare 24 augusti 2012 kl. 21:02

  ”Om man inte har EN ENDA jävla susning om vad genusforskningen innefattar så kan jag upplysa om att det handlar om en kritisk granskning av både män och kvinnors snäva och förminskande roller i samhället.”

  Om du hade haft en enda ”jävla susning om” att de flesta av oss inte längre vill spendera skattepengar på er lekstuga. Ut och jobba som vanliga hederliga kvinnor och män gör, sopa gator eller nåt. Vad som helst är bättre och skapar kanske mindre splittring mellan könen!
  Nu skall jag forska på min stortå… beredd att finansiera?

 43. Nils Jungenäs Says:

  FumikoFem

  Problemet är att i Sverige idag är feminism=jämställdhet samtidigt som feminismen i praktiken har precis den inställning du beskriver, en intresseorganisation för kvinnor. Irrationellt och förvirrat.

 44. Herre Says:

  Väldigt bra Ninni!

  Undrar om de förstår vad du säger.

 45. Jocke Says:

  Egentligen handlar det om en enda sak: feminismens varumärke.

  Föreställ er att ett företag hade klagat och varit sura över att omgivningen uppfattar dom fel. Nej, så gör inga seriösa företag. De hade i så fall konstaterat att de själva förmodligen brister i sin kommunikation med omvärlden. Kanske i värsta fall att deras produkter är bristfälliga.

  Men så gör inte feministerna. De beskyller istället omgivningen för att deras varumärke uppfattas som negativt. Och på något sätt är det symptomatiskt. Feminister är nämligen experter på att anklaga omgivningen för allt som drabbar dom själva – för de är ju kvinnor. Självinsikt saknas. Självdistans saknas. Självkritik saknas.

  Att folk har en viss bild av feminismen beror helt enkelt på det varumärke som feministerna kollektivt har skapat. Och om den bilden framstår som mycket negativ och dålig så blir det löjligt att skylla på omgivningen.

  Man behöver bara fundera på vilka som har varit tongivande när det kommer till att forma den svenska feminismen och vad de har sagt för att förstå varför bilden av svenska feminister är så negativ.

  Vi har personer som Gudruns Schyman, Tiina Rosenberg, Margareta Winberg, Eva lundgren, Linda Skugge, Sara Stridsberg, Maria Sveland, med flera.

  Där har ni några av den moderna svenska extremfeminimens fanbärare. De personer som ”sunda” feminister borde ställa till svars för varför feminismen idag är avskydd av så många.

 46. leifer Says:

  @Jocke

  Mycket bra inlägg där!

  ”De beskyller istället omgivningen för att deras varumärke uppfattas som negativt. ”

  Så sant! Och särskilt då ”vita män”….

 47. barfota Says:

  @Admin
  En kort fråga. Är du ett troll som vill styra kommentarerna på Genusnytt eller har du blivit utsedd till administratör av Pär Ström?

 48. dolf Says:

  @Nisse
  Nä, det gör jag väl inte, men det var närmast riktat mot feminister som kör med NAFALT-argumentet. Att jag inte kallar mig jämställdist är dels en gardering för framtiden, så jag slipper lägga NAJALT-kortet, men framför allt för jag tycker inte att begreppet passar mig, det känns för snävt för mig, och är inte vad som definierar min politiska livsåskådning. Jag brukar säga att jag är en utpräglad individualist, vilket är lagom luddigt och vagt som ideologi för att jag skall tvingas förklara det, vilket är bra och önskvärt, för jag slipper på det viset distansera mig från människors fördomar om vad någonting innebär.
  Jag skriver dessutom inte under på ”alla människors lika värde” som en sanning, det är bra som en anammad princip för lagstiftning, men sant är det fasiken i mig inte.

 49. leifer Says:

  @FumikoFem

  Om du menar att feminism enbart är en rörelse för kvinnors jämställdhet med män, varför tycker du då män ska engagera sig i den rörelsen?

  Då är det ju mer rimligt att män engagerar sig i en rörelse för mäns jämställdhet med kvinnor, eller hur…

 50. Torstensson Says:

  Aktivarum

  Jag har läst en bok kring maskulinitetsstudier. Kändes som ett sorts försök att få killar att intressera sig för genusstudier. Typ ”här har vi en bok som intresserar sig för mäns situation”.

  Sidorna är fyllda med negativ kritik av manlighet. Från början till slut. Det finns absolut inget positivt alls med den vita mannen och alla fördelar som män har är tydligt framlyfta, döm av min förvåning när de dessutom intriktar sig i ett kapitel på de män som INTE sitter på statuspostioner i samhället och hävdar att dom drar precis lika mycket nytta av patriarkatet.

 51. Torstensson Says:

  Måste göra en rättelse tilld et jag skrev ovan.

  Boken gör tvärtom, inte alls tydligt vilka fördelar män har i samhället. Enligt mig har jag större krav på ”tydlighet” än det som framkom av boken. Det jag vill säga är att de fördelar de påstår att män har aldrig bevisas konkret och objektivt.

 52. ParStrom Says:

  Admin jobbar på mitt uppdrag med moderering av detta kommentarsfält.

 53. barfota Says:

  @ParStrom
  Tack… än så länge. Hoppas det fungerar och att det fortfarande är högt till tak på Genusnytt.

  Om jag inte har sagt det så säger jag det nu.
  Jag gillar inte censur men givetvis så skall hot och rena personpåhopp stävjas. Själv har jag lagt två bloggar bakom mig då det fria ordet och avvikande åsikter ogillats.

 54. Biologist? Says:

  Bra moderering = tyst moderering

 55. barfota Says:

  @Biologist?
  Dock inte så tyst moderering att man inte förstår varför man censurerats bort. Man måste förklara varför man modererar så att den som kommenterar kan ta ställning till om han/hon vill spilla sin dyrbara tid på en bloggen framöver.

 56. ParStrom Says:

  Det ska vara högt i tak på Genusnytt – ingen förändring på den punkten. Men jag vill få bort vissa ganska ovanliga inslag som drar ned bloggen. Vulgära saker, sexism, rasism, påhopp på motståndares utseende och en del liknande kommer att modereras bort. Jag tror de allra flesta uppfattar det som en positiv förändring.

 57. dolf Says:

  @ParStrom
  Hoppas vi slipper sådana dumheter som Billing gav sig in på, där jag efter flera godtyckliga raderingar till sist fick nog när han raderade en hel radda kommentarer i en tråd bara för att det var ett troll som hade dragit igång diskussionen. Att folk faktiskt hade lagt ner tid och möda på diskussionen och många av inläggen var vettiga sket han i. Och ïnte heller såg han något fel i att radera folks kommentarer baserat på vad någon annan skrivit. Mer godtyckligt än så kan det väl knappast bli.
  Som kommentator anser jag att man åtminstone har rätten att få gränserna klart angivna på förhand, och moderar man förnuftigt varnar man folk för att de går över gränsen innan man raderar, så de själva får chansen att bättra sig.

 58. leifer Says:

  @PärStröm

  ”Admin jobbar på mitt uppdrag med moderering av detta kommentarsfält.”

  Jättbra att du börjat moderera! Behövs verkligen här.

 59. FumikoFem Says:

  Admin:

  Visa vadå hon har fel?

  Vad skrev jag? Att feminism för en hel del av oss INTE handlar om att fokusera lika mycket på mansfrågor och därmed finns inget att förvånas över att vi inte gör just det. Det är helt klart vad jag menar. Finns inget att motbevisa med andra ord.

  Om jag ska bannas för att jag inte vill motbevisa något så undrar jag var detta finns i reglerna på denna sida. Eller om det är så att mina åsikter inte alls är välkomna här så säg till så tänker jag inte skriva något mer.

 60. FumikoFem Says:

  ParStrom:

  ”vulgära saker, sexism, rasism, påhopp på motståndares utseende och en del liknande kommer att modereras bort. Jag tror de allra flesta uppfattar det som en positiv förändring.”

  Eftersom jag hotats med banning så undrar jag var i mina kommentarer till denna inlägg kommer jag alls med något sådant?

 61. leifer Says:

  @FumikoFem

  Du kan nog slappna av, trollning verkar vara fortsatt tillåtet…

 62. Nils Jungenäs Says:

  En magisk feministisk kombination av subliminal perception och selektiv perception. Även kallat självbedrägeri.

 63. Admin Says:

  FumikoFem

  Jag läste tyvärr lite för fort. Naturligtvis behöver du inte bevisa ett inte. Det är helt orimligt/omöjligt.

  Trollning tillhör de saker som inte är okej här mer. Så jag hoppas du lyfter din debattnivå till en nivå som innehåller argumenterande och förklarande, så vi kan få ha kvar dig här.

  Du får inte fler varningar än denna.

  – Admin

 64. Ninni Says:

  @ FumikoFem

  Jag tror jag vet vad du syftar på, men vi pratar om helt olika saker. Jag har skrivit om detta, jag antar du har i åtanke, här, under rubriken okunskap.

 65. barfota Says:

  @dolf
  Håller med dig om det där med censur men jag tror (och hoppas) Pär Ström är försiktigare och inte far fram hursomhelst. Vill inte ta fokus från inlägget jag var bara nyfiken på om Admin existerade eller inte.

  @Ninni

  ”Avgörande för samhällets utveckling vad gäller feminismen är inte vad den enskilde feministen grundar sin feminism på, det är hur feminister i maktelit/media agerar. Misandri (mansförakt) är idag ett utbrett fenomen även i våra seriösa medier.”

  Den ”enskilde feministen grundar sin feminism på” på vad som passar den enskilde feministen bäst för stunden. Att sedan du mfl. menar att feminismen blivit kidnappad eller att feminismen ”var bättre förr” spelar ingen som helst roll. Om inte man skapat ideologin (religionen) feminism så skulle den varken kunnat missbrukas eller kidnappas. Därför är jag motståndare till feminismen i sin helhet. Har man från början tillåtit en så vidrig ideologi att få fotfäste så är det inte det minsta förvånande att ”Folk är förbannade på vad feminismen och genusvetenskapen, med sin enögdhet, medför och medfört i vårt samhälle.” Jag och många andra klarsynta insåg redan för 50 år sedan att feminismen på ett ungefär skulle leda oss dit vi är idag. Varför var alla de ”goda” och ”kloka” feministerna så förblindade de inte kunde förutse och förhindra denna utveckling? Svaret kanske är att de såg, förstod och visste vartåt det barkade men valde att titta bort så länge det gynnade saken (ideologin). Man vill inte se det som gynnar en själv och sina egna syften, tror det är rätt så vanligt i religiösa sekter. Jag kan inte se att positiva förändringar som brukar tillskrivas feminismen inte skulle kunnat vara genomförbara ändå och t.o.m. bättre utan ideologin feminismen som utgångspunkt. Bara själva namnet ”feminism” tilltalar definitivt inte så många män och med det namnvalet exkluderades många män redan från begynnelsen.

 66. Ninni Says:

  @ FumikoFem (igen)

  Skönt att se en feminist som äntligen erkänner att feminismen inte är jobba för jämställdhet! Jämställdhet innefattar alla, för mig.

 67. Ninni Says:

  @ barfota

  Såg du att jag svarat dig på det där angående kapning?

  https://genusnytt.wordpress.com/2012/08/17/elbolag-kvinnor-forstar-inte-fackuttryck-kalkyler-och-avtal/ (22 augusti 2012 kl. 12:08)

  Varför var alla de “goda” och “kloka” feministerna så förblindade de inte kunde förutse och förhindra denna utveckling?
  Ja, jag var verkligen just så förblindad. Och jag är övertygad om att många är det än idag och just därför försöker jag att få folk att vakna ur dvalan.

 68. barfota Says:

  @Ninni
  Ber om ursäkt för mitt ”teflonminne”, å andra sidan så tål det att upprepas gång på gång. En del hängde kanske inte på bloggen förra gången eller har ev. ett ”selektivt teflonminne” 😀

  Bortsett från ditt förflutna som feminist så gillar jag dig, och bra skrivit som vanligt.

 69. barfota Says:

  @Nils Jungenäs

  ”En magisk feministisk kombination av subliminal perception och selektiv perception. Även kallat självbedrägeri.”

  De va som tusan. Kan de va så jävligt 😀
  Jag väntar fortfarande på att många fd. feminister skall komma till insikt, be om ursäkt, erkänna sina ungdomliga misstag samt förstå deras egen delaktighet i eländet. Att vara tyst och dra nytta av feminismen gör alla lika medskyldiga som den som stillatigande och utan att göra något bevittnar en pågående våldtäkt. Feminismen har våldtagit Sverige!

 70. dolf Says:

  @admin @ParStrom
  FumikoFems inlägg får mig ofta att sucka och ruska på huvet och känna hur hopplösheten griper om mig. Men jag upplever henne inte som ett troll. Förvirrad, enkelspårig och insnöad, ja. Men inte ett troll, och inte oärlig.
  Jag tänkte själv fräsa till för någon vecka sedan, och skulle på pin kiv envisas med att kalla FumikoFem för ”han”. Men … det kan vara värt att gå in på hennes egen blogg och kolla de sista inläggen hon gjort. Jag tappade lusten för att ta strid med henne, inklusive använda ”han”, hon mår uppenbarligen ganska dåligt, och jag tror att hon behöver mer medmänsklighet, tolerans och ärlig diskussion än vad hon behöver bli blockad. Ingen annan tjänar heller på det, hon är trots allt en som är villig att komma in här och argumentera emot oss andra. Jag tycker hennes argument är åt skogen, och begriper inte hur hon kommit fram till sina åsikter, men blocka henne vill jag inte, och jag tror inte heller hon skadar bloggen, tvärtom, på något underligt vis.

 71. Matias Says:

  @Ninni

  Mycket bra skrivet! Feminism har endast det abstrakta ”tanken” ”målet” att hänvisa till i sina försvarstal, ingenting konkret kan den presentera som bevis.

  Fumikofem:

  ”För att en hel del av oss feminister anser att feminism inte handlar om mansfrågor?”

  Det här är otroligt förljuget, feminismen säger ju att dess jämställdhet inkluderar båda könen, men nu säger du att feminism inte handlar om mansfrågor? Frågan blir då hur feminism kan handla om jämställdhet om den inte handlar om mansfrågor? Och hur har feminismen gjort bedömningen att den inte behöver handla om mansfrågor för att handla om jämställdhet? Har feminismen genom sin jämställdhet kommit fram till detta, eller är det en följd av feminismens ojämställdhet? Annorlunda uttryckt: är denna kvinnocentriskhet alls berättigad eller ett uttryck för just ojämställdhet?

  Men du har nog helt rätt i din beskrivning av feminismen men frågan är om det är berättigat ur jämställdhetsperspektiv och om det inte är uppstår frågan vad har feminism egentligen handlat om?

 72. leifer Says:

  @dolf

  Jag sa inte att FumikoFem är ett troll, jag sa att hon sysslar med trollning.

 73. dolf Says:

  @leifer
  jag har lite svårt att se distinktionen. Är inte någon som trollar per definition ett troll?

 74. JustMe Says:

  ”Är inte någon som trollar per definition ett troll?”

  Nja… man kan ju vara magiker. 😉

 75. Ninni Says:

  @ Biologist? (24 augusti 2012 kl. 19:51)

  Jag hade missat en bit.
  Du borde piffa upp din blogg på något sätt så att den blir mer attraktiv och slagkraftig. Inte för att den inte är fin som den är (vet förresten inte hur många besökare du har – en hel del att döma av antalet kommentarer) men säkert hade den kunnat göras ännu mer intressant. Å andra sidan är du så sansad och vettig att det är frågan om det skulle bli så många fler besökare eftersom den stora massan verkar dras till extrema personligheter. Men det är en tanke i alla fall.

  Jag är egentligen inte alls intresserad av att blogga, jag är kommentatör/debattör. Syftet med min blogg…

  Jag vet inte hur jag ska förklara.. har du tänkt på att jag lägger in länkar till den i mina kommentarer? Tillskillnad från feminismen så har jag ju inte en statsfinansierad “vetenskap”, som har gett mig ord och definitioner att förklara mina åsikter, strukturer jag ser osv. osv. Därför skapar jag egna ord för att visa på och förklara vad jag anser man behöver jobba på i samhället för att vi ska kunna gå mot ett jämställt (och mer tolerant) samhälle. När jag sen använder “mina ord” i debatten, så länkar jag till den bloggpost där jag beskriver fenomenet jag åsyftar. Jag försöker också styrka det jag säger med saker som inte kommer från mig samt använda mig av enkel svenska och liknelser.

  Så mitt syfte är alltså inte att bygga upp en blogg liknande denna, Pelle eller Aktivarium.

  Men jag tackar iaf för konstruktiv kritik:)

 76. leifer Says:

  @dolf

  Tänkte väl främst att allt inte är trollning kanske från FumikoFem.

  Men det var ju du som försvarade och inte kallade FumikoFem troll… 😉

  Med det inte sagt att FumikoFem inte kan skärpa sig och att det är bra om man försöker hitta en konstruktiv ton för att diskussioner och debatter ska kunna ge nåt. Har man som mål att bara sabba och jävlas, så är det väl olämpligt att man skriver.

 77. Aktivarum Says:

  Ninni:

  Aktivarum *Morr* :)) Inget akvarium

 78. barfota Says:

  @Aktivarum
  haha… Ta väl hand om fiskarna Erik!

 79. Ninni Says:

  @ Aktivarum

  Jag håller benhårt på det där makt-ansvar samt stå för konsekvenser av sina val.
  Eftersom du hade total makt i val av namn på din blogg så saknar jag ansvar för det och du får leva med konsekvensen att jag inte kan stava till det ;D

  (Jag vet hur det stavas… men mina fingrar är för gamla för att koppla. Sorry.)

 80. michael Says:

  Ja troll brukar väll spricka i solen och FumikoFem tack för dina ord dom är ovärderliga som jämstäldist vill jag önska dig lycka till på färden

 81. Girlwriteswhat om Neoteni – Kvinnor är mer värda än Män av Biologiska orsaker? « Aktivarum Says:

  […] mot kvinnor är hårdare. Nytt sedan timouten är gästinhopp från Beatrice Fredriksson och Ninni Share this:FacebookTwitterGillaGillaBe the first to like this. Publicerat i Genus, […]

 82. tjenare Says:

  äppelliknelsen var riktigt roligt. Det är alltså av en slump det har hamnat 100 äpplen av en färg i en skål, och 3 av en annan färg? Och sen på med bindeln över ögonen…
  Att tro att äpplen bara ”hamnar” i en skål…

  I kommentar ovan(24 augusti 2012 kl. 21:26) uppmanades du

  – man baserar sin debatt här på argument.

  – Visa på varför du anser en skribent här har fel

  Uppfyll detta om du vill vara kvar här. Sista varningen.

  – Admin

 83. Könsrollsproblematik, en del av jämställdismen « kvinnaochantifeminist Says:

  […] Signaturen Ling0n skrev lite frågor hos Genusnytt, som jag väljer att besvara kort här. Den rosa texten är citat från hennes kommentarer som ni finner här […]

 84. Übereil Says:

  ”Internationell forskning visar att…”

  Så när det stödjer din ståndpunkt så duger internationell forskning, men inte när den säger emot din ståndpunkt? Låter ju väldigt… convenient…

  ”Varför är det så? Varför är det mycket snack och lite verkstad från feministiskt håll när det kommer till mansfrågorna?”

  Låt oss tänka oss en alternativ värld där det finns två grupper, de röda och de gula. Den gula gruppen drabbas, vid sällsynta tillfällen, av ett rätt stort problem som röda aldrig drabbas av. Dessutom drabbas de ofta av cirka tio småproblem.

  Den röda gruppen, å andra sidan, drabbas ibland av fem rätt stora problem som gula aldrig drabbas av. Dessa är såpass vanliga att en stor del av alla gula någon gång under sina liv kommer att drabbas av i alla fall ett av dem. Dessutom så drabbas de ofta av cirka tjugo småproblem.

  I den här alternativa världen så finns det en grupp, kalla dem jämställdister, som jobbar för att ingen ska drabbas av några problem relaterat till vilken grupp de tillhör. Medlemmar i den här gruppen tycker väldigt synd om de gulingar som drabbas det jättestora problem de ibland drabbas av. Däremot spenderar de all sin tid på att hjälpa rödingar, och detta är fullt logiskt. För vill man ha jämlikhet mellan grupperna så är det första man gör att se till så att den grupp som har det sämst kommer upp på samma nivå som den som har det bättre, och först då så börjar man arbeta lika mycket med båda grupperna. Att hjälpa en grupp med få problem lika mycket som en grupp med många problem blir bara konstigt.

  För att återgå till den vanliga världen och till din fråga så är svaret att feminister inte jobbar med mansfrågor för att de tror att kvinnor är de som har störst/flest problem. Svårare än så är det inte.

  ”Men män som slås av sin partner har det ju svårare än en kvinna som slås av sin partner!” Det där är förvisso sant (det tror jag få feminister skulle säga emot), men de flesta feminister tror samtidigt att det är ett rätt sällsynt problem. Att lösa problemet kommer, med andra ord, inte att göra särskilt stor skillnad på det stora hela, enligt feminister.

  ”Men det är ju visst lika vanligt!” Det är vad du tror, ja. Det gör däremot inte feminister, och eftersom de inte fattar beslut utifrån din världsbild, utan utifrån sin egen, så kommer de agera som om det inte är lika vanligt.

  Att bli upprörda över att de agerar som om världen ser ut som de tror snarare än som ni tror är inte hälsosamt i längden. Det är som att vara upprörd över att det blir kallt på vintern – ett slöseri med energi, helt enkelt. Såhär funkar folk, feminister som icke-feminister. Vill ni ändra på saken så får ni ta och övertyga feministerna om att de borde börja tro på det ni tror på istället.

  ”…men feminister går ju inte att övertyga om någonting!” Du argumenterar uppenbarligen inte tillräckligt bra för att övertyga dem,. Vill du verkligen ändra på det här så kommer det inte lösa sig av att du klagar på att det är för jobbigt att lyckas. Winners don’t quit, quitters don’t win, så att säga.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: